Naslovnica
Naslovnica Naslovnica
Mapa weba
Naslovna
English

Kontakt:


Hrvatski sabor
Trg sv. Marka 6
10 000 Zagreb

Tel.: 01/45 69 222
e-mail:
mediji@sabor.hr
          gradjani@sabor.hr

Ovlasti i dužnosti
 
Ovlasti i dužnosti predsjednika Sabora

Prema Ustavu i Poslovniku, predsjednik Sabora ima sljedeće ovlasti i dužnosti:

 • u skladu s člankom 96. Ustava Republike Hrvatske predsjednik Hrvatskog sabora mijenja Predsjednika Republike
 • predstavlja Sabor
 • saziva i predsjeda sjednicama Sabora
 • upućuje prijedloge ovlaštenih predlagatelja u propisani postupak
 • predlaže dnevni red sjednice Sabora
 • brine se o postupku donošenja zakona i drugih akata
 • usklađuje rad radnih tijela
 • potpisuje zakone i druge akte koje donosi Sabor
 • upućuje donesene zakone predsjedniku Republike radi proglašenja
 • brine o odnosima Sabora i Vlade
 • supotpisuje rješenje o imenovanju predsjednika Vlade i imenovanju članova Vlade
 • prihvaća se pokroviteljstva u svojstvu predsjednika Sabora
 • odobrava, vodeći računa o raspoloživim sredstvima, putovanja zastupnika izvan države kad mu je u svojstvu zastupnika poziv upućen od neke državne ili inozemne organizacije
 • usklađuje rad stalnih izaslanstava Sabora u međunarodnim parlamentarnim i drugim institucijama
 • na prijedlog klubova zastupnika određuje sastav privremenih izaslanstava Sabora u posjeti stranim predstavničkim tijelima i organizacijama, tako da u pravilu odgovaraju stranačkom sastavu Sabora te poštuju odgovarajuću zastupljenost obaju spolova
 • određuje sastav privremenog izaslanstva u slučaju kad je u inozemstvo pozvan kao predsjednik Sabora
 • određuje predstavnike Sabora u svečanim i drugim prigodama, poštujući odgovarajuću zastupljenost obaju spolova
 • na prijedlog tajnika Sabora podnosi zahtjev za osiguranje sredstava za rad Sabora i Stručne službe Sabora
 • brine se o zaštiti prava i o ispunjavanju dužnosti zastup­nika
 • prima prisege izabranih i imenovanih dužnosnika, kada je to određeno zakonom ili Poslovnikom Sabora
 • obavlja i druge poslove određene Ustavom Republike Hrvatske, zakonom i Poslovnikom Sabora.
  Autor: Ured predsjednika  


Hrvatski sabor 2017. Pravne napomene
Powered by iSite