Naslovnica
Naslovnica Naslovnica
Mapa weba
Naslovna
English

Kontakt:


Hrvatski sabor
Trg sv. Marka 6
10 000 Zagreb

Tel.: 01/45 69 222
e-mail:
mediji@sabor.hr
          gradjani@sabor.hr

Međuparlamentarne skupine prijateljstva Hrvatskoga sabora u 7. sazivu
Pravilnikom o osnivanju i djelokrugu rada međuparlamentarnih skupina prijateljstva Hrvatskoga sabora za suradnju s predstavničkim tijelima drugih zemalja, a sukladno odredbama Poslovnika Hrvatskoga sabora, osnivaju se saborske međuparlamentarne skupine prijateljstva.

Članove međuparlamentarnih skupina prijateljstva imenuje Odbor za međuparlamentarnu suradnju Hrvatskoga sabora na temelju prethodno provedene ankete među zastupnicima. Zastupnici se opredjeljuju za pojedinu međuparlamentarnu skupinu prijateljstva na temelju poznavanja određene zemlje, regije i znanja jezika. Sastav međuparlamentarnih skupina prijateljstva odražava višestranačku strukturu Hrvatskoga sabora. Međuparlamentarne skupine prijateljstva potiču bolje međusobno upoznavanje zastupnika, razmjenom izaslanstava, zajedničkim sastancima zastupnika, stvaranjem klime za brže i uspješnije rješavanje mnogih pitanja iz međudržavne suradnje. Jedan od poslova je uspostavljanje veze s adekvatnom skupinom predstavničkog tijela druge države. Razmjena posjeta s određenom skupinom predstavničkog tijela druge države ostvaruje se u pravilu jednom godišnje. Za svaki posjet utvrđuje se program iz kojeg je vidljiv cilj posjeta, teme i sudionici u razgovorima i na susretima.

U pravilu, tijekom kalendarske godine ostvaruje se do sedam posjeta međuparlamentarnih skupina prijateljstva Hrvatskoga sabora istoznačnim skupinama parlamenata drugih zemalja, odnosno do sedam posjeta međuparlamentarnih skupina prijateljstva parlamenata drugih zemalja Saboru.

Međuparlamentarne skupine prijateljstva u Hrvatskom saboru

Albanija

Voditelj: mr.sc. Damir Rimac (SDP)
Tajnica: Olgica Tolić

Alžir

Voditelj: Franjo Lucić (HDZ)
Tajnica: Irena Pugelnik

Argentina

Voditeljica: Natalija Martinčević (Reformisti)
Tajnica: Marijana Mikulaš Kuzmanović

Australija

Voditelj: prof.dr.sc. Miroslav Tuđman (HDZ)
Tajnica: Jasna Mikulandrić

Austrija

Voditelj: prof.dr.sc. Josip Kregar (nezavisni)
Tajnica: Olgica Tolić

Azerbajdžan

Voditelj: Šimo Đurđević (HDZ)
Tajnica: Ana Favro Šaban

Belgija

Voditeljica: Melita Mulić (SDP)
Tajnik: Mario Straka

Bjelarus

Voditelj: Draženko Pandek (SDP)
Tajnica: Snježana Ramljak

Bosna i Hercegovina

Voditelj: Ivan Drmić (HDSSB)
Tajnik: Krešimir Ivković

Brazil

Voditelj: Boro Grubišić (HDSSB)
Tajnik: Milovan Petković

Bugarska

Voditelj: Ilija Filipović (HDZ)
Tajnica: Ana Perić

Crna Gora

Voditelj: Peđa Grbin (SDP)
Tajnik: Milovan Petković

Češka Republika

Voditelj: Vladimir Bilek (HNS, zastupnik češke i slovačke nacionalne manjine)
Tajnica: Marijana Mikulaš Kuzmanović

Čile

Voditelj: Marin Jurjević (SDP)
Tajnik: Milovan Petković

Danska

Voditelj: Zlatko Tušak (Hrvatski laburisti - Stranka rada)
Tajnik: Miljenko Cvitanović

Egipat

Voditelj: Ivana Posavec Krivec (SDP)
Tajnica: Jasna Mikulandrić

Estonija

Voditelj: Frano Matušić (HDZ)
Tajnica: Irena Pugelnik

Filipini

Voditelj:
Tajnica: Goranka Dunić

Finska

Voditelj: Saša Đujić (SDP)
Tajnica: Dubravka Barić

Francuska

Voditelj: prof.dr.sc. Gvozden Srećko Flego (SDP)
Tajnica: Iva Mišković

Grčka

Voditelj: akademik Željko Reiner (HDZ)
Tajnica: Dubravka Grozdanović

Gruzija

Voditelj:
Tajnik: Damir Boljat

Indija

Voditeljica: Marija Lugarić (SDP)
Tajnica: Valentina Haić

Indonezija

Voditeljica:
Tajnica: Vlasta Paljug

Iran

Voditelj: Mladen Novak (NZ)
Tajnik: Milovan Petković

Irska

Voditelj: Domagoj Hajduković (SDP)
Tajnica: Ana Perić

Island

Voditelj: Ante Babić (HDZ)
Tajnik: Mario Straka

Italija

Voditelj: mr. Jasen Mesić (HDZ)
Tajnik: Miljenko Cvitanović

Izrael

Voditelj: Gordan Jandroković (HDZ)
Tajnica: Goranka Dunić

Japan

Voditelj: Davorin Mlakar (HDZ)
Tajnik: Miljenko Cvitanović

Južna Afrika

Voditeljica: Ingrid Antičević-Marinović (SDP)
Tajnica: Marijana Mikulaš Kuzmanović

Kanada

Voditelj: Igor Dragovan (SDP)
Tajnica: Ivana Čerkez Britvić

Katar

Voditelj: Goran Marić (HDZ)
Tajnica: Maja Gregurić

Kazahstan

Voditelj: Ivan Račan (SDP)
Tajnica: Ivana Čerkez Britvić

Kolumbija

Voditelj: Marin Jurjević (SDP)
Tajnica: Goranka Dunić

Kina

Voditelj: Josip Leko (SDP)
Tajnik: Milovan Petković

Kuba

Voditelj: Damir Mateljan (SDP)
Tajnica: Marijana Mikulaš Kuzmanović

Kuvajt

Voditelj: Domagoj Ivan Milošević (HDZ)
Tajnica: Maja Kiš

Latvija

Voditeljica:
Tajnica: Irena Pugelnik

Litva

Voditelj: Hrvoje Nekić (SDP)
Tajnica: Irena Pugelnik

Luksemburg

Voditelj: Luka Denona (SDP)
Tajnik: Mario Straka

Mađarska

Voditelj: Mario Habek (SDP)
Tajnica: Ana Perić

Makedonija

Voditelj: Silvano Hrelja (HSU)
Tajnica: Dubravka Barić

Malta

Voditelj: Saša Đujić (SDP)
Tajnica: Ana Favro Šaban

Maroko

Voditeljica: Sunčana Glavak (HDZ)
Tajnica: Olgica Tolić

Meksiko

Voditelj: mr.sc. Josip Salapić (HDSSB)
Tajnica: Barbara Tartaglia

Nizozemska

Voditelj: Boris Blažeković (HNS)
Tajnik: Maroje Katalinić

Norveška

Voditelj: Petar Baranović (nezavisni)
Tajnica: Maja Kiš

Novi Zeland

Voditeljica: Đurđica Sumrak (HDZ)
Tajnik: Miljenko Cvitanović

Njemačka

Voditelj: Ivan Šuker (HDZ)
Tajnica: Martina Kušnjačić

Peru

Voditeljica:
Tajnica: Olgica Tolić

Poljska

Voditelj: dr.sc. Damir Tomić (SDP)
Tajnica: Snježana Ramljak

Portugal

Voditelj: prof.dr.sc. Valter Boljunčić (IDS)
Tajnik: Ana Favro Šaban

Republika Koreja

Voditeljica: dr.sc. Mirela Holy (ORaH)
Tajnik: Milovan Petković

Republika Moldova

Voditelj: Đuro Popijač (HDZ)
Tajnica: Gorana Grgac

Rumunjska

Voditelj: Jakša Baloević (Novi val)
Tajnica: Lukrecija Lara Vrnoga

Ruska Federacija

Voditelj: Dragutin Lesar (Hrvatski laburisti - Stranka rada)
Tajnica: Snježana Ramljak

Saudijska Arabija

Voditelj: Ivan Klarin (SDP)
Tajnica: Irena Pugelnik

Sjedinjene Američke Države

Voditelj: dr.sc. Davor Božinović (HDZ)
Tajnica: Barbara Tartaglia

Slovačka

Voditeljica: prof.dr.sc. Romana Jerković (SDP)
Tajnica: Lukrecija Lara Vrnoga

Slovenija

Voditelj: Damir Mateljan (SDP)
Tajnik: Milovan Petković

Srbija

Voditeljica: Tanja Vrbat (SDP)
Tajnica: Jasna Mikulandrić

Španjolska

Voditeljica: Nada Turina-Đurić (HNS)
Tajnica: Marijana Mikulaš Kuzmanović

Šri Lanka

Voditelj: Ivan Šantek (HDZ)
Tajnica: Gorana Grgac

Švedska

Voditelj: Igor Kolman (HNS)
Tajnica: Jelena Špiljak

Švicarska

Voditelj: Tomislav Čuljak (HDZ)
Tajnica: Snježana Ramljak

Turkmenistan

Voditeljica: Tanja Vrbat Grgić (SDP)
Tajnica: Bojana Puzigaća

Turska

Voditelj: Goran Beus Richembergh (HNS)
Tajnica: Ana Perić

Ujedinjena Kraljevina Velike Britanije i Sjeverne Irske

Voditelj: Daniel Mondekar (SDP)
Tajnica: Jelena Špiljak

Ukrajina

Voditeljica: Gordana Sobol (SDP)
Tajnica: Lada Lozančić

  Autor: Odbor za međuparlamentarnu suradnju  


Hrvatski sabor 2017. Pravne napomene
Powered by iSite