Naslovnica
Naslovnica Naslovnica
Naslovna
Mapa weba
English

Kontakt:


Hrvatski sabor
Trg sv. Marka 6
10 000 Zagreb

Tel.: 01/45 69 222
e-mail:
mediji@sabor.hr
          gradjani@sabor.hr

Priopćenja  
5. 3. 2015.
Zastupnice König i Špoljar sudjelovale na međuparlamentarnome sastanku o jačanju položaja žena boljim obrazovanjem

Zastupnice König i Špoljar u Europskom parlamentuBruxelles - Potpredsjednica Odbora za ravnopravnost spolova Sonja König i članica Odbora Dunja Špoljar sudjelovale su na međuparlamentarnome sastanku o temi "Osnaživanje žena i djevojaka putem obrazovanja". Sastanak je održan u organizaciji Odbora za prava žena i ravnopravnost spolova Europskoga parlamenta (FEMM) u povodu obilježavanja 8. ožujka - Međunarodnog dana žena.

Skup je okupio zastupnice i zastupnike Europskoga parlamenta i nacionalnih parlamenata država članica Europske unije te Norveške, Turske, Albanije, Bosne i Hercegovine, Kosova, Makedonije i Srbije. Na sastanku su razmijenjena mišljenja o koracima koje je potrebno poduzeti na razini EU-a kako bi se uklonila rodna neravnoteža i stereotipi u obrazovanju i osposobljavanju.

Istaknuta je potreba osiguranja jednaka pristupa kontinuiranome i kvalitetnome obrazovanju ženama i djevojkama te daljnjem promicanju njihova osnaživanja obrazovanjem u EU-u radi ostvarivanja njihova punog potencijala. 

Dunja Špoljar izvijestila je kako je, prema nedavnoj analizi udžbenika, i hrvatsko školstvo suočeno s rodnim stereotipima prema kojima se ženu uglavnom vezuje uz obitelj, a muškarca uz posao. Kako bi se promijenila ova slika, u Hrvatskoj se u novim školskim udžbenicima promiče jednaka zastupljenost muškaraca i žena, a izbjegavaju njihovi tradicionalni načini prikazivanja, korištenje rodno osjetljiva jezika te obraćanje u muškome i u ženskome rodu, što je obilježje bogatoga hrvatskog jezika, kazala je. Zastupnica Špoljar zaključno je prisutne upoznala s glavnim obilježjima započete reformske promjene nacionalnoga kurikuluma za osnovne i srednje škole u Hrvatskoj.

Priopćenja  
4. 3. 2015.
Leko razgovarao s predsjednikom poljskoga Senata Borusewiczem
Varšava – Drugoga dana službenog posjeta Poljskoj predsjednik Hrvatskoga sabora Josip Leko sastao se s predsjednikom Senata Bogdanom Borusewiczem te je održao sastanak s predsjednicom parlamentarnoga Odbora za Europsku uniju Agnieszkom Pomaskom i potpredsjednikom Odbora za vanjsku politiku Marekom Krzakakom.
Priopćenja  
4. 3. 2015.
Potpredsjednici Sabora Čuljak i Reiner primili rektora Hrvatskoga katoličkog sveučilišta Željka Tanjića

Zagreb – Potpredsjednici Hrvatskoga sabora Tomislav Čuljak i Željko Reiner primili su rektora Hrvatskoga katoličkog sveučilišta (HKS) Željka Tanjića. Rektor Tanjić uvodno ih je upoznao s aktivnostima HKS-a od njegova osnutka 2006. do danas te nastojanjima da HKS postane međunarodno priznato sveučilište.

Sjednica Sabora  

Na temelju članka 216. i 224. Poslovnika, predsjednik Sabora sazvao je 16. sjednicu Hrvatskoga sabora u dane:

21., 22., 23., 28., 29. i 30. siječnja, 4., 5., 6., 11., 12., 13., 18., 19., 20., 25., 26. i 27. veljače te  4., 5., 6., 11., 12., 13., 18., 19., 20., 25., 26. i 27. ožujka 2015.

dnevni red                  kronologija rasprava                 prijenos sjednice 

Tijek sjednice  
PRIJEDLOG ZAKONA O SUSTAVU CIVILNE ZAŠTITE, prvo čitanje, P.Z.E. br. 796;
8. ožujka - Međunarodni dan žena  
Znate li ...

International Women's Day 2015.jpg... da se ovogodišnji Međunarodni dan žena obilježava nakon jednogodišnje kampanje koju je tijelo UN-a za ravnopravnost spolova i osnaživanje žena UN Woman vodilo pod sloganom „Osnaživanje žena – osnaživanje čovječanstva: Zamislite to!“?

U 2015. godini, povodom obilježavanja Međunarodnog dana žena, Ujedinjeni narodi će na temelju nacionalnih izvješća država članica razmatrati napredak koji je ostvaren na području ravnopravnosti spolova, kao i u implementaciji Pekinške deklaracije i Platforme za akciju, povijesnog dokumenta donesenog na četvrtoj Svjetskoj konferenciji o ženama u Pekingu 1995. godine. Na ovom skupu sudjelovalo je 189 zemalja i 4000 organizacija građanskog društva. Svjetski su se lideri tada obvezali stvoriti budućnost u kojoj će žene i djevojke imati ista prava kao mladići i muškarci, slobodu izbora i mogućnosti u svakom području života. Žene su napustile konferenciju s velikom nadom, s dobro definiranim ciljevima i nizom konkretnih prijedloga koji će ih dovesti do pune ravnopravnosti, iskorjenjivanja svake vrste diskriminacije i nasilja nad ženama diljem svijeta.

Središnja svečanost obilježavanja 20. godišnjice Pekinške deklaracije održat će se tijekom 59. sjednice UN-ova Odbora za položaj žena u New Yorku od 9. do 20. ožujka ove godine.

U okviru Europske unije djeluje Skupina visoke razine za uvođenje rodno osviještene politike Europske komisije koja se dva puta godišnje sastaje u državi koja predsjeda Vijećem EU-a. Jedan od njezinih najvažnijih ciljeva je osiguranje aktivne podrške predsjedatelju Vijeća EU-a putem identificiranja politika i pitanja u području ravnopravnosti spolova na razini EU-a. I u okviru latvijskog predsjedanja Vijećem EU-a kao jedan od prioriteta istaknuto je suzbijanje rodne segregacije na tržištu rada, razlika u mirovinama i plaćama na štetu žena, uklanjanje rodnih stereotipa i razvoj mogućnosti za uspješnije usklađivanje profesionalnog i obiteljskog života. U okviru programa Europske komisije u 2015. godini donijet će se nova Strategija za ravnopravnost spolova za razdoblje od 2015. do 2020. godine. Većina zemalja članica EU-a također je istaknula spremnost za potpisivanje ili ratifikaciju Konvencije Vijeća Europe o prevenciji i suzbijanju nasilja nad ženama, uključujući obiteljsko nasilje, a tu je Konvenciju Hrvatska potpisala u siječnju 2013. godine.

pravna osnova EU-a za jednakost žena i muškaraca
Posebno istraživanje Eurobarometra o jednakosti spolova
Godišnje izvješće Europske komisije o ravnopravnosti žena i muškaraca u 2014.  

6. saziv
 

Hrvatski sabor 6. saziva zaključen je 28.10.2011., a imao je 153 zastupnika. više

5. saziv
 

Hrvatski sabor 5. saziva zaključen je 12.10.2007., a imao je 152 zastupnika. više

4. saziv
 
Hrvatski sabor 4. saziva zaključen je 17.10.2003., a imao je 151 zastupnika. više
Danas u Saboru

Nema novih najava


Sjednice Sabora
sabornica_7_saziv.jpg
 
Posjetite Sabor
 
Dokumenti EU-a
 
Poziv
 
 
Javna rasprava
 
O Hrvatskoj
http://www.croatia.eu
 
Europske teme
 
 
Međunarodne aktivnosti
 
Knjižnica preporučuje
 
publikacije180_5_13.jpg
 
Stranica prilagođena mobilnim uređajima
Hrvatski sabor 2015. Pravne napomene
Impressum
Powered by iSite