Naslovnica
Naslovnica Naslovnica
Naslovna
Mapa weba
English

Kontakt:


Hrvatski sabor
Trg sv. Marka 6
10 000 Zagreb

Tel.: 01/45 69 222
e-mail:
mediji@sabor.hr
          gradjani@sabor.hr

Priopćenja  
24. 7. 2015.
Leko primio u oproštajni posjet veleposlanika Sjedinjenih Američkih Država Kennetha Mertena

Josip Leko i Kenneth MertenZagreb - Predsjednik Hrvatskoga sabora Josip Leko primio je danas u oproštajni posjet veleposlanika Sjedinjenih Američkih Država Kennetha Mertena. U razgovoru su potvrđeni odlični odnosi dviju zemalja koji su ocijenjeni prijateljskima i partnerskima.

Predsjednik Leko zahvalio je veleposlaniku Mertenu na doprinosu u izgradnji odnosa SAD-a i Hrvatske, istaknuvši kako je Hrvatskoj iznimno važno i dalje razvijati partnerske odnose sa SAD-om te imati njihovu podršku u važnim strateškim vanjskopolitičkim aktivnostima kao što je  rješavanje pitanja statusa Hrvata u Bosni i Hercegovini i općenito nastaviti zajednički surađivati u pronalaženju sveobuhvatnog rješenja situacije ne samo u BiH već i na cijelom području Jugoistočne Europe.

Veleposlanik Merten je naglasio kako Hrvatska ima vrlo važnu ulogu u procesima u Jugoistočnoj Europi posebice od kada je postala punopravna članica Europske unije.

– Hrvatska u strateškom pogledu ima veliku priliku postati važan čimbenik u energetskom sektoru ne samo za Srednju Europu nego i šire susjedstvo izgradnjom LNG terminala, rekao je Merten. Izrazio je zadovoljstvo što je i američka tvrtka uključena u pregovore o istraživanju nafte i plina u Jadranu.

Tijekom sastanka razgovaralo se i o postignutom sporazumu s Iranom o nuklearnom programu te o aktualnom problemu arbitražnoga postupka između Hrvatske i Slovenije.

 
Sjednica Sabora  

Na temelju članka 220. i 221. Poslovnika Hrvatskoga sabora, a na zahtjev Vlade Republike Hrvatske, predsjednik Sabora sazvao je 18., izvanrednu, sjednicu Hrvatskoga sabora, za

29. i 30. srpnja 2015.

Sjednica je započela u srijedu, 29. srpnja 2015. u 9.30 sati, u Sabornici Hrvatskoga sabora.

Sjednica je zaključena 29. srpnja 2015.

 dnevni red       kronologija rasprava         prijenos sjednice 

 
 
Statistike  
16. 7. 2015.
Pregled zakonodavnoga rada Hrvatskoga sabora u 7. sazivu
Hrvatski je sabor od 22. prosinca 2011. do 15. srpnja 2015. održao 17 sjednica u trajanju od 381 dan. Raspravljeno je 1458 točaka dnevnoga reda. Donesen je 781 zakon, od kojih je 265 usklađeno sa zakonodavstvom EU-a. Zastupnici su se za riječ javili gotovo 36000 puta, najviše za repliku i odgovore na repliku. Klubovi zastupnika zatražili su 192 stanke tijekom zasjedanja, a zastupnicima je izrečeno 56 stegovnih mjera.
Statistike  
16. 7. 2015.
Troškovi rada zastupnika u Hrvatskome saboru tijekom prve polovine 2015. godine
Trošak rada zastupnika u Hrvatskome saboru od 1. siječnja do 30. lipnja 2015. ukupno je iznosio 5.186.127,93 kuna. U okviru ukupnoga iznosa najveća je stavka troška upotreba osobnoga automobila u službene svrhe u iznosu od 1.677.875.00 kuna. U približnome je iznosu i stavka najma stanova na koju su utrošene 1.395.776,62 kune. Stavka u najmanjem iznosu ostvarenoga troška je javni prijevoz na koji su zastupnici ukupno potrošili 28.827,27 kuna.
Statistike  
16. 7. 2015.
Sjednice radnih tijela i klubova zastupnika u 7. sazivu

U razdoblju od 22. prosinca 2011. do 15. srpnja 2015. radna tijela Hrvatskoga sabora odradila su 1622 sjednice, od čega je 155 bilo tematskih. Najveći broj sjednica održao je Odbor za zakonodavstvo (123), zatim Odbor za europske integracije/europske poslove (103), Odbor za financije i državni proračun (102) te Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav (89).

Statistike  
16. 7. 2015.
Pregled europskih i međunarodnih aktivnosti Hrvatskoga sabora u razdoblju od 2012. do srpnja 2015. godine
U okviru svoga djelovanja u međunarodnim i europskim poslovima zastupnici u Hrvatskome saboru su, između ostalih, u razdoblju od 2012. do srpnja 2015. godine, imali 152 europske aktivnosti. Predsjednik Hrvatskoga sabora je u navedenom razdoblju imao ukupno 209 različitih međunarodnih i europskih aktivnosti, od kojih je najveći broj bio tijekom 2013. godine.
Statistike  
16. 7. 2015.
Posjeti Hrvatskome saboru tijekom prve polovine 2015. godine

U razdoblju od siječnja do lipnja ove godine, prema podatcima Službe za građane, Hrvatski sabor posjetilo je 10.831 osoba u 296 organiziranih skupina, a 4.027 osoba prisustvovalo je i nekoj od plenarnih sjednica. U najvećem broju posjetitelji su bili učenici osnovnih škola (5.646), potom učenici srednjih škola (3.383) te studenti hrvatskih i inozemnih sveučilišta (839). Hrvatski sabor posjetile su još i 963 osobe u okviru posjeta građana te članova izaslanstava u radnim i službenim posjetima.

Statistike  
17. 7. 2015.
Pokazatelji posjećenosti saborskih internetskih stranica tijekom prve polovine 2015. godine
Internetske stranice Hrvatskoga sabora posjećene su 484.864 puta od početka siječnja do 15. srpnja 2015. godine. Riječ je o neznatnom porastu posjećenosti (2000 posjeta više) u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Jedinstvenih posjetitelja bilo je 240.942, a oni su otvorili 1.779.384 jedinstvene stranice na kojima su se prosječno zadržali 4 minute. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine, značajno je uvećan broj jedinstvenih posjetitelja (za 40 tisuća), ali i broj posjećenih jedinstvenih stranica (za 120 tisuća).
Ljudska prava  
Znate li ....

UN: World Day against Trafficking in Persons… da je, prema podacima Ujedinjenih naroda, u svakome trenutku u svijetu najmanje 2,5 milijuna ljudi zarobljeno u nekom od oblika modernoga ropstva? Znate li i da djeca čine gotovo trećinu žrtava trgovine ljudima, a da su dvije trećine djece žrtava djevojčice?

Gotovo svaka zemlja svijeta zahvaćena je nekim oblikom teškog kriminala i najtežeg oblika kršenja ljudskih prava - trgovinom ljudima bilo kao zemlja podrijetla, bilo kao tranzitna ili odredišna zemlja.

Kako bi se svijet organizirano i sustavno suočio s rastućim problemom trgovine ljudima, Opća skupština UN-a prihvatila je 2010. Globalni akcijski plan za borbu protiv trgovine ljudima, a 2013. zemlje članice usvojile su rezoluciju A/RES/68/192 kojom je, među ostalim, odlučeno da se 30. srpnja u svijetu obilježava kao Svjetski dan protiv trgovine ljudima.

Članak 3. UN-ova Protokola za sprječavanje, suzbijanje i kažnjavanje krijumčarenja ljudi govori da „Trgovanje ljudima predstavlja vrbovanje, kupnju, prodaju, predaju, prijevoz, poticanje ili posredovanje u kupnji, prodaji ili predaji, pružanje utočišta i prihvat osoba, uporabu sile, prijetnju uporabom sile ili drugim oblicima prinude, otmice, prijevare, zlouporabe položaja ili ovlasti da bi se došlo do pristanka osobe koja ima kontrolu nad drugom osobom, u svrhu iskorištavanja koje minimalno uključuje korištenje osoba u prostituciji ili druge oblike seksualnog iskorištavanja, prisilan rad ili usluge, ropstvo, postupke slične ropstvu, trgovanje organima i drugo.“

Prema podacima Ministarstva unutarnjih poslova (MUP) „Republika Hrvatska je 2002. godine pristupila izgradnji sustava suzbijanja trgovanja ljudima te je u tu svrhu ratificirala najznačajnije međunarodne dokumente na ovom području kao što su Konvencija UN-a protiv transnacionalnog organiziranog kriminaliteta i pripadajući protokoli: Protokol za sprječavanje, suzbijanje i kažnjavanje trgovanja ljudima, posebno ženama i djecom te Protokol protiv krijumčarenja migranata kopnom, morem i zrakom. Također, Republika Hrvatska ratificirala je i Konvenciju o pravima djeteta i Fakultativni protokol o prodaji djece, dječjoj prostituciji i dječjoj pornografiji kao i Konvenciju Vijeća Europe o suzbijanju trgovanja ljudima“.

MUP, među svojim analitičkim podacima ističe i sljedeće: „U prethodnom trogodišnjem razdoblju primjene Nacionalnog plana za suzbijanje trgovanja ljudima od 2009. do 2011. godine, uočeno je da Republika Hrvatska postaje sve više država porijekla i krajnje destinacije za žrtve trgovanja ljudima, a naročito za žrtve iz Jugoistočne Europe. Također, iako su većina žrtava još uvijek žene i djevojčice primijećen je i porast muškaraca kao žrtava trgovanja ljudima u cilju radnog iskorištavanja.“

6. saziv
 

Hrvatski sabor 6. saziva zaključen je 28.10.2011., a imao je 153 zastupnika. više

5. saziv
 

Hrvatski sabor 5. saziva zaključen je 12.10.2007., a imao je 152 zastupnika. više

4. saziv
 
Hrvatski sabor 4. saziva zaključen je 17.10.2003., a imao je 151 zastupnika. više
Danas u Saboru

Nema novih najava


Sjednice Sabora
sabornica_7_saziv.jpg
 
Zaključak Sabora
 
Posjetite Sabor
 
Dokumenti EU-a
 
Odbor za informiranje, informatizaciju i medije
 
O Hrvatskoj
http://www.croatia.eu
 
Europske teme
 
 
Međunarodne aktivnosti
 
Knjižnica preporučuje
 
publikacije180_5_13.jpg
 
Stranica prilagođena mobilnim uređajima
Hrvatski sabor 2015. Pravne napomene
Impressum
Powered by iSite