Naslovnica
Naslovnica Naslovnica
Naslovna
Mapa weba
English

Kontakt:


Hrvatski sabor
Trg sv. Marka 6
10 000 Zagreb

Tel.: 01/45 69 222
e-mail:
mediji@sabor.hr
          gradjani@sabor.hr

Europska unija
 
Odluka o osnivanju Nacionalnog odbora (19. siječnja 2005.)

Na temelju članka 43. Poslovnika Hrvatskoga sabora, Hrvatski sabor na sjednici 19. siječnja 2005., donosi

ODLUKU
O OSNIVANJU NACIONALNOG ODBORA

I.
Osniva se Nacionalni odbor kao radno tijelo Hrvatskoga sabora za praćenje pregovora o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji.
II.
Nacionalni odbor:
– nadgleda i ocjenjuje tijek pregovora,
– daje mišljenje i smjernice u ime Hrvatskoga sabora o pripremljenim pregovaračkim pozicijama,
– razmatra informacije o pregovaračkom procesu,
– razmatra i daje mišljenja o pitanjima koja će se otvarati tijekom pregovora,
– razmatra i ocjenjuje pregovaračko djelovanje pojedinih članova pregovaračkog tima,
– putem predsjednika Odbora održava redovite konzultacije i razmjenjuje informacije s Predsjednikom Republike Hrvatske, predsjednikom Vlade Republike Hrvatske i predsjednikom Hrvatskoga sabora,
– održava redovite konzultacije s voditeljem izaslanstva i glavnim pregovaračem o tijeku pregovora, otvorenim pregovaračkim pitanjima i mogućim načinima zatvaranja pojedinih poglavlja pregovora,
– po potrebi daje mišljenje o usuglašavanju hrvatskog zakonodavstva s propisima Europske unije,
– najmanje dva puta godišnje obavještava Hrvatski sabor o radu Odbora.
III.
Nacionalni odbor ima predsjednika, potpredsjednika i 13 članova iz reda zastupnika i to šest članova iz reda vladajućih, a šest iz reda oporbenih stranaka, a predsjednici Odbora za vanjsku politiku, Odbora za međuparlamentarnu suradnju i Odbora za europske integracije članovi su Nacionalnog odbora neovisno o stranačkoj pripadnosti.
U Odbor se imenuju četiri člana i to: predstavnik Ureda Predsjednika Republike Hrvatske, predstavnik akademske zajednice, predstavnik udruga poslodavaca i predstavnik sindikata. Imenovani članovi Odbora imaju sva prava člana radnog tijela osim prava odlučivanja.
IV.
Predsjednik Nacionalnog odbora bira se iz reda oporbenih, a potpredsjednik iz reda vladajuće stranke ili vladajuće koalicije u Hrvatskom saboru.
V.
U radu Nacionalnog odbora mogu sudjelovati predsjednik Vlade Republike Hrvatske, predsjednik i članovi Predsjedništva Hrvatskoga sabora, voditelj izaslanstva, glavni pregovarač te šef pregovaračke grupe pojedinog područja o kojem se raspravlja.
Na sjednice Nacionalnog odbora mogu se pozvati predsjednici drugih radnih tijela, predsjednici klubova zastupnika u Hrvatskom saboru, predstavnici strukovnih udruženja, znanstvenici i stručnjaci iz pojedinih područja važnih za proces pregovora.
Glavni pregovarač, kada je prisutan na sjednici Nacionalnog odbora, daje informacije bitne za donošenje odluka.
VI.
Sjednice Nacionalnog odbora, u pravilu, održavaju se bez nazočnosti javnosti. Kada se sjednice održavaju bez nazočnosti javnosti, predsjednik Nacionalnog odbora izvještava javnost o predmetu rasprave i donesenim odlukama.
VII.
Nacionalni odbor ima stručnu službu koju čine tajnik Odbora, administrativni tajnik te tri do pet savjetnika. Stručnom službom rukovodi tajnik Odbora. Tajnik Odbora s tajnicima Odbora za vanjsku politiku, Odbora za međuparlamentarnu suradnju i Odbora za europske integracije razmjenjuje informacije o svim pitanjima integrativnih procesa Europske unije.
Stručni i drugi uvjeti za raspored na radna mjesta u stručnoj službi Nacionalnog odbora uređuju se Pravilnikom o unutarnjem redu Stručne službe Hrvatskoga sabora.
VIII.
Detaljna pitanja o radu Nacionalnog odbora uredit će se njegovim poslovnikom.
IX.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 021-13/05-15/01
Zagreb, 19. siječnja 2005.

HRVATSKI SABOR
Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Vladimir Šeks, v. r.

   


Europska unija
 
Austrijsko predsjedanje
Austrijsko predsjedanje
 
Europski parlament
 

Predstavništvo EK

 
Lisabonski ugovor
 
Međunarodni ugovori
 
Ured
Hrvatski sabor 2018. Pravne napomene
Powered by iSite