Naslovnica
Naslovnica Naslovnica
Mapa weba
Naslovna
English

Kontakt:


Hrvatski sabor
Trg sv. Marka 6
10 000 Zagreb

Tel.: 01/45 69 222
e-mail:
mediji@sabor.hr
          gradjani@sabor.hr

Arhiva 4. saziva Hrvatskoga sabora
 
Miroslav Rožić - predloženi zakoni


KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O ZABRANI GENETSKI MODIFICIRANIH ORGANIZAMA I PROIZVODA - Predlagatelji zastupnici: Anto Đapić, mr. Miroslav Rožić, dr. Tonči Tadić i Vlado Jukić, , drugo čitanje P.Z. br. 477;


KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POLJOPRIVREDI - Predlagatelji zastupnici: Anto Đapić, mr. Miroslav Rožić, dr.Tonči Tadić i Vlado Jukić, hitni postupak, prvo i drugo čitanje P.Z. br. 635.
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O MORSKOM RIBARSTVU - Predlagatelji zastupnici: Anto Đapić, mr. Miroslav Rožić, dr. Tonči Tadić i Vlado Jukić, prvo čitanje P.Z.br. 636;.

 PRIJEDLOG ZAKONA O PRAVIMA HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI - Predlagatelji zastupnici: Anto Đapić, mr. Miroslav Rožić, dr. Tonči Tadić i Vlado Jukić, prvo čitanje P.Z.br. 672; 

PRIJEDLOG ZAKONA O SPRIJEČAVANJU SUKOBA INTERESA U OBNAŠANJU JAVNIH DUŽNOSTI - Predlagatelji zastupnici: Anto Đapić, mr. Miroslav Rožić, dr. Tonči Tadić i Vlado Jukić, prvo čitanje P.Z.br. 600;

PRIJEDLOG ZAKON O PSIHOLOŠKOJ DJELATNOSTI

AMANDMAN

 

U članku 12., stavak 1., podstavak 5 mijenja se i glasi:

"Da nije u radnom odnosu, s punim radnim vremenom, odnosno da ne obavlja neku drugu samostalnu djelatnost."

O b r a z l o ž e n j e:

U članku 16. Konačnog prijedloga zakona o psihološkoj djelatnosti, taksativno su navedeni svi slučajevi u kojima psihologu koji ima ovlaštenje za rad, po sili zakona prestaje odobrenje za obavljanje privatne prakse.

U podstavku 3. istog članka 16. izričito je naveden slučaj, kad psiholog koji ima odobrenje za rad, zasnuje radni odnos s punim radim vremenom. To naravno, ujedno i znači, da kad ovlaštenom psihologu - koji zasnuje radni odnos s nepunim (dakle skraćenim) radnim vremenom - ne bi po sili zakona prestalo odobrenje za obavljanje privatne prakse.

Zato bi u smislu ove odredbe iz članka 16. ovog zakona trebalo  dopuniti odredbu članka 12. na način da se dodaju riječi "s punim radnim vremenom".

Psihologija je relativno mlada znanstvena djelatnost u Hrvatskoj. Stoga je i psihologijska praksa prilično nerazvijena u široj javnosti. Skromni opseg psihologijske prakse mogao bi se povećati tako što bi se ujednačili uvjeti iz članka 12. P.Z. 448 s uvjetima iz članka 16. istog zakona P.Z. 448. Tako bi se uvjeti za obavljanje privatne psihologijske prakse koji moraju zadovoljavati svi ovlašteni psiholozi, izjednačili, i na taj način omogućili da ovlašteni psiholozi uz svoju privatnu praksu, obavljaju i neku drugu djelatnost, ali u skraćenom radnom vremenu. Ovakvo opravdano rješenje bi - bez daljnjega - povećalo materijalnu sigurnost u mladoj psihologijskoj djelatnosti.


   


4. saziv Sabora
Hrvatski sabor 4. saziva konstituiran je 2. veljače 2000., a odluku o svome raspuštanju donio je 17. listopada 2003. godine.
Hrvatski sabor 2018. Pravne napomene
Powered by iSite