Naslovnica
Naslovnica Naslovnica
Naslovna
Mapa weba
English

Kontakt:


Hrvatski sabor
Trg sv. Marka 6
10 000 Zagreb

Tel.: 01/45 69 222
e-mail:
mediji@sabor.hr
          gradjani@sabor.hr

Važniji propisi
 
Ustavni zakon o Ustavnom sudu Republike Hrvatske

Opće odredbe
Uvjeti za izbor sudaca Ustavnog suda, izbor sudaca Ustavnog suda i prestanak njihove dužnosti
Postupak pred Ustavnim sudom - opće odredbe
Ocjena suglasnosti zakona s Ustavom i suglasnosti drugih propisa s ustavom i zakonom
Zaštita ljudskih prava i temeljnih sloboda
Rješavanje sukoba o nadležnosti između tijela zakonodavne, izvršne i sudbene vlasti
Postupak za utvrđivanje odgovornosti Predsjednika Republike Hrvatske
Nadzor nad ustavnošću programa i djelovanja političkih stranaka
Nadzor nad ustavnošću i zakonitošću izbora i državnog referenduma i izborni sporovi
Postupak u povodu žalbe protiv odluke o razrješenju sudačke dužnosti i odluke o stegovnoj odgovornosti suca (žalbeni ustavnosudski postupci)
Praćenje ostvarivanja ustavnosti i zakonitosti
Nadzor nad donošenjem propisa za izvršenje Ustava, zakona i drugih propisa
Prijelazne i završne odredbe

   
Vezane informacije:
 


 
Hrvatski sabor 2017. Pravne napomene
Powered by iSite