Naslovnica
Naslovnica Naslovnica
Naslovna
Mapa weba
English

Hrvatski sabor

Trg sv. Marka 6

10 000 Zagreb

 

Tel.: 01/45 69 222, 63 03 222
Faks: 01/63 03 018
e-mail: sabor@sabor.hr

Jeste li znali?  

- U trenutačnom sastavu Europskog parlamenta jedna trećina europskih zastupnika su žene.

- Zastupnici u parlamentu sjede prema političkim grupacijama, a ne prema nacionalnosti.

- Zastupnici primaju jednaku plaću koliku primaju i u svojim nacionalnim parlamentima. Ipak, u rujnu 2005. godine usvojen je Statut zastupnika Europskog parlamenta koji će izjednačiti razlike u plaćama, a stupit će na snagu nakon novih izbora za Europski parlament 2009. godine.

- Parlament zapošljava oko 700 stalnih prevoditelja koji najčešće prevode sa stranog na materinski jezik. No, posljednjim proširenjem s 25 na 27 zemalja članica broj mogućih jezičnih kombinacija narastao je na 506, pa je ponekad teško naći prevoditelja koji govori dva nerasprostranjena jezika. Stoga Parlament zapošljava i cijelu mašineriju freelance prevoditelja.

- Između 800 i tisuću simultanih prevoditelja radi na plenarnim sjednicama Europskog parlamenta.

- Europski je parlament 1988. godine uspostavio nagradu Sakharov za slobodu misli. Svake godine ta se nagrada dodjeljuje pojedincima ili međunarodnim organizacijama, koji su se iskazali u borbi za ljudska prava.

- U pola stoljeća postojanja samo su dvije žene bile na čelu Parlamenta. Simone Veil bila je predsjednica od 1979. do 1982., a Nicole Fontaine od 1999. do 2002. godine.

- Jedan saziv Europskoga parlamenta ima dva predsjednika jer im mandat traje dvije i pol godine, a ne pet kao zastupnicima.

- Trenutačno je u Parlamentu zastupljeno sedam političkih grupacija i 150 nacionalnih stranaka. Da bi se oformila politička grupacija, potrebno je 20 zastupnika, a barem jedna petina zemalja članica mora biti zastupljena u pojedinoj grupaciji.

- Na izbore za Europski parlament 2004. godine izašlo je samo 45 posto europskih građana. U nekim novim članicama odziv birača bio je jedva 30 posto.


 
Europski parlament
citizeneurope_50.jpg
Europski parlament
 
Lisabonski ugovor
 
50 godina Ugovora iz Rima
 
Temu uredila Maja Roščić, Internet redakcija Hrvatskoga sabora
Hrvatski sabor 2018. Pravne napomene
Impressum
Powered by iSite