Naslovnica
Naslovnica Naslovnica
Naslovna
Mapa weba
English

Hrvatski sabor

Trg sv. Marka 6

10 000 Zagreb

 

Tel.: 01/45 69 222, 63 03 222
Faks: 01/63 03 018
e-mail: sabor@sabor.hr

Hrvatska nacionalna manjina u Italiji

Doseljavanje
Između 15. i 16. stoljeća, bježeći pred Turcima, Hrvati su počeli naseljavati provinciju Campobasso u pokrajini Molise, koncentrirajući se u gradovima Kruču (Acquaviva Collecroce), Mundimitru (Montemitro) i Stifiliću (San Felice). Na tom teritoriju 2001. živjelo je više od 2.000 Hrvata i to je najmanja priznata jezična manjina u Italiji. Druga veća skupina (oko 60.000 ljudi hrvatskog porijekla), zasad je nepriznata kao jezična manjina, a živi u sjeveroistočnom dijelu Italije, u pokrajini Furlanija – Julijska Venecija (Friuli, Venezia Giulia). U Trstu je nastanjeno oko 30.000 Hrvata, između Trsta i Venecije oko 20.000 Hrvata, te ostalih 10.000 raspršeno je po manjim gradićima regije.

Udruge i organizacije
U regiji Molise djeluje Federacija hrvatsko-moliških kulturnih udruga koja objedinjuje udrugu "Luigi Zara", zakladu "Agostina Piccoli" (Mundimitar), udrugu "Naš život" u Kruču i udrugu "Naš grad". Krovna udruga Hrvata Italije osnovana je 2001. godine kao Savez hrvatskih udruga Italije u čijem su sastavu Hrvatsko-talijanska udruga u Rimu, Hrvatska zajednica u Milanu, Hrvatska zajednica u Trstu, Hrvatska zajednica u Venetu, Hrvatsko-talijanska udruga u Udinama i Udruga "Luigi Zara". U Milanu djeluje i Klub prijatelja Hrvatske.
U Rimu djeluju nacionalne crkvene ustanove "Papinski hrvatski zavod svetog Jeronima" te Dom hrvatskih hodočasnika (Domus Croata) i "Dr. Ivan Merz" kao okupljališta što Hrvata u Rimu što hodočasnika iz Hrvatske.

Odgoj i obrazovanje
U regiji Molise osnovan je hrvatski dječji vrtić, petogodišnja osnovna i niža srednja škola. U Trstu i Rimu održava se hrvatska dopunska nastava, a u Rimu se održavaju i tečajevi hrvatskog jezika i kulture za odrasle koje organiziraju hrvatsko-talijanske udruge.

Kultura i izdavaštvo
Zaklada "Agostina Piccoli" i Udruga "Naš život" objavljuju u Moliseu dvojezični časopis "Riča živa/Parola viva". Savez hrvatskih zajednica Italije objavljuje dvojezični časopis "Insieme" koji izlazi nekoliko puta godišnje. Hrvatska zajednica u Trstu tiskala je 2007. godine monografiju na talijanskom jeziku "I Croatia Trieste". U Zagrebu je 16. listopada 2008. potpisan ugovor između Vlade RH i Vlade TR o suradnji u području kulture i obrazovanja.

Status
Dana 5. studenog 1996. u Zagrebu je potpisan sporazum između Republike Hrvatske i Talijanske Republike o zaštiti manjina. Temeljem navedenog sporazuma Republika Italija priznaje kao autohtonu hrvatsku manjinu u regiji Molise gdje je njezina nazočnost utvrđena. Sporazum hrvatskoj manjini jamči slobodno izražavanje kulturnog identiteta i nasljeđa, uporabu materinjeg jezika u privatnom i javnom životu te osnivanje i održavanje vlastitih kulturnih ustanova i udruga.


1. Zaklada "Agostina Piccoli"- Molise (Fondazione "Agostina Piccoli"- Molise)
Antonio Sammartino, počasni konzul RH, predsjednik
Via Marconi, 86030 Montemitro / Mundimitar
Tel/Fax (--)39 0874 877 747
e-mail: fondazione.piccoli@email.it

2. Hrvatska zajednica u Moliseu (Comunità Croata del Molise)
Via San Rocco, 77, 86030 San Felice del Molise (Filić)
Tel: (--)39 0874 874 520

3. Udruga "Naš jezik" (Associazione "Naš jezik")
P.zza Nicola Neri 4, 86030 Aquaviva Collecroce (CB)

4. Udruga "Naš grad" (Associazione "Naš grad")
C.A. Angelo Genova
Via San Rocco 5., 86030 San Felice del Molise (CB)

5. Hrvatsko-talijanska udruga u Rimu (Associazione Italo-Croata – Roma)
Desa Blaslov Dujela, predsjednica
Via di Salona 74, 00131 Roma
Tel: (--)39 06 662 79 51
www.associazioneitalocroata.org

6. Hrvatska zajednica u Milanu (Comunità Croata di Milano)
Snježana Hefti, predsjednica
Via Ronco 53, 22060 Carimate
Tel. (--)39 031 561 186

7. Hrvatska zajednica u Trstu (Comunità Croata di Trieste)
Damir Murković, predsjednik
Via G. Carducci, 34100 Trieste
Tel: 040 36 96 39

8. Hrvatsko-talijanska udruga – Udine (Associazione Italo-Croata-Udine)
Tatjana Barković Mastnak, predsjednica
Via Manzini 20, 33100 Udine
Tel. 00393402809909

9. Savez hrvatskih zajednica u Italiji (Federazione delle Comunità Croate in Italia)
Luka Krilić, glavni tajnik
Via di Salona 74, 00131 Roma
Tel. (--) 39 06 662 79 51

  Autor: Odbor za Hrvate izvan Republike Hrvatske  


Hrvatski sabor 2018. Pravne napomene
Impressum
Powered by iSite