Naslovnica
Naslovnica Naslovnica
Naslovna
Mapa weba
English

Kontakt:


Hrvatski sabor
Trg sv. Marka 6
10 000 Zagreb

Tel.: 01/45 69 222
e-mail:
mediji@sabor.hr
          gradjani@sabor.hr

 
Predsjednik Europskog vijeća
Stupanjem na snagu Lisabonskog ugovora Europsko je vijeće dobilo stalnog predsjednika. Od 1. prosinca 2009. dužnost obnaša Herman Van Rompuy iz Belgije. Europsko vijeće bira predsjednika kvalificiranom većinom na mandat od 2,5 godine koji se može jednom obnoviti. Predsjednik Europskog vijeća predsjeda njegovim radom, osigurava i olakšava suradnju s Europskom komisijom i postizanje konsenzusa unutar samog Vijeća te podnosi izvješće Europskom parlamentu nakon svakog sastanka Europskog vijeća. Predsjednik također u skladu sa svojim ovlastima i mogućnostima predstavlja Europsku uniju u svijetu. Dužnost predsjednika Europskog vijeća nespojiva je s dužnostima u nacionalnim vladama.
Danas u Saboru

Nema novih najava


 
Sjednice Sabora
procelje_Sabora.jpg
 
Posjetite Sabor
 
Dokumenti EU-a
 
Natječaj
 
Predsjedanje
Predsjedanje SEI-jem
 
O Hrvatskoj
http://www.croatia.eu
 
Europske teme
 
Knjižnica preporučuje
publikacije180_5_13.jpg
Hrvatski sabor 2018. Pravne napomene
Powered by iSite