Naslovnica
Naslovnica Naslovnica
Naslovna
Mapa weba
English

Hrvatski sabor

Trg sv. Marka 6

10 000 Zagreb

 

Tel.: 01/45 69 222, 63 03 222
Faks: 01/63 03 018
e-mail: sabor@sabor.hr

Prijedlog odluke Odbora za izbor, imenovanja i upravne poslove o imenovanju predsjednika i članova Odbora "Nagrade Vladimir Nazor"

I.

Za predsjednika Odbora “Nagrade Vladimir Nazor” imenuje se
akademik MILAN MOGUŠ.

II.

Za članove Odbora “Nagrade Vladimir Nazor” imenuju se:
BRANKA CVITKOVIĆ, dramska umjetnica,
VALTER DEŠPALJ, akademski glazbenik,
akademik TONKO MAROEVIĆ,
akademik KREŠIMIR NEMEC,
KRSTO PAPIĆ, filmski redatelj,
GEORGIJ PARO, kazališni redatelj,
BISERKA RAUTER PLANČIĆ, prof,
IDIS TURATO, d.i.a..

O b r a z l o ž e n j e

U članku 6. Zakona o «Nagradi Vladimir Nazor» («Narodne novine», br. 27/91.) propisano je da Odbor ima devet članova, a predsjednika i članove Odbora imenuje Hrvatski sabor iz redova umjetnika, kulturnih i javnih djelatnika na vrijeme od dvije godine.

U članku 6. Zakona propisano je da Odbor «Nagrade Vladimir Nazor» dodjeljuje «Nagradu Vladimir Nazor» na prijedlog komisije koju osniva za pojedina područja umjetnosti.

U članku 1. i 2. Zakona propisano je da se «Nagrada Vladimir Nazor» dodjeljuje kao godišnja nagrada i kao nagrada za životno djelo za najbolja umjetnička ostvarenja na području književnosti, glazbe, filma, likovnih i primijenjenih umjetnosti, kazališne umjetnosti, te arhitekture i urbanizma u Republici Hrvatskoj.

Odlukom o imenovanju predsjednika i članova Odbora «Nagrade Vladimir Nazor» («Narodne novine», br. 34/08.) imenovan je 14. ožujka 2008. Odbor «Nagrade Vladimir Nazor» i to za predsjednika akademik Milan Moguš, predsjednik HAZU - a, a za članove: Goran Grgić, dramski umjetnik, Damir Mataušić, akad. kipar, profesor na Akademiji likovnih umjetnosti, akademik Tonko Maroević, povjesničar umjetnosti, književnik i prevoditelj, Jagoda Majska Martinčević, povjesničarka glazbe, prof. dr. sc. Krešimir Nemec, povjesničar književnosti, profesor na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, Enes Midžić, akademski snimatelj, profesor na Akademiji dramske umjetnosti u Zagrebu, Jerko Rošin, arhitekt, profesor na Sveučilištu u Splitu i Tonko Ninić, akademski glazbenik. Obzirom da dosadašnjem predsjedniku i članovima Odbora „Nagrade Vladimir Nazor“ protekom zakonskog roka od dvije godine, 14. ožujka 2010. istječe mandat, ministar kulture mr. sc. Božo Biškupić je u dopisu, klasa: 061-06/10-01/0012, od 5. veljače 2010. predložio da se u Odbor «Nagrade Vladimir Nazor» imenuju: za predsjednika akademik Milan Moguš, predsjednik HAZU - a, a za članove Odbora: Branka Cvitković, dramska umjetnica, Valter Dešpalj, akad. glazbenik, akademik Tonko Maroević, akadenik Krešimir Nemec, Krsto Papić, filmski redatelj, Georgij Paro, kazališni redatelj, Biserka Rauter Plančić, prof. i Idis Turato, d. i. a..

Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove Hrvatskoga sabora je na 43. sjednici održanoj 26. veljače 2010., raspravljao o navedenom prijedlogu te je u skladu s člankom 6. Zakona o «Nagradi Vladimir Nazor», člankom 91. podstavkom 3., člankom 118. stavkom 2. i člankom 244. Poslovnika Hrvatskoga sabora jednoglasno utvrdio ovaj Prijedlog odluke s obrazloženjem, koji podnosi Hrvatskom saboru.

KLASA: 021-13/10-07/05
Urbroj: 6521-18-10-03
Zagreb, 26. veljače 2010.

   


Hrvatski sabor 2018. Pravne napomene
Impressum
Powered by iSite