Naslovnica
Naslovnica Naslovnica
Naslovna
Mapa weba
English

Hrvatski sabor

Trg sv. Marka 6

10 000 Zagreb

 

Tel.: 01/45 69 222, 63 03 222
Faks: 01/63 03 018
e-mail: sabor@sabor.hr

Izvješće Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav o Prijedlogu ustavnog zakona o izmjenama i dopunama Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, s Konačnim prijedlogom zakona, P. Z. br. 569

Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav Hrvatskoga sabora na 53. sjednici održanoj 16. lipnja 2010. godine raspravio je Prijedlog ustavnog zakona o izmjenama i dopunama Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, s Konačnim prijedlogom zakona koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske aktom pod brojem 5030104-10-1 od 15. lipnja 2010. godine.

Odbor je Konačni prijedlog ustavnog zakona raspravio na temelju svoje nadležnosti iz članka 57. Poslovnika Hrvatskoga sabora kao matično radno tijelo.

U raspravi članovi odbora su pozdravili rješenje predloženo Konačnim prijedlogom ustavnog zakona kojim se pripadnicima nacionalnih manjina koje u stanovništvu Republike Hrvatske sudjeluju s manje od 1,5% stanovnika, jamči, pored općeg prava glasa, i posebno pravo glasa po kojem oni imaju pravo izabrati pet zastupnika u Hrvatski sabor u skladu sa zakonom kojim se uređuje izbor zastupnika u Hrvatski sabor.

Međutim, u raspravi su članovi Odbora iznijeli primjedbu na članak 4. kojim se u članku 33. Ustavnog zakona, između ostalog, dodaje novi stavak 8, a kojim se svojstvo pravne osobe daje Zajedničkom vijeću općina koje djeluje na području dijela Vukovarsko-srijemske i Osječko-baranjske županije u skladu s Erdutskim sporazumom i Pismom namjere Vlade Republike Hrvatske od 13. siječnja 1997. godine. Manjina članova Odbora izrazila je mišljenje da je neprimjereno da se pravna osobnost Zajedničkom vijeću općina daje, između ostalog, i na temelju instrumenta koji je donesen u cilju završetka Domovinskog rata.

Također, u raspravi je izraženo i nezadovoljstvo metodologijom izrade popisa birača iz 2001. godine te je izraženo mišljenje da je tim popisom broj pripadnika pojedinih nacionalnih manjina reduciran.

Nakon rasprave Odbor je većinom glasova (6 glasova "ZA" i 5 „SUZDRŽANIH“ glasova) predložio Hrvatskom saboru da donese

USTAVNI ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA
USTAVNOG ZAKONA O PRAVIMA NACIONALNIH MANJINA

u tekstu u kojem ga je predložila Vlada Republike Hrvatske

Za izvjestitelja Odbora na sjednici Hrvatskoga sabora, Odbor je odredio zastupnika Vladimira Šeksa, predsjednika Odbora.


PREDSJEDNIK ODBORA
Vladimir Šeks

   


Hrvatski sabor 2018. Pravne napomene
Impressum
Powered by iSite