Naslovnica
Naslovnica Naslovnica
Naslovna
Mapa weba
English

Hrvatski sabor

Trg sv. Marka 6

10 000 Zagreb

 

Tel.: 01/45 69 222, 63 03 222
Faks: 01/63 03 018
e-mail: sabor@sabor.hr

Prijedlog odluke Odbora za izbor, imenovanja i upravne poslove o imenovanju i prestanku mandata članova Nacionalnoga zdravstvenog vijeća

I.

Za članove Nacionalnoga zdravstvenog vijeća i m e n u j u s e:

akademik ŽELJKO REINER
prof. dr. sc. KREŠIMIR ROTIM
prof. dr. sc. ALEN ŠUSTIĆ
prof. dr. sc. MATE LJUBIČIĆ
prof. dr. sc. KREŠIMIR GLAVINA
prof. dr. sc. STIPAN JANKOVIĆ
prof. dr. sc. JADRANKA SERTIĆ
prof. dr. sc. BRANKA VIZNER
ZDENKA GIZDIĆ

II.

Dosadašnjim članovima Nacionalnoga zdravstvenog vijeća protekom zakonskog roka od četiri godine prestao je mandat.

O b r a z l o ž e n j e

Sukladno odredbi članka 115. stavka 1. Zakona o zdravstvenoj zaštiti («Narodne novine», broj 150/08., 71/10., 139/10. i 22/11.) Nacionalno zdravstveno vijeće broji devet članova od čega je najmanje 40% osoba suprotnog spola koje imenuje i razrješuje Hrvatski sabor, na prijedlog ministra, iz redova istaknutih stručnjaka u pojedinim strukama medicine, radi proučavanja zdravstvenih problema, davanja i predlaganja stručnih mišljenja iz područja planiranja, programiranja, razvoja i drugih bitnih pitanja iz zdravstva koja su od važnosti za Republiku Hrvatsku.

Prema odredbi članka 115. stavka 2. Zakona o zdravstvenoj zaštiti članovi Nacionalnoga zdravstvenog vijeća biraju se na vrijeme od četiri godine.

Hrvatski sabor je 15. lipnja 2007. donio Odluku o imenovanju i prestanku mandata članova Nacionalnoga zdravstvenog vijeća ("Narodne novine", br. 66/07.), kojom su za članove imenovani: akademik Željko Reiner, akademik Zvonko Kusić, prof. dr. sc. Miljenko Kapović, prof. dr. sc. Mate Ljubičić, prof. dr. sc. Krešimir Glavina, prof. dr. sc. Stojan Polić, prof. dr. sc. Jasna Lipozenčić, prof. dr. sc. Branka Viznar i Zdenka Gizdić.

Sukladno članku 115. stavku 1. Zakona ministar zdravstva i socijalne skrbi uputio je predsjedniku Hrvatskoga sabora aktom klasa: 021-13/11-01/31, urbroj: 534-07-11-1, od 13. srpnja 2011. Prijedlog odluke o imenovanju i prestanku mandata članova Nacionalnoga zdravstvenog vijeća.

Navedeni prijedlog predsjednik Hrvatskoga sabora je uputio predsjednici Odbora za izbor, imenovanja i upravne poslove Hrvatskoga sabora aktom klasa: 021-13/11-07/33, urbroj:65-11-01, od 13. srpnja 2011.

Navedenim prijedlogom predlaže se za članove Nacionalnoga zdravstvenog vijeća imenovati: akademika Željka Reinera, prof. dr. sc. Krešimira Rotima, prof. dr. sc. Alena Šustića, prof. dr. sc. Matu Ljubičića, prof. dr. sc. Krešimira Glavinu, prof. dr. sc. Stipana Jankovića, prof. dr. sc. Jadranku Sertić, prof. dr. sc. Branku Vizner i Zdenku Gizdić.

Predmetnim prijedlogom odluke predlaže se ustanoviti da je dosadašnjim članovima Nacionalnoga zdravstvenog vijeća koji su imenovani Odlukom o imenovanju i prestanku mandata članova Nacionalnog zdravstvenog vijeća („Narodne novine“, br. 66/07.) mandat prestao protekom zakonskog roka od četiri godine.

Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove Hrvatskoga sabora je na 67. sjednici održanoj 14. srpnja 2011. raspravljao o navedenom prijedlogu, te je u skladu s člankom 91. podstavkom 3., člankom 118. stavkom 2. i člankom 244. Poslovnika Hrvatskoga sabora jednoglasno utvrdio Prijedlog odluke, koji podnosi Hrvatskom saboru.

KLASA: 021-13/11-07/33
URBROJ: 6521-18-11-02
Zagreb, 14. srpnja 2011.

   


Hrvatski sabor 2018. Pravne napomene
Impressum
Powered by iSite