Naslovnica
Naslovnica Naslovnica
Mapa weba
Naslovna
English

Kontakt:


Hrvatski sabor
Trg sv. Marka 6
10 000 Zagreb

Tel.: 01/45 69 222
e-mail:
mediji@sabor.hr
          gradjani@sabor.hr

Potpredsjednici Hrvatskoga sabora
 
Životopis potpredsjednika Hrvatskoga sabora Željka Reinera

Željko ReinerAkademik Željko Reiner rođen je u Zagrebu 1953. g. gdje je završio osnovnu školu, Klasičnu gimnaziju i 1976. g. diplomirao na Medicinskom fakultetu. 1978. g. je magistrirao, a 1982. g. i doktorirao na Sveučilištu u Zagrebu. Specijalizirao je od 1979. do 1983. g. internu medicinu u KBC "Sestre milosrdnice" u Zagrebu i u Sveučilišnoj bolnici Eppendorf u Hamburgu, Njemačka. Na postdoktorskom usavršavanju bio je u Oklahoma Cityju, SAD, od 1984. do 1985.g. Za docenta je izabran 1986. g., a za redovitog profesora Medicinskog fakulteta u Zagrebu izabran je prvi puta 1988. g. Od 1997. g. je redoviti profesor interne medicine u trajnom zvanju. Od 2009. g. je i redoviti profesor na Sveučilištu u Rijeci. Dodijeljen mu je naziv "Fellow of the Royal Society of Physicians" – FRCP (London), "Fellow of the European Society of Cardiology" – FESC i "Fellow of the American College of Cardiology" - FACC. Od 1986. do 1995. g. bio je pročelnik Kliničkog odjela Klinike za patofiziologiju KBC Zagreb, od 1995. do 2003. g. bio je predstojnik Klinike za unutrašnje bolesti KBC Zagreb na koju je funkciju ponovno izabran 2011. g. pa se na njoj nalazi i danas. Od 2003. g. pročelnik je Zavoda za metaboličke bolesti KBC Zagreb. Od 2004. do 2012. g. bio je ravnatelj KBC Zagreb. Na toj se funkciji osobito istaknuo izgradnjom i opremanjem te naše najveće bolnice koja je danas jedan i pol puta veća nego što je bila prije njegovog mandata i najsuvremenije je opremljena.

Član je Akademije medicinskih znanosti Hrvatske od 1990. g., a od 2004. do 2012.g. bio je njen predsjednik. Od 1992. do 2006. g. bio je član-suradnik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (HAZU), a od 2006. g. je redoviti član HAZU-a - akademik. Voditelj je Odbora za aterosklerozu HAZU-a. Počasni je član Akademije medicinskih nauka Bosne i Hercegovine od 2011. g. Od 2000. do 2006.g. bio je pročelnik Katedre za internu medicinu Medicinskog fakulteta u Zagrebu. Objavio je 543 znanstvenih i stručnih radova. Bio je gost-profesor na više sveučilišta u SAD-u i Europi, pozvani predavač na nizu europskih i svjetskih kongresa, član znanstvenih odbora gotovo svih europskih i svjetskih kongresa iz područja ateroskleroze zadnjih dvadesetak godina te europskih i svjetskih kardioloških kongresa, a i u nas je organizirao i predsjedao više kongresa. Od 1983. g. do danas bio je voditelj više znanstveno-istraživačkih projekata. Član je uredništava više najuglednijih međunarodnih časopisa ("Nature - Reviews Cardiology","Atherosclerosis", "Nutrition, Metabolism and Cardiovascular Diseases" itd.) te domaćih ("Liječnički vjesnik" itd.) i recenzent najpoznatijih svjetskih znanstvenih časopisa ("Lancet", "European Heart Jorunal", "Annals of Medicine", "Fundamental and Clinical Pharmacology", "European Journal of Preventive Cardiology","Cardiovascular Drugs and Therapy" itd.).

U Upravnom odboru Europskog društva za aterosklerozu vodi koordinaciju nacionalnih društava za aterosklerozu, bio je član Upravnog odbora Europske asocijacije za prevenciju i rehabilitaciju kardiovaskularnih bolesti (EACPR) te predsjednik Odbora za znanost i smjernice EACPR, član dva najvažnija odbora - Odbora za smjernice i Odbora za kongrese Europskog kardiološkog društva (ESC), osnivač je i dugogodišnji predsjednik Hrvatskog društva za aterosklerozu, osnivač Hrvatskog društva za hipertenziju, osnivač i dopredsjednik Hrvatskog društva za debljinu itd., a bio je i glavni tajnik Hrvatskog liječničkog zbora (HLZ). Sada je član odbora za izbor novih "fellows" ESC.

Prvi je Hrvat koji je glavni autor nekih ključnih europskih smjernica – Europskih smjernica za liječenje dislipidemija objavljenih 2011. godine. Koautor je Europskih smjernica za prevenciju kardiovaskularnih bolesti izdanih 2007. g. te onih najnovijih izdanih 2012. g. Bio je predsjednik Povjerenstva za lijekove RH od 1992. - 2000. (član povjerenstva od 2004. - 2008. g.), te predsjednik povjerenstva za dodjelu naziva primarijus (1998. - 2000. g.). Bio je i predsjednik Europskog odbora za borbu protiv pušenja (2000. - 2002. g.). Bio je član tročlanog međunarodnog komiteta za dodjelu jedne od najznačajnijih svjetskih nagrada iz medicine "Leon Bernard Prize".

Od 1995. do 1998. bio je član Izvršnog odbora Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) – najvišeg upravljačkog tijela te organizacije kao drugi Hrvat u povijesti. Od 2012. jedan je od svega 6 članova Upravnog odbora Svjetske udruge za aterosklerozu (International Atherosclerosis Society – IAS) u kojem predstavlja čitavu Europu. Za Europsku komisiju bio je recenzent znanstvenih projekata u sklopu FP 6 i FP 7 predloženih za financiranje Europskoj Uniji.

Autor je niza poglavlja u tridesetak knjiga i udžbenika objavljenih u inozemstvu i u nas, bio je voditelj više kolegija na dodiplomskom i 7 postdiplomskih studija. Bio je urednik 26 knjiga i priručnika ("Farmakoterapijski priručnik", "Interna medicina", itd.). Od 2010. godine član je Savjeta Sveučilišta u Zagrebu.

Akademik Reiner je i priznati hrvatski pjesnik. Poeziju objavljuje od 1970. g. u časopisima „Forum“, „Kaj“ te  mnogim drugima. Objavio je nekoliko knjiga pjesama (Žejni sred zvirajnka, Zagreb, 1984. g.,Vrijeme sna i vrijeme jave, Zagreb, 2003. g. itd.). Pjesme su mu uvrštene u više antologija. Član je Društva hrvatskih književnika.

Od prvih dana sudjelovao je kao dragovoljac u Domovinskom ratu kao član Glavnog sanitetskog stožera u kojem je najprije bio pomoćnik zapovjednika zadužen za edukaciju, a zatim za medicinske kadrove. Odlikovan je brojnim civilnim i vojnim odličjima: Red kneza Trpimira s ogrlicom i Danicom, Red bana Jelačića, Red Danice hrvatske s likom Katarine Zrinske, Red hrvatskog trolista, Red hrvatskog pletera, Spomenica Domovinskog rata, Medalja Bljesak, Medalja Oluja, Medalja Ljeto ’95, Spomen medalja Vukovar. Pričuvni je pukovnik Hrvatske vojske. Nagrađen je nagradom "Ladislav Rakovac" HLZ-a te Nagradom grada Zagreba 2010. g., počasni je građanin grada Korčule od 2007. g. Od 1993. do 1998. g. bio je zamjenik ministra zdravstva, a od 1998. do 2000. g. ministar zdravstva RH. Od 2010.g. predsjednik je Nacionalnog zdravstvenog vijeća RH.

2008. g. izabran je za člana Odbora za zdravstvo i socijalnu skrb Hrvatskoga sabora, što je i danas. Od 2011. do 2012.g. bio je potpredsjednik Odbora za znanost, obrazovanje i kulturu Hrvatskog sabora (danas je član tog odbora), član je Odbora za međuparlamentarnu suradnju, zamjenik člana Izaslanstva Hrvatskog sabora u Parlamentarnoj dimenziji Srednjoeuropske inicijative, a od 2012. g. je potpredsjednik Hrvatskog sabora.

Otac je jednog sina i jedne kćeri.

  Autor: Ured potpredsjednika  


Hrvatski sabor 2018. Pravne napomene
Powered by iSite