Naslovnica
Naslovnica Naslovnica
Mapa weba
Naslovna
English

Kontakt:


Hrvatski sabor
Trg sv. Marka 6
10 000 Zagreb

Tel.: 01/45 69 222
e-mail:
mediji@sabor.hr
          gradjani@sabor.hr

Radna tijela
 
Izvješće na znanje Odbora za pomorstvo, promet i veze o Inicijativi sindikata hrvatskih željezničara – HŽ putnički prijevoz i vlakopratnja Podružnica Ogulin, za uvođenje u redoviti željeznički promet putničkog vlaka na relaciji Ogulin – Knin – Ogulin za vozni red 2005./2006. - očitovanje Hrvatskih željeznica


PREDMET: Inicijativa sindikata hrvatskih željezničara – HŽ putnički prijevoz i vlakopratnja Podružnica Ogulin, za uvođenje u redoviti željeznički promet putničkog vlaka na relaciji Ogulin – Knin – Ogulin za vozni red 2005./2006. -  očitovanje Hrvatskih željeznica 

IZVJEŠĆE, NA ZNANJE

Odbor za pomorstvo, promet i veze Hrvatskog sabora, na 41. sjednici održanoj 01. ožujka 2006. godine, raspravljao je o Inicijativi sindikata hrvatskih željezničara – HŽ putnički prijevoz i vlakopratnja Podružnica Ogulin, za uvođenje u redoviti željeznički promet putničkog vlaka na relaciji Ogulin – Knin – Ogulin za vozni red 2005./2006., koju je ovom Odboru dostavio Sindikat hrvatskih željezničara – HŽ putnički prijevoz i vlakopratnja, podružnica Ogulin  i očitovanju Hrvatskih željeznica.

Uvodno izlaganje dao je predstavnik Hrvatskih željeznica koji je istaknuo da  su Hrvatske željeznice voznim redom za 1997./1998 u redovitom željezničkom prometu imali dva para putničkih vlakova na relaciji Ogulin – Knin – Ogulin, te da se razmatra mogućnost da se za vozni red 2007./2008. pripremi projekt uvođenja dva para vlakova kako bi se pokrile potrebe stanovnika tog kraja koji koriste vlak za odlazak na posao i u škole.

Predstavnik sindikata izrazio je zadovoljstvo inicijativom Hrvatskih željeznica jer je to u interesu ne samo stanovnika koji koriste vlak kao prijevozno sredstvo već i radnika HŽ-a, koji će  na taj način sačuvati radna mjesta.

Predstavnik vlade smatra da bi i županije i općine sa tog područja trebale sudjelovati u pokrivanju troškova uvođenja dva para vlakova.

Nakon provedene rasprave Odbor je jednoglasno donio zaklučak da Hrvatske željeznice pismeno izvjeste Odbor za pomorstvo, promet i veze o poduzetim aktivnostima  u svezi uvođenja u redoviti željeznički promet putničkog vlaka na relaciji Ogulin – Knin – Ogulin za vozni red 2007./2008. najkasnije do kraja studenog 2006. godine.

S poštovanjem,

  PREDSJEDNICA ODBORA 
                                                                                   mr.sc. Alenka Košiša Čičin Šain 

   


Hrvatski sabor 2018. Pravne napomene
Powered by iSite