Naslovnica
Naslovnica Naslovnica
Naslovna
Mapa weba
English

Kontakt:


Hrvatski sabor
Trg sv. Marka 6
10 000 Zagreb

Tel.: 01/45 69 222
e-mail:
mediji@sabor.hr
          gradjani@sabor.hr

Ustrojstvo Sabora
 
Knjižnica Hrvatskoga sabora
 
Usluge

Knjižnica korisnicima nudi mogućnost korištenja i posudbe knjižnične građe, raznovrsne informacijske usluge, pristup i pretraživanje knjižničnih kataloga i baza podataka, izdaje publikacije te daje poduku za korištenje i pretraživanje mrežnih izvora informacija.

Posudba
Prema Pravilniku o radu Knjižnice Hrvatskoga sabora korisnici mogu istodobno posuditi najviše 3 knjige, na rok od 30 dana. Građa iz specijalne zbirke, priručne zbirke te časopisi, službene publikacije i elektronička građa se ne posuđuju.

Informacijske usluge
Informacijska djelatnost Knjižnice obuhvaća prikupljanje i distribuciju znanstvenih i stručnih informacija te uključuje pronalaženje, ocjenu, odabir i vrednovanje izvora informacija. Sukladno tome, informacijski stručnjaci Knjižnice korisnicima pružaju raznovrsne informacijske usluge, koje između ostaloga, uključuju:

- pružanje faktografskih i pripremu bibliografskih informacija
- bibliografska i tematska pretraživanja
- obavljanje selekcije i verifikacije informacija
- komparativna istraživanja vezana uz zakonodavstvo
- odgovore na različite upite zastupnika povezane s njihovim parlamentarnim dužnostima

Katalozi i baze podataka
Knjižnica izrađuje, održava i razvija knjižničnu bazu podataka, omogućava pristup i pretraživanje javno dostupnih baza podataka te organizira, po potrebi, poduku korisnika za pretraživanje online kataloga Knjižnice, ostalih dostupnih baza podataka i interneta.

Katalozi na listićima
Katalozi na listićima omogućavaju pretraživanje abecednog, matičnog, mjesnog i predmetnog kataloga Knjižnice koji sadrže zapise o knjižničnoj građi fonda od početka djelovanja Knjižnice do 2000. godine. Prvi katalog Knjižnice pod nazivom “Popis knjiga knjižnice Sabora Kraljevine Hrvatske, Slavonije i Dalmacije“ tiskan je 1905. godine i sadrži 747 bibliografskih jedinici iz fonda Knjižnice.

Online katalog
Online katalog Knjižnice sadrži sve novonabavljene knjige od 1990. godine do danas, značajan dio zbirke službenih publikacija, tekuće naslove hrvatskih i stranih časopisa, odabrane članke iz pojedinih časopisa te elektroničku građu (CD-ROM). Katalog se pretražuje prema autoru, naslovu, riječima iz naslova, predmetnim odrednicama te ISBN i ISSN broju. Knjižnična građa se od 2000. godine sadržajno obrađuje pomoću Pojmovnika Eurovoc. Eurovoc je multidisciplinarni, višejezični pojmovnik Europske unije. Kao strukturirani i kontrolirani popis naziva svih važnih pojmova koji se javljaju u dokumentima EU-a pokriva 21 područje s 127 potpodručja iz djelatnosti Europske unije.

Baze podataka
IUS-INFO - portal s pravnim sadržajem dostupan za pretraživanje sa svih računala u Hrvatskome saboru
Hrčak - portal znanstvenih časopisa Republike Hrvatske
DOAJ - directory of open access journals

  Autor: Knjižnica  


Knjižnica
 
Online katalog
Online katalog
 

Nove publikacije

Nove publikacije
 

EU infokutak

EU infokutak
Hrvatski sabor 2018. Pravne napomene
Powered by iSite