Naslovnica
Naslovnica Naslovnica
Naslovna
Mapa weba
English

Kontakt:


Hrvatski sabor
Trg sv. Marka 6
10 000 Zagreb

Tel.: 01/45 69 222
e-mail:
mediji@sabor.hr
          gradjani@sabor.hr

Zastupnici 5. saziva Hrvatskoga sabora
 
Stručna sprema i akademski stupnjevi
stručna sprema ukupno muškaraca žena %
visoka 112 86 26 74
viša 16 15 1 11
srednja 22 16 6 15
niža (ili osnovna škola) 1 1 0 1
UKUPNO 151 118 33 100
Izvori podataka i obrada: Internet redakcija, 12. listopada 2007.

strucna_sprema_10_07.jpg

Od 112 zastupnika s visokom stručnom spremom

ukupno

muškaraca

žena

% u ukupnom broju zastupnika

akademika 0 0 0 0
doktora* 21 20 1 14
magistara 11 9 2 7
UKUPNO 32 29 3 21
Izvori podataka i obrada: Internet redakcija, 19. prosinca 2007.

stranke_akad_stupnjevi_10_07.jpg

* Od tri nezavisna zastupnika izabrana s liste SDP-a i člana Kluba zastupnika SDP-a, dvojica doktora znanosti (Josipović i Jurčić) prikazana su u kvoti nezavisnih zastupnika

   


Zastupnici
 
Sabornica1.jpg
 
Hrvatski sabor 2018. Pravne napomene
Powered by iSite