Naslovnica
Naslovnica Naslovnica
Mapa weba
Naslovna
English

Hrvatski sabor

Trg sv. Marka 6

10 000 Zagreb

 

Tel.: 01/45 69 222, 63 03 222
Faks: 01/63 03 018
e-mail: sabor@sabor.hr

Radna tijela 4. saziva Hrvatskoga sabora
 
1.  Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav
2.  Odbor za zakonodavstvo
3.  Odbor za vanjsku politiku
4.  Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost
5.  Odbor za financije i državni proračun
6.  Odbor za gospodarstvo, razvoj i obnovu
7.  Odbor za turizam
8.  Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina
9.  Odbor za pravosuđe
10.  Odbor za rad, socijalnu politiku i zdravstvo
11.  Odbor za obitelj, mladež i šport
12.  Odbor za useljeništvo
13.  Odbor za ratne veterane
14.  Odbor za prostorno uređenje i zaštitu okoliša
15.  Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu
16.  Odbor za poljoprivredu i šumarstvo
17.  Odbor za pomorstvo, promet i veze
18.  Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove
19.  Odbor za predstavke i pritužbe
20.  Odbor za međuparlamentarnu suradnju
21.  Odbor za europske integracije
22.  Odbor za informiranje, informatizaciju i medije
23.  Odbor za ravnopravnost spolova
24.  Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu
25.  Mandatno-imunitetno povjerenstvo

Hrvatski sabor 2018. Pravne napomene
Impressum
Powered by iSite