Naslovnica
Naslovnica Naslovnica
Naslovna
Mapa weba
English

Hrvatski sabor

Trg sv. Marka 6

10 000 Zagreb

 

Tel.: 01/45 69 222, 63 03 222
Faks: 01/63 03 018
e-mail: sabor@sabor.hr

Arhiva 4. saziva Hrvatskoga sabora
 
Statistički pokazatelji o zastupnicima

Stranačka struktura zastupnika prema rezultatima izbora 03. siječnja 2000. i promjenama koje su uslijedile naknadno:

Stranka

broj zastupnika

od ukupnoga broja

na izborima 3.1.2000.

sadašnje stanje

muškaraca

žena

Demokratski centar (DC)

-

3

2

1

Hrvatski blok (HB)

-

5

4

1

Hrvatska demokratska zajednica (HDZ)

46

33

27

6

Hrvatska kršćansko- demokratska unija (HKDU)

1

1

1

-

Hrvatski nezavisni demokrati (HND)

-

1

1

-

Hrvatska narodna stranka (HNS)

2

2

1

1

Hrvatska seljačka stranka (HSS)

16

16

13

3

Hrvatska socijalno-liberalna stranka (HSLS)

24

14

11

3

Hrvatska stranka prava (HSP)

4

4

4

-

Hrvatski istinski preporod (HIP)

-

3

3

-

Istarski demokratski sabor (IDS)

4

4

3

1

Liberalna stranka (LS)

2

4

4

-

Stranka liberalnih demokrata (LIBRA)

-

10

9

1

Nezavisni zastupnici *

4

3

2

1

Primorsko-goranski savez (PGS)

2

2

2

-

Slavonsko-baranjska hrvatska stranka (SBHS)

1

1

1

-

Socijaldemokratska partija Hrvatske (SDP)

44

44

28

16

Srpska narodna stranka (SNS)

1

1

1

-

UKUPNO:

151

151

117

34

*Jedan nezavisni zastupnik izabran je s kandidatske liste nacionalnih manjina,
jedan s kandidatske liste Hrvatske seljačke stranke, a jedan je istupio iz HDZ-a.
Od pet zastupnika nacionalnih manjina 1 je nezavisni; 2 su članovi LS-a (prvobitno nezavisni - naknadno pristupili LS-u);1 HSS-a, 1 SNS-a.

 

Zastupnici prema stručnoj spremi:

 

VSS

114

75,5 %

od toga:

-

akademika

2

1,3 %

dr.

19

12,6 %

mr.

13

8,6 %

VŠS

17

11,3 %

SSS

18

11,9 %

1

0,7 %

KV

1

0,7 %

UKUPNO:

-

151

-

Dobna struktura zastupnika:

Do 30 godina

4

31 do 40 godina

8

41 do 50 godina

69

51 do 60 godina

53

61 do 70 godina

14

71 do 80 godina

2

preko 80 godina

1

UKUPNO:

151

   


Zastupnici
4. saziv Hrvatskoga sabora zaključen je sa 151 aktivnim zastupničkim mandatom.
 
Rezultati izbora 2000.
Hrvatski sabor 2017. Pravne napomene
Impressum
Powered by iSite