Naslovnica
Naslovnica Naslovnica
Naslovna
Mapa weba
English

Kontakt:


Hrvatski sabor
Trg sv. Marka 6
10 000 Zagreb

Tel.: 01/45 69 222
e-mail:
mediji@sabor.hr
          gradjani@sabor.hr

Radna tijela Hrvatskoga sabora
 
Odbor za međuparlamentarnu suradnju  
5. saziv

O odboru Sjednice Ostale aktivnosti

Djelokrug rada Odbora za međuparlamentarnu suradnju
Odbor za međuparlamentarnu suradnju, zajedno s Odborom za vanjsku politiku, brine za provedbu vanjske politike Republike Hrvatske u okvirima međuparlamentarne suradnje s drugim državama i međunarodnim organizacijama u poslovima od zajedničkog interesa.
Odbor za međuparlamentarnu suradnju ostvaruje suradnju s predstavničkim tijelima drugih država i međunarodnih organizacija osnivanjem zajedničkih tijela, skupina prijateljstva, poduzimanjem zajedničkih akcija, usuglašavanjem stajališta o pitanjima od zajedničkog interesa, razmjenom iskustava, međusobnim razmjenama programa rada te dokumentacijskog i informativnog materijala i glasila, zajedničkim sastancima zastupnika i razmjenom izaslanstava.
Odbor za međuparlamentarnu suradnju zajedno s Odborom za vanjsku politiku razmatra izvješća stalnih ili privremenih izaslanstava Sabora u međunarodnim parlamentarnim institucijama kao i izvješća o djelovanju skupina prijateljstva s predstavničkim tijelima pojedinih zemalja.
Članstvo
Predsjednik:
Potpredsjednik:
Članovi:
Kontakti Odbora:
Telefon: 01/45 69 461
Telefaks: 01/63 03 021
e-mail:
milorad.pupovac@sabor.hr

Tajnica Odbora:
Jasna Vitas-Žubi
Telefon: 01/63 03 929
e-mail:
jvitas@sabor.hr

Hrvatski sabor 2017. Pravne napomene
Powered by iSite