Naslovnica
Naslovnica Naslovnica
Naslovna
Mapa weba
English

Kontakt:


Hrvatski sabor
Trg sv. Marka 6
10 000 Zagreb

Tel.: 01/45 69 222
e-mail:
mediji@sabor.hr
          gradjani@sabor.hr

Radna tijela Hrvatskoga sabora
 
Odbor za ravnopravnost spolova  
5. saziv

O odboru Sjednice Ostale aktivnosti

Djelokrug rada Odbora za ravnopravnost spolova
U djelokrugu su Odbora za ravnopravnost spolova poslovi utvrđivanja i praćenja provođenja politike, a u postupku donošenja zakona i drugih propisa ima prava i dužnosti matičnoga radnog tijela u područjima koja se odnose na poticanje i praćenje primjene načela ravnopravnosti spolova u zakonodavstvu Republike Hrvatske, a posebice
-
poticanje potpisivanja međunarodnih dokumenata o ravnopravnosti spolova i praćenje primjene tih dokumenata,
-
sudjelovanje u izradi, provedbi i analizi ostvarenja Nacionalne politike za ostvarenje ravnopravnosti spolova u Republici Hrvatskoj,
-
suradnju i utvrđivanje mjera i aktivnosti za unapređivanje prava na ravnopravnost spolova,
-
predlaganje programa mjera za uklanjanje diskriminacije po spolu,
-
poticanje ravnomjerne spolne zastupljenosti u sastavu radnih tijela i izaslanstava Sabora,
-
sudjelovanje u izradi dokumenata o integracijskim aktivnostima Republike Hrvatske izmjenom i prilagodbom zakonodavstva i provedbenih mjera za ostvarenje ravnopravnosti spolova prema standardima primijenjenim u zakonodavstvu i programima Europske unije,
-
utvrđivanje prijedloga zakona i drugih akata o ravnopravnosti spolova,
-
uvođenje načela ravnopravnosti spolova u obrazovanju, zdravstvu, javnom informiranju, socijalnoj politici, zapošljavanju, poduzetništvu, procesima odlučivanja, obiteljskim odnosima i dr.
Članstvo
Predsjednica:
Potpredsjednica:
Članovi:
Kontakti Odbora:
Telefon: 01/63 03 557
Telefaks: 01/45 69 517
e-mail:
msolak@sabor.hr

Tajnica Odbora:
Ivanka Jurjević-Streny
Telefon: 01/45 69 568


Hrvatski sabor 2017. Pravne napomene
Powered by iSite