Naslovnica
Naslovnica Naslovnica
Naslovna
Mapa weba
English

Kontakt:


Hrvatski sabor
Trg sv. Marka 6
10 000 Zagreb

Tel.: 01/45 69 222
e-mail:
mediji@sabor.hr
          gradjani@sabor.hr

Zastupnici 5. saziva Hrvatskoga sabora
 
ĐURĐA ADLEŠIČ  
HSLS
 

 

 

 

Đurđa Adlešić

Rođena je 18. travnja 1960. u Bjelovaru. Nakon srednje škole (Gimnazija – pedagoški smjer) studira komparativnu  književnost i filozofiju  (Filozofski  fakultet u Zagrebu), te hrvatski jezik. Radila u I. osnovnoj školi u Bjelovaru kao nastavnica hrvatskog jezika. Bavila se novinarstvom i jedan je od pokretača  prvoga nezavisnog tjednika Županije "Naše vrijeme". Udana, majka jednog djeteta.

Kontakt:
Telefon: 01/4569-467, 63 03 328
Telefaks: 01/6303-003
e-mail: hsls@sabor.hr

 
O zastupnici  
Stranačka pripadnost:
Hrvatska socijalno-liberalna stranka

Klub zastupnika:
Klub zastupnika Hrvatske socijalno-liberalne stranke

Početak obnašanja zastupničkog mandata:
22. prosinca 2003.

Kraj obnašanja zastupničkog mandata:
11. siječnja 2008.

Dužnosti u Saboru:
- potpredsjednica Hrvatskog sabora  
- članica Odbora za informiranje, informatizaciju i medije

Izabrana:
- lista Hrvatske socijalno-liberalne stranke i Demokratskog centra

Izborna jedinica:
II. izborna jedinica


Prethodni mandati:
4. saziv
3. saziv

Zastupnici
 
Sabornica1.jpg
Hrvatski sabor 2018. Pravne napomene
Powered by iSite