Naslovnica
Naslovnica Naslovnica
Naslovna
Mapa weba
English

Kontakt:


Hrvatski sabor
Trg sv. Marka 6
10 000 Zagreb

Tel.: 01/45 69 222
e-mail:
mediji@sabor.hr
         gradjani@sabor.hr

Najave sjednica radnih tijela
 
 

Petak, 13. srpnja 2018.

9.00 (dvorana Stjepana Radića) - 29. sjednica Odbora za izbor, imenovanja i upravne poslove. Predloženi dnevni red je:
1. PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU ČLANOVA ODBORA ZA USTAV, POSLOVNIK I POLITIČKI SUSTAV HRVATSKOGA SABORA;
2. RAZNO.

13.00 (dvorana Janka Draškovića) - 34., zatvorena, sjednica Odbora za vanjsku politiku. Predloženi dnevni red je:
1. Davanje mišljenja o postavljenju i opozivu šefova diplomatskih i konzularnih misija RH u inozemstvu
-Uvodno izlaganje: predstavnik Ministarstva vanjskih i europskih poslova;
2. Razno.

Poslije glasovanja (dvorana Ivana Mažuranića) - 29. sjednica Odbora za zaštitu okoliša i prirode. Predloženi dnevni red je: 
- usvajanje zapisnika 28. sjednice Odbora;
1. PRIJEDLOG ZAKLJUČAKA S TEMATSKE SJEDNICE ODBORA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I PRIRODE ODRŽANE S TEMOM „IZVJEŠĆE O KVALITETI ZRAKA I VODE NA PODRUČJU SLAVONSKOG BRODA I INFORMACIJI O PLANIRANOJ MODERNIZACIJI POSTROJENJA RAFINERIJE BROD,  PLANIRANIM I PODUZETIM AKTIVNOSTIMA I MJERAMA U SVEZI ONEČIŠĆENJA ZRAKA I VODE NA PODRUČJU SLAVONSKOG BRODA TE ZDRAVSTVENIM POKAZATELJIMA UTJECAJA OKOLIŠA NA ZDRAVLJE LJUDI NA PODRUČJU SLAVONSKOG BRODA“;
2. RAZNO.

 

Četvrtak, 12. srpnja 2018.

10.00 (dvorana Eugena Kvaternika) - 23. sjednica Odbora za ravnopravnost spolova. Predloženi dnevni red je:
1. PRIJEDLOG ODRŽAVANJA TEMATSKIH SJEDNICA ODBORA.

13.00 (dvorana Stjepana Radića) - 13. sjednica Nacionalnog vijeća za praćenje provedbe Strategije suzbijanja korupcije. Predloženi dnevni red je:
1. Izvješće Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja o izvršenju mjera Akcijskog plana za 2017. i 2018.godinu ( za 2017.)  uz Strategiju suzbijanja korupcije za razdoblje od 2015. do 2020. godine;
2. Izvješće Ministarstva zaštite okoliša i energetike o izvršenju mjera Akcijskog plana za 2017. i 2018. godinu (2017.)  uz Strategiju suzbijanja korupcije za razdoblje od 2015. do 2020. godine;
3. Izvješće Hrvatske energetske regulatorne agencije o izvršenju mjera Akcijskog plana za 2017. i 2018. godinu (2017.)  uz Strategiju suzbijanja korupcije za razdoblje od 2015. do 2020. godine;
4. Razno.

13.30 (dvorana Ivana Mažuranića) - 34. sjednica Odbora za europske poslove. Predloženi dnevni red je:
- usvajanje zapisnika 29., 30., 31., 32. i 33. sjednice Odbora;
1. Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive Vijeća 92/106/EEZ o utvrđivanju zajedničkih pravila za određene vrste kombiniranog prijevoza robe između država članica COM (2017) 648 – D.E.U. br. 18/005;
2. Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o lučkim uređajima za prihvat isporuke brodskog otpada, stavljanju izvan snage Direktive 2000/59/EZ i izmjenama Direktive 2009/16/EZ i Direktive 2010/65/EU COM (2018) 33 - D.E.U. br. 18/011;
3. Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju standardnih vrijednosti emisija za nove osobne automobile  i  za nova laka gospodarska vozila kao dio integriranog pristupa Unije s ciljem smanjivanja emisija CO2 iz lakih  vozila te o izmjeni Uredbe (EZ) br. 715/2007 (preinaka)  COM (2017) 676 - D.E.U. br. 18/012;
4. Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2009/33/EZ o promicanju čistih i energetski učinkovitih vozila u cestovnom prijevozu COM (2017) 653 - D.E.U. br. 18/017;
5. Prijedlog izvješća o radu Odbora za europske poslove za razdoblje od 28. listopada 2016. do 31. prosinca 2017.;
6. Razno.

13.30 (dvorana Ivana Kukuljevića) - 48. sjednica Odbora za poljoprivredu. Predloženi dnevni red je:
1. USVAJANJE ZAPISNIKA 47. SJEDNICE ODBORA ZA POLJOPRIVREDU;
2. IZVJEŠĆE O RADU ZAVODA ZA VINOGRADARSTVO I VINARSTVO -HRVATSKOG CENTRA ZA POLJOPRIVREDU, HRANU I SELO za razdoblje 1. siječnja – 31. prosinca 2017.;
3. INFORMACIJA MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE – provedene aktivnosti vezane uz mjere suzbijanja i iskorjenjivanja bolesti zlatne žutice vinove loze;
4. PREDSTAVKA GRADONAČELNIKA GRADA VUKOVARA, zamolba za izmjenu Zakona o zaštiti životinja;
5. Razno.

14.00 (dvorana Janka Draškovića) - 33., zatvorena, sjednica Odbora za vanjsku politiku. Predloženi dnevni red je:
1. Davanje mišljenja o postavljenju i opozivu šefova diplomatskih i konzularnih misija RH u inozemstvu
-Uvodno izlaganje: predstavnik Ministarstva vanjskih i europskih poslova;
2. Razno.

 

Srijeda, 11. srpnja 2018.

11.00 (dvorana Ivana Mažuranića) - 23., tematska, sjednica Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina o temi: "Rasprava o provedbi preporuka iz Izvješća pučke pravobraniteljice".

S ciljem što kvalitetnije rasprave, u radu tematske sjednice očekuje se sudjelovanje predstavnika izvršne vlasti, Ureda pučke pravobraniteljice, Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske i ostalih relevantnih institucija te predstavnika zainteresirane javnosti.

11.00 (dvorana Stjepana Radića) - 40. sjednica Mandatno-imunitetnog povjerenstva. Predloženi dnevni red je:
-Usvajanje zapisnika s 39. sjednice Povjerenstva;
1. RASPRAVA O ZAHTJEVU ZA DAVANJE ODOBRENJA ZA POKRETANJE KAZNENOG POSTUPKA PROTIV ŽELJKA LACKOVIĆA I mr.sc. ORSATA MILJENIĆA, ZASTUPNIKA U HRVATSKOM SABORU.

13.00 (dvorana Stjepana Radića) - 39. sjednica Odbora za pravosuđe. Predloženi dnevni red je:
- usvajanje zapisnika 38. sjednice;
1. Prijedlog zakona o vježbenicima u pravosudnim tijelima i pravosudnom ispitu, prvo čitanje, P.Z. br. 396;
2. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Prekršajnog zakona,  prvo čitanje, P.Z. 394;
3. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama  Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora, prvo čitanje, P.Z. br. 395;
4. Imenovanje člana Povjerenstva za izbor kandidata za ad hoc suce Republike Hrvatske pri Europskom sudu za ljudska prava.

13.30 (dvorana Janka Draškovića) - 52. sjednica Odbora za financije i državni proračun. Predloženi dnevni red je:
1. PRIJEDLOG ZA IMENOVANJE GUVERNERA HRVATSKE NARODNE BANKE – davanje mišljenja;
2. PRIJEDLOG ZA IMENOVANJE ZAMJENIKA GUVERNERA HRVATSKE NARODNE BANKE – davanje mišljenja;
3. PRIJEDLOG ZA IMENOVANJE VICEGUVERNERA HRVATSKE NARODNE BANKE – davanje mišljenja.

14.30 (dvorana Janka Draškovića) - 28. sjednica Odbora za izbor, imenovanja i upravne poslove. Predloženi dnevni red je:
1. USVAJANJE ZAPISNIKA SA 27. SJEDNICE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE HRVATSKOGA SABORA;
2. PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU I PRESTANKU MANDATA GUVERNERA HRVATSKE NARODNE BANKE;
3. PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU ZAMJENIKA GUVERNERA I TRI VICEGUVERNERA HRVATSKE NARODNE BANKE I PRESTANKU MANDATA ZAMJENIKA GUVERNERA I TRI VICEGUVERNERA HRVATSKE NARODNE BANKE;
4. PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU ČLANICE ODBORA ZA EUROPSKE POSLOVE HRVATSKOGA SABORA;
5. PRIJEDLOG ZA VERIFIKACIJU RJEŠENJA ZASTUPNICIMA HRVATSKOGA SABORA, SAZIVA 14. LISTOPADA 2016. O:
a) prestanku prava na naknadu za odvojeni život;
6. RAZNO.
Predložena dopuna dnevnoga reda:
1. PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU I IZBORU ČLANA ODBORA ZA PRAVOSUĐE HRVATSKOGA SABORA;
2. PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU I IZBORU ČLANA ODBORA ZA OBRAZOVANJE, ZNANOST I KULTURU HRVATSKOGA SABORA;
3. PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU I IZBORU ČLANA ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE HRVATSKOGA SABORA.

 

Utorak, 10. srpnja 2018.

9.00 (dvorana Stjepana Radića) - 67. sjednica Odbora za zakonodavstvo. Predloženi dnevni red je:
- usvajanje zapisnika 66. sjednice Odbora za zakonodavstvo;
1. PRIJEDLOG ZAKONA O ZAŠTITI FIZIČKIH OSOBA U VEZI S OBRADOM I RAZMJENOM OSOBNIH PODATAKA U SVRHE SPRJEČAVANJA, ISTRAŽIVANJA, OTKRIVANJA ILI PROGONA KAZNENIH DJELA ILI IZVRŠAVANJA KAZNENIH SANKCIJA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 350;
2. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, drugo čitanje, P.Z. br. 334;
3. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POSLOVIMA I DJELATNOSTIMA PROSTORNOG UREĐENJA I GRADNJE, prvo čitanje, P.Z.E. br. 398;
4. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TRŽIŠTU ELEKTRIČNE ENERGIJE, drugo čitanje, P.Z.E. br. 341
5. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O REGULACIJI ENERGETSKIH DJELATNOSTI, drugo čitanje, P.Z.E. br. 343;
6. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA PREKRŠAJNOG ZAKONA, prvo čitanje, P.Z. br. 394;
7. PRIJEDLOG ZAKONA O VJEŽBENICIMA U PRAVOSUDNIM TIJELIMA I PRAVOSUDNOM ISPITU, prvo čitanje, P.Z. br. 396;
8. PRIJEDLOG ZAKONA O SREDIŠNJEM REGISTRU DRŽAVNE IMOVINE, prvo čitanje, P.Z. br. 393;
9. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAKUPU I KUPOPRODAJI POSLOVNOG PROSTORA, prvo čitanje, P.Z. br. 395;
10. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O MORSKOM RIBARSTVU, prvo čitanje, P.Z.E. br. 397;
11. PRIJEDLOG ZAKONA O UZGOJU DOMAĆIH ŽIVOTINJA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 399;
12. PRIJEDLOG ZA DAVANJE VJERODOSTOJNOG TUMAČENJA ČLANKA 347. STAVKA 1. U VEZI ČLANKA 89. STAVKA 7. I ČLANKA 303. PRETHODNOG KAZNENOG ZAKONA („NARODNE NOVINE, BR. 110/97., 27/98. - ISPRAVAK, 50/00. - ODLUKA USTAVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE, 129/00., 51/01., 11/03., 190/03. – ODLUKA USTAVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE, 105/04., 84/05. - ISPRAVAK, 71/06., 110/07., 152/08., 57/11. I 77/11. – ODLUKA USTAVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE) – SADA ČLANKA 293. STAVKA 1. U VEZI ČLANKA 87. STAVKA 6. I 305. KAZNENOG ZAKONA NA SNAZI OD 1. SIJEČNJA 2013. GODINE („NARODNE NOVINE“, BR. 125/11., 144/12., 56/15., 61/15. – ISPRAVAK I 101/17.), POVEZANO S ČLANKOM 4. STAVKOM 2. ZAKONA O SUDOVIMA („NARODNE NOVINE“ BR. 28/13. I 33/15.), ČLANKOM 1.A, ČLANKOM 3. I ČLANKOM 4. KAZNENOPRAVNE KONVENCIJE O KORUPCIJI („NARODNE NOVINE“, BR. 11/00.) I DRUGIM MEĐUNARODNIM KONVENCIJAMA, ČLANKOM 31. I ČLANKOM 141. USTAVA REPUBLIKE HRVATSKE („NARODNE NOVINE“, BR. 85/10 – PROČIŠĆENI TEKST I 5/14. – ODLUKA USTAVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE) – predlagatelj: prof. dr. sc. Goran Dodig.

12.00 (dvorana Stjepana Radića) - 36. sjednica Odbora za gospodarstvo. Predloženi dnevni red je:
- Usvajanje Zapisnika 35. sjednice Odbora
1. PRIJEDLOG ZAKONA O SREDIŠNJEM REGISTRU DRŽAVNE IMOVINE, prvo čitanje, P.Z. br. 393 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
2. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O REGULACIJI ENERGETSKIH DJELATNOSTI, drugo čitanje, P.Z.E. br. 343  - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
3.  KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TRŽIŠTU ELEKTRIČNE ENERGIJE, drugo čitanje, P.Z.E. br. 341 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske.

14.00 (dvorana Ivana Mažuranića) - 19. sjednica Odbora za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu. Predloženi dnevni red je:
1. PRIJEDLOG ZAKONA O SREDIŠNJEM REGISTRU DRŽAVNE IMOVINE, prvo čitanje, P.Z. br. 393;
2. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAKUPU I KUPOPRODAJI POSLOVNOG PROSTORA, prvo čitanje, P.Z. br. 395.

 

Petak, 6. srpnja 2018.

12.00 (dvorana Stjepana Radića) - 52. sjednica Odbora za financije i državni proračun. Predloženi dnevni red je:
- usvajanje Zapisnika 51. sjednice Odbora;
1. PRIJEDLOG GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2017. GODINU I  PRIJEDLOG GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O PRIMJENI FISKALNIH PRAVILA ZA 2017 . GODINU – podnositeljica: Vlada Republike Hrvatske;
2. IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2017. GODINU – podnositelj: Državni ured za reviziju.
- otkazano -

12.00 (dvorana Ivana Mažuranića) - 37. sjednica Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu. Predloženi dnevni red je:
- usvajanje zapisnika 36. sjednice Odbora
1. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, drugo čitanje, P. Z. br. 334;
2. RAZNO.

13.30 (dvorana Janka Draškovića) - 32., djelomično zatvorena, sjednica Odbora za vanjsku politiku. Predloženi dnevni red je:
1. Prijedlog zakona o provedbi projekata međunarodne institucionalne suradnje Europske unije i projekata tehničke pomoći, prvo čitanje, P. Z. br. 388;
2. Prijedlog zakona o sudjelovanju civilnih stručnjaka u međunarodnim misijama i operacijama, prvo čitanje, P. Z. br. 389;
3. Davanje mišljenja o postavljenju i opozivu šefova diplomatskih i konzularnih misija RH u inozemstvu;
4. Razno.

 

Četvrtak, 5. srpnja 2018.

10.00 (dvorana Ivana Mažuranića) - 50. sjednica Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku. Predloženi dnevni red je: 
1. PRIJEDLOG ZAKONA O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI - prvo čitanje, P.Z.E. br. 379;
2. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O LIJEKOVIMA - prvo čitanje, P.Z.E. br. 380;
3. PRIJEDLOG ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) 2017/745 O MEDICINSKIM PROIZVODIMA I UREDBE (EU) 2017/746 O IN VITRO DIJAGNOSTIČKIM MEDICINSKIM PROIZVODIMA - prvo čitanje, P.Z.E. br. 381;
4. RAZNO.

10.30 (dvorana Janka Draškovića) - 17. sjednica Odbora za obranu. Predloženi dnevni red je:
- usvajanje zapisnika 16. sjednice;
1.KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O ZAKLADI VOJNE SOLIDARNOSTI, drugo čitanje, P.Z. br. 335;
2.PRIJEDLOG ODLUKE O SUDJELOVANJU PRIPADNIKA ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE U OPERACIJI KOALICIJSKIH SNAGA „INHERENT RESOLVE“;
3.PRIJEDLOG ODLUKE O SUDJELOVANJU PRIPADNIKA ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE U OPERACIJI POTPORE MIRU "SEA GUARDIAN" U SREDOZEMLJU;
4.PRIJEDLOG ZAKONA O SUDJELOVANJU CIVILNIH STRUČNJAKA U MEĐUNARODNIM MISIJAMA I OPERACIJAMA, prvo čitanje, P.Z. br. 389;
5.RAZNO.

11.00 (dvorana Eugena Kvaternika) - 39. sjednica Mandatno-imunitetnog povjerenstva. Predloženi dnevni red je:
- Usvajanje zapisnika sa 38. sjednice Povjerenstva;
1. RASPRAVA O ZAHTJEVU ZA DAVANJE ODOBRENJA ZA POKRETANJE KAZNENOG POSTUPKA PROTIV DOMAGOJA HAJDUKOVIĆA, ZASTUPNIKA U HRVATSKOM SABORU;
2. RASPRAVA O ZAHTJEVU ZA DAVANJE ODOBRENJA ZA POKRETANJE KAZNENOG POSTUPKA PROTIV DAMIRA TOMIĆA, ZASTUPNIKA U HRVATSKOM SABORU.

13.00 (dvorana Stjepana Radića) - 19. sjednica Odbora za Hrvate izvan Republike Hrvatske. Predloženi dnevni red je:
1. USVAJANJE ZAPISNIKA 15. SJEDNICE ODBORA;
2. ANALIZA I USVAJANJE ZAKLJUČAKA ODRŽANIH TRIJU TEMATSKIH SJEDNICA ODBORA:
a) 16. TEMATSKA SJEDNICA ODBORA NA TEMU „BOSNA I HERCEGOVINA, POLOŽAJ HRVATA U BOSNI I HERCEGOVINI I EUROPSKI PUT BOSNE I HERCEGOVINE“ - RAZMATRANJE PRIJEDLOGA REZOLUCIJE;
b) 17. TEMATSKA SJEDNICA ODBORA NA TEMU „UKLJUČENJE HRVATSKE DIJASPORE U DRUŠTVENI I GOSPODARSKI ŽIVOT REPUBLIKE HRVATSKE“ – RAZMATRANJE PRIJEDLOGA ZAKLJUČAKA;
c) 18. TEMATSKA SJEDNICA ODBORA NA TEMU „ODRŽIVI OSTANAK I POVRATAK HRVATSKIH PROGNANIKA I IZBJEGLICA U BOSNU I HERCEGOVINU S POSEBNIM NAGLASKOM NA ENTITET REPUBLIKA SRPSKA“ – RAZMATRANJE ZAKLJUČAKA;
3. RAZNO.

13.30 (dvorana Ivana Mažuranića) - 28. sjednica Odbora za zaštitu okoliša i prirode. Predloženi dnevni red je:
- usvajanje zapisnika 24., 26. i 27. sjednice Odbora;
1. PRIJEDLOG ZAKLJUČAKA S TEMATSKE SJEDNICE ODBORA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I PRIRODE ODRŽANE S TEMOM „IZVJEŠĆE O KVALITETI ZRAKA I VODE NA PODRUČJU SLAVONSKOG BRODA I INFORMACIJI O PLANIRANOJ MODERNIZACIJI POSTROJENJA RAFINERIJE BROD,  PLANIRANIM I PODUZETIM AKTIVNOSTIMA I MJERAMA U SVEZI ONEČIŠĆENJA ZRAKA I VODE NA PODRUČJU SLAVONSKOG BRODA TE ZDRAVSTVENIM POKAZATELJIMA UTJECAJA OKOLIŠA NA ZDRAVLJE LJUDI NA PODRUČJU SLAVONSKOG BRODA“;
2. PRIJEDLOG ZAKLJUČAKA S TEMATSKE SJEDNICA ODBORA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I PRIRODE ODRŽANE S ODBOROM ZA POLJOPRIVREDU I ODBOROM ZA POMORSTVO, PROMET I INFRASTRUKTURU S TEMOM „UPRAVLJANJE RIZICIMA OD POPLAVA I UBLAŽAVANJE ŠTETNIH POSLJEDICA NA PODRUČJU REPUBLIKE HRVATSKE“;
3. STAJALIŠTE REPUBLIKE HRVATSKE O PRIJEDLOGU DIREKTIVE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA O IZMJENI DIREKTIVE 2009/33/EZ O PROMICANJU ČISTIH I ENERGETSKI UČINKOVITIH VOZILA U CESTOVNOM PRIJEVOZU COM (2017) 653, D.E.U. BR. 18/017;
4. RAZNO.

14.00 (dvorana Eugena Kvaternika) - 29. sjednica Odbora za pomorstvo, promet i infrastrukturu. Predloženi dnevni red je:
- usvajanje zapisnika 26, 27. i 28. sjednice Odbora;
1. PRIJEDLOG ZAKONA LUČKIM KAPETANIJAMA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 382 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
2. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O  OSNIVANJU AGENCIJE ZA ISTRAŽIVANJE NESREĆA U ZRAČNOM, POMORSKOM I ŽELJEZNIČKOM PROMETU, prvo čitanje, P.Z.E. br. 383 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
3. Prijedlog zaključaka i preporuka s tematske sjednice Odbora za pomorstvo, promet i infrastrukturu održane s Odborom za poljoprivredu i Odborom za zaštitu okoliša i prirode: „UPRAVLJANJE RIZICIMA OD POPLAVA I UBLAŽAVANJE ŠTETNIH POSLJEDICA NA PODRUČJU REPUBLIKE HRVATSKE“;
4. Prijedlog zaključaka i preporuka s tematske sjednice Odbora za pomorstvo, promet i infrastrukturu: „STANJE SIGURNOSTI NA ŽELJEZNIČKO-CESTOVNIM PRIJELAZIMA I PLANIRANI INVESTICIJSKI PROJEKTI U ŽELJEZNIČKU INFRASTRUKTURU“;
5. RAZNO.

 

Srijeda, 4. srpnja 2018.

8.45 (dvorana Josipa Jelačića) - 36. sjednica Odbora za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo. Predloženi dnevni red je:
- usvajanje zapisnika 34. sjednice Odbora;
1. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O MIROVINSKOM OSIGURANJU, drugo čitanje, P.Z. br. 344 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske.

9.00 (dvorana Eugena Kvaternika) - 11. sjednica Odbora za ratne veterane. Predloženi dnevni red je:
 - usvajanje zapisnika 10. sjednice Odbora;
1. Prijedlog zakona o Fondu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, P.Z. br. 385 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
2. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Zakladi hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, P.Z. br. 386 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
3. Prijedlog zakona o prestanku važenja Zakona o Fondu za stipendiranje hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i djece hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, P.Z. br. 387 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
4. Izvješće o radu Hrvatskog memorijalno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata za 2017. godinu - predlagatelj: Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata;
5. Razno.

9.00 (dvorana Janka Draškovića) - 8. sjednica Odbora za turizam. Predloženi dnevni red je:
- usvajanje zapisnika 7. sjednice Odbora;
1. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UGOSTITELJSKOJ DJELATNOSTI, prvo čitanje, P.Z. br. 378 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
2. RAZNO.

9.30 (dvorana Ivana Mažuranića) - 24. sjednica Odbora za obitelj, mlade i sport. Predloženi dnevni red je:
- usvajanje zapisnika 23. sjednice Odbora;
1. PRIJEDLOG ZAKONA O UDOMITELJSTVU, prvo čitanje, P.Z. br. 376 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
2. PRIJEDLOG ZAKONA O PROVEDBI KONVENCIJE O GRAĐANSKOPRAVNIM VIDOVIMA MEĐUNARODNE OTMICE DJECE, prvo čitanje, P.Z. br. 377 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
3. RAZNO.

11.00 (dvorana Janka Draškovića) - 40. sjednica Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost. Predloženi dnevni red je:
- usvajanje zapisnika 38. i 39. sjednice Odbora;
1. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VIJEĆA MINISTARA REPUBLIKE ALBANIJE O POLICIJSKOJ SURADNJI, drugo čitanje, P. Z. br. 374;
2. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU PROVEDBENOG PROTOKOLA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE RUSKE FEDERACIJE O PROVEDBI SPORAZUMA IZMEĐU EUROPSKE ZAJEDNICE I RUSKE FEDERACIJE O PONOVNOM PRIHVATU OD 25. SVIBNJA 2006. GODINE, drugo čitanje, P. Z. br. 373;
3. PISMO S OBRAZLOŽENJEM O STAJALIŠTU EUROPSKOG PARLAMENTA O DUBLINSKOJ REFORMI;
4. RAZNO.
Dopuna dnevnog reda:
1. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O ZAŠTITI FIZIČKIH OSOBA U VEZI S OBRADOM I RAZMJENOM OSOBNIH PODATAKA U SVRHE SPRJEČAVANJA, ISTRAŽIVANJA, OTKRIVANJA ILI PROGONA KAZNENIH DJELA ILI IZVRŠAVANJA KAZNENIH SANKCIJA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 350.

11.30 (dvorana Stjepana Radića) - 66. sjednica Odbora za zakonodavstvo. Predloženi dnevni red je:
- usvajanje zapisnika 65. sjednice Odbora za zakonodavstvo;
1. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O MIROVINSKOM OSIGURANJU, drugo čitanje, P.Z. br. 344;
2. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRAVOSUDNOJ SURADNJI U KAZNENIM STVARIMA S DRŽAVAMA ČLANICAMA EUROPSKE UNIJE, drugo čitanje, P.Z.E. br. 336;
3. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA KAZNENOG ZAKONA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 384;
4. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O ZAKLADI VOJNE SOLIDARNOSTI, drugo čitanje, P.Z. br. 335;
5. PRIJEDLOG ODLUKE O SUDJELOVANJU PRIPADNIKA ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE U OPERACIJI KOALICIJSKIH SNAGA „INHERENT RESOLVE“;
6. PRIJEDLOG ODLUKE O SUDJELOVANJU PRIPADNIKA ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE U OPERACIJI POTPORE MIRU "SEA GUARDIAN" U SREDOZEMLJU;
7. PRIJEDLOG ZAKONA O FONDU HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI, prvo čitanje, P.Z. br. 385;
8. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAKLADI HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI, prvo čitanje, P.Z. br. 386;
9. PRIJEDLOG ZAKONA O PRESTANKU VAŽENJA ZAKONA O FONDU ZA STIPENDIRANJE HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I DJECE HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA, prvo čitanje, P.Z. br. 387;
10. PRIJEDLOG ZAKONA O PROVEDBI PROJEKATA MEĐUNARODNE INSTITUCIONALNE SURADNJE EUROPSKE UNIJE I PROJEKATA TEHNIČKE POMOĆI, prvo čitanje, P.Z. br. 388;
11. PRIJEDLOG ZAKONA O SUDJELOVANJU CIVILNIH STRUČNJAKA U MEĐUNARODNIM MISIJAMA I OPERACIJAMA, prvo čitanje, P.Z. br. 389;
12. PRIJEDLOG ZAKONA O LUČKIM KAPETANIJAMA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 382;
13. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OSNIVANJU AGENCIJE ZA ISTRAŽIVANJE NESREĆA U ZRAČNOM, POMORSKOM I ŽELJEZNIČKOM PROMETU, prvo čitanje, P.Z.E. br. 383;
14. PRIJEDLOG ZAKONA O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI, prvo čitanje, P.Z.E. br. 379;
15. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O LIJEKOVIMA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 380;
16. PRIJEDLOG ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) 2017/745 O MEDICINSKIM PROIZVODIMA I UREDBE (EU) 2017/746 O IN VITRO DIJAGNOSTIČKIM MEDICINSKIM PROIZVODIMA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 381.

 

Utorak, 3. srpnja 2018.

10.00 (dvorana Janka Draškovića) - 8. sjednica Odbora za turizam. Predloženi dnevni red je:
- usvajanje zapisnika 7. sjednice Odbora;
1. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UGOSTITELJSKOJ DJELATNOSTI, prvo čitanje, P.Z. br. 378 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
2. RAZNO.
-odgođeno-

12.00 (dvorana Stjepana Radića) - 35. sjednica Odbora za gospodarstvo. Predloženi dnevni red je:
- usvajanje zapisnika 33. sjednice Odbora;
1. A) PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU ZAMJENIKA PREDSJEDNIKA DRŽAVNE KOMISIJE ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE;
    B) PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU ZAMJENIKA PREDSJEDNIKA DRŽAVNE KOMISIJE ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE.

14.00 (dvorana Stjepana Radića) - 36. sjednica Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu. Predloženi dnevni red je:
- usvajanje zapisnika 35. sjednice Odbora;
1. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I EUROPSKE SVEMIRSKE AGENCIJE O SVEMIRSKOJ SURADNJI U MIRNODOPSKE SVRHE, drugo čitanje, P. Z. br. 372;
2. RAZNO.

15.00 (dvorana Janka Draškovića) - 38. sjednica Odbora za pravosuđe. Predloženi dnevni red je:
- usvajanje zapisnika 36. i 37. sjednice;
1. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona, prvo čitanje, P.Z.E. br. 384;
2. Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije, drugo čitanje, P.Z.E. 336;
3. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stečaju potrošača, s Konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 371.

 

Ponedjeljak, 2. srpnja 2018.

10.30 (dvorana Ivana Kukuljevića) - 49. sjednica Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku. Predloženi dnevni red je:
- usvajanje zapisnika s 47. i 48. sjednice Odbora; 
1. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O DJELATNOSTI PSIHOTERAPIJE, drugo čitanje, P.Z.E. br. 249;
2. PRIJEDLOG ZAKONA O UDOMITELJSTVU, prvo čitanje, P. Z. br. 376;
3. RAZNO.

 

RSS20
Hrvatski sabor 2018. Pravne napomene
Impressum
Powered by iSite