Naslovnica
Naslovnica Naslovnica
Naslovna
Mapa weba
English

Kontakt:


Hrvatski sabor
Trg sv. Marka 6
10 000 Zagreb

Tel.: 01/45 69 222
e-mail:
mediji@sabor.hr
         gradjani@sabor.hr

Najave sjednica radnih tijela
 
 

Četvrtak, 1. ožujka 2018.

12.00 (dvorana Ivana Mažuranića) - 32. ,tematska, sjednica Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost s temom: "Uskraćivanje međunarodne zaštite u Republici Hrvatskoj".

Namjera je Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost provesti raspravu povodom brojnih medijskih natpisa, posebnog izvješća Pučke pravobraniteljice te inicijativa nevladinih udruga kojima se ukazuje na moguće uskraćivanje međunarodne zaštite u Republici Hrvatskoj protivno međunarodnim konvencijama koje su na snazi u Republici Hrvatskoj, važećem zakonodavstvu Europske unije i hrvatskom pravnom okviru koji uređuju materiju o međunarodnoj i privremenoj zaštiti.

Na sjednicu su pozvani pučka pravobraniteljica, pravobraniteljica za djecu, predstavnici Ministarstva unutarnjih poslova, Državnog odvjetništva Republike Hrvatske, UNHCR-a i UNICEF-a, Hrvatskoga crvenog križa, Hrvatskoga pravnog centra, Isusovačke službe za izbjeglice, Centra za mirovne studije i udruge "Zemljani -  Are you Syrious?".

 

Petak, 16. veljače 2018.

10.00 (dvorana Ivana Mažuranića) - 27. sjednica Odbora za europske poslove. Predloženi dnevni red je:
- usvajanje zapisnika 26. sjednice Odbora;
1. Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju pravnog okvira Europskih snaga solidarnosti i izmjeni uredbi (EU) br. 1288/2013, (EU) br. 1293/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1305/2013, (EU) br. 1306/2013 i Odluke br. 1313/2013/EU, COM (2017) 262 – D.EU. br. 17/029;
2. Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o ravnoteži između poslovnog i privatnog života roditelja i skrbnika i o stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 2010/18/EU, COM (2017) 253 – D.E.U. br. 17/030;
3. Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 883/2004 o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti i Uredbe (EZ) br. 987/2009 o utvrđivanju postupka provedbe Uredbe (EZ) br. 883/2004 COM, (2016) 815 – D.E.U. br. 17/033;
4. Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju uvjeta i postupaka prema kojima Komisija može od poduzeća i udruženja poduzeća zatražiti informacije u vezi s unutarnjim tržištem i povezanim područjima, COM (2017) 257 – D.E.U.  br. 17/031;
5. Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi jedinstvenog digitalnog pristupnika kao izvora informacija, postupaka, usluga podrške i otklanjanja poteškoća te o izmjeni Uredbe (EU) br. 1024/2012, COM (2017) 256 - D.E.U. br. 17/034;
6. Razno.

 

Četvrtak, 15. veljače 2018.

10.30 (dvorana Ivana Kukuljevića) - 35. sjednica Mandatno-imunitetnog povjerenstva. Predloženi dnevni red je:
- usvajanje zapisnika sa 34. sjednice Povjerenstva;
1. RASPRAVA O ZAHTJEVU ZA DAVANJE ODOBRENJA ZA POKRETANJE KAZNENOG POSTUPKA PROTIV NIKOLE GRMOJE, ZASTUPNIKA U HRVATSKOM SABORU.

11.00 (dvorana Janka Draškovića) - 1. sjednica Pododbora Hrvatska izviđačka parlamentarna unija Odbora za obitelj, mlade i sport. Predloženi dnevni red je:
1. KONSTITUIRANJE HRVATSKE IZVIĐAČKE PARLAMENTARNE UNIJE;
2. RAZNO.

12.00 (dvorana Stjepana Radića) - 25., tematska, sjednica Odbora za gospodarstvo. Predloženi dnevni red je:
1. IZVJEŠĆE POTPREDSJEDNICE VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I MINISTRICE GOSPODARSTVA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA MARTINE DALIĆ I IZVANREDNOG POVJERENIKA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ANTE RAMLJAKA O POSLOVANJU AGROKORA D.D.

13.15 (ispred Bašćanske ploče) - predsjednica Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku Ines Strenja-Linić, predsjednik Odbora za ravnopravnost spolova Ivan Vilibor Sinčić i prof. dr. sc. Ernest Bilić, predstojnik Zavoda za pedijatrijsku hematologiju i onkologiju KBC-a Rebro daju izjavu za medije uoči zajedničke tematske sjednice Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku i Odbora za ravnopravnost spolova

13.30 (dvorana Ivana Mažuranića) - 37., zajednička, tematska, sjednica Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku i Odbora za ravnopravnost spolova u povodu obilježavanja Međunarodnog dana djece oboljele od malignih bolesti

Međunarodni dan djece oboljele od malignih bolesti obilježava se 15. veljače. Zajedničkom, tematskom sjednicom obilježit će se ovaj značajan dan i zajednički pridonijeti pronalasku rješenja i unapređenju aktivnosti za smanjenje pojavnosti i smrtnosti od zloćudnih bolesti, posebno djece. 

Prigoda je to da se javnost i cijelo hrvatsko društvo upozna s poteškoćama s kojima se susreću djeca oboljela od malignih bolesti i njihove obitelji tijekom dugotrajnog, a često i neizvjesnog, liječenja. Osim s poteškoćama u liječenju, djeca i njihovi roditelji suočeni su i s predrasudama da je maligna bolest zarazna i neizlječiva, te da su postupci roditelja uzrokovali malignu bolest djeteta, što pridonosi njihovoj izolaciji i diskriminaciji.

Djeca su najvažniji članovi društva, ujedno i najranjiviji, naročito djeca oboljela od malignih bolesti. Pružanje adekvatne skrbi treba biti jedan od prioriteta svakog društva, osobito danas kada statistike pokazuju trend povećanja oboljelih. Da bi se osigurala čvrsto strukturirana i odgovarajuće organizirana skrb za bolesnu djecu, uz podršku njihovim obiteljima, potrebna je podrška cijelog društva, osobito zdravstvenog sustava, kako bi se bolest prevenirala, rano otkrila, pravovremeno liječila te na odgovarajući način pružila zdravstvena njega i rehabilitacija.

 

Srijeda, 14. veljače 2018.

8.30 (dvorana Ivana Mažuranića) - 27. sjednica Odbora za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo. Predloženi dnevni red je:
- usvajanje zapisnika 26. sjednice Odbora;
1. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OBVEZNIM MIROVINSKIM FONDOVIMA, prvo čitanje, P.Z. br. 285;
2. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRUŠTVENO POTICANOJ STANOGRADNJI, prvo čitanje, P.Z. br. 286.

12.00 (dvorana Ivana Mažuranića) - 38. sjednica  Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku. Predloženi dnevni red je:
- usvajanje  zapisnika s 34. sjednice Odbora;
1. PREDSTAVLJANJE PRIJEDLOGA ORGANIZACIJE HITNE HELIKOPTERSKE MEDICINSKE POMOĆI U HRVATSKOJ (udruga Help);
2. PRIJEDLOG  ZAKONA O KORIŠTENJU PSA POMAGAČA I TERAPIJSKOG PSA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 221 - predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a;
3. RAZNO.

13.30 (dvorana Janka Draškovića) - 27. sjednica Odbora za vanjsku politiku. Predloženi dnevni red je:
1. PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O STRATEŠKOM PARTNERSTVU IZMEĐU EUROPSKE UNIJE I NJEZINIH DRŽAVA ČLANICA, S JEDNE STRANE, I KANADE, S DRUGE STRANE, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 284;
2. DAVANJE MIŠLJENJA O POSTAVLJENJU I OPOZIVU ŠEFOVA DIPLOMATSKIH I KONZULARNIH MISIJA RH U INOZEMSTVU;
3. RAZNO.

 

Utorak, 13. veljače 2018.

14.00 (dvorana Stjepana Radića) -  47. sjednica Odbora za zakonodavstvo. Predloženi dnevni red je:
- usvajanje zapisnika 46. sjednice Odbora za zakonodavstvo;
1. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OBVEZNIM MIROVINSKIM FONDOVIMA, prvo čitanje, P.Z. br. 285;
2. PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O STRATEŠKOM PARTNERSTVU IZMEĐU EUROPSKE UNIJE I NJEZINIH DRŽAVA ČLANICA, S JEDNE STRANE, I KANADE, S DRUGE STRANE, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 284;
3. PRIJEDLOG ZAKONA O PRESTANKU VAŽENJA ZAKONA O PROVEDBI UREDBE EUROPSKE UNIJE O EUROPSKIM FONDOVIMA SOCIJALNOG PODUZETNIŠTVA, S KONAČNIM PRIJEDOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 283;
4. PRIJEDLOG ZAKONA O PRESTANKU VAŽENJA ZAKONA O PROVEDBI UREDBE EUROPSKE UNIJE O EUROPSKIM FONDOVIMA PODUZETNIČKOG KAPITALA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 282;
5. PRIJEDLOG ZAKONA O PLATNOM PROMETU, prvo čitanje, P.Z.E. br. 289;
6. PRIJEDLOG ZAKONA O ELEKTRONIČKOM NOVCU, prvo čitanje, P.Z.E. br. 288;
7. PRIJEDLOG ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) 2016/1011 O INDEKSIMA KOJI SE UPOTREBLJAVAJU KAO REFERENTNE VRIJEDNOSTI, prvo čitanje, P.Z.E. br. 287;
8. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O ALTERNATIVNIM INVESTICIJSKIM FONDOVIMA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 183.

 

Petak, 9. veljače 2018.

9.00 (dvorana Stjepana Radića) - 36. sjednica Odbora za poljoprivredu. Predloženi dnevni red je:
1. USVAJANJE ZAPISNIKA 35. SJEDNICE ODBORA;
2. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O OBITELJSKOM POLJOPRIVREDNOM GOSPODARSTVU, drugo čitanje, P.Z. br. 213;
3. RADNI PROGRAM ZA RAZMATRANJE STAJALIŠTA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2018. GODINU – PRIJEDLOG UVRŠTAVANJA ZAKONODAVNIH AKATA I INICIJATIVA EK IZ DJELOKRUGA ODBORA ZA POLJOPRIVREDU HRVATSKOGA SABORA U RADNI PROGRAM;
4. RAZNO.

9.00 (dvorana Janka Draškovića) - 24. sjednica Odbora za izbor, imenovanja i upravne poslove. Predloženi dnevni red je:
1. USVAJANJE ZAPISNIKA SA 23. SJEDNICE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE HRVATSKOGA SABORA;
2. PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU I IZBORU ČLANA ODBORA ZA EUROPSKE POSLOVE HRVATSKOGA SABORA;
3. PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU ČLANA I IZBORU ČLANICE ODBORA ZA RAD, MIROVINSKI SUSTAV I SOCIJALNO PARTNERSTVO HRVATSKOGA SABORA;
4. PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU I IZBORU ČLANOVA ODBORA ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO HRVATSKOGA SABORA;
5. PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU I IZBORU ČLANOVA ODBORA ZA POMORSTVO, PROMET I INFRASTRUKTURU HRVATSKOGA SABORA;
6. PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU ČLANICE I IZBORU ČLANA ODBORA ZA IZBOR,  IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE HRVATSKOGA SABORA;
7. PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU I IZBORU ČLANOVA ODBORA ZA INFORMIRANJE, INFORMATIZACIJU I MEDIJE HRVATSKOGA SABORA;
8. PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU ČLANICE DRŽAVNOG POVJERENSTVA ZA PROCJENU ŠTETE OD ELEMENTARNIH NEPOGODA;
9. PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ODBORA „NAGRADE VLADIMIR NAZOR“ I PRESTANKU MANDATA PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ODBORA „NAGRADE VLADIMIR NAZOR“;
10. PRIJEDLOG ZA VERIFIKACIJU ODLUKE O UMANJENJU ZASTUPNIČKOG PAUŠALA ZA SIJEČANJ 2018.;
11. SASTAVLJANJE JEDINSTVENE ZAVRŠNE LISTE ZA IZBOR PREDSJEDNIKA POVJERENSTVA ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA I JEDINSTVENE ZAVRŠNE LISTE ZA IZBOR ČLANOVA POVJERENSTVA ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA;
12. PRIJEDLOG ZA VERIFIKACIJU RJEŠENJA ZASTUPNICIMA HRVATSKOGA SABORA SAZIVA 14. LISTOPADA 2016. O:
a) priznavanju i prestanku prava na plaću;
b) priznavanju i prestanku prava na zatupnički paušal;
c) priznavanju prava na naknadu plaće nakon prestanka obnašanja zastupničke dužnosti;
13. PRIJEDLOG ZA DONOŠENJE RJEŠENJA O PRESTANKU PRAVA NA PLAĆU PREDSJEDNICI I ČLANOVIMA POVJERENSTVA ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA ZBOG PRESTANKA MANDATA;
14.RAZNO.

10.00 (dvorana Ivana Mažuranića) - 46. sjednica Odbora za zakonodavstvo. Predloženi dnevni red je:
- usvajanje zapisnika 45. sjednice Odbora za zakonodavstvo;
1. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRUŠTVENO POTICANOJ STANOGRADNJI, prvo čitanje, P.Z. br. 286;
2. PRIJEDLOG ZAKONA O TRŽIŠTU PLINA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 278;
3. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) br. 511/2014 O MJERAMA USKLAĐIVANJA ZA KORISNIKE PROTOKOLA IZ NAGOYE O PRISTUPU GENETSKIM RESURSIMA TE POŠTENOJ I PRAVIČNOJ PODJELI DOBITI KOJA PROIZLAZI IZ NJIHOVA KORIŠTENJA U UNIJI, drugo čitanje, P.Z.E. br. 224;
4. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI KAZNENOG ZAKONA, prvo čitanje, P.Z. br. 244 - predlagatelj: Klub zastupnika HDZ-a;
5. PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O PRAVNIM POSLJEDICAMA OSUDE, KAZNENOJ EVIDENCIJI I REHABILITACIJI, prvo čitanje, P.Z. br. 245 - predlagatelj: Klub zastupnika HDZ-a.

 

Četvrtak, 8. veljače 2018.

11.30 (soba 244/II) - nastavak 39. sjednice Odbora za financije i državni proračun. Na nastavku sjednice provest će se glasovanje o raspravljenim točkama dnevnog reda. 

12.00 (dvorana Janka Draškovića) - 31. sjednica Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost. Predloženi dnevni red je:
- usvajanje zapisnika 29. i 30. sjednice Odbora    
1. RADNI PROGRAM ZA RAZMATRANJE STAJALIŠTA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2018. GODINU – RASPRAVA O PRIJEDLOGU ZA UVRŠTAVANJE ZAKONODAVNIH AKATA I INICIJATIVA EUROPSKE KOMISIJE IZ DJELOKRUGA ODBORA ZA UNUTARNJU POLITIKU I NACIONALNU SIGURNOST HRVATSKOGA SABORA U RADNI PROGRAM;
2. PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA ZAKONA O POLICIJI U DIJELU KOJI SE ODNOSI NA ODREDBE KOJIMA SE UREĐUJE OSNIVANJE I RAD POVJERENSTVA ZA RAD PO PRITUŽBAMA;
3. RAZNO.

12.00 (dvorana Ivana Mažuranića) - 16. sjednica Odbora za prostorno uređenje i graditeljstvo. Predloženi dnevni red je:
- usvajanje zapisnika sa 15. sjednice Odbora;
1. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRUŠTVENO POTICANOJ STANOGRADNJI, prvo čitanje, P.Z. br. 286 – predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
2. RAZNO.

 

Srijeda, 7. veljače 2018.

9.00 (dvorana Stjepana Radića) - 39. sjednica Odbora za financije i državni proračun. Predloženi dnevni red je: 
- usvajanje zapisnika 38. sjednice Odbora;
1. PRIJEDLOG ZAKONA O PLATNOM PROMETU, prvo čitanje, P.Z.E. br. 289 – predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
2. PRIJEDLOG ZAKONA O ELEKTRONIČKOM NOVCU, prvo čitanje, P.Z.E. br. 288 – predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
3. PRIJEDLOG ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) 2016/1011 O INDEKSIMA KOJI SE UPOTREBLJAVAJU KAO REFERENTNE VRIJEDNOSTI,  prvo čitanje, P.Z.E. br. 287 – predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
4. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O ALTERNATIVNIM INVESTICIJSKIM FONDOVIMA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 183 – predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
5. PRIJEDLOG ZAKONA O PRESTANKU VAŽENJA ZAKONA O PROVEDBI UREDBE EUROPSKE UNIJE O EUROPSKIM FONDOVIMA PODUZETNIČKOG KAPITALA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.br. 282 – predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
6. PRIJEDLOG ZAKONA O PRESTANKU VAŽENJA ZAKONA O PROVEDBI UREDBE EUROPSKE UNIJE O EUROPSKIM FONDOVIMA SOCIJALNOG PODUZETNIŠTVA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 283 – predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske.

11.00 (dvorana Janka Draškovića) - 15. sjednica Odbora za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu. Predloženi dnevni red je:
1. PRIJEDLOG ZAKONA O KOMUNALNOM GOSPODARSTVU, prvo čitanje, P.Z. br. 264.

13.30 (dvorana Ivana Mažuranića) - 36., tematska, sjednica Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku s temom: "Sigurnost djece na internetu"

Širenjem upotrebe interneta, uz koristi i brži napredak u svim djelatnostima, došlo je i do širenja novih oblika društveno neprihvatljivih ponašanja koji utječu na psihosocijalni razvoj djece i mladih jer su oni i najčešći korisnici moderne računalne tehnologije. Porast zlostavljanja djece, kao i razvoj novih oblika zlostavljanja u uskoj je vezi i s razvojem tehnoloških komunikacijskih dostignuća.
 
Uvodno izlaganje o temi podnijet će Tomislav Ramljak, predsjednik Centra za nestalu i zlostavljanu djecu. Centar je punopravni član organizacije INHOPE te je priključen europskoj mreži Centara za sigurniji Internet koji sufinancira Europska unija kroz projekt „Safer Internet Center Croatia: Making Internet a good and safe place“.

U sklopu ovog projekta, uz ostale aktivnosti, organizira se i Dan sigurnijeg interneta. Naime, svake godine u veljači udruže se tisuće ljudi diljem svijeta kako bi sudjelovali u događajima i aktivnostima radi podizanja svijesti o sigurnosnim problemima na Internetu. Fokus sigurnosti na internetu se tijekom godina sa kreiranja „sigurnijeg“ interneta prebacio na kreiranje „boljeg“ interneta. Bez obzira na to jesmo li djeca i mladi, roditelji i skrbnici, učitelji i socijalni radnici, ili predstavnici medija i industrije, zakonodavci i političari, svi imamo veliku ulogu.

Na sjednici se očekuje nazočnost predstavnika Ministarstva unutarnjih poslova, Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, Ministarstva znanosti i obrazovanja, Ministarstva zdravstva, Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske, Ureda pravobraniteljice za djecu, Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (HAKOM), Centra za nestalu i zlostavljanu djecu te zainteresiranih saborskih zastupnika.

13.30 (dvorana Stjepana Radića) - 21. sjednica Odbora za ravnopravnost spolova. Predloženi dnevni red je:
- Usvajanje zapisnika 19. sjednice Odbora;
1. IZVJEŠĆE MINISTRA UNUTARNJIH POSLOVA O OBAVLJANJU POLICIJSKIH POSLOVA U 2015. GODINI;
2. IZVJEŠĆE MINISTRA UNUTARNJIH POSLOVA O OBAVLJANJU POLICIJSKIH POSLOVA U 2016. GODINI.

13.30 (dvorana Ivana Kukuljevića) - 23. sjednica Odbora za zaštitu okoliša i prirode. Predloženi dnevni red je:
- usvajanje zapisnika 22. sjednice Odbora;
1. PRIJEDLOG ZAKONA O TRŽIŠTU PLINA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 278;
2. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) BR. 511/2014 O MJERAMA USKLAĐIVANJA ZA KORISNIKE PROTOKOLA IZ NAGOYE O PRISTUPU GENETSKIM RESURSIMA TE POŠTENOJ I PRAVIČNOJ PODJELI DOBITI KOJA PROIZLAZI IZ NJIHOVA KORIŠTENJA U UNIJI, drugo čitanje, P.Z.E. br. 224;
3. RADNI PROGRAM ZA RAZMATRANJE STAJALIŠTA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2018. GODINU – PRIJEDLOG UVRŠTAVANJA ZAKONODAVNIH AKATA I INICIJATIVA EUROPSKE KOMISIJE IZ DJELOKRUGA ODBORA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I PRIRODE HRVATSKOGA SABORA U RADNI PROGRAM;
4. RAZNO.

14.00 (dvorana Janka Draškovića) - 23. sjednica Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu. Predloženi dnevni red je:
- usvajanje zapisnika 22. sjednice Odbora;
1. IZVJEŠĆE O UREDBAMA KOJE JE VLADA REPUBLIKE HRVATSKE DONIJELA NA TEMELJU ZAKONSKE OVLASTI;
2. PRIJEDLOG  ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O HRVATSKOM KVALIFIKACIJSKOM OKVIRU, prvo čitanje, P. Z. br. 267;
3. RAZNO.

 

Utorak, 6. veljače 2018.

14.30 (dvorana Stjepana Radića) - 45. sjednica Odbora za zakonodavstvo. Predloženi dnevni red je:
- usvajanje zapisnika 44. sjednice Odbora za zakonodavstvo;
1. PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU IZMJENE ČLANKA 124. RIMSKOG STATUTA MEĐUNARODNOGA KAZNENOG SUDA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 277;
2. PRIJEDLOG ZAKONA O ARHIVSKOM GRADIVU I ARHIVIMA, prvo čitanje, P. Z. br. 219;
3. PRIJEDLOG ZAKONA O DRŽAVNOJ POTPORI ZA ISTRAŽIVAČKO-RAZVOJNE PROJEKTE, prvo čitanje, P.Z. br. 269;
4. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O OBAVLJANJU GEODETSKE DJELATNOSTI, drugo čitanje, P.Z.E. br. 169;
5. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O NACIONALNOJ INFRASTRUKTURI PROSTORNIH PODATAKA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 279;
6. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O HRVATSKOM KVALIFIKACIJSKOM OKVIRU, prvo čitanje, P.Z. br. 267;
7. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O PATENTU, prvo čitanje, P.Z. br. 271;
8. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O ŽIGU, prvo čitanje, P.Z. br. 272;
9. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O INDUSTRIJSKOM DIZAJNU, prvo čitanje, P.Z. br. 273;
10. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O OZNAKAMA ZEMLJOPISNOG PODRIJETLA I OZNAKAMA IZVORNOSTI PROIZVODA I USLUGA, prvo čitanje, P.Z. br. 274;
11. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O ZAŠTITI TOPOGRAFIJA POLUVODIČKIH PROIZVODA, prvo čitanje, P.Z. br. 275.
Predložena dopuna dnevnog reda je:
1. PRIJEDLOG ZAKONA O KOMUNALNOM GOSPODARSTVU, prvo čitanje, P.Z. br. 264;
2. PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENAMA ODLUKE O DAVANJU KONCESIJE ZA KORIŠTENJE VODNE SNAGE RADI PROIZVODNJE ELEKTRIČNE ENERGIJE „HRVATSKOJ ELEKTROPRIVREDI“ D.D. ZAGREB, U HE ZAKUČAC.

 

Petak, 2. veljače 2018.

9.30 (dvorana Janka Draškovića) - 29. sjednica Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav. Predloženi dnevni red je:
- usvajanje zapisnika 28. sjednice Odbora;
1. ODLUKA O OTVARANJU JAVNE RASPRAVE O NACRTU PRIJEDLOGA POSLOVNIKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA POSLOVNIKA HRVATSKOGA SABORA – NACRT.

 

Četvrtak, 1. veljače 2018.

10.00 (dvorana Ivana Mažuranića) - 17. sjednica Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina. Predloženi dnevni red je:
- usvajanje zapisnika 15. i 16. sjednice;
1. IZVJEŠĆE MINISTRA UNUTARNJIH POSLOVA O OBAVLJANJU POLICIJSKIH POSLOVA U 2015. GODINI;
2. IZVJEŠĆE MINISTRA UNUTARNJIH POSLOVA O OBAVLJANJU POLICIJSKIH POSLOVA U 2016. GODINI;
3. RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POLICIJI U DIJELU KOJI SE ODNOSI NA ODREDBE KOJIMA SE UREĐUJE OSNIVANJE I RAD POVJERENSTVA ZA RAD PO PRITUŽBAMA;
4. RADNI PROGRAM ZA RAZMATRANJE STAJALIŠTA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2018. GODINU - NACRT PRIJEDLOGA ZA UVRŠTAVANJE ZAKONODAVNIH AKATA I INICIJATIVA EUROPSKE KOMISIJE IZ DJELOKRUGA ODBORA ZA LJUDSKA PRAVA I PRAVA NACIONALNIH MANJINA HRVATSKOGA SABORA U RADNI PROGRAM ZA RAZMATRANJE STAJALIŠTA ZA 2018. GODINU.

13.00 (dvorana Stjepana Radića) - 16. sjednica Odbora za obitelj, mlade i sport. Predloženi dnevni red je:
- Usvajanje zapisnika 15. sjednice Odbora;
1. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI KAZNENOG ZAKONA, P.Z.br. 244, predlagatelj: Klub zastupnika HDZ-a;
2. PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O PRAVNIM POSLJEDICAMA OSUDE, KAZNENOJ EVIDENCIJI I REHABILITACIJI, P.Z.br. 245, predlagatelj: Klub zastupnika HDZ-a;
3. PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU DVA ZAMJENIKA PRAVOBRANITELJICE ZA DJECU - predlagateljica: pravobraniteljica za djecu;
4. PRIJEDLOG PLANA USKLAĐIVANJA ZAKONODAVSTVA REPUBLIKE HRVATSKE S PRAVNOM STEČEVINOM EUROPSKE UNIJE ZA 2018. GODINU; podnositelj: Vlada Republike Hrvatske;
5. POSLOVNIK O RADU ODBORA ZA NAGRADU ZA PROMICANJE PRAVA DJETETA - DAVANJE SUGLASNOSTI;
6. GODIŠNJI IZVJEŠTAJ OSNOVANIH SAVJETA MLADIH PRI LOKALNIM I REGIONALNIM (PODRUČNIM) SAMOUPRAVAMA ZA 2016. GODINU;
7. RADNI PROGRAM ZA RAZMATRANJE STAJALIŠTA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2018. GODINU;
8. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUZBIJANJU ZLOUPORABE DROGA, P.Z. br. 210, predlagatelj: Klub zastupnika Živog zida i SNAGA-e;
9. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA OBITELJSKOG ZAKONA, P.Z.br. 228, predlagatelj: Ivan Pernar, zastupnik u Hrvatskom saboru;
10. RAZNO.

 

RSS20
Hrvatski sabor 2017. Pravne napomene
Impressum
Powered by iSite