Naslovnica
Naslovnica Naslovnica
Naslovna
Mapa weba
English

Kontakt:


Hrvatski sabor
Trg sv. Marka 6
10 000 Zagreb

Tel.: 01/45 69 222
e-mail:
mediji@sabor.hr
         gradjani@sabor.hr

Najave sjednica radnih tijela
 
 

Četvrtak, 27. rujna 2018.

12.00 (dvorana Janka Draškovića) - 40. sjednica Odbora za pravosuđe. Predloženi dnevni red je:
- usvajanje zapisnika 39. sjednice;
1. Prijedlog zakona o sudskim pristojbama, prvo čitanje, P.Z. br. 441;
2. Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o obveznim odnosima,  prvo čitanje, P.Z. 356 - predlagatelj: Klub zastupnika Živog zida i SNAGA-e;
3. Prijedlog zakona o dopuni Zakona o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika, prvo čitanje, P.Z. br. 367 - predlagatelj: Klub zastupnika GLAS-a i HSU-a;
4. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Državnom sudbenom vijeću, prvo čitanje, P.Z. br. 366 - predlagatelj: Klub zastupnika GLAS-a i HSU-a;
5. Prijedlog zakona o Državnom sudbenom vijeću, prvo čitanje, P.Z. br. 401 - predlagatelj: Klub zastupnika Mosta nezavisnih lista;
6. Prijedlog zakona o sudovima, prvo čitanje, P.Z. br. 402 - predlagatelj: Klub zastupnika Mosta nezavisnih lista.

 

Srijeda, 26. rujna 2018.

8.30 (dvorana Janka Draškovića) - 37. sjednica Odbora za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo. Predloženi dnevni red je:
- usvajanje zapisnika 35. i 36. sjednice Odbora;
1. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI NA RADU, drugo čitanje, P.Z. br. 338 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
2. IZVJEŠĆE O RADU I POSLOVANJU HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE ZA 2017. – podnositelj: Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje.

8.30 (dvorana Ivana Mažuranića) - 30. sjednica Odbora za zaštitu okoliša i prirode. Predloženi dnevni je:
- usvajanje zapisnika 29. sjednice Odbora;
1. PRIJEDLOG ZAKONA O ZAŠTITI OD SVJETLOSNOG ONEČIŠĆENJA, prvo čitanje, P.Z. br. 407;
2. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OBNOVLJIVIM IZVORIMA ENERGIJE I VISOKOUČINKOVITOJ KOGENERACIJI, prvo čitanje, P.Z.E. br. 419;
3. RAZNO.

9.00 (dvorana Stjepana Radića) - 50. sjednica Odbora za poljoprivredu. Predloženi dnevni red je:
1. USVAJANJE ZAPISNIKA SA 49. SJEDNICE ODBORA;
2. PRIJEDLOG ZAKONA O POLJOPRIVREDI, prvo čitanje, P.Z.E. br. 416;
3. KONAČNI PRIJEDLOGA ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU EUROPSKE KOMISIJE U IME EUROPSKE UNIJE I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE KOJIM SE MIJENJA I DOPUNJUJE VIŠEGODIŠNJI SPORAZUM O FINANCIRANJU 2007.-2013. SKLOPLJEN 9. PROSINCA 2014., drugo čitanje, P.Z. br. 414;
4. PRIJEDLOG ZAKONA O UBLAŽAVANJU I UKLANJANJU POSLJEDICA PRIRODNIH NEPOGODA, prvo čitanje, P.Z. br. 428;
5. PRIJEDLOG ZAKONA O VINU, prvo čitanje, P.Z.E. br. 430;
6. RAZNO.

9.00 (dvorana Josipa Jelačića) - 51. sjednica Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku. Predloženi dnevni red je:
1. PRIJEDLOG ZAKONA O DJELATNOSTI SOCIJALNOG RADA, prvo čitanje, P.Z. br. 405;
2. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O EDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKOJ DJELATNOSTI, prvo čitanje, P.Z. br. 406;
3. INICIJATIVA ZA OPSTANAK UREDA ZA SUZBIJANJE ZLOUPORABE OPOJNIH DROGA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE UPUĆENA OD STRANE 28 ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA;
4. RAZNO.

10.00 (dvorana Ivana Mažuranića) - 24. sjednica Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina. Predloženi dnevni red je:
- usvajanje zapisnika 22. i 23. sjednice;
1. GODIŠNJE IZVJEŠĆE O UTROŠKU SREDSTAVA OSIGURANIH U DRŽAVNOM PRORAČUNU REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2017. GODINU („NARODNE NOVINE“BR.119/2016) U RAZDJELU 020 VLADA REPUBLIKE HRVATSKE, GLAVA 21 STRUČNA SLUŽBA SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE, AKTIVNOST A732003 POTPORE ZA PROGRAME OSTVARIVANJA KULTURNE AUTONOMIJE NACIONALNIH MANJINA;  
2. RAZNO.

10.30 (dvorana Eugena Kvaternika) - 54. sjednica Odbora za financije i državni proračun. Predloženi dnevni red je:
- Usvajanje Zapisnika 53.  sjednice Odbora;
1. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DODANU VRIJEDNOST, prvo čitanje, P.Z.E. br. 432 – predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
2. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA  DOBIT, prvo čitanje, P.Z.E. br. 433 – predlagateljica: Vlada Republike  Hrvatske;
3.PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DOHODAK, prvo čitanje, P.Z. br. 434 – predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
4.PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DOPRINOSIMA, prvo čitanje, P.Z. br. 435 – predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
5.PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O POREZU NA PROMET NEKRETNINA, prvo čitanje, P.Z. br. 436;
6.PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O FISKALIZACIJI U PROMETU GOTOVINOM, prvo čitanje, P.Z. br. 437 – predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
7.PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA OPĆEG POREZNOG ZAKONA, prvo čitanje, P.Z. br. 438 – predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske.

12.30 (dvorana Janka Draškovića) - 41. sjednica Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost. Predloženi dnevni red je:
- usvajanje zapisnika 40. sjednice;
1. IZVJEŠĆE MINISTRA UNUTARNJIH POSLOVA O OBAVLJANJU POLICIJSKIH POSLOVA U 2017. GODINI;
2. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O NABAVI I POSJEDOVANJU ORUŽJA GRAĐANA, drugo čitanje, P. Z. br. 364;
3. RAZNO.

13.00 (dvorana Stjepana Radića) - 39. sjednica Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu. Predloženi dnevni red je:
- usvajanje zapisnika 38. sjednice Odbora;
1. PRIJEDLOG ZAKONA O ŽIGU, prvo čitanje, P.Z.E br. 417;
2. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O AUTORSKOM PRAVU I SRODNIM PRAVIMA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 352;
3. PRIJEDLOG ZAKONA O KNJIŽNICAMA I KNJIŽNIČNOJ DJELATNOSTI, prvo čitanje, P.Z. br. 431;
4. IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI UČINKOVITOSTI KAPITALNIH ULAGANJA U OSNOVNE I SREDNJE ŠKOLE NA PODRUČJU REPUBLIKE HRVATSKE;
5. RAZNO.

13.30 (dvorana Josipa Jelačića) - 9. sjednica Odbora za turizam. Predloženi dnevni red je:
- usvajanje zapisnika 8. sjednice Odbora;
1. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DOHODAK, prvo čitanje, P. Z. br. 434 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
2. RAZNO.

15.00 (dvorana Stjepana Radića) - 19. sjednica Odbora za regionalni razvoj i fondove Europske unije. Predloženi dnevni red je:
- usvajanje zapisnika 18. sjednice Odbora;
1. IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI UČINKOVITOSTI PROVEDBE OPERATIVNOG PROGRAMA KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020. - podnositelj: Državni ured za reviziju;
2. IZVJEŠĆE O KORIŠTENJU EUROPSKIH STRUKTURNIH I INVESTICIJSKIH FONDOVA I PRETPRISTUPNIH PROGRAMA POMOĆI EUROPSKE UNIJE ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2017.GODINE - podnositeljica: Vlada Republike Hrvatske;
3. RAZNO.

 

Utorak, 25. rujna 2018.

13.30 (dvorana Ivana Mažuranića) - 69. sjednica Odbora za zakonodavstvo. Predloženi dnevni red je:
- usvajanje zapisnika 68. sjednice Odbora za zakonodavstvo;
1.PRIJEDLOG ZAKONA O ZAŠTITI OD SVJETLOSNOG ONEČIŠĆENJA, prvo čitanje, P.Z. br. 407;
2.PRIJEDLOG ZAKONA O DJELATNOSTI SOCIJALNOG RADA, prvo čitanje, P.Z. br. 405;
3.PRIJEDLOG ZAKONA O PRISTUPAČNOSTI MREŽNIH STRANICA I PROGRAMSKIH RJEŠENJA ZA POKRETNE UREĐAJE TIJELA JAVNOG SEKTORA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 409;
4.KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU EUROPSKE KOMISIJE U IME EUROPSKE UNIJE I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE KOJIM SE MIJENJA I DOPUNJUJE VIŠEGODIŠNJI SPORAZUM O FINANCIRANJU 2007. – 2013. SKLOPLJEN 9. PROSINCA 2014., drugo čitanje, P.Z. br. 414;
5.PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DODANU VRIJEDNOST, prvo čitanje, P.Z.E. br. 432;
6.PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O POREZU NA PROMET NEKRETNINA, prvo čitanje, P.Z. br. 436;
7.PRIJEDLOG ZAKONA O TROŠARINAMA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 440;
8.PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DOBIT, prvo čitanje, P.Z.E. br. 433;
9.PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DOHODAK, prvo čitanje, P.Z. br. 434;
10.PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DOPRINOSIMA, prvo čitanje, P.Z. br. 435;
11.PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O FISKALIZACIJI U PROMETU GOTOVINOM, prvo čitanje, P.Z. br. 437;
12.PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA OPĆEG POREZNOG ZAKONA, prvo čitanje, P.Z. br. 438;
13.PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ADMINISTRATIVNOJ SURADNJI U PODRUČJU POREZA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 439.

 

Četvrtak, 20. rujna 2018.

8.00 (dvorana Stjepana Radića) - 49. sjednica Odbora za poljoprivredu. Predloženi dnevni red je:
1. USVAJANJE ZAPISNIKA 47. I 48. SJEDNICE ODBORA ZA POLJOPRIVREDU;
2. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O MORSKOM RIBARSTVU, prvo čitanje, P.Z.E. br. 397;
3. PRIJEDLOG ZAKONA O UZGOJU DOMAĆIH ŽIVOTINJA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 399;
4. GLASOVANJE O IZVJEŠĆU  O RADU ZAVODA ZA VINOGRADARSTVO I VINARSTVO - HRVATSKOG CENTRA ZA POLJOPRIVREDU, HRANU I SELO za razdoblje 1. siječnja – 31. prosinca 2017;
5. RAZNO.

8.00 (dvorana Janka Draškovića) - 30. sjednica Odbora za pomorstvo, promet i infrastrukturu. Predloženi dnevni red je:
- usvajanje zapisnika 29. sjednice Odbora;
1. PRIJEDLOG ZAKONA O OTOCIMA, prvo čitanje, P.Z. br. 413;
2. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA POMORSKOG ZAKONIKA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 421;
3. RAZNO.

9.00 (dvorana Ivana Mažuranića) - 53. sjednica Odbora za financije i državni proračun. Predloženi dnevni red je:
- usvajanje zapisnika 51. i 52. sjednice;
1. PRIJEDLOG GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2017. GODINU I PRIJEDLOG GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O PRIMJENI FISKALNIH PRAVILA ZA 2017. GODINU – podnositeljica: Vlada Republike Hrvatske;
2. IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2017. GODINU – podnositelj: Državni ured za reviziju;
3. PRIJEDLOG ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) BR. 2017/1131 O NOVČANIM FONDOVIMA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 404 – predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
4. PRIJEDLOG ZAKONA O FISKALNOJ ODGOVORNOSTI, prvo čitanje, P.Z.E. br. 403 – predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske.
Predložena dopuna dnevnog reda je:
1. PRIJEDLOG POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA PRVO POLUGODIŠTE 2018. GODINE I PRIJEDLOG POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O PRIMJENI FISKALNIH PRAVILA ZA PRVO POLUGODIŠTE 2018. GODINE – podnositeljica: Vlada Republike Hrvatske.

9.30 (dvorana Josipa Jelačića) - 41. sjednica Mandatno-imunitetnog povjerenstva. Predloženi dnevni red je:
- usvajanje zapisnika sa  40. sjednice Povjerenstva;
1. RASPRAVA O ZAHTJEVU ZA DAVANJE ODOBRENJA ZA POKRETANJE KAZNENOG POSTUPKA PROTIV IVANA VILIBORA SINČIĆA, ZASTUPNIKA U HRVATSKOM SABORU;
2. RASPRAVA O ZAHTJEVU ZA DAVANJE ODOBRENJA ZA POKRETANJE KAZNENOG POSTUPKA PROTIV MLADENA MADJERA, ZASTUPNIKA U HRVATSKOM SABORU;
3. RASPRAVA O ZAHTJEVU ZA DAVANJE ODOBRENJA ZA POKRETANJE KAZNENOG POSTUPKA PROTIV TOMISLAVA SAUCHE, ZASTUPNIKA U HRVATSKOM SABORU;
4. RASPRAVA O ZAHTJEVU ZA DAVANJE ODOBRENJA ZA NASTAVAK VOĐENJA KAZNENOG POSTUPKA PROTIV VLAHE OREPIĆA, ZASTUPNIKA U HRVATSKOM SABORU.

10.00 (dvorana Eugena Kvaternika) - 37. sjednica Odbora za gospodarstvo. Predloženi dnevni red je:
- Usvajanje Zapisnika 36. sjednice Odbora;
1. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI POTROŠAČA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 408 - Predlagateljica Vlada Republike Hrvatske;
2. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BIOGORIVIMA ZA PRIJEVOZ, drugo čitanje, P.Z.E. br. 351 – Predlagateljica Vlada Republike Hrvatske;
3. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O ELEKTRONIČKOM IZDAVANJU RAČUNA U JAVNOJ NABAVI, P.Z.E. br. 358;
4. IZVJEŠĆE O RADU HRVATSKE ENERGETSKE REGULATORNE AGENCIJE ZA 2017. GODINU I IZVJEŠĆA O OSTVARENJU PRORAČUNA HRVATSKE ZA 2017. GODINU – podnositeljica Hrvatska energetska regulatorna agencija;
5. GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU DRŽAVNE KOMISIJE ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE ZA 2017. GODINU, podnositeljica: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave;
6. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OBNOVLJIVIM IZVORIMA ENERGIJE I VISOKOUČINKOVITOJ KOGENERACIJI, prvo čitanje,  P.Z.E. br. 419; - Predlagateljica Vlada Republike Hrvatske;
7. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ENERGETSKOJ UČINKOVITOSTI, prvo čitanje, P.Z.E. br. 420- Predlagateljica Vlada Republike Hrvatske;
8. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O IZMJENI UREDBE O NAKNADI ZA ISTRAŽIVANJE I EKSPLOATACIJU UGLJIKOVODIKA, predlagatel: Klub zastupnika Hrvatske seljačke stranke u Hrvatskome saboru;
9. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O UPRAVLJANJU DRŽAVNOM IMOVINOM, prvo čitanje; P.Z. br. 361 - Predlagatelj zastupnik Miro Bulj;
10. PRIJEDLOG ZAKONA O SAMOOPSKRBI ELEKTRIČNOM ENERGIJOM IZ OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE, prvo čitanje, P.Z. br. 360 - predlagatelj: Klub zastupnika Mosta nezavisnih lista.

10.00 (dvorana Stjepana Radića) - 20. sjednica Odbora za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu. Predloženi dnevni red je:
1. PRIJEDLOG ZAKONA O BRDSKO-PLANINSKIM PODRUČJIMA, prvo čitanje, P.Z. br. 412;
2. PRIJEDLOG ZAKONA O POTPOMOGNUTIM PODRUČJIMA, prvo čitanje, P.Z. br. 410;
3. PRIJEDLOG ZAKONA O OTOCIMA, prvo čitanje, P.Z. br. 413;
4. PRIJEDLOG ZAKONA O STAMBENOM ZBRINJAVANJU NA POTPOMOGNUTIM PODRUČJIMA, prvo čitanjem, P.Z. br. 411. 

10.00 (dvorana Janka Draškovića) - 36., zatvorena, sjednica Odbora za vanjsku politiku. Predloženi dnevni red je:
1. Davanje mišljenja o postavljanju i opozivu šefova diplomatskih i konzularnih misija RH u inozemstvu;
2. Razno.

12.30 (dvorana Janka Draškovića) - 41. sjednica Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost. Predloženi dnevni red je:
- usvajanje zapisnika 40. sjednice
1. IZVJEŠĆE MINISTRA UNUTARNJIH POSLOVA O OBAVLJANJU POLICIJSKIH POSLOVA U 2017. GODINI;
2. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O NABAVI I POSJEDOVANJU ORUŽJA GRAĐANA, drugo čitanje, P. Z. br. 364;
3. RAZNO.
- odgođeno -

13.00 (dvorana Ivana Mažuranića) - 14. sjednica Nacionalnog vijeća za praćenje provedbe Strategije suzbijanja korupcije. Predloženi dnevni red je:  
- usvajanje zapisnika sa  12. i 13. sjednice;
1. Izvješće o radu Nacionalnog vijeća za praćenje provedbe Strategije suzbijanja korupcije za razdoblje od 27. listopada 2017. do 15. srpnja 2018. godine;
2. Razno.

 

Srijeda, 19. rujna 2018.

11.30 (dvorana Stjepana Radića) - 68. sjednica Odbora za zakonodavstvo. Predloženi dnevni red je:
- usvajanje zapisnika 67. sjednice Odbora za zakonodavstvo;
1. PRIJEDLOG ZAKONA O OTOCIMA, prvo čitanje, P.Z. br. 413;
2. PRIJEDLOG ZAKONA O POTPOMOGNUTIM PODRUČJIMA, prvo čitanje, P.Z. br. 410;
3. PRIJEDLOG ZAKONA O BRDSKO-PLANINSKIM PODRUČJIMA, prvo čitanje, P.Z. br. 412;
4. PRIJEDLOG ZAKONA O FISKALNOJ ODGOVORNOSTI, prvo čitanje, P.Z.E. br. 403;
5. PRIJEDLOG ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) BR. 2017/1131 O NOVČANIM FONDOVIMA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 404;
6. PRIJEDLOG ZAKONA O STAMBENOM ZBRINJAVANJU NA POTPOMOGNUTIM PODRUČJIMA, prvo čitanje, P.Z. br. 411;
7. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI I OČUVANJU KULTURNIH DOBARA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 415;
8. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O NABAVI I POSJEDOVANJU ORUŽJA GRAĐANA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 364;
9. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OBNOVLJIVIM IZVORIMA ENERGIJE I VISOKOUČINOVITOJ KOGENERACIJI, prvo čitanje, P.Z.E. br. 419;
10. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA POMORSKOG ZAKONIKA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 421.

13.30 (dvorana Ivana Mažuranića) - 24., tematska, sjednica Odbora za ravnopravnost spolova s temom: "Nasilje nad ženama s invaliditetom – specifičnosti i mogućnosti suzbijanja".

Tematska sjednica održat će se u suradnji s pravobraniteljicom za osobe s invaliditetom u povodu obilježavanja Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama.

13.30 (dvorana Janka Draškovića) - 22. sjednica Odbora za prostorno uređenje i graditeljstvo. Predloženi dnevni red je:
- usvajanje zapisnika 21. sjednice Odbora
1. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POSLOVIMA I DJELATNOSTIMA PROSTORNOG UREĐENJA I GRADNJE, prvo čitanje, P.Z.E. br. 398 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
2. RAZNO.

14.30 (dvorana Ivana Kukuljevića) - 18. sjednica Odbora za regionalni razvoj i fondove Europske unije. Predloženi dnevni red je:
- usvajanje zapisnika 16. i 17. sjednice Odbora
1. PRIJEDLOG ZAKONA O OTOCIMA, prvo čitanje, P.Z. br. 413 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
2. PRIJEDLOG ZAKONA O BRDSKO-PLANINSKIM PODRUČJIMA, prvo čitanje, P.Z. br. 412 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
3. PRIJEDLOG ZAKONA O POTPOMOGNUTIM PODRUČJIMA, prvo čitanje, P.Z. br. 410 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
4. PRIJEDLOG ZAKONA O STAMBENOM ZBRINJAVANJU NA POTPOMOGNUTIM PODRUČJIMA, prvo čitanje, P.Z. br. 411 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
5. RAZNO.

15.00 (dvorana Stjepana Radića) - 38. sjednica Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu. Predloženi dnevni red je:
- usvajanje zapisnika 37. sjednice Odbora
1. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI I OČUVANJU KULTURNIH DOBARA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 415;
2. IZVJEŠĆE O RADU HRVATSKE AKADEMIJE ZNANOSTI I UMJETNOSTI U 2017. GODINI;
3. IZVJEŠĆE O RADU HRVATSKOG MEMORIJALNO-DOKUMENTACIJSKOG CENTRA DOMOVINSKOG RATA ZA 2017. GODINU;
4. IZVJEŠĆE O RADU NACIONALNOG VIJEĆA ZA RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA ZA 2017. GODINU;
5. GODIŠNJE IZVJEŠĆE HRVATSKE ZAKLADE ZA ZNANOST ZA 2017. GODINU;
6. RAZNO.

15.00 (dvorana Janka Draškovića) - 26., zatvorena, sjednica Povjerenstva za fiskalnu politiku. Predloženi dnevni red je:
- usvajanje Zapisnika 25. sjednice Povjerenstva;
1. PRIJEDLOG POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA PRVO POLUGODIŠTE 2018. GODINE I PRIJEDLOG POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O PRIMJENI FISKALNIH PRAVILA ZA PRVO POLUGODIŠTE 2018. GODINE – podnositeljica: Vlada Republike Hrvatske;
2. RAZNO.

 

RSS20
Hrvatski sabor 2018. Pravne napomene
Impressum
Powered by iSite