Naslovnica
Naslovnica Naslovnica
Naslovna
Mapa weba
English

Kontakt:


Hrvatski sabor
Trg sv. Marka 6
10 000 Zagreb

Tel.: 01/45 69 222
e-mail:
mediji@sabor.hr
         gradjani@sabor.hr

Najave sjednica radnih tijela
 
 

Srijeda, 27. lipnja 2018.

10.00 (dvorana Josipa Šokčevića) - zajednička, tematska, 37. sjednica Odbora za pravosuđe i Odbora za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo. Predloženi dnevni red je:
-usvajanje zapisnika 36. sjednice Odbora;
1. Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o najmu stanova, drugo čitanje, P.Z. br. 293.

12.00 (dvorana Ivana Mažuranića) - 34., tematska, sjednica Odbora za gospodarstvo. Predloženi dnevni red je:
1. IZVJEŠĆE MINISTRA GOSPODARSTVA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA DARKA HORVATA I  IZVANREDNOG POVJERENIKA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE FABRISA PERUŠKA O POSLOVANJU AGROKORA d.d.

14.00 (dvorana Josipa Jelačića) - 17., tematska, sjednica Odbora za regionalni razvoj i fondove Europske unije s temom: "Iskorištenost sredstava iz fondova Europske unije: prijedlozi za poboljšanje efikasnosti"

Svrha tematske sjednice je informiranje zastupnika u Hrvatskome saboru o dosadašnjoj iskorištenosti europskih strukturnih i investicijskih fondova te pokušaj identificiranja potrebnih mehanizama za podizanje efikasnosti čitavog sustava. Uz članove Odbora za regionalni razvoj i fondove Europske unije Hrvatskoga sabora i ostale zainteresirane zastupnike, u radu sjednice sudjelovat će i predstavnici Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, Ministarstva poljoprivrede i Ministarstva rada i mirovinskog sustava.

 

Srijeda, 20. lipnja 2018.

8.00 (dvorana Ivana Mažuranića) - 35. sjednica Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu. Predloženi dnevni red je:
- usvajanje zapisnika 34. sjednice Odbora;
1. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O HRVATSKOM KVALIFIKACIJSKOM OKVIRU, drugo čitanje, P. Z. br. 267;
2. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O AUDIOVIZUALNIM DJELATNOSTIMA, drugo čitanje, P. Z. br. 319;
3. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O ARHIVSKOM GRADIVU I ARHIVIMA, drugo čitanje, P. Z. br. 219;
4. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O MUZEJIMA, drugo čitanje, P. Z. br. 313;
5. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU KONVENCIJE VIJEĆA EUROPE O KINEMATOGRAFSKOJ KOPRODUKCIJI (REVIDIRANE), drugo čitanje, P. Z. br. 359;
6. RAZNO.

8.30 (dvorana Stjepana Radića) - 64. sjednica Odbora za zakonodavstvo. Predloženi dnevni red je:
- usvajanje zapisnika 63. sjednice Odbora za zakonodavstvo;
1. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DOPLATKU ZA DJECU, prvo čitanje, P.Z. br. 337;
2. PRIJEDLOG ZAKONA O NABAVI I POSJEDOVANJU ORUŽJA GRAĐANA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 364;
3. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O NAJMU STANOVA, drugo čitanje, P.Z. br. 293;
4. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUBVENCIONIRANJU STAMBENIH KREDITA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 362;
5. PRIJEDLOG ZAKONA O DRŽAVNOJ IZMJERI I KATASTRU NEKRETNINA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 363;
6. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUDOVIMA, drugo čitanje, P.Z. br. 298;
7. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PODRUČJIMA I SJEDIŠTIMA SUDOVA, drugo čitanje, P.Z. br. 300;
8. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVNOM SUDBENOM VIJEĆU, drugo čitanje, P.Z. br. 301;
9. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O DRŽAVNOM ODVJETNIŠTVU, drugo čitanje, P.Z. br. 297;
10. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PODRUČJIMA I SJEDIŠTIMA DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA, drugo čitanje, P.Z. br. 299;
11. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O DRŽAVNOODVJETNIČKOM VIJEĆU, drugo čitanje, P.Z. br. 302;
12. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI I DOPUNAMA ZAKONA O NASLJEĐIVANJU, prvo čitanje, P.Z. br. 365 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske.

Predložena dopuna dnevnog reda je:
1. IZMJENE I DOPUNE STATUTA AGENCIJE ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA – potvrđivanje;
2. PRIJEDLOG ODLUKE O PROGLAŠENJU NACIONALNOG DANA MIROTVORSTVA I DANA SJEĆANJA NA DR. IVANA ŠRETERA.

10.00 (dvorana Stjepana Radića) - 36. sjednica Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav. Predloženi dnevni red je:
- usvajanje zapisnika 35. sjednice Odbora;
1. ZAHTJEV ZA RASPISIVANJE DRŽAVNOG REFERENDUMA GRAĐANSKE INICIJATIVE „NAROD ODLUČUJE“ O DOPUNI USTAVA REPUBLIKE HRVATSKE ČLANKOM 72.a - podnositelj: Organizacijski odbor građanske inicijative „Narod odlučuje“;
2. ZAHTJEV ZA RASPISIVANJE DRŽAVNOG REFERENDUMA GRAĐANSKE INICIJATIVE „NAROD ODLUČUJE“ O IZMJENI ČLANKA 72. USTAVA REPUBLIKE HRVATSKE - podnositelj: Organizacijski odbor građanske inicijative „Narod odlučuje“;
3. MIŠLJENJE ODBORA ZA USTAV, POSLOVNIK I POLITIČKI SUSTAV O DOPUŠTENOSTI KORIŠTENJA TONSKIH ZAPISA PRI OSVRTANJU PODNOSITELJA AMANDMANA NA OČITOVANJE PREDLAGATELJA TEMELJEM ČLANKA 201. STAVKA 3. POSLOVNIKA HRVATSKOGA SABORA – podnositelj: predsjednik Hrvatskoga sabora;
4. MIŠLJENJE ODBORA ZA USTAV, POSLOVNIK I POLITIČKI SUSTAV O DOPUŠTENOSTI KORIŠTENJA VIDEOZAPISA NA SJEDNICI HRVATSKOGA SABORA PRI IZNOŠENJU STAJALIŠTA KLUBA ZASTUPNIKA TEMELJEM ČLANKA 249.a POSLOVNIKA HRVATSKOGA SABORA -  podnositelj: predsjednik Hrvatskoga sabora.

10.00 (dvorana Janka Draškovića) - 31. sjednica Odbora za vanjsku politiku. Predloženi dnevni red je:
1. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU PROTOKOLA O PRISTUPANJU UZ SPORAZUM O TRGOVINI IZMEĐU EUROPSKE UNIJE I NJEZINIH DRŽAVA ČLANICA, S JEDNE STRANE, I KOLUMBIJE I PERUA, S DRUGE STRANE, KAKO BI SE UZELO U OBZIR PRISTUPANJE EKVADORA, drugo čitanje, P. Z. br. 349;
2. RAZNO.

11.00 (dvorana Josipa Jelačića) - 16. sjednica Odbora za obranu. Predloženi dnevni red je:
- usvajanje zapisnika 14. i 15. sjednice;
1. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O KIBERNETIČKOJ SIGURNOSTI OPERATORA KLJUČNIH USLUGA I DAVATELJA DIGITALNIH USLUGA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 320;
2. RAZNO.

12.00 (dvorana Josipa Jelačića) - 38. sjednica Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost. Predloženi dnevni red je:
- usvajanje zapisnika 37. sjednice Odbora;
1. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O KIBERNETIČKOJ SIGURNOSTI OPERATORA KLJUČNIH USLUGA I DAVATELJA DIGITALNIH USLUGA, drugo čitanje, P. Z. E. br. 320;
2. PRIJEDLOG ZAKONA O ZAŠTITI FIZIČKIH OSOBA U VEZI S OBRADOM I RAZMJENOM OSOBNIH PODATAKA U SVRHE SPRJEČAVANJA, ISTRAŽIVANJA, OTKRIVANJA ILI PROGONA KAZNENIH DJELA ILI IZVRŠAVANJA KAZNENIH SANKCIJA, prvo čitanje, P. Z. E. br. 350;
3. STAJALIŠTE RH O PRIJEDLOGU UREDBE EU PARLAMENTA I VIJEĆA O UTVRĐIVANJU KRITERIJA I MEHANIZAMA ZA ODREĐIVANJE DRŽAVE ČLANICE ODGOVORNE ZA RAZMATRANJE ZAHTJEVA ZA MEĐUNARODNU ZAŠTITU KOJI JE U JEDNOG OD DRŽAVA ČLANICA PODNIO DRŽAVLJANIN TREĆE ZEMLJE ILI OSOBA BEZ DRŽAVLJANSTVA COM (2016) 270;
4. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O STRANCIMA, prvo čitanje, P. Z. 354;
5. JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJEDLOGA ZA IMENOVANJE PREDSJEDNIKA I ŠEST ČLANOVA VIJEĆA ZA GRAĐANSKI NADZOR SIGURNOSNO-OBAVJEŠTAJNIH AGENCIJA – IZVJEŠĆE PODODBORA;
6. RAZNO.

13.00 (dvorana Ivana Mažuranića) - 18., tematska, sjednica Odbora za Hrvate izvan Republike Hrvatske s temom: "Održivi ostanak i povratak hrvatskih prognanika i izbjeglica u Bosni i Hercegovini s posebnim naglaskom na entitet Republika Srpska".

Glavni govornik na sjednici će biti uzoriti kardinal i nadbiskup metropolit Vrhbosanske nadbiskupije Vinko Puljić. O iskustvima povratka i ostanka govoriti će i predstavnici Hrvata u institucijama Bosne i Hercegovine nadležnim za povratak. Na sjednicu su također pozvani predstavnici institucija Republike Hrvatske s obzirom na to da je Vlada Republike Hrvatske daleko najveći donator u obnovi stambenih objekata i infrastrukture na područjima gdje se Hrvati vraćaju, a odakle su prognani ili izbjegli. Sjednici će prisustvovati i predstavnici udruga prognanih i izbjeglih Hrvata iz Bosne i Hercegovine.

13.00 (dvorana Stjepana Radića) - 12. sjednica Nacionalnog vijeća za praćenje provedbe Strategije suzbijanja korupcije. Predloženi dnevni red je:
- usvajanje zapisnika sa 9., 10. i 11. sjednice;
1. Izvješće Ministarstva znanosti i obrazovanja o izvršenju mjera Akcijskog plana za 2017. i 2018.godinu (za 2017.) uz Strategiju suzbijanja korupcije za razdoblje od 2015. do 2020. godine;
2. Izvješće Agencije za znanost i visoko obrazovanje o izvršenju mjera Akcijskog plana za 2017. i 2018. godinu uz Strategiju suzbijanja korupcije za razdoblje od 2015. do 2020. godine;
3. Razno.

 

Utorak, 19. lipnja 2018.

11.00 (dvorana Ivana Mažuranića) - 36. sjednica Odbora za pravosuđe. Predloženi dnevni red je:
-usvajanje zapisnika 35. sjednice Odbora;
1. Konačni prijedlog zakona o područjima i sjedištima sudova, drugo čitanje, P.Z. br. 300;
2. Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima, drugo čitanje, P.Z. br.298;
3. Konačni prijedlog zakona o Državnoodvjetničkom vijeću, drugo čitanje, P.Z. br. 302;
4. Konačni prijedlog zakona o državnom odvjetništvu, drugo čitanje, P.Z. br.297;
5. Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnom sudbenom vijeću, drugo čitanje, P.Z. br. 301;
6. Konačni prijedlog zakona o područjima i sjedištima državnih odvjetništava, drugo čitanje, P.Z. br. 299;
7. Prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o nasljeđivanju, drugo čitanje, P.Z. br. 365;
8. Imenovanje člana Povjerenstva za izbor kandidata Republike Hrvatske za suce i nezavisnog odvjetnika pri Sudu Europske unije

12.00 (dvorana Stjepana Radića) - 21. sjednica Odbora za prostorno uređenje i graditeljstvo. Predloženi dnevni red je:
- usvajanje zapisnika 20. sjednice Odbora;
1. PRIJEDLOG ZAKONA O DRŽAVNOJ IZMJERI I KATASTRU NEKRETNINA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 363 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
2. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUBVENCIONIRANJU STAMBENIH KREDITA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 362 – predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
3. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O NAJMU STANOVA, drugo čitanje, P.Z. br. 293;
4. RAZNO.

 

Petak, 15. lipnja 2018.

10.00 (dvorana Josipa Šokčevića) - 22., tematska, sjednica Odbora za obitelj, mlade i sport s temom: "Sprječavanje i borba protiv pedofilije".

U javnosti se sve češće govori o inicijativi za izradu i donošenje lex specialis o borbi protiv pedofilije, kažnjavanju pedofila te sustavnom praćenju pedofila nakon odsluženja kazne, kao i sustavnoj pomoći žrtvama i njihovim obiteljima. Postupajući po Kaznenom zakonu i presuđujući sukladno njegovim odredbama, stječe se dojam kako sudovi izriču preblage presude za kaznena djela na štetu spolnog zlostavljanja djece, o čemu se i u javnosti često polemizira.

Namjera je Odbora provesti javnu raspravu o potrebi donošenja zakona te eventualnoj doradi postojećih zakonskih rješenja, kako bi se žrtvama pedofila i njihovim obiteljima pružila cjelovita pomoć, pedofile adekvatno kaznilo, kao i sustavno pratilo nakon odsluženja kazne, s obzirom na dojam da je sustav (pre)blag prema počiniteljima ovakvih kaznenih djela.

U radu tematske sjednice sudjelovat će, uz članove Odbora za obitelj, mlade i sport i druge zastupnike u Hrvatskome saboru, predstavnici Ministarstva pravosuđa, Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, Ministarstva unutarnjih poslova, Ministarstva zdravstva, Ureda pravobraniteljice za djecu, Udruge sudaca, psiholozi, te predstavnici nevladinih udruga koje se bave pomoći žrtvama pedofila i borbom protiv pedofilije.

nakon završetka 22., tematske, sjednice (dvorana Josipa Šokčevića) - 23. sjednica Odbora za obitelj, mlade i sport. Predloženi dnevni red je:
- usvajanje zapisnika 21. sjednice Odbora;
1. ODREĐIVANJE PREDSTAVNIKA ODBORA ZA OBITELJ, MLADE I SPORT U RADNOJ SKUPINI ZA OSNIVANJE PARLAMENTARNOG SAVEZA ZA UPRAVLJANJE U SPORTU I INTEGRITET SPORTA;
2. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DOPLATKU ZA DJECU, drugo čitanje, P.Z. 337 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
2. RAZNO.

 

Četvrtak, 14. lipnja 2018.

9.00 (dvorana Stjepana Radića) - 47. sjednica Odbora za poljoprivredu. Predloženi dnevni red je:
1. Usvajanje zapisnika 44., 45. i 46. sjednice Odbora;
2. Konačni prijedlog zakona o Hrvatskoj poljoprivrednoj komori, drugo čitanje, P.Z. br. 317;
3. Konačni prijedlog zakona o šumama, drugo čitanje, P.Z. br. 308;
4. Razno.

9.30 (dvorana Ivana Mažuranića) -  23., tematska, sjednica Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina s temom: "Rasprava o provedbi preporuka iz Izvješća pučke pravobraniteljice".

S ciljem što kvalitetnije rasprave, u radu tematske sjednice očekuje se sudjelovanje predstavnika izvršne vlasti, Ureda pučke pravobraniteljice, Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske i svih ostalih relevantnih institucija kao i predstavnika zainteresirane javnosti.
-odgođeno-

10.00 (dvorana Ante Starčevića) - 63. sjednica Odbora za zakonodavstvo. Predloženi dnevni red je:
- usvajanje zapisnika 62. sjednice Odbora za zakonodavstvo;
1. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O DJELATNOSTI PSIHOTERAPIJE, drugo čitanje, P.Z.E. br. 249;
2. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O KIBERNETIČKOJ SIGURNOSTI OPERATORA KLJUČNIH USLUGA I DAVATELJA DIGITALNIH USLUGA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 320;
3. PRIJEDLOG ZAKONA O ELEKTRONIČKOM IZDAVANJU RAČUNA U JAVNOJ NABAVI, prvo čitanje, P.Z.E. br. 358;
4. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O KOMUNALNOM GOSPODARSTVU, drugo čitanje, P.Z. br. 264;
5. PRIJEDLOG ZAKONA O ŽIČARAMA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 357;
6. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O ARHIVSKOM GRADIVU I ARHIVIMA, drugo čitanje, P.Z. br. 219;
7. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O MUZEJIMA, drugo čitanje, P.Z. br. 313;
8. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O AUDIOVIZUALNIM DJELATNOSTIMA, drugo čitanje, P.Z. br. 319;
9. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU KONVENCIJE VIJEĆA EUROPE O KINEMATOGRAFSKOJ KOPRODUKCIJI (REVIDIRANE), drugo čitanje, P.Z. br. 359.

11.15 (dvorana Josipa Jelačića) - 20. sjednica Odbora za informiranje, informatizaciju i medije. Predloženi dnevni red je:
- usvajanje zapisnika 19. sjednice Odbora;
1. IZVJEŠĆE O POSLOVANJU HRT-A ZA 2016. GODINU - podnositelj: Glavni ravnatelj Hrvatske radiotelevizije;
2. IZVJEŠĆE O PROVEDBI ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA ZA 2017. GODINU - podnositeljica: povjerenica za informiranje;
3. a) PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU DIJELA ČLANOVA VIJEĆA ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE;
b) PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU DIJELA ČLANOVA VIJEĆA ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
4. RAZNO.

11.30 (dvorana Ante Starčevića) - 48. sjednica Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku. Predloženi dnevni red je:
- usvajanje  zapisnika s 45. sjednice Odbora;
1. IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ FINANCIJSKOJ REVIZIJI ZDRAVSTVENIH USTANOVA - podnositelj: Državni ured za reviziju;
2. PRIJEDLOG ZA IMENOVANJE  ČLANA UPRAVNOG ODBORA ZAKLADE „HRVATSKA ZA DJECU“;
3. RAZNO.

12.00 (dvorana Janka Draškovića) - 33. sjednica Odbora za gospodarstvo. Predloženi dnevni red je:
- Usvajanje Zapisnika 32. sjednice Odbora za gospodarstvo;
1. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BIOGORIVIMA ZA PRIJEVOZ, P.Z.E. BR. 351;
2. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O DRŽAVNOJ POTPORI ZA ISTRAŽIVAČKO-RAZVOJNE PROJEKTE , P.Z. br. 269;
3. PRIJEDLOG ZAKONA O ELEKTRONIČKOM IZDAVANJU RAČUNA U JAVNOJ NABAVI, P.Z.E. br. 358.

12.00 (dvorana Stjepana Radića) - 20. sjednica Odbora za prostorno uređenje i graditeljstvo. Predloženi dnevni red je:
- usvajanje zapisnika 19. sjednice Odbora;
1. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O KOMUNALNOM GOSPODARSTVU, drugo čitanje, P.Z. br. 264 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
2. RAZNO.

 

Srijeda, 13. lipnja 2018.

8.00 (dvorana Josipa Jelačića) - 34. sjednica Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu. Predloženi dnevni red je:
- usvajanje zapisnika 31. i 32. sjednice Odbora;
1. AKCIJSKI PLAN PROVEDBE STRATEGIJE OBRAZOVANJA, ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE;
2. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O AUTORSKOM PRAVU I SRODNIM PRAVIMA, prvo čitanje, P. Z. E. br. 352; 
3. PRIJEDLOG ZAKONA O OBAVLJANJU STUDENTSKIH POSLOVA, prvo čitanje, P. Z. br. 348;
4. RAZNO.

8.30 (dvorana Janka Draškovića) - 35. sjednica Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav. Predloženi dnevni red je:
- usvajanje 33. i 34. sjednice Odbora;
1. IZVJEŠĆE PUČKE PRAVOBRANITELJICE ZA 2017. GODINU - podnositeljica: pučka pravobraniteljica;
2. IZVJEŠĆE O PROVEDBI ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA ZA 2017. GODINU - podnositeljica: povjerenica za informiranje;
3. DOGOVOR O OBJAVLJIVANJU JAVNOG POZIVA ZA DOSTAVU KANDIDATURA ZA IZBOR POVJERENIKA ZA INFORMIRANJE.

9.45 (dvorana Ivana Kukuljevića) - izjave za medije uoči tematske sjednice predsjednice Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku Ines Strenja-Linić, voditelja Sektora za tržišta, kriminal i smanjenje ponude droga pri Jedinici za rizike javnoj sigurnosti Europskog centra za praćenje droga i ovisnosti o drogama (EMCDDA) Andrewa Cunninghama, ravnatelja Ureda za suzbijanje zlouporabe droga Vlade RH Željka Petkovića i Dražena Rastovića iz MUP-a

10.00 (dvorana Ivana Mažuranića) -  47., tematska, sjednica Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku s temom: "Predstavljanje Europskog izvješća o drogama za 2018.".

Gost sjednice je voditelj Sektora za tržišta, kriminal i smanjenje ponude droga pri Jedinici za rizike javnoj sigurnosti Europskog centra za praćenje droga i ovisnosti o drogama (EMCDDA) Andrew Cunningham. EMCDDA je decentralizirana agencija EU sa sjedištem u Lisabonu koja je zadužena za praćenje stanja problematike droga na europskoj razini. Jednom godišnje predstavlja Europskom parlamentu Godišnje izvješće o stanju droga u Europskoj uniji te također izvješćuje Europsku komisiju o provedbi mjera i učinkovitosti EU Akcijskog plana za droge koji osigurava provedbu temeljnih odrednica EU Strategije za droge.

Usporedbu stanja problematike droga u Europskoj uniji i Hrvatskoj te glavne nalaze rezultata znanstveno-istraživačkih projekata koji su se bavili strukturom i dinamikom tržišta droga u RH prezentirat će Željko Petković, ovlašten za obavljanje poslova ravnatelja Ureda za suzbijanje zlouporabe droga Vlade Republike Hrvatske.

11.00 (dvorana Stjepana Radića) - 22. sjednica Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina. Predloženi dnevni red je:
- usvajanje zapisnika 21. sjednice;
1. PRIJEDLOG ZAKONA O ZAKLADAMA, prvo čitanje, P.Z. br. 345 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske.

12.00 (dvorana Janka Draškovića) - 35. sjednica Odbora za pravosuđe. Predloženi dnevni red je:
- usvajanje zapisnika 34. sjednice Odbora;
1. Izvješće o radu Državnog odvjetništva Republike Hrvatske  za 2017. godinu.

13.30 (dvorana Stjepana Radića) - 28. sjednica Odbora za pomorstvo, promet i infrastrukturu. Predloženi dnevni red je:
- usvajanje zapisnika 25. sjednice Odbora;
1. PRIJEDLOG ZAKONA O ŽIČARAMA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 357 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
2. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O  BIOGORIVIMA ZA PRIJEVOZ, prvo čitanje, P.Z.E. br. 351 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
3. Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2009/33/EZ o promicanju čistih i energetski učinkovitih vozila u cestovnom prijevozu COM (2017) 653, D.E.U. br. 18/017;
4. RAZNO.

13.30 (dvorana Eugena Kvaternika) - 26. sjednica Odbora za izbor, imenovanja i upravne poslove. Predloženi dnevni red je:
1. USVAJANJE ZAPISNIKA SA 25. SJEDNICE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE HRVATSKOGA SABORA;
2. PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU I IZBORU ČLANA ODBORA ZA OBRANU HRVATSKOGA SABORA;
3. PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU I PRESTANKU MANDATA ČLANA ODBORA ZA GOSPODARSTVO HRVATSKOGA SABORA;
4. PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU I PRESTANKU MANDATA ČLANOVA ODBORA ZA TURIZAM HRVATSKOGA SABORA;
5. PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU I PRESTANKU MANDATA ČLANA ODBORA ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE HRVATSKOGA SABORA;
6. PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU I PRESTANKU MANDATA ČLANA ODBORA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I PRIRODE HRVATSKOGA SABORA;
7. PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU ČLANICE I PRESTANKU MANDATA ČLANA ODBORA ZA REGIONALNI RAZVOJ I FONDOVE EUROPSKE UNIJE HRVATSKOGA SABORA;
8. PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU POTPREDSJEDNICE I PRESTANKU MANDATA POTPREDSJEDNIKA ODBORA ZA MEĐUPARLAMENTARNU SURADNJU HRVATSKOGA SABORA;
9. PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU I PRESTANKU MANDATA ČLANA MANDATNO – IMUNITETNOG POVJERENSTVA HRVATSKOGA SABORA;
10. PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU I IZBORU ČLANA NACIONALNOG VIJEĆA ZA PRAĆENJE PROVEDBE STRATEGIJE SUZBIJANJA KORUPCIJE;
11. PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU ČLANICE I ZAMJENIKA ČLANA I PRESTANKU MANDATA ČLANA I ZAMJENICE ČLANA IZASLANSTVA HRVATSKOGA SABORA U PARLAMENTARNOJ DIMENZIJI SREDNJOEUROPSKE INICIJATIVE;
12. PRIJEDLOG ZA VERIFIKACIJU RJEŠENJA ZASTUPNICIMA HRVATSKOGA SABORA, SAZIVA 14. LISTOPADA 2016. O:
a) priznavanju i prestanku prava na plaću,
b) priznavanju i prestanku prava na zastupnički paušal;
13. PRIJEDLOG ZA VERIFIKACIJU RJEŠENJA O PRESTANKU I PRIZNAVANJU PRAVA NA PLAĆU RAVNATELJU AGENCIJE ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA;
14. PRIJEDLOG ZA VERIFIKACIJU RJEŠENJA O PRIZNAVANJU PRAVA NA MJESEČNU NOVČANU NAKNADU IMENOVANOM ČLANU POVJERENSTVA ZA FISKALNU POLITIKU;
15. PRIJEDLOG ZA VERIFIKACIJU RJEŠENJA O PRESTANKU I PRIZNAVANJU PRAVA NA PLAĆU ZAMJENICAMA PRAVOBRANITELJICE ZA DJECU;
16. RAZNO.

 

Utorak, 12. lipnja 2018.

12.00 (dvorana Stjepana Radića) - 25., zatvorena, sjednica Povjerenstva za fiskalnu politiku. Predloženi dnevni red je:
- Usvajanje Zapisnika 24. sjednice Povjerenstva;
1. PRIJEDLOG GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2017. GODINU I  PRIJEDLOG GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O PRIMJENI FISKALNIH PRAVILA ZA 2017. GODINU;
2. NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O FISKALNOJ ODGOVORNOSTI;
3. RAZNO.

14.30 (dvorana Ivana Mažuranića) - 62. sjednica Odbora za zakonodavstvo. Predloženi dnevni red je:
- usvajanje zapisnika 61. sjednice Odbora za zakonodavstvo
1. PRIJEDLOG ZAKONA O ZAŠTITI FIZIČKIH OSOBA U VEZI S OBRADOM I RAZMJENOM OSOBNIH PODATAKA U SVRHE SPRJEČAVANJA, ISTRAŽIVANJA, OTKRIVANJA ILI PROGONA KAZNENIH DJELA ILI IZVRŠAVANJA KAZNENIH SANKCIJA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 350;
2. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU PROTOKOLA O PRISTUPANJU UZ SPORAZUM O TRGOVINI IZMEĐU EUROPSKE UNIJE I NJEZINIH DRŽAVA ČLANICA, S JEDNE STRANE, I KOLUMBIJE I PERUA, S DRUGE STRANE, KAKO BI SE UZELO U OBZIR PRISTUPANJE EKVADORA, drugo čitanje, P.Z. br. 349;
3. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O DRŽAVNOJ POTPORI ZA ISTRAŽIVAČKO-RAZVOJNE PROJEKTE, drugo čitanje, P.Z. br. 269;
4. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OBVEZNIM MIROVINSKIM FONDOVIMA, drugo čitanje, P.Z. br. 285;
5. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BIOGORIVIMA ZA PRIJEVOZ, prvo čitanje, P.Z.E. br. 351;
6. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O ŠUMAMA, drugo čitanje, P.Z. br. 308;
7. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O HRVATSKOJ POLJOPRIVREDNOJ KOMORI, drugo čitanje, P.Z. br. 317;
8. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O HRVATSKOM KVALIFIKACIJSKOM OKVIRU, drugo čitanje, P.Z. br. 267;
9. PRIJEDLOG ZAKONA O OBAVLJANJU STUDENTSKIH POSLOVA, prvo čitanje, P.Z. br. 348;
10. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O AUTORSKOM PRAVU I SRODNIM PRAVIMA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 352.

 

Četvrtak, 7. lipnja 2018.

8.30 (dvorana Ivana Mažuranića) - 34. sjednica Odbora za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo. Predloženi dnevni red je:
- usvajanje zapisnika 33. sjednice Odbora;
1. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O MIROVINSKOM OSIGURANJU, prvo čitanje, P.Z. br. 344 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
2. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OBVEZNIM MIROVINSKIM FONDOVIMA, drugo čitanje, P.Z. br. 285 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
3. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O DOPRINOSIMA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 331 - predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a;
4. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRUŠTVENO POTICANOJ STANOGRADNJI, drugo čitanje, P.Z. br. 286 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
5. STAJALIŠTE REPUBLIKE HRVATSKE O PRIJEDLOGU UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA O OSNIVANJU EUROPSKOG NADZORNOG TIJELA ZA RAD, COM (2018) 131, D.E.U. br. 18/016. 

10.00 (dvorana Stjepana Radića) - 50. sjednica Odbora za financije i državni proračun. Predloženi dnevni red je:
- usvajanje zapisnika 45., 48. i 49. sjednice Odbora;
1. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) 2016/1011 O INDEKSIMA KOJI SE UPOTREBLJAVAJU KAO REFERENTNE VRIJEDNOSTI, drugo čitanje, P.Z.E. br. 287 – predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
2. PRIJEDLOG ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) BR. 1286/2014 O DOKUMENTIMA S KLJUČNIM INFORMACIJAMA ZA UPAKIRANE INVESTICIJSKE PROIZVODE, prvo čitanje, P.Z.E. br. 342 – predlagateljica Vlada Republike Hrvatske;
3. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O UVJETIMA ZA PRUŽANJE USLUGA CARINSKOG ZASTUPANJA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 292 – predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske.

 

Srijeda, 6. lipnja 2018.

9.00 (dvorana Janka Draškovića) - 32. sjednica Odbora za gospodarstvo. Predloženi dnevni red je:
- usvajanje Zapisnika 29. 30. i 31. sjednice;
1. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O REGULACIJI ENERGETSKIH DJELATNOSTI, P.Z.E. br. 343;
2. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TRŽIŠTU ELEKTRIČNE ENERGIJE, P.Z.E. br. 341. 

12.00 (dvorana Ivana Mažuranića) - 33., tematska, sjednica Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu.

Sukladno zaključku Odbora usvojenog 16. svibnja 2018. godine, Odbor održava sjednicu o temi: „Uloga, položaj i status učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama“.

Uloga učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja najsnažnije određuje kvalitetu funkcioniranja škole i ostalih odgojno-obrazovnih ustanova. Pritom je, stručnom usavršavanju i profesionalnom razvoju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja, a osobito profesionalnoj ulozi ravnatelja, potrebno posvetiti posebnu pozornost kako bi se ostvario maksimalni potencijal odgojno-obrazovnih ustanova. Sve promjene, razvoj i reforma obrazovanja uključene u Strategiju obrazovanja, znanosti i tehnologije ne mogu biti uspješno realizirane bez učinkovitog profesionalnog usavršavanja i učinkovitog sustava upravljanja i rukovođenja.

U radu tematske sjednice sudjelovat će predstavnici Ministarstva znanosti i obrazovanja, Udruge ravnatelja osnovnih škola, Udruge hrvatskih srednjoškolskih ravnatelja, Agencije za odgoj i obrazovanje, Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Pravobranitelja za djecu, Hrvatskog pedagoško-književnog zbora, CARNET-a, Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja te predstavnici drugih relevantnih institucija.

 

Ponedjeljak, 4. lipnja 2018.

14.30 (Opatija) - 46., tematska, sjednica Odbora za poljoprivredu s temom: "Zakonska regulativa u području na šumi baziranih industrija" održava se u okviru 15. Drvno tehnološke konferencije.

Na šumi bazirani sektor u Republici Hrvatskoj zapošljava preko 50.000 radnika, a šumska, drvna biomasa i uporaba energije iz drva osiguravaju sirovinske, logističke i kadrovske potencijale sa direktnim utjecajem na ruralni razvoj, ravnomjeran teritorijalni razvoj i zaštitu okoliša i prirode.

O potrebi prilagodbe zakonske regulative vezane uz podizanje učinkovitosti i održivosti korištenja šumske i drvne biomase za potrebe na šumi baziranih industrija i utjecaja ove gospodarske aktivnosti na ruralni razvoj, uz članove Odbora za poljoprivredu raspravljat će predstavnici Ministarstva poljoprivrede, Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, Hrvatskih šuma, Hrvatske komore inženjera šumarstva i drvne tehnologije, Šumarskog fakulteta i akademske zajednice, Hrvatskog drvnog klastera, Hrvatske gospodarske komore, Hrvatske obrtničke komore, Hrvatskog klastera konkurentnosti prehrambeno prerađivačkog sektora, Hrvatskih izvoznika, sektorskih tvrtki i udruženja i ostali zainteresirani.

Članovi Odbora za poljoprivredu održat će u ponedjeljak, 4. lipnja 2018. u 8.30 sati, u okviru konferencijskih aktivnosti, koordinacijski sastanak sa predstavnicima Primorsko goranske, Ličko senjske i Istarske županije.

 

RSS20
Hrvatski sabor 2017. Pravne napomene
Impressum
Powered by iSite