Naslovnica
Naslovnica Naslovnica
Naslovna
Mapa weba
English

Kontakt:


Hrvatski sabor
Trg sv. Marka 6
10 000 Zagreb

Tel.: 01/45 69 222
e-mail:
mediji@sabor.hr
         gradjani@sabor.hr

Najave sjednica radnih tijela
 
 

Četvrtak, 28. rujna 2017.

13.30 (dvorana Ivana Kukuljevića) - 10. sjednica Odbora za Hrvate izvan Republike Hrvatske. Predloženi dnevni red je:
1. USVAJANJE ZAPISNIKA 9.  SJEDNICE ODBORA;
2. GODIŠNJE IZVJEŠĆE O PROVEDBI STRATEGIJE I ZAKONA O ODNOSIMA REPUBLIKE HRVATSKE S HRVATIMA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2016. GODINU; PODNOSITELJ: SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA HRVATE IZVAN RH;
3. RASPRAVA O KRITERIJIMA ZA ODOBRAVANJE SLUŽBENIH PUTOVANJA ZASTUPNIKA U OKVIRU MEĐUNARODNIH AKTIVNOSTI HRVATSKOGA SABORA KOJE JE ODOBRILO PREDSJEDNIŠTVO HRVATSKOGA SABORA NA 12. SJEDNICI ODRŽANOJ 7. RUJNA 2017. GODINE;
4. RAZNO.

13.30 (dvorana Josipa Jelačića) - 20. sjednica Odbora za europske poslove. Predloženi dnevni red je:
- Usvajanje zapisnika 17., 18. i 19. sjednice Odbora;
1. Stajalište Republike Hrvatske o zakonodavnom paketu za zaštitu radnika od kancerogenih ili mutagenih tvari na radu - D.E.U. br. 17/011;
2. Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o provedbi Direktive 2006/123/EZ o uslugama na unutarnjem tržištu, kojom se utvrđuje postupak obavješćivanja kad je riječ o sustavima ovlašćivanja i zahtjevima povezanima s uslugama te o izmjeni Direktive 2006/123/EZ i uredbe (EU) br. 1024/2012 o administrativnoj suradnji putem Informacijskog sustava unutarnjeg tržišta COM (2016) 821 - D.E.U. br. 17/015;
3. Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o ispitivanju proporcionalnosti prije donošenja novih propisa kojima se uređuju profesije COM (2016) 822 – D.E.U. br. 17/016;
4. Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o ovlašćivanju tijela država članica nadležnih za tržišno natjecanje za učinkovitije provođenje pravila i osiguravanje pravilnog funkcioniranja unutarnjeg tržišta COM (2017) 142 - D.E.U. br. 17/017;
5. Stajalište Republike Hrvatske o zakonodavnom paketu o europskoj e-kartici usluga – D.E.U. br. 17/018;
6. Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o kontrolama gotovine koja se iznosi iz Unije ili unosi u Uniju i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1889/2005 COM (2016) 825 – D.E.U. br. 17/019;
7. Stajalište Republike Hrvatske o zakonodavnom paketu o PDV-u za e-trgovinu – D.E.U. br. 17/020;
8. Razno.

 

Utorak, 26. rujna 2017.

13.00 (dvorana Janka Draškovića) - 20. zatvorena sjednica Povjerenstva za fiskalnu politiku. Predloženi dnevni red je:
- Usvajanje Zapisnika 19. sjednice Povjerenstva za fiskalnu politiku Hrvatskoga sabora;
1. PRIJEDLOG POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA  O IZVRŠENJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA PRVO POLUGODIŠTE 2017. GODINE I PRIJEDLOG POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O PRIMJENI FISKALNIH PRAVILA ZA PRVO POLUGODIŠTE 2017. GODINE;
2. RAZNO.

 

Petak, 22. rujna 2017.

9.00 (dvorana Ivana Mažuranića) - 20. sjednica Odbora za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo. Predloženi dnevni red je:
- usvajanje zapisnika 16. i 17. sjednice Odbora;
1. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PROFESIONALNOJ REHABILITACIJI I ZAPOŠLJAVANJU OSOBA S INVALIDITETOM, prvo čitanje, P.Z.E. br. 170;
2. IZVJEŠĆE O RADU PRAVOBRANITELJA ZA OSOBE S INVALIDITETOM ZA 2016. GODINU, podnositeljica: Pravobraniteljica za osobe s invaliditetom;
3. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O RADU, prvo čitanje, P.Z.E. br. 185;
4. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PREKOGRANIČNOJ PROVEDBI ODLUKA O NOVČANOJ KAZNI U PODRUČJU UPUĆIVANJA RADNIKA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 130;
5. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O EUROPSKIM RADNIČKIM VIJEĆIMA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 187;
6. IZVJEŠĆE O POSLOVANJU UMIROVLJENIČKOG FONDA OD 1. SIJEČNJA 2016. DO 31. PROSINCA 2016. GODINE, podnositelj: Upravni odbor Umirovljeničkog fonda;
7. PRIJEDLOG ZAKONA O PRESTANKU VAŽENJA ZAKONA O UMIROVLJENIČKOM FONDU, prvo čitanje, P.Z. br. 191;
8. IZVJEŠĆE O RADU I POSLOVANJU HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE ZA 2016., podnositelj: Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje;
9. IZVJEŠĆA/INFORMACIJE S 18. I 19. TEMATSKE SJEDNICE ODBORA ZA RAD, MIROVINSKI SUSTAV I SOCIJALNO PARTNERSTVO.

9.00 (dvorana Eugena Kvaternika) - 17. sjednica Odbora za izbor, imenovanja i upravne poslove. Predloženi dnevni red je:
1. USVAJANJE ZAPISNIKA SA 16. SJEDNICE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE HRVATSKOGA SABORA;
2. PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU I IZBORU ČLANA ODBORA ZA EUROPSKE POSLOVE HRVATSKOGA SABORA;
3. PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU I IZBORU ČLANA ODBORA ZA VANJSKU POLITIKU HRVATSKOGA SABORA;
4. PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU I IZBORU PREDSJEDNIKA, RAZRJEŠENJU ČLANA I IZBORU ČLANICE ODBORA ZA INFORMIRANJE, INFORMATIZACIJU I MEDIJE HRVATSKOGA SABORA;
5. PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU ČLANA I RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU ZAMJENIKA ČLANA IZASLANSTVA HRVATSKOGA SABORA U PARLAMENTARNOJ SKUPŠTINI VIJEĆA EUROPE;
6. PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU ČLANA I IZBORU ČLANICE NADZORNOG ODBORA FINANCIJSKE AGENCIJE;
7. UTVRĐIVANJE PREDSTAVNIKA HRVATSKOGA SABORA U UPRAVNI ODBOR FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST;
8. RAZNO.

9.00 (dvorana Stjepana Radića) - 28. sjednica Mandatno-imunitetnog povjerenstva. Predloženi dnevni red je:
-usvajanje zapisnika sa 26. i 27. sjednice;
1. RASPRAVA O POČETKU MIROVANJA ZASTUPNIČKOG MANDATA ZASTUPNIKA mr. JASENA MESIĆA I POČETKU OBNAŠANJA ZASTUPNIČKE DUŽNOSTI ZAMJENIKA ZASTUPNIKA dr.sc. TOMISLAVA SOKOLA;
2. RASPRAVA O ZAHTJEVU ZA DAVANJE ODOBRENJA ZA POKRETANJE KAZNENOG POSTUPKA PROTIV TOMISLAVA KLARIĆA, ZASTUPNIKA U HRVATSKOM SABORU.

13.00 ili nakon glasovanja (dvorana Stjepana Radića) - 28. sjednica Odbora za financije i državni proračun. Predloženi dnevni red je:
1. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O LOKALNIM POREZIMA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 192 – predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
2. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ADMINISTRATIVNOJ SURADNJI U PODRUČJU POREZA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 184 – predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
3. PRIJEDLOG ZAKONA O ALTERNATIVNIM INVESTICIJSKIM FONDOVIMA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 183 – predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske.

 

Četvrtak, 21. rujna 2017.

10.00 (dvorana Ivana Mažuranića) - 14. (tematska) sjednica Odbora za ravnopravnost spolova. Tema sjednice je: "Femicid – ubojstva žena"

Sjednica će se održati u suradnji s Autonomnom ženskom kućom Zagreb i Centrom za žene žrtve rata – ROSA, uoči Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama 22. rujna.

Femicid je najekstremnija, najtragičnija i najteža posljedica partnerskog nasilja te najteži oblik rodno utemeljenog nasilja. Globalno je prepoznat kao vodeći uzrok prijevremene smrti žena.

13.00 (dvorana Stjepana Radića) - 21. sjednica Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost. Predloženi dnevni red je:
- usvajanje zapisnika 18. i 19. sjednice Odbora;
1. IMENOVANJE DVA ČLANA I DVA ZAMJENIKA ČLANA ZAJEDNIČKE SKUPINE ZA PARLAMENTARNI NADZOR EUROPOLA – PRIJEDLOG ODLUKE;
2.  RASPRAVA O NACRTU POSLOVNIKA ZAJEDNIČKE SKUPINE ZA PARLAMENTARNI NADZOR EUROPOLA;
3.  RAZNO.

 

Srijeda, 20. rujna 2017.

9.00 (soba 244) - nastavak 27. sjednice Odbora za financije i državni proračun. Predloženi dnevni red je:
- usvajanje zapisnika 25. i 26. sjednice Odbora;
1. PRIJEDLOG ZAKONA O REVIZIJI, prvo čitanje P.Z.E. br. 172 – predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
2. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O STAMBENOM POTROŠAČKOM KREDITIRANJU, drugo čitanje, P.Z.E. br. 120 – predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
3. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KREDITNIM INSTITUCIJAMA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 176 – predlagateljica Vlada Republike Hrvatske;
4. PRIJEDLOG ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) 2015/2365 O TRANSPARENTNOSTI TRANSAKCIJA FINANCIRANJA VRIJEDNOSNIH PAPIRA I PONOVNE UPORABE, prvo čitanje, P.Z.E. br. 175 – predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske.
U nastavku sjednice provest će se glasovanje o raspravljenim točkama dnevnoga reda sa sjednice Odbora održane 18. rujna 2017. godine.

9.45 (dvorana Stjepana Radića) - 9. sjednica Odbora za informiranje, informatizaciju i medije. Predloženi dnevni red je:
- usvajanje zapisnika 8. sjednice Odbora;
1. UTVRĐIVANJE LISTE KANDIDATA ZA IZBOR ČETIRI ČLANA NADZORNOG ODBORA HRT-a;
2. RAZGOVOR S KANDIDATIMA ZA IZBOR ČETIRI ČLANA NADZORNOG ODBORA HRT-a;
3. RAZNO.
- odgođeno -

13.30 (dvorana Janka Draškovića) - 19. zatvorena sjednica Odbora za vanjsku politiku. Predloženi dnevni red je:
1. Davanje mišljenja o postavljanju i opozivu šefova diplomatskih i konzularnih misija RH u inozemstvu (Uvodno izlaganje: predstavnik Ministarstva vanjskih i europskih poslova);
2. Razno.

13.30 (dvorana Ivana Kukuljevića) - 18. sjednica Odbora za zaštitu okoliša i prirode. Predloženi dnevni red je:
- usvajanje zapisnika 17. sjednice Odbora;
1. PRIJEDLOG ZAKONA O SPREČAVANJU UNOŠENJA I ŠIRENJA STRANIH TE INVANZIVNIH STRANIH VRSTA I UPRAVLJANJE NJIMA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 173;
2. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PRIRODE, prvo čitanje, P.Z.E. br. 171;
3. PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU PROTOKOLA O ZAŠTITI SREDOZEMNOG MORA OD ONEČIŠĆENJA KOJE PROIZILAZI IZ ISTRAŽIVANJA I ISKORIŠTAVANJA EPIKONTINENTALNOG POJASA, MORSKOG DNA I MORSKOG PODZEMLJA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P. Z. br. 181;
4. RAZNO.

13.30 (dvorana Josipa Jelačića) - 23. (tematska) sjednica Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku. Tema sjednice je: "Profesionalna rehabilitacija i zapošljavanje osoba s invaliditetom".
Prema važećem Zakonu pravo na profesionalnu rehabilitaciju stječe osoba s invaliditetom kojoj je nadležno tijelo vještačenja utvrdilo preostalu radnu sposobnost. Iz navedenog proizlazi da osoba s invaliditetom najprije mora proći postupak vještačenja, a tek potom odlukom vještaka upućuje se na rehabilitacijsku procjenu u Centar za profesionalnu rehabilitaciju. Time se znatno usporava i otežava uključivanje osoba s invaliditetom na tržište rada, a ujedno i nepotrebno opterećuje tijelo vještačenja. Osim toga, u praksi se može dogoditi da vještak ne uputi osobu s invaliditetom na rehabilitacijsku procjenu, a sam nalaz i mišljenje tijela vještačenja ne sadrži sve potrebne podatke o radnim mogućnostima osobe s invaliditetom.

Novim izmjenama i dopunama Zakona predlaže se olakšati uključivanje osoba s invaliditetom u postupak profesionalne rehabilitacije na način da se iste direktno upute u Centar za profesionalnu rehabilitaciju na rehabilitacijsku procjenu.

Cilj ove tematske sjednice je da se kroz raspravu pridonese što kvalitetnijim prijedlozima i rješenjima koja će se uputiti predlagatelju s ciljem implementiranja u Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, P.Z.E. br. 170, a koji je na dnevnom redu 5. sjednice Hrvatskoga sabora.

14.00 (dvorana Ivana Mažuranića) - 23. sjednica Odbora za poljoprivredu. Predloženi dnevni red je:
1. PRIJEDLOG ZAKONA O POLJOPRIVREDNO-ŠUMARSKO SAVJETODAVNOJ SLUŽBI, prvo čitanje, P.Z. br. 168;
2. PRIJEDLOG ZAKONA O AKVAKULTURI, prvo čitanje, P.Z. br. 177;
3. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O ZAŠTITI ŽIVOTINJA, drugo čitanje. P.Z. br. 147;
4. PRIJEDLOG ZAKONA O SPRJEČAVANJU UNOŠENJA I ŠIRENJA STRANIH TE INVAZIVIH STRANIH VRSTA I UPRAVLJANJU NJIMA, prvo čitanje, P.Z. br. 173.

14.30 (dvorana Eugena Kvaternika) - 16. sjednica Odbora za izbor, imenovanja i upravne poslove. Predloženi dnevni red je:
1. USVAJANJE ZAPISNIKA S 15. SJEDNICE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE HRVATSKOGA SABORA;
2. UTVRĐIVANJE LISTE KANDIDATA KOJI UDOVOLJAVAJU UVJETIMA ZA  PREDSJEDNIKA, ODNOSNO ČLANOVE POVJERENSTVA ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA – sukladno Zakonu o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine“, br. 26/11., 12/12., 48/13. – pročišćeni tekst i 57/15.);
3. PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU ČLANOVA I PRESTANKU MANDATA ČLANOVA ODBORA “NAGRADE IVAN FILIPOVIĆ”;
4. RAZNO.

 

Utorak, 19. rujna 2017.

11.00 (dvorana Ivana Mažuranića) - 22. sjednica Odbora za poljoprivredu. Predloženi dnevni red je:
1. USVAJANJE ZAPISNIKA 17., 18., 19. i 20. SJEDNICE ODBORA;
2. PRIJEDLOG ZAKONA O POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU, P.Z. br. 178.

12.00 (dvorana Janka Draškovića) - 21. sjednica Odbora za pravosuđe. Predloženi dnevni red je:
-usvajanje zapisnika 18. 19. i 20. sjednice;
1. Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona, drugo čitanje, P.Z.E. br. 106;
2. Konačni prijedlog zakona o međunarodnom privatnom pravu, drugo čitanje, P.Z. br. 141;
3. Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije, drugo čitanje, P.Z.E. br. 146.

12.00 (dvorana Stjepana Radića) - 10. sjednica Odbora za prostorno uređenje i graditeljstvo. Predloženi dnevni red je:
-  usvajanje Zapisnika sa 9. sjednice Odbora;
1. Prijedlog zakona o obavljanju geodetske djelatnosti, prvo čitanje, P.Z.E. br. 169;
2. Razno.

13.00 (dvorana Ivana Kukuljevića) - 30. sjednica Odbora za zakonodavstvo. Predloženi dnevni red je:
- usvajanje zapisnika 29. sjednice Odbora za zakonodavstvo
1. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA KAZNENOG ZAKONA, drugo čitanje, P. Z. E. br. 106;
2. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRAVOSUDNOJ SURADNJI U KAZNENIM STVARIMA S DRŽAVAMA ČLANICAMA EUROPSKE UNIJE, drugo čitanje, P. Z. E. br.146;
3. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O MEĐUNARODNOM PRIVATNOM PRAVU, drugo čitanje, P. Z. br. 141;
4. PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU PROTOKOLA BR. 15 KOJIM SE MIJENJA I DOPUNJUJE KONVENCIJA ZA ZAŠTITU LJUDSKIH PRAVA I TEMELJNIH SLOBODA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P. Z. br. 180;
5. PRIJEDLOG ZAKONA O HRVATSKIM BRANITELJIMA IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVIMA NJIHOVIH OBITELJI, prvo čitanje, P. Z. br. 174;
6. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RADIOLOŠKOJ I NUKLEARNOJ SIGURNOSTI, prvo čitanje, P. Z. E. br. 179;
7. PRIJEDLOG ZAKONA O OBAVLJANJU GEODETSKE DJELATNOSTI, prvo čitanje, P. Z. E. br. 169;
8. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PROFESIONALNOJ REHABILITACIJI I ZAPOŠLJAVANJU OSOBA S INVALIDITETOM, prvo čitanje, P. Z. E. br. 170;
9. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PREKOGRANIČNOJ PROVEDBI ODLUKA O NOVČANOJ KAZNI U PODRUČJU UPUĆIVANJA RADNIKA, drugo čitanje, P. Z. E. br. 130;
10. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PRIRODE, prvo čitanje, P. Z. E. br. 171;
11. PRIJEDLOG ZAKONA O SPRJEČAVANJU UNOŠENJA I ŠIRENJA STRANIH TE INVAZIVNIH STRANIH VRSTA I UPRAVLJANJU NJIMA, prvo čitanje, P. Z. E. br. 173;
12. PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU PROTOKOLA O ZAŠTITI SREDOZEMNOG MORA OD ONEČIŠĆENJA KOJE PROIZLAZI IZ ISTRAŽIVANJA I ISKORIŠTAVANJA EPIKONTINENTALNOG POJASA, MORSKOG DNA I MORSKOG PODZEMLJA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P. Z. br. 181;
13. PRIJEDLOG ZAKONA O REVIZIJI, prvo čitanje, P. Z. E. br. 172;
14. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O STAMBENOM POTROŠAČKOM KREDITIRANJU, drugo čitanje, P. Z. E. br. 120;
15. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KREDITNIM INSTITUCIJAMA, prvo čitanje, P. Z. E. br. 176;
16. PRIJEDLOG ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) 2015/2365 O TRANSPARENTNOSTI TRANSAKCIJA FINANCIRANJA VRIJEDNOSNIH PAPIRA I PONOVNE UPORABE, prvo čitanje, P. Z. E. br. 175;
17. PRIJEDLOG ZAKONA O HRVATSKOJ POLJOPRIVREDNO-ŠUMARSKOJ SAVJETODAVNOJ SLUŽBI, prvo čitanje, P. Z. E. br. 168;
18. PRIJEDLOG ZAKONA O POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU, prvo čitanje, P. Z. br. 178;
19. PRIJEDLOG ZAKONA O AKVAKULTURI, prvo čitanje, P. Z. E. br. 177;
20. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O ZAŠTITI ŽIVOTINJA, drugo čitanje, P. Z. E. br. 147.

13.30 (dvorana Stjepana Radića) - 6. sjednica Odbora za ratne veterane. Predloženi dnevni red je:
- usvajanje zapisnika s 4. i 5. sjednice Odbora;
1. Prijedlog zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, P.Z. br. 174 -predlagatelj Vlada Republike Hrvatske;
2. a) Prijedlog odluke o razrješenju potpredsjednika i dijela članova Upravnog vijeća Hrvatskog memorijalno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata;
b) Prijedlog odluke o imenovanju potpredsjednika i dijela članova Upravnog vijeća Hrvatskog memorijalno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata - predlagatelj Vlada Republike Hrvatske;
3. Izvješće o radu Hrvatskog memorijalno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata za 2016. godinu - predlagatelj Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata;
4. Razno.

13.30 (dvorana Josipa Jelačića) - 14. sjednica Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu. Predloženi dnevni red je:
- usvajanje zapisnika 13. sjednice Odbora;
1. PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU ČLANICE NACIONALNOG VIJEĆA ZA ZNANOST, VISOKO OBRAZOVANJE I TEHNOLOŠKI RAZVOJ;
2. a) PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU POTPREDSJEDNIKA I DIJELA ČLANOVA UPRAVNOG VIJEĆA HRVATSKOG MEMORIJALNO-DOKUMENTACIJSKOG CENTRA DOMOVINSKOG RATA; b) PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU POTPREDSJEDNIKA I DIJELA ČLANOVA UPRAVNOG VIJEĆA HRVATSKOG MEMORIJALNO-DOKUMENTACIJSKOG CENTRA DOMOVINSKOG RATA;
3. IZVJEŠĆE O RADU NACIONALNOG VIJEĆA ZA RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA ZA 2016. GODINU;
4. GODIŠNJE IZVJEŠĆE HRVATSKE ZAKLADE ZA ZNANOST ZA 2016. GODINU.

13.30 (dvorana Ivana Mažuranića) - nastavak sjednice Istražnog povjerenstva za utvrđivanje odgovornosti za rezultate upravljanja i raspolaganja financijskim i drugim resursima Imunološkog zavoda

 

Ponedjeljak, 18. rujna 2017.

11.00 (dvorana Stjepana Radića) - 27. sjednica Odbora za financije i državni proračun. Predloženi dnevni red je:
- Usvajanje Zapisnika 25. i 26. sjednice Odbora za financije i državni proračun; 
1. PRIJEDLOG ZAKONA O REVIZIJI, prvo čitanje P.Z.E. br. 172 – predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
2. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O STAMBENOM POTROŠAČKOM KREDITIRANJU, drugo čitanje, P.Z.E. br. 120 – predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
3. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KREDITNIM INSTITUCIJAMA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 176 – predlagateljica Vlada Republike Hrvatske;
4. PRIJEDLOG ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) 2015/2365 O TRANSPARENTNOSTI TRANSAKCIJA FINANCIRANJA VRIJEDNOSNIH PAPIRA I PONOVNE UPORABE, prvo čitanje, P.Z.E. br. 175 – predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske.

 

Petak, 15. rujna 2017.

13.30 (dvorana Stjepana Radića) - nastavak 5. sjednice Istražnog povjerenstva za utvrđivanje odgovornosti za rezultate upravljanja i raspolaganja financijskim i drugim resursima Imunološkog zavoda

13.30 (dvorana Eugena Kvaternika) - 15. sjednica Odbora za izbor, imenovanja i upravne poslove. Predloženi dnevni red je:
1. USVAJANJE ZAPISNIKA S 14. SJEDNICE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE HRVATSKOGA SABORA;
2. PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU PREDSTOJNIKA UREDA PREDSJEDNIKA HRVATSKOGA SABORA;
3. PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU I IZBORU ČLANA ODBORA ZA RATNE VETERANE HRVATSKOGA SABORA;
4. PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU ČLANA ODBORA ZA PREDSTAVKE I PRITUŽBE HRVATSKOGA SABORA;
5. PRIJEDLOG ZA VERIFIKACIJU RJEŠENJA ZASTUPNICIMA HRVATSKOGA SABORA, SAZIVA 14. LISTOPADA 2016., O:
a) priznavanju prava na plaću,
b) priznavanju prava na razliku plaće;
6. RAZNO.

14.30 (dvorana Janka Draškovića) - 24. sjednica Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav. Predloženi dnevni red je:
1. Amandman na prijedlog odluke o izboru tri suca Ustavnog suda Republike Hrvatske.

 

Četvrtak, 14. rujna 2017.

11.00 (dvorana Ivana Mažuranića) - 21. (tematska) sjednica Odbora za poljoprivredu. Tema sjednice je: "Raspolaganje poljoprivrednim zemljištem u Republici Hrvatskoj"

Na raspolaganje poljoprivrednim zemljištem u Republici Hrvatskoj su, od samostalnosti  Republike Hrvatske, utjecale brojne izmjene i dopune Zakona o poljoprivrednom zemljištu i drugih zakona. Neučinkovitost normativnog okvira ogleda se u problemima u raspolaganju poljoprivrednim zemljištem vezanim uz administrativne zapreke, neusklađeno zemljišno knjižno stanje, zapuštene poljoprivredne površine, potrebno okrupnjavanje zemljišta i iznalaženje mjera za stavljanje u funkciju i zaštitu poljoprivrednog zemljišta.

Uz ova pitanja, na sjednici će se provesti rasprava o Prijedlogu zakona o poljoprivrednom zemljištu koji je upućen u zakonodavnu proceduru. Na sjednici se očekuje nazočnost predstavnika Ministarstva poljoprivrede, Agencije za poljoprivredno zemljište, Hrvatskog centra za poljoprivredu, hranu i selo, Hrvatske poljoprivredne komore, Državne geodetske uprave, predstavnika udruženja poljoprivrednih proizvođača, predstavnika jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i drugih zainteresiranih.

14.00 (dvorana Stjepana Radića) - 5. sjednica Istražnog povjerenstva za utvrđivanje odgovornosti za rezultate upravljanja i raspolaganja financijskim i drugim resursima Imunološkog zavoda

 

Utorak, 12. rujna 2017.

12.00 (dvorana Stjepana Radića) - nastavak 4. sjednice Istražnog povjerenstva za utvrđivanje odgovornosti za rezultate upravljanja i raspolaganja financijskim i drugim resursima Imunološkog zavoda

 

Ponedjeljak, 11. rujna 2017.

12.00 (dvorana Stjepana Radića) - nastavak 4. sjednice Istražnog povjerenstva za utvrđivanje odgovornosti za rezultate upravljanja i raspolaganja financijskim i drugim resursima Imunološkog zavoda

 

Petak, 8. rujna 2017.

10.00 (dvorana Ivana Mažuranića) - nastavak 4. sjednice Istražnog povjerenstva za utvrđivanje odgovornosti za rezultate upravljanja i raspolaganja financijskim i drugim resursima Imunološkog zavoda 

 

Četvrtak, 7. rujna 2017.

12.00 (dvorana Ivana Mažuranića) - nastavak 4. sjednice Istražnog povjerenstva za utvrđivanje odgovornosti za rezultate upravljanja i raspolaganja financijskim i drugim resursima Imunološkog zavoda 

 

Srijeda, 6. rujna 2017.

10.00 (dvorana Ivana Mažuranića) - nastavak 4. sjednice Istražnog povjerenstva za utvrđivanje odgovornosti za rezultate upravljanja i raspolaganja financijskim i drugim resursima Imunološkog zavoda

 

Utorak, 5. rujna 2017.

12.00 (dvorana Ivana Mažuranića) - nastavak 4. sjednice Istražnog povjerenstva za utvrđivanje odgovornosti za rezultate upravljanja i raspolaganja financijskim i drugim resursima Imunološkog zavoda

 

Ponedjeljak, 4. rujna 2017.

10.00 (dvorana Ivana Mažuranića) - nastavak 4. sjednice Istražnog povjerenstva za utvrđivanje odgovornosti za rezultate upravljanja i raspolaganja financijskim i drugim resursima Imunološkog zavoda 

 

RSS20
Hrvatski sabor 2017. Pravne napomene
Impressum
Powered by iSite