Naslovnica
Naslovnica Naslovnica
Naslovna
Mapa weba
English

Kontakt:


Hrvatski sabor
Trg sv. Marka 6
10 000 Zagreb

Tel.: 01/45 69 222
e-mail:
mediji@sabor.hr
          gradjani@sabor.hr

Sjednice Sabora
 
Aktualna sjednica  


Na temelju članka 216. i 224. Poslovnika Hrvatskoga sabora predsjednik Sabora sazvao je 10. sjednicu Hrvatskoga sabora u dane

14., 15., 16., 19., 20., 21., 27., 28., 29., i 30. studenoga te 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13. i 14. prosinca 2018. godine.

Dana 14. studenoga 2018., nakon utvrđivanja dnevnog reda sjednice, predviđeno je vrijeme za postavljanje pitanja Vladi Republike Hrvatske, „aktualno prijepodne“.

Dnevni red:
  1.  a) IZVJEŠĆE O SASTANCIMA EUROPSKOG VIJEĆA I EUROPSKOG VIJEĆA (ČLANAK 50.) ODRŽANIH U BRUXELLESU, 28. I 29. LIPNJA 2018.; b) IZVJEŠĆE O SASTANCIMA EUROPSKOG VIJEĆA I EUROPSKOG VIJEĆA (ČLANAK 50.) I SASTANKU DRŽAVA ČLANICA EUROPODRUČJA (EURO SUMMIT) ODRŽANIH U BRUXELLESU, 17. I 18. LISTOPADA 2018.
   Rasprava je zaključena 14. studenoga 2018.
a) Izvješće je prihvaćeno na 10. sjednici 21. studenoga 2018. (80 glasova "za", 22 "protiv“, 22 "suzdržana").
b) Izvješće je prihvaćeno na 10. sjednici 21. studenoga 2018. (84 glasa "za", 20 "protiv“, 27 "suzdržanih").
  2.  KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O STAMBENOM ZBRINJAVANJU NA POTPOMOGNUTIM PODRUČJIMA, drugo čitanje, P.Z. br. 411 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
   Rasprava je zaključena 14. studenoga 2018.
Zakon je donesen na 10. sjednici 21. studenoga 2018. (101 glas "za", 15 "protiv“, 11 "suzdržanih").
  3.  KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DODANU VRIJEDNOST, drugo čitanje, P.Z.E. br. 432 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
   Rasprava je zaključena 15. studenoga 2018.
Zakon je donesen na 10. sjednici 21. studenoga 2018. (81 glas "za", 48 "protiv“).
  4.  KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O POREZU NA PROMET NEKRETNINA, drugo čitanje, P.Z. br. 436 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
   Rasprava je zaključena 15. studenoga 2018.
Zakon je donesen na 10. sjednici 21. studenoga 2018. (81 glas "za", 43 "protiv“, 11 "suzdržanih").
  5.  KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O TROŠARINAMA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 440 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
   Rasprava je zaključena 15. studenoga 2018.
Zakon je donesen na 10. sjednici 21. studenoga 2018. (80 glasova "za", 50 "protiv“, 1 "suzdržan").
  6.  KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DOBIT, drugo čitanje, P.Z.E. br. 433 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
   Rasprava je zaključena 15. studenoga 2018.
Zakon je donesen na 10. sjednici 21. studenoga 2018. (79 glasova "za", 52 "protiv“).
  7.  KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DOHODAK, drugo čitanje, P.Z. br. 434 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
   Rasprava je zaključena 15. studenoga 2018.
Zakon je donesen na 10. sjednici 21. studenoga 2018. (79 glasova "za", 51 "protiv“, 1 "suzdržan").
  8.  KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DOPRINOSIMA, drugo čitanje, P.Z. br. 435 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
   Rasprava je zaključena 15. studenoga 2018.
Zakon je donesen na 10. sjednici 21. studenoga 2018. (78 glasova "za", 54 "protiv“).
  9.  KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O FISKALIZACIJI U PROMETU GOTOVINOM, drugo čitanje, P.Z. br. 437 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
   Rasprava je zaključena 15. studenoga 2018.
Zakon je donesen na 10. sjednici 21. studenoga 2018. (80 glasova "za", 51 "protiv“, 1 "suzdržan").
  10.  KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA OPĆEG POREZNOG ZAKONA, drugo čitanje, P.Z. br. 438 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
   Rasprava je zaključena 15. studenoga 2018.
Zakon je donesen na 10. sjednici 21. studenoga 2018. (80 glasova "za", 52 "protiv“, 1 "suzdržan").
  11.  KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ADMINISTRATIVNOJ SURADNJI U PODRUČJU POREZA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 439 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
   Rasprava je zaključena 15. studenoga 2018.
Zakon je donesen na 10. sjednici 21. studenoga 2018. (80 glasova "za", 46 "protiv“, 6 "suzdržanih").
  12.  PRIJEDLOG ZAKONA O PROJEKTU ZAŠTITE OD POPLAVA U SLIVU RIJEKE KUPE, prvo čitanje, P.Z. br. 461 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
   Rasprava je zaključena 16. studenoga 2018.
Na 10. sjednici 21. studenoga 2018. donesen je zaključak da se prihvaća Prijedlog zakona. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona (121 glas "za", 4 "suzdržana").
  13.  KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O OTOCIMA, drugo čitanje, P.Z. br. 413 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
   Rasprava je zaključena 16. studenoga 2018.
Zakon je donesen na 10. sjednici 21. studenoga 2018. (103 glasa "za", 16 "suzdržanih").
  14.  PRIJEDLOG GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2017. GODINU I PRIJEDLOG GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O PRIMJENI FISKALNIH PRAVILA ZA 2017. GODINU - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
   Rasprava je zaključena 19. studenoga 2018.
Godišnji izvještaj o izvršenju DP-a Republike Hrvatske za 2017. je donesen na 10. sjednici 21. studenoga 2018. (78 glasova "za", 44 "protiv“, 10 "suzdržanih").
-Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih voda za 2017. donesena je na 10. sjednici 21. studenoga 2018. (78 glasova "za", 51 "protiv“, 1 "suzdržan").
- Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih cesta za 2017. donesena je na 10. sjednici 21. studenoga 2018. (77 glasova "za", 51 "protiv“, 1 "suzdržan").
- Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za 2017. donesena je na 10. sjednici 21. studenoga 2018. (77 glasova "za", 53 "protiv“).
- Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 2017. donesena je na 10. sjednici 21. studenoga 2018. (77 glasova "za", 53 "protiv“, 1 "suzdržan").
- Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Centra za restrukturiranje i prodaju za 2017. donesena je na 10. sjednici 21. studenoga 2018. (77 glasova "za", 52 "protiv“).
- Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za 2017. donesena je na 10. sjednici 21. studenoga 2018. (78 glasova "za", 52 "protiv“, 1 "suzdržan").
Godišnji izvještaj o primjeni fiskalnih pravila za 2017. je donesen na 10. sjednici 21. studenoga 2018. (77 glasova "za", 44 "protiv“, 11 "suzdržanih").
  15.  IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2017. GODINU - podnositelj: Državni ured za reviziju;
   Rasprava je zaključena 19. studenoga 2018.
Izvješće je prihvaćeno na 10. sjednici 21. studenoga 2018. (79 glasova "za", 37 "protiv“, 17 "suzdržanih").
  16.  PRIJEDLOG POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA PRVO POLUGODIŠTE 2018. GODINE I PRIJEDLOG POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O PRIMJENI FISKALNIH PRAVILA ZA PRVO POLUGODIŠTE 2018. GODINE - podnositeljica: Vlada Republike Hrvatske;
   Rasprava je zaključena 19. studenoga 2018.
Polugodišnji izvještaj prihvaćen je na 10. sjednici 21. studenoga 2018. (78 glasova "za", 54 "protiv“, 1 "suzdržan").
- Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih voda za prvo polugodište 2018. godine je donesena na 10. sjednici 21. studenoga 2018. (78 glasova "za", 53 "protiv“);
- Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih cesta za prvo polugodište 2018. godine je donesena na 10. sjednici 21. studenoga 2018. (77 glasova "za", 51 "protiv“);
- Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za prvo polugodište 2018. godine je donesena na 10. sjednici 21. studenoga 2018. (77 glasova "za", 53 "protiv“);
- Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za prvo polugodište 2018. godine je donesena na 10. sjednici 21. studenoga 2018. (77 glasova "za", 54 "protiv“);
- Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Centra za restrukturiranje i prodaju za prvo polugodište 2018. godine je donesena na 10. sjednici 21. studenoga 2018. (77 glasova "za", 53 "protiv“);
- Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za prvo polugodište 2018. godine je donesena na 10. sjednici 21. studenoga 2018. (77 glasova "za", 53 "protiv“).
Polugodišnji izvještaj o primjeni fiskalnih pravila za prvo polugodište 2018. je donesen na 10. sjednici 21. studenoga 2018. (77 glasova "za", 53 "protiv“, 1 "suzdržan").
  17.  PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2019. I 2020. GODINU - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
   Rasprava je zaključena 19. studenoga 2018.
Izmjena i dopuna Državnog proračuna je donesena na 10. sjednici 3. prosinca 2018. (78 glasova "za", 45 "protiv“, 1 "suzdržan").
- Odluka o davanju suglasnosti na izmjene i dopune Financijskog plana Hrvatskih voda za 2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020. je donesena na 10. sjednici 3. prosinca 2018. (78 glasova "za", 39 "protiv“, 3 "suzdržana").
- Odluka o davanju suglasnosti na izmjene i dopune Financijskog plana Hrvatskih cesta za 2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020. je donesena na 10. sjednici 3. prosinca 2018. (78 glasova "za", 38 "protiv“, 1 "suzdržan").
- Odluka o davanju suglasnosti na izmjene i dopune Financijskog plana Centra za restrukturiranje i prodaju za 2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020. je donesena na 10. sjednici 3. prosinca 2018. (78 glasova "za", 41 "protiv“, 2 "suzdržana").
- Odluka o davanju suglasnosti na izmjene i dopune Financijskog plana Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020. je donesena na 10. sjednici 3. prosinca 2018. (77 glasova "za", 40 "protiv“, 2 "suzdržana").
- Odluka o davanju suglasnosti na izmjene i dopune Financijskog plana Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za 2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020. je donesena na 10. sjednici 3. prosinca 2018. (78 glasova "za", 45 "protiv“, 1 "suzdržan").
- Odluka o davanju suglasnosti na izmjene i dopune Financijskog plana Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za 2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020. je donesena na 10. sjednici 3. prosinca 2018. (78 glasova "za", 48 "protiv“, 2 "suzdržana").
  18.  KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZVRŠAVANJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2018. GODINU, drugo čitanje, P.Z. br. 497 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
   Rasprava je zaključena 19. studenoga 2018.
Zakon je donesen na 10. sjednici 3. prosinca 2018. (78 glasova "za", 51 "protiv“, 1 "suzdržan").
  19.  PRIJEDLOG DEKLARACIJE HRVATSKOGA SABORA O POLOŽAJU HRVATA U BOSNI I HERCEGOVINI I EUROPSKOM PUTU BOSNE I HERCEGOVINE - podnositelj: Odbor za Hrvate izvan Republike Hrvatske;
   Rasprava je zaključena 12. prosinca 2018.
  20.  KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OSIGURANJU, drugo čitanje, P.Z.E. br. 375 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
   Rasprava je zaključena 20. studenoga 2018.
Zakon je donesen na 10. sjednici 3. prosinca 2018. (95 glasova "za", 3 "suzdržana").
  21.  KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) BR. 1286/2014 O DOKUMENTIMA S KLJUČNIM INFORMACIJAMA ZA UPAKIRANE INVESTICIJSKE PROIZVODE, drugo čitanje, P.Z.E. br. 342 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
   Rasprava je zaključena 20. studenoga 2018.
Zakon je donesen na 10. sjednici 3. prosinca 2018. (98 glasova "za", 1 "protiv“, 3 "suzdržana").
  22.  KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O SREDIŠNJEM REGISTRU DRŽAVNE IMOVINE, drugo čitanje, P.Z. br. 393 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
   Rasprava je zaključena 21. studenoga 2018.
Zakon je donesen na 10. sjednici 3. prosinca 2018. (83 glasa "za", 1 "protiv“, 18 "suzdržanih").
  23.  KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAKUPU I KUPOPRODAJI POSLOVNOGA PROSTORA, drugo čitanje, P.Z. br. 395 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
   Rasprava je zaključena 21. studenoga 2018.
Zakon je donesen na 10. sjednici 3. prosinca 2018. (81 glas "za", 19 "protiv“).
  24.  PRIJEDLOG ZAKONA O TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA I PROMICANJU HRVATSKOG TURIZMA, prvo čitanje, P.Z. br. 462 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
   Rasprava je zaključena 10. prosinca 2018.
  25.  PRIJEDLOG ZAKONA O ČLANARINAMA U TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA, prvo čitanje, P.Z. br. 463 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
   Rasprava je zaključena 10. prosinca 2018.
  26.  PRIJEDLOG ZAKONA O TURISTIČKOJ PRISTOJBI, prvo čitanje, P.Z. br. 464 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
   Rasprava je zaključena 10. prosinca 2018.
  27.  PRIJEDLOG ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) 2018/302 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA OD 28. VELJAČE 2018. O RJEŠAVANJU PITANJA NEOPRAVDANOG GEOGRAFSKOG BLOKIRANJA I DRUGIH OBLIKA DISKRIMINACIJE NA UNUTARNJEM TRŽIŠTU NA TEMELJU DRŽAVLJANSTVA, MJESTA BORAVIŠTA ILI MJESTA POSLOVNOG NASTANA KLIJENATA TE O IZMJENI UREDBI (EZ) 2006/2004 I (EU) 2017/2394 I DIREKTIVE 2009/22/EZ, prvo čitanje, P.Z.E. br. 458 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
   Rasprava je zaključena 3. prosinca 2018.
Na 10. sjednici 7. prosinca 2018. donesen je zaključak da se prihvaća Prijedlog zakona. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona (jednoglasno, 79 glasova "za").
  28.  PRIJEDLOG DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2019. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2020. I 2021. - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
   Rasprava je zaključena 27. studenoga 2018.
Državni proračun je donesen na 10. sjednici 3. prosinca 2018. (79 glasova "za", 45 "protiv“, 1 "suzdržan").
- Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskih voda za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. je donesena na 10. sjednici 3. prosinca 2018. (79 glasova "za", 19 "protiv“).
- Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskih cesta za za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. je donesena na 10. sjednici 3. prosinca 2018. (79 glasova "za", 18 "protiv“).
- Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. je donesena na 10. sjednici 3. prosinca 2018. (79 glasova "za", 22 "protiv“, 1 "suzdržan").
- Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. je donesena na 10. sjednici 3. prosinca 2018. (79 glasova "za", 21 "protiv“).
- Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. je donesena na 10. sjednici 3. prosinca 2018. (78 glasova "za", 24 "protiv“, 2 "suzdržana").
- Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Centra za restrukturiranje i prodaju za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. je donesena na 10. sjednici 3. prosinca 2018. (79 glasova "za", 25 "protiv“).
  29.  KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZVRŠAVANJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2019. GODINU, drugo čitanje, P.Z. br. 498 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
   Rasprava je zaključena 27. studenoga 2018.
Zakon je donesen na 10. sjednici 3. prosinca 2018. (79 glasova "za", 27 "protiv“).
  30.  PRIJEDLOG ZAKONA O PRESTANKU VAŽENJA ZAKONA O HRVATSKOJ POLJOPRIVREDNO-ŠUMARSKOJ SAVJETODAVNOJ SLUŽBI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 500 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
   Dana 14. studenoga 2018. na 10. sjednici prihvaćena je primjena hitnog postupka.
Rasprava je zaključena 28. studenoga 2018.
Zakon je donesen na 10. sjednici 3. prosinca 2018. (86 glasova "za", 1 "protiv“, 1 "suzdržan").
  31.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O AKVAKULTURI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 501 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
   Dana 14. studenoga 2018. na 10. sjednici prihvaćena je primjena hitnog postupka.
Rasprava je zaključena 28. studenoga 2018.
Zakon je donesen na 10. sjednici 3. prosinca 2018. (jednoglasno, 88 glasova "za").
  32.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O DRVENASTIM KULTURAMA KRATKIH OPHODNJI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 502 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
   Dana 14. studenoga 2018. na 10. sjednici prihvaćena je primjena hitnog postupka.
Rasprava je zaključena 28. studenoga 2018.
Zakon je donesen na 10. sjednici 3. prosinca 2018. (jednoglasno, 90 glasova "za").
  33.  PRIJEDLOG ZAKONA O HRVATSKOJ AGENCIJI ZA POLJOPRIVREDU I HRANU, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 503 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
   Dana 14. studenoga 2018. na 10. sjednici prihvaćena je primjena hitnog postupka.
Rasprava je zaključena 28. studenoga 2018.
Zakon je donesen na 10. sjednici 3. prosinca 2018. (87 glasova "za", 3 "suzdržana").
  34.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O ZAŠTITI BILJNIH SORTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 504 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
   Dana 14. studenoga 2018. na 10. sjednici prihvaćena je primjena hitnog postupka.
Rasprava je zaključena 28. studenoga 2018.
Zakon je donesen na 10. sjednici 3. prosinca 2018. (90 glasova "za", 2 "suzdržana").
  35.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O ODRŽIVOJ UPORABI PESTICIDA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 505 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
   Dana 14. studenoga 2018. na 10. sjednici prihvaćena je primjena hitnog postupka.
Rasprava je zaključena 5. prosinca 2018.
Zakon je donesen na 10. sjednici 7. prosinca 2018. (jednoglasno, 77 glasova "za").
  36.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O BILJNOM ZDRAVSTVU, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 506 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
   Dana 14. studenoga 2018. na 10. sjednici prihvaćena je primjena hitnog postupka.
Rasprava je zaključena 5. prosinca 2018.
Zakon je donesen na 10. sjednici 7. prosinca 2018. (jednoglasno, 77 glasova "za").
  37.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EZ) BR. 396/2005 O MAKSIMALNIM RAZINAMA OSTATAKA PESTICIDA U I NA HRANI I HRANI ZA ŽIVOTINJE BILJNOG I ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 507 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
   Dana 14. studenoga 2018. na 10. sjednici prihvaćena je primjena hitnog postupka.
Rasprava je zaključena 5. prosinca 2018.
Zakon je donesen na 10. sjednici 7. prosinca 2018. (jednoglasno, 77 glasova "za").
  38.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O SJEMENU, SADNOM MATERIJALU I PRIZNAVANJU SORTI POLJOPRIVREDNOG BILJA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 508 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
   Dana 14. studenoga 2018. na 10. sjednici prihvaćena je primjena hitnog postupka.
Rasprava je zaključena 5. prosinca 2018.
Zakon je donesen na 10. sjednici 7. prosinca 2018. (jednoglasno, 77 glasova "za").
  39.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O ŠUMAMA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 509 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
   Dana 14. studenoga 2018. na 10. sjednici prihvaćena je primjena hitnog postupka.
Rasprava je zaključena 5. prosinca 2018.
Zakon je donesen na 10. sjednici 7. prosinca 2018. (jednoglasno, 77 glasova "za").
  40.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O HRANI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 510 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
   Dana 14. studenoga 2018. na 10. sjednici prihvaćena je primjena hitnog postupka.
Rasprava je zaključena 5. prosinca 2018.
Zakon je donesen na 10. sjednici 7. prosinca 2018. (jednoglasno, 77 glasova "za").
  41.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O HIGIJENI HRANE I MIKROBIOLOŠKIM KRITERIJIMA ZA HRANU, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 511 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
   Dana 14. studenoga 2018. na 10. sjednici prihvaćena je primjena hitnog postupka.
Rasprava je zaključena 5. prosinca 2018.
Zakon je donesen na 10. sjednici 7. prosinca 2018. (jednoglasno, 76 glasova "za").
  42.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O VETERINARSTVU, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 512 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
   Dana 14. studenoga 2018. na 10. sjednici prihvaćena je primjena hitnog postupka.
Rasprava je zaključena 5. prosinca 2018.
Zakon je donesen na 10. sjednici 7. prosinca 2018. (jednoglasno, 77 glasova "za").
  43.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 513 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
   Dana 14. studenoga 2018. na 10. sjednici prihvaćena je primjena hitnog postupka.
Rasprava je zaključena 5. prosinca 2018.
Zakon je donesen na 10. sjednici 7. prosinca 2018. (jednoglasno, 77 glasova "za").
  44.  KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU UGOVORA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE VIJETNAMA O IZBJEGAVANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA I SPRJEČAVANJU IZBJEGAVANJA PLAĆANJA POREZA NA DOHODAK, drugo čitanje, P.Z. br. 514 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
  45.  KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O ZAKLADAMA, drugo čitanje, P.Z. br. 345 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
   Rasprava je zaključena 20. studenoga 2018.
Zakon je donesen na 10. sjednici 21. studenoga 2018. (107 glasova "za", 4 "suzdržana").
  46.  PRIJEDLOG ZAKONA O DRŽAVNOM UREDU ZA REVIZIJU, prvo čitanje, P.Z. br. 499 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
   Rasprava je zaključena 28. studenoga 2018.
Na 10. sjednici 3. prosinca 2018. donesen je zaključak da se prihvaća Prijedlog zakona. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona (92 glasa "za", 1 "suzdržan").
  47.  PRIJEDLOG ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) 2017/852 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA OD 17. SVIBNJA 2017. O ŽIVI I STAVLJANJU IZVAN SNAGE UREDBE (EZ) BR. 1102/2008, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 465 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
   Dana 14. studenoga 2018. na 10. sjednici prihvaćena je primjena hitnog postupka.
Rasprava je zaključena 5. prosinca 2018.
Zakon je donesen na 10. sjednici 7. prosinca 2018. (jednoglasno, 77 glasova "za").
  48.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O OBEŠTEĆENJU RADNIKA PROFESIONALNO IZLOŽENIH AZBESTU, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 467 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
   Dana 14. studenoga 2018. na 10. sjednici prihvaćena je primjena hitnog postupka.
Rasprava je zaključena 28. studenoga 2018.
Zakon je donesen na 10. sjednici 3. prosinca 2018. (97 glasova "za", 2 "protiv“, 2 "suzdržana").
  49.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O OBVEZNOM ZDRAVSTVENOM NADZORU RADNIKA PROFESIONALNO IZLOŽENIH AZBESTU, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 468 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
   Dana 14. studenoga 2018. na 10. sjednici prihvaćena je primjena hitnog postupka.
Rasprava je zaključena 28. studenoga 2018.
Zakon je donesen na 10. sjednici 3. prosinca 2018. (98 glasova "za", 2 "protiv“, 2 "suzdržana").
  50.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI OD BUKE, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 469 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
   Dana 14. studenoga 2018. na 10. sjednici prihvaćena je primjena hitnog postupka.
Rasprava je zaključena 5. prosinca 2018.
Zakon je donesen na 10. sjednici 7. prosinca 2018. (jednoglasno, 77 glasova "za").
  51.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O OGRANIČAVANJU UPORABE DUHANSKIH I SRODNIH PROIZVODA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 470 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
   Dana 14. studenoga 2018. na 10. sjednici prihvaćena je primjena hitnog postupka.
Rasprava je zaključena 5. prosinca 2018.
Zakon je donesen na 10. sjednici 7. prosinca 2018. (jednoglasno, 77 glasova "za").
  52.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O PREDMETIMA OPĆE UPORABE, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 471 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
   Dana 14. studenoga 2018. na 10. sjednici prihvaćena je primjena hitnog postupka.
Rasprava je zaključena 5. prosinca 2018.
Zakon je donesen na 10. sjednici 7. prosinca 2018. (jednoglasno, 77 glasova "za").
  53.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O MATERIJALIMA I PREDMETIMA KOJI DOLAZE U NEPOSREDAN DODIR S HRANOM, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 472 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
   Dana 14. studenoga 2018. na 10. sjednici prihvaćena je primjena hitnog postupka.
Rasprava je zaključena 5. prosinca 2018.
Zakon je donesen na 10. sjednici 7. prosinca 2018. (jednoglasno, 77 glasova "za").
  54.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EZ) BR. 648/2004 EUROPSKOGA PARLAMENTA I VIJEĆA OD 31. OŽUJKA 2004. GODINE O DETERDŽENTIMA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 473 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
   Dana 14. studenoga 2018. na 10. sjednici prihvaćena je primjena hitnog postupka.
Rasprava je zaključena 5. prosinca 2018.
Zakon je donesen na 10. sjednici 7. prosinca 2018. (jednoglasno, 78 glasova "za").
  55.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI OD NEIONIZIRAJUĆEG ZRAČENJA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 474 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
   Dana 14. studenoga 2018. na 10. sjednici prihvaćena je primjena hitnog postupka.
Rasprava je zaključena 5. prosinca 2018.
Zakon je donesen na 10. sjednici 7. prosinca 2018. (jednoglasno, 78 glasova "za").
  56.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 475 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
   Dana 14. studenoga 2018. na 10. sjednici prihvaćena je primjena hitnog postupka.
Rasprava je zaključena 5. prosinca 2018.
Zakon je donesen na 10. sjednici 7. prosinca 2018. (jednoglasno, 78 glasova "za").
  57.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O KONTAMINANTIMA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 476 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
   Dana 14. studenoga 2018. na 10. sjednici prihvaćena je primjena hitnog postupka.
Rasprava je zaključena 5. prosinca 2018.
Zakon je donesen na 10. sjednici 7. prosinca 2018. (jednoglasno, 78 glasova "za").
  58.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O PREHRAMBENIM I ZDRAVSTVENIM TVRDNJAMA TE HRANI OBOGAĆENOJ NUTRIJENTIMA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 477 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
   Dana 14. studenoga 2018. na 10. sjednici prihvaćena je primjena hitnog postupka.
Rasprava je zaključena 5. prosinca 2018.
Zakon je donesen na 10. sjednici 7. prosinca 2018. (jednoglasno, 78 glasova "za").
  59.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O UVOZU HRANE I HRANE ZA ŽIVOTINJE IZ TREĆIH ZEMALJA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA , hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 478 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
   Dana 14. studenoga 2018. na 10. sjednici prihvaćena je primjena hitnog postupka.
Rasprava je zaključena 5. prosinca 2018.
Zakon je donesen na 10. sjednici 7. prosinca 2018. (jednoglasno, 78 glasova "za").
  60.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O PREHRAMBENIM ADITIVIMA, AROMAMA I PREHRAMBENIM ENZIMIMA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 479 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
   Dana 14. studenoga 2018. na 10. sjednici prihvaćena je primjena hitnog postupka.
Rasprava je zaključena 5. prosinca 2018.
Zakon je donesen na 10. sjednici 7. prosinca 2018. (77 glasova "za", 1 "suzdržan").
  61.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) 2015/2283 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA OD 25. STUDENOGA 2015. O NOVOJ HRANI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 480 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
   Dana 14. studenoga 2018. na 10. sjednici prihvaćena je primjena hitnog postupka.
Rasprava je zaključena 5. prosinca 2018.
Zakon je donesen na 10. sjednici 7. prosinca 2018. (jednoglasno, 78 glasova "za").
  62.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) BR. 609/2013 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA OD 12. LIPNJA 2013. O HRANI ZA DOJENČAD I MALU DJECU, HRANI ZA POSEBNE MEDICINSKE POTREBE I ZAMJENI ZA CJELODNEVNU PREHRANU PRI REDUKCIJSKOJ DIJETI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 481 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
   Dana 14. studenoga 2018. na 10. sjednici prihvaćena je primjena hitnog postupka.
Rasprava je zaključena 5. prosinca 2018.
Zakon je donesen na 10. sjednici 7. prosinca 2018. (jednoglasno, 78 glasova "za").
  63.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EZ) BR. 1829/2003 EUROPSKOGA PARLAMENTA I VIJEĆA OD 22. RUJNA 2003. GODINE O GENETSKI MODIFICIRANOJ HRANI I HRANI ZA ŽIVOTINJE I UREDBE (EZ) BR. 1830/2003 EUROPSKOGA PARLAMENTA I VIJEĆA OD 22. RUJNA 2003. GODINE O SLJEDIVOSTI I OZNAČAVANJU GENETSKI MODIFICIRANIH ORGANIZAMA I SLJEDIVOSTI HRANE I HRANE ZA ŽIVOTINJE PROIZVEDENIH OD GENETSKI MODIFICIRANIH ORGANIZAMA KOJOM SE IZMJENJUJE I DOPUNJUJE DIREKTIVA 2001/18/EZ, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 482 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
   Dana 14. studenoga 2018. na 10. sjednici prihvaćena je primjena hitnog postupka.
Rasprava je zaključena 5. prosinca 2018.
Zakon je donesen na 10. sjednici 7. prosinca 2018. (77 glasova "za", 1 "suzdržan").
  64.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EZ) BR. 1272/2008 EUROPSKOGA PARLAMENTA I VIJEĆA OD 16. PROSINCA 2008. O RAZVRSTAVANJU, OZNAČAVANJU I PAKIRANJU TVARI I SMJESA, KOJOM SE IZMJENJUJU, DOPUNJUJU I UKIDAJU DIREKTIVA 67/548/EEZ I DIREKTIVA 1999/45/EZ I IZMJENJUJE I DOPUNJUJE UREDBA (EZ) BR. 1907/2006, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 483 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
   Dana 14. studenoga 2018. na 10. sjednici prihvaćena je primjena hitnog postupka.
Rasprava je zaključena 5. prosinca 2018.
Zakon je donesen na 10. sjednici 7. prosinca 2018. (jednoglasno, 77 glasova "za").
  65.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EZ) BR. 1223/2009 EUROPSKOGA PARLAMENTA I VIJEĆA OD 30. STUDENOGA 2009. GODINE O KOZMETIČKIM PROIZVODIMA (PREINAČENA VERZIJA), S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 484 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
   Dana 14. studenoga 2018. na 10. sjednici prihvaćena je primjena hitnog postupka.
Rasprava je zaključena 5. prosinca 2018.
Zakon je donesen na 10. sjednici 7. prosinca 2018. (jednoglasno, 77 glasova "za").
  66.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) BR. 649/2012 O IZVOZU I UVOZU OPASNIH KEMIKALIJA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 485 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
   Dana 14. studenoga 2018. na 10. sjednici prihvaćena je primjena hitnog postupka.
Rasprava je zaključena 5. prosinca 2018.
Zakon je donesen na 10. sjednici 7. prosinca 2018. (jednoglasno, 77 glasova "za").
  67.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EZ) BR. 1907/2006 EUROPSKOGA PARLAMENTA I VIJEĆA EZ O REGISTRACIJI, EVALUACIJI, AUTORIZACIJI I OGRANIČAVANJU KEMIKALIJA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 486 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
   Dana 14. studenoga 2018. na 10. sjednici prihvaćena je primjena hitnog postupka.
Rasprava je zaključena 5. prosinca 2018.
Zakon je donesen na 10. sjednici 7. prosinca 2018. (jednoglasno, 77 glasova "za").
  68.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VODI ZA LJUDSKU POTROŠNJU, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 487 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
   Dana 14. studenoga 2018. na 10. sjednici prihvaćena je primjena hitnog postupka.
Rasprava je zaključena 5. prosinca 2018.
Zakon je donesen na 10. sjednici 7. prosinca 2018. (jednoglasno, 77 glasova "za").
  69.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O GENETSKI MODIFICIRANIM ORGANIZMIMA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 488 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
   Dana 14. studenoga 2018. na 10. sjednici prihvaćena je primjena hitnog postupka.
Rasprava je zaključena 5. prosinca 2018.
Zakon je donesen na 10. sjednici 7. prosinca 2018. (76 glasova "za", 1 "suzdržan").
  70.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KEMIKALIJAMA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 489 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
   Dana 14. studenoga 2018. na 10. sjednici prihvaćena je primjena hitnog postupka.
Rasprava je zaključena 5. prosinca 2018.
Zakon je donesen na 10. sjednici 7. prosinca 2018. (jednoglasno, 77 glasova "za").
  71.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) BR. 528/2012 EUROPSKOGA PARLAMENTA I VIJEĆA U VEZI SA STAVLJANJEM NA RASPOLAGANJE NA TRŽIŠTU I UPORABI BIOCIDNIH PROIZVODA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 490 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
   Dana 14. studenoga 2018. na 10. sjednici prihvaćena je primjena hitnog postupka.
Rasprava je zaključena 5. prosinca 2018.
Zakon je donesen na 10. sjednici 7. prosinca 2018. (jednoglasno, 77 glasova "za").
  72.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUZBIJANJU ZLOUPORABE DROGA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 495 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
  73.  KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI I DOPUNAMA ZAKONA O NASLJEĐIVANJU, drugo čitanje, P.Z. br. 365 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
  74.  KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU UGOVORA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE KRALJEVINE NORVEŠKE O UZAJAMNOJ ZAŠTITI KLASIFICIRANIH PODATAKA, drugo čitanje, P.Z. br. 492 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
  75.  KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU UGOVORA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I SAVEZNE VLADE REPUBLIKE AUSTRIJE O RAZMJENI I UZAJAMNOJ ZAŠTITI KLASIFICIRANIH PODATAKA, drugo čitanje, P.Z. br. 493 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
  76.  PRIJEDLOG ZAKONA O KORIŠTENJU PSA POMAGAČA, prvo čitanje, P.Z. br. 496 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
   Rasprava je zaključena 29. studenoga 2018.
Na 10. sjednici 3. prosinca 2018. donesen je zaključak da se prihvaća Prijedlog zakona. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona (jednoglasno, 92 glasa "za").
  77.  KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O UDOMITELJSTVU, drugo čitanje, P.Z. br. 376 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
   Rasprava je zaključena 29. studenoga 2018.
Zakon je donesen na 10. sjednici 7. prosinca 2018. (72 glasa "za", 4 "protiv“, 6 "suzdržanih").
  78.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O MJERITELJSTVU, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 466 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
   Dana 14. studenoga 2018. na 10. sjednici prihvaćena je primjena hitnog postupka.
Rasprava je zaključena 29. studenoga 2018.
Zakon je donesen na 10. sjednici 3. prosinca 2018. (92 glasa "za", 1 "suzdržan").
  79.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI I DOPUNAMA ZAKONA O SANACIJI KREDITNIH INSTITUCIJA I INVESTICIJSKIH DRUŠTAVA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 494 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
   Rasprava je zaključena 28. studenoga 2018.
Na 10. sjednici 3. prosinca 2018. donesen je zaključak da se prihvaća Prijedlog zakona. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona (88 glasova "za", 3 "protiv“).
  80.  KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU KONVENCIJE O POLICIJSKOJ SURADNJI U JUGOISTOČNOJ EUROPI, drugo čitanje, P.Z. br. 491 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
  81.  KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POLJOPRIVREDI, drugo čitanje, P.Z.E. br. 416 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
   Rasprava je zaključena 6. prosinca 2018.
Zakon je donesen na 10. sjednici 7. prosinca 2018. (77 glasova "za", 2 "suzdržana").
  82.  KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O DRŽAVNOJ IZMJERI I KATASTRU NEKRETNINA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 363 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
   Rasprava je zaključena 28. studenoga 2018.
Zakon je donesen na 10. sjednici 3. prosinca 2018. (97 glasova "za", 3 "suzdržana").
  83.  IZVJEŠĆE O OSTVARIVANJU PRAVA NA BESPLATNU PRAVNU POMOĆ I UTROŠKU SREDSTAVA U 2017. GODINI - podnositeljica: Vlada Republike Hrvatske
  84.  IZVJEŠĆE O RADU PROBACIJSKE SLUŽBE ZA 2017. GODINU - podnositeljica: Vlada Republike Hrvatske
  85.  IZVJEŠĆE O STANJU I RADU KAZNIONICA, ZATVORA I ODGOJNIH ZAVODA ZA 2017. GODINU - podnositeljica: Vlada Republike Hrvatske
  86.  IZVJEŠĆE O KORIŠTENJU EUROPSKIH STRUKTURNIH I INVESTICIJSKIH FONDOVA I PRETPRISTUPNIH PROGRAMA POMOĆI EUROPSKE UNIJE ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2017. GODINE - podnositeljica: Vlada Republike Hrvatske;
  87.  IZVJEŠĆE O UREDBI KOJU JE VLADA REPUBLIKE HRVATSKE DONIJELA NA TEMELJU ZAKONSKE OVLASTI - podnositeljica: Vlada Republike Hrvatske;
  88.  IZVJEŠĆE O UČINCIMA PROVEDBE ZAKONA O OTOCIMA U 2017. GODINI - podnositeljica: Vlada Republike Hrvatske
  89.  IZVJEŠĆE O RADU POVJERENSTVA ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA ZA 2017. GODINU - podnositelj: Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa;
  90.  IZVJEŠĆE O POSLOVANJU HRVATSKE RADIOTELEVIZIJE ZA 2016. GODINU - podnositelj: Glavni ravnatelj Hrvatske radiotelevizije;
  91.  IZVJEŠĆE O POSLOVANJU HRVATSKE RADIOTELEVIZIJE ZA 2017. GODINU - podnositelj: glavni ravnatelj Hrvatske radiotelevizije
  92.  GODIŠNJE IZVJEŠĆE O PROVEDBI STRATEGIJE I ZAKONA O ODNOSIMA REPUBLIKE HRVATSKE S HRVATIMA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2017. GODINU - podnositelj: Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske;
  93.  IZVJEŠĆE O RADU DRŽAVNOG ODVJETNIŠTVA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2017. GODINU - podnositelj: Državno odvjetništvo Republike Hrvatske;
  94.  GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O RADU NACIONALNE ZAKLADE ZA RAZVOJ CIVILNOGA DRUŠTVA ZA 2017. GODINU- podnositelj: Upravni odbor Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva;
   Na temelju čl. 44. Poslovnika Hrvatskoga sabora, rasprava je provedena na sjednici matičnog radnog tijela 10. listopada 2018.
Izvješće je prihvaćeno na 10. sjednici 21. studenoga 2018. (107 glasova "za", 2 "protiv“, 14 "suzdržanih").
  95.  IZVJEŠĆE O RADU HRVATSKE ENERGETSKE REGULATORNE AGENCIJE ZA 2017. GODINU I IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PRORAČUNA HRVATSKE ENERGETSKE REGULATORNE AGENCIJE ZA 2017. GODINU - podnositeljica: Hrvatska energetska regulatorna agencija;
  96.  POLUGODIŠNJA INFORMACIJA O FINANCIJSKOM STANJU, STUPNJU OSTVARENJA STABILNOSTI CIJENA I PROVEDBI MONETARNE POLITIKE ZA DRUGO POLUGODIŠTE 2017. - podnositeljica: Hrvatska narodna banka;
  97.  GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU DRŽAVNE KOMISIJE ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE ZA 2017. GODINU - podnositeljica: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave;
  98.  IZVJEŠĆE O RADU ODBORA ZA EUROPSKE POSLOVE ZA RAZDOBLJE OD 28. LISTOPADA 2016. DO 31. PROSINCA 2017. GODINE - podnositelj: Odbor za europske poslove;
  99.  PRIJEDLOG ODLUKE O NEDAVANJU VJERODOSTOJNOG TUMAČENJA ČLANKA 347. STAVKA 1. U VEZI ČLANKA 89. STAVKA 7. I ČLANKA 303. PRETHODNOG KAZNENOG ZAKONA („NARODNE NOVINE, BR. 110/97., 27/98. - ISPRAVAK, 50/00. - ODLUKA USTAVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE, 129/00., 51/01., 11/03., 190/03. – ODLUKA USTAVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE, 105/04., 84/05. - ISPRAVAK, 71/06., 110/07., 152/08., 57/11. I 77/11. – ODLUKA USTAVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE) – SADA ČLANKA 293. STAVKA 1. U VEZI ČLANKA 87. STAVKA 6. I 305. KAZNENOG ZAKONA NA SNAZI OD 1. SIJEČNJA 2013. GODINE („NARODNE NOVINE“, BR. 125/11., 144/12., 56/15., 61/15. – ISPRAVAK I 101/17.), POVEZANO S ČLANKOM 4. STAVKOM 2. ZAKONA O SUDOVIMA („NARODNE NOVINE“ BR. 28/13. I 33/15.), ČLANKOM 1.A, ČLANKOM 3. I ČLANKOM 4. KAZNENOPRAVNE KONVENCIJE O KORUPCIJI („NARODNE NOVINE“, BR. 11/00.) I DRUGIM MEĐUNARODNIM KONVENCIJAMA, ČLANKOM 31. I ČLANKOM 141. USTAVA REPUBLIKE HRVATSKE („NARODNE NOVINE“, BR. 85/10 – PROČIŠĆENI TEKST I 5/14. – ODLUKA USTAVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE) - predlagatelj: Odbor za zakonodavstvo;
  100.  IZVJEŠĆE O RADU HRVATSKOG MEMORIJALNO-DOKUMENTACIJSKOG CENTRA DOMOVINSKOG RATA ZA 2017. - podnositelj: Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata;
  101.  IZVJEŠĆE O POSLOVANJU FONDA HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI ZA 2017. GODINU - podnositelj: Upravni odbor Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji
  102.  a) PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU PREDSJEDNICE I DIJELA ČLANOVA NACIONALNOG VIJEĆA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE; b) PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I DIJELA ČLANOVA NACIONALNOG VIJEĆA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
  103.  a) PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG VIJEĆA AGENCIJE ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE; b) PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU PREDSJEDNICE I ČLANOVA UPRAVNOG VIJEĆA AGENCIJE ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
  104.  a) PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU DIJELA ČLANOVA VIJEĆA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA; b) PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU DIJELA ČLANOVA VIJEĆA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
  105.  IZVJEŠĆE O RADU UPRAVNOG VIJEĆA HINE ZA 2017. GODINU - podnositelj: Upravno vijeće HINE;
   Na temelju čl. 44. Poslovnika Hrvatskoga sabora, rasprava je provedena na sjednici matičnog radnog tijela 13. studenoga 2018.
Izvješće je prihvaćeno na 10. sjednici 21. studenoga 2018. (91 glas "za", 2 "protiv“, 27 "suzdržanih").
  106.  IZVJEŠĆE O RADU NACIONALNOG VIJEĆA ZA PRAĆENJE PROVEDBE STRATEGIJE SUZBIJANJA KORUPCIJE ZA RAZDOBLJE OD 27. LISTOPADA 2017. GODINE DO 15. SRPNJA 2018. GODINE - podnositelj: Nacionalno vijeće za praćenje provedbe Strategije suzbijanja korupcije
  107.  IZVJEŠĆE O RADU VIJEĆA ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE I AGENCIJE ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE ZA 2017. GODINU - podnositelji: Vijeće za elektroničke medije i Agencija za elektroničke medije
  108.  PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI KAZNENOG ZAKONA, prvo čitanje, P.Z. br. 201 - predlagatelj: Klub zastupnika IDS-a, PGS-a i Liste za Rijeku;
  109.  KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O POSTUPKU IZVANREDNE UPRAVE U TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA OD SISTEMSKOG ZNAČAJA ZA REPUBLIKU HRVATSKU, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 448 - predlagatelj: zastupnik Boris Miletić
   Dana 12. listopada 2018. na 9. sjednici prihvaćena je primjena hitnog postupka.
  110.  KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O ŠUMAMA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 237 - predlagatelji: zastupnik Ivan Lovrinović i Klub zastupnika Hrvatske seljačke stranke;
   Dana 6. prosinca 2017. na 6. sjednici prihvaćena je primjena hitnog postupka.
  111.  PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O IZMJENI UREDBE O NAKNADI ZA ISTRAŽIVANJE I EKSPLOATACIJU UGLJIKOVODIKA (”NARODNE NOVINE”, BROJ 37/2014) - predlagatelj: Klub zastupnika Hrvatske seljačke stranke;
  112.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI I DOPUNAMA OVRŠNOG ZAKONA, prvo čitanje, P.Z. br. 325 - predlagatelji: Klub zastupnika Živoga zida i SNAGA-e, Klub zastupnika Mosta nezavisnih lista i Klub zastupnika HSS-a;
  113.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O UPRAVLJANJU DRŽAVNOM IMOVINOM, prvo čitanje, P.Z. br. 361 - predlagatelj: zastupnik Miro Bulj;
  114.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O ELEKTRONIČKIM KOMUNIKACIJAMA, prvo čitanje, P.Z. br. 400 - predlagatelj: zastupnik Miro Bulj;
  115.  PRIJEDLOG ZAKONA O DRŽAVNOM SUDBENOM VIJEĆU, prvo čitanje, P.Z. br. 401 - predlagatelj: Klub zastupnika Mosta nezavisnih lista;
  116.  PRIJEDLOG ZAKONA O SUDOVIMA, prvo čitanje, P.Z. br. 402 - predlagatelj: Klub zastupnika Mosta nezavisnih lista;
  117.  PRIJEDLOG ZAKONA O SAMOOPSKRBI ELEKTRIČNOM ENERGIJOM IZ OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE, prvo čitanje, P.Z. br. 360 - predlagatelj: Klub zastupnika Mosta nezavisnih lista;
  118.  PRIJEDLOG ZAKONA O NACIONALNOJ NAKNADI ZA STAROST, prvo čitanje, P.Z. br. 347 - predlagatelj: Klub zastupnika Živog zida i SNAGA-e;
  119.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O MIROVINSKOM OSIGURANJU, prvo čitanje, P.Z. br. 346 - predlagatelj: Klub zastupnika Živog zida i SNAGA-e;
  120.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O DEVIZNOM POSLOVANJU, prvo čitanje, P.Z. br. 355 - predlagatelj: Klub zastupnika Živog zida i SNAGA-e;
  121.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O OBVEZNIM ODNOSIMA, prvo čitanje, P.Z. br. 356 - predlagatelj: Klub zastupnika Živog zida i SNAGA-e;
  122.  PRIJEDLOG ZAKONA O ISPITIVANJU PORIJEKLA IMOVINE I ODUZIMANJU NEZAKONITO STEČENE IMOVINE, prvo čitanje, P.Z. br. 390 - predlagatelj: Klub zastupnika Živoga zida i SNAGA-e;
  123.  PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O UPUĆIVANJU ZAHTJEVA DRŽAVNOM UREDU ZA REVIZIJU ZA OBAVLJANJE REVIZIJE U HRVATSKOJ NARODNOJ BANCI - predlagatelj: Klub zastupnika Živog zida i SNAGA-e;
  124.  IZVJEŠĆE PREDSJEDNIKA VRHOVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE O STANJU SUDBENE VLASTI ZA 2017. GODINU - podnositelj: predsjednik Vrhovnog suda;
  125.  GODIŠNJE IZVJEŠĆE HRVATSKE AGENCIJE ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA ZA 2016. GODINU - podnositeljica: Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga;
  126.  GODIŠNJE IZVJEŠĆE O POSLOVANJU FINANCIJSKE AGENCIJE ZA 2017. GODINU - podnositeljica: Financijska agencija
  127.  KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZBORIMA ZASTUPNIKA U HRVATSKI SABOR, drugo čitanje, P.Z. br. 11 - predlagatelj: Klub zastupnika Mosta nezavisnih lista;
  128.  PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O GRADNJI, prvo čitanje, P.Z. br. 332 - predlagatelj: zastupnik Miro Bulj;
  129.  KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O DOPRINOSIMA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 331 - predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a;
   Dana 10. svibnja 2018. na 8. sjednici prihvaćena je primjena hitnog postupka.
  130.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RODILJNIM I RODITELJSKIM POTPORAMA, prvo čitanje, P.Z. br. 305 - predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a;
  131.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O POREZU NA DOHODAK, prvo čitanje, P.Z. br. 446 - predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a
  132.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O FINANCIRANJU JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE, PZ. br. 460 - predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a
  133.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O MIROVINSKOM OSIGURANJU, prvo čitanje, P.Z. br. 368 - predlagatelj: zastupnik Mirando Mrsić;
  134.  PRIJEDLOG ZAKONA O ZAŠTITI DUŽNIKA U POSEBNIM SLUČAJEVIMA PRIJENOSA TRAŽBINA, prvo čitanje, P.Z. br. 222 - predlagatelj: Klub zastupnika Živog zida i SNAGA-e;
  135.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ISTRAŽNIM POVJERENSTVIMA, prvo čitanje, P.Z. br. 226 - predlagatelj: Klub zastupnika Živog zida i SNAGA-e;
  136.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI I DOPUNAMA ZAKONA O TRŽIŠTU TOPLINSKE ENERGIJE, prvo čitanje, P.Z. br. 232 - predlagatelj: Klub zastupnika Živog zida i SNAGA-e;
  137.  PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O DONOŠENJU PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNIH OBILJEŽJA NACIONALNOG PARKA PLITVIČKA JEZERA - predlagatelj: Klub zastupnika Živog zida i SNAGA-e;
  138.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA OBITELJSKOG ZAKONA, prvo čitanje, P.Z. br. 228 - predlagatelj: zastupnik Ivan Pernar;
  139.  PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O REPREZENTATIVNOSTI UDRUGA POSLODAVACA I SINDIKATA, prvo čitanje, P.Z. br. 227 - predlagateljica: zastupnica Ines Strenja-Linić;
  140.  PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI KAZNENOG ZAKONA, prvo čitanje, P.Z. br. 231 - predlagateljica: zastupnica Ines Strenja-Linić;
  141.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O HRVATSKOJ BANCI ZA OBNOVU I RAZVITAK, prvo čitanje, P.Z. br. 324 - predlagateljica: zastupnica Ivana Ninčević Lesandrić;
  142.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O KAZNENOM POSTUPKU, prvo čitanje, P.Z. br. 322 - predlagatelj: zastupnik Ranko Ostojić
  143.  PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O PLAĆAMA SUDACA I DRUGIH PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA, prvo čitanje, P.Z. 367 - predlagatelj: Klub zastupnika GLAS-a i HSU-a;
  144.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVNOM SUDBENOM VIJEĆU, prvo čitanje, P.Z. br. 366 - predlagatelj: Klub zastupnika GLAS-a i HSU-a;
  145.  PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNAMA OBITELJSKOG ZAKONA, prvo čitanje, P.Z. br. 340 - predlagatelj: Klub zastupnika GLAS-a i HSU-a;
  146.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O STRANCIMA, prvo čitanje, P.Z. 354 - predlagatelj: Klub zastupnika GLAS-a i HSU-a;
  147.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O SOCIJALNOJ SKRBI, prvo čitanje, P.Z. br. 353 - predlagatelj: Klub zastupnika GLAS-a i HSU-a;
  148.  PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U SNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, prvo čitanje, P.Z. br. 391 - predlagatelj: Klub zastupnika Hrvatske demokršćanske stranke, Hrvatske socijalno-liberalne stranke i Hrvatskog demokratskog saveza Slavonije i Baranje;
  149.  PRIJEDLOG ZAKONA O ISPITIVANJU PORIJEKLA IMOVINE I POSEBNOM OPOREZIVANJU NEZAKONITO STEČENE IMOVINE prvo čitanje, P.Z. br. 424 - predlagatelj: Klub zastupnika Hrvatske seljačke stranke;
  150.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, prvo čitanje, P.Z. br. 425 - predlagatelj: Klub zastupnika Mosta nezavisnih lista;
  151.  PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O TRŽIŠTU NAFTE I NAFTNIH DERIVATA, prvo čitanje, P.Z. br. 449 - predlagatelj: Klub zastupnika Mosta nezavisnih lista
  152.  PRIJEDLOG ZAKONA O TOPLINARSTVU, prvo čitanje, P.Z. br. 450 - predlagatelj: Klub zastupnika Mosta nezavisnih lista
  153.  PRIJEDLOG ODLUKE O PRISTUPANJU PROMJENI USTAVA REPUBLIKE HRVATSKE, S PRIJEDLOGOM NACRTA PROMJENE USTAVA REPUBLIKE HRVATSKE - predlagatelji: 50 zastupnika u Hrvatskome saboru;
  154.  PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENI ODLUKE O PROŠIRENJU JURISDIKCIJE REPUBLIKE HRVATSKE NA JADRANSKOM MORU - predlagatelj: Klub zastupnika Mosta nezavisnih lista;
  155.  PRIJEDLOG ZAKLJUČAKA O POKRETANJU POSTUPKA PREGOVORA O IZMJENAMA UGOVORA IZMEĐU SVETE STOLICE I REPUBLIKE HRVATSKE - predlagatelj: Klub zastupnika GLAS-a i HSU-a;
  156.  PRIJEDLOG ODLUKE O RASPUŠTANJU HRVATSKOGA SABORA - predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a;
  157.  INTERPELACIJA O RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE RADI NEČINJENJA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE U VEZI S UČESTALOM ZLOUPORABOM USTAŠKOG POZDRAVA "ZA DOM SPREMNI" - podnositelji: 28 zastupnika Kluba zastupnika SDP-a;
   Rasprava je zaključena 29. studenoga 2018.
  158.  INTERPELACIJA O RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE RADI NEUSPJEHA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE U PROVOĐENJU STRUKTURNIH REFORMI - podnositelji: 23 zastupnika u Hrvatskome saboru;
  159.  IZVJEŠĆE O RADU ODBORA ZA ETIKU U ZNANOSTI I VISOKOM OBRAZOVANJU U 2016. GODINI - podnositelj: Odbor za etiku u znanosti i visokom obrazovanju;
  160.  IZVJEŠĆE O RADU ODBORA ZA ETIKU U ZNANOSTI I VISOKOM OBRAZOVANJU ZA 2017. GODINU - podnositelj: Odbor za etiku u znanosti i visokom obrazovanju;
  161.  PRIJEDLOG KANDIDATA ZA IZBOR POVJERENIKA ZA INFORMIRANJE - predlagatelj: Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav
   Rasprava je zaključena 20. studenoga 2018.
O ovoj točki dnevnog reda provedeno je tajno glasovanje na 10. sjednici 21. studenoga 2018. Podijeljeno je 118 glasačkih listića, glasovalo je 117 zastupnika, a 8 glasačkih listića bilo je nevažećih. Kandidati su dobili sljedeći broj glasova:
Dubravka Bevandić - 22 glasa
Zoran Pičuljan - 87 glasova.
Za povjerenika za informiranje izabran je Zoran Pičuljan.
  162.  IZBOR, IMENOVANJA I RAZRJEŠENJA
   Rasprava je zaključena 21. studenoga 2018.; 28. studenoga 2018.
   PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O IMENOVANJU GLAVNOG DRŽAVNOG REVIZORA 
  -Rasprava je zaključena 28. studenoga 2018.
Odluka je donesena na 10. sjednici 3. prosinca 2018. (jednoglasno, 77 glasova "za").
   PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O RAZRJEŠENJU I IZBORU POTPREDSJEDNIKA ODBORA ZA LOKALNU I PODRUČNU (REGIONALNU) SAMOUPRAVU HRVATSKOGA SABORA 
  -Rasprava je zaključena 21. studenoga 2018.
Odluka je donesena na 10. sjednici 21. studenoga 2018. (jednoglasno, 117 glasova "za")
  163.  IZVJEŠĆE MANDATNO-IMUNITETNOG POVJERENSTVA
   Rasprava je zaključena 3. prosinca 2018.
   IZVJEŠĆE MANDATNO-IMUNITETNOG POVJERENSTVA O PRESTANKU ZASTUPNIČKOG MANDATA ZASTUPNIKA dr.sc. IVANA KOVAČIĆA 
  -Rasprava je zaključena 3. prosinca 2018.
Odluka je donesena na 10. sjednici 3. prosinca 2018. (jednoglasno, 94 glasa "za").
   IZVJEŠĆE MANDATNO-IMUNITETNOG POVJERENSTVA O POČETKU MIROVANJA ZASTUPNIČKOG MANDATA ZASTUPNIKA BORISA MILETIĆA I POČETKU OBNAŠANJA ZASTUPNIČKE DUŽNOSTI ZAMJENIKA ZASTUPNIKA EMILA DAUSA 
Dana 21. studenoga 2018. dnevni red dopunjen je točkama:
  1.  PRIJEDLOG ZAKONA O PRESTANKU VAŽENJA ZAKONA O OSNIVANJU AGENCIJE ZA INVESTICIJE I KONKURENTNOST, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 526 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
   Dana 21. studenoga 2018. na 10. sjednici prihvaćena je primjena hitnog postupka.
Rasprava je zaključena 3. prosinca 2018.
Zakon je donesen na 10. sjednici 7. prosinca 2018. (jednoglasno, 78 glasova "za").
  2.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O STRATEŠKIM INVESTICIJSKIM PROJEKTIMA REPUBLIKE HRVATSKE, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 524 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
   Dana 21. studenoga 2018. na 10. sjednici prihvaćena je primjena hitnog postupka.
Rasprava je zaključena 3. prosinca 2018.
Zakon je donesen na 10. sjednici 7. prosinca 2018. (jednoglasno, 78 glasova "za").
  3.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O JAVNO-PRIVATNOM PARTNERSTVU, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 518 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
   Dana 21. studenoga 2018. na 10. sjednici prihvaćena je primjena hitnog postupka.
Rasprava je zaključena 3. prosinca 2018.
Zakon je donesen na 10. sjednici 7. prosinca 2018. (jednoglasno, 77 glasova "za").
  4.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O POTICANJU ULAGANJA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 525 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
   Dana 21. studenoga 2018. na 10. sjednici prihvaćena je primjena hitnog postupka.
Rasprava je zaključena 3. prosinca 2018.
Zakon je donesen na 10. sjednici 7. prosinca 2018. (jednoglasno, 77 glasova "za").
  5.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O ZADRUGAMA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 527 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
   Dana 21. studenoga 2018. na 10. sjednici prihvaćena je primjena hitnog postupka.
Rasprava je zaključena 3. prosinca 2018.
Zakon je donesen na 10. sjednici 7. prosinca 2018. (jednoglasno, 78 glasova "za").
  6.  KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OBNOVLJIVIM IZVORIMA ENERGIJE I VISOKOUČINKOVITOJ KOGENERACIJI, drugo čitanje, P.Z.E. br. 419 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
   Rasprava je zaključena 7. prosinca 2018.
Zakon je donesen na 10. sjednici 7. prosinca 2018. (78 glasova "za", 1 "suzdržan").
  7.  KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ENERGETSKOJ UČINKOVITOSTI, drugo čitanje, P.Z.E. br. 420 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
   Rasprava je zaključena 7. prosinca 2018.
  8.  KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O FISKALNOJ ODGOVORNOSTI, drugo čitanje, P.Z.E. br. 403 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
   Rasprava je zaključena 28. studenoga 2018.
Zakon je donesen na 10. sjednici 3. prosinca 2018. (99 glasova "za", 3 "protiv“).
  9.  KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O VJEŽBENICIMA U PRAVOSUDNIM TIJELIMA I PRAVOSUDNOM ISPITU, drugo čitanje, P.Z. br. 396 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
  10.  KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O SUDJELOVANJU CIVILNIH STRUČNJAKA U MEĐUNARODNIM MISIJAMA I OPERACIJAMA, drugo čitanje, P.Z. br. 389 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
  11.  KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PROIZVODNJI, REMONTU I PROMETU NAORUŽANJA I VOJNE OPREME, drugo čitanje, P.Z. br. 444 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
  12.  KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU SVJETSKE POŠTANSKE KONVENCIJE SA ZAVRŠNIM PROTOKOLOM, drugo čitanje, P.Z. br. 520 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
  13.  KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU PRVOG DODATNOG PROTOKOLA UZ OPĆA PRAVILA SVJETSKE POŠTANSKE UNIJE, drugo čitanje, P.Z. br. 521 - predlagateljica Vlada Republike Hrvatske
  14.  KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU DEVETOG DODATNOG PROTOKOLA UZ USTAV SVJETSKE POŠTANSKE UNIJE, drugo čitanje, P.Z. br. 522 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
  15.  KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O POŠTANSKIM USLUGAMA PLAĆANJA SA ZAVRŠNIM PROTOKOLOM, drugo čitanje, P.Z. br. 523 - predlagateljica Vlada Republike Hrvatske
  16.  PRIJEDLOG ZAKONA O SLATKOVODNOM RIBARSTVU, prvo čitanje, P.Z.E. br. 515 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
  17.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVNIM SLUŽBENICIMA, prvo čitanje, P.Z. br. 516 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
  18.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O CESTAMA, prvo čitanje, P.Z. br. 517 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
  19.  PRIJEDLOG ZAKONA O FINANCIRANJU POLITIČKIH AKTIVNOSTI, IZBORNE PROMIDŽBE I REFERENDUMA, prvo čitanje, P.Z. br. 519 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
  20.  IZVJEŠĆE O STANJU I UPRAVLJANJU ROBNIM ZALIHAMA ZA 2017. GODINU, S FINANCIJSKIM POKAZATELJIMA - podnositeljica: Vlada Republike Hrvatske
  21.  PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU ČLANICE NADZORNOG ODBORA HRVATSKE RADIOTELEVIZIJE - podnositelj: Odbor za informiranje, informatizaciju i medije
  22.  GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU NADZORNOG ODBORA HRT-a TE PROVEDBI NADZORA ZAKONITOSTI RADA I POSLOVANJA HRT-a ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA 2017. DO 31. PROSINCA 2017. GODINE - podnositeljica: Hrvatska radiotelevizija
  23.  GODIŠNJE IZVJEŠĆE HRVATSKE AGENCIJE ZA MALO GOSPODARSTVO, INOVACIJE I INVESTICIJE ZA 2017. GODINU - podnositeljica: Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije
  24.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O PRIJEVOZU U LINIJSKOM I POVREMENOM OBALNOM POMORSKOM PROMETU, prvo čitanje, P.Z. br. 528 - predlagatelj: zastupnik Arsen Bauk
Dana 3. prosinca 2018. dnevni red dopunjen je točkama:
  1.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RAČUNOVODSTVU, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 535 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
   Dana 3. prosinca 2018. na 10. sjednici prihvaćena je primjena hitnog postupka.
Rasprava je zaključena 10. prosinca 2018.
  2.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O PROSTORNOM UREĐENJU, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 529 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
   Dana 3. prosinca 2018. na 10. sjednici prihvaćena je primjena hitnog postupka.
Rasprava je zaključena 6. prosinca 2018.
Zakon je donesen na 10. sjednici 7. prosinca 2018. (jednoglasno, 79 glasova "za").
  3.  PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O KOMORI ARHITEKATA I KOMORAMA INŽENJERA U GRADITELJSTVU I PROSTORNOM UREĐENJU, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 530 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
   Dana 3. prosinca 2018. na 10. sjednici prihvaćena je primjena hitnog postupka.
Rasprava je zaključena 6. prosinca 2018.
Zakon je donesen na 10. sjednici 7. prosinca 2018. (78 glasova "za", 1 "suzdržan").
  4.  PRIJEDLOG ZAKONA O MINIMALNOJ PLAĆI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 534 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
   Dana 3. prosinca 2018. na 10. sjednici prihvaćena je primjena hitnog postupka.
Rasprava je zaključena 10. prosinca 2018.
  5.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O POSTUPANJU S NEZAKONITO IZGRAĐENIM ZGRADAMA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 536 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
   Dana 3. prosinca 2018. na 10. sjednici prihvaćena je primjena hitnog postupka.
  6.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O SUSTAVU CIVILNE ZAŠTITE, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 537 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
   Dana 3. prosinca 2018. na 10. sjednici prihvaćena je primjena hitnog postupka.
Rasprava je zaključena 11. prosinca 2018.
  7.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O RADIOLOŠKOJ I NUKLEARNOJ SIGURNOSTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 538 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
   Dana 3. prosinca 2018. na 10. sjednici prihvaćena je primjena hitnog postupka.
Rasprava je zaključena 11. prosinca 2018.
  8.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O PROTUMINSKOM DJELOVANJU, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 539 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
   Dana 3. prosinca 2018. na 10. sjednici prihvaćena je primjena hitnog postupka.
Rasprava je zaključena 11. prosinca 2018.
  9.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O REGIONALNOM RAZVOJU REPUBLIKE HRVATSKE, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 540 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
   Dana 3. prosinca 2018. na 10. sjednici prihvaćena je primjena hitnog postupka.
  10.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI ZRAKA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 541 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
   Dana 3. prosinca 2018. na 10. sjednici prihvaćena je primjena hitnog postupka.
Rasprava je zaključena 11. prosinca 2018.
  11.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) 2015/757 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA OD 29. TRAVNJA 2015. O PRAĆENJU EMISIJA UGLJIKOVA DIOKSIDA IZ POMORSKOG PROMETA, IZVJEŠĆIVANJU O NJIMA I NJIHOVOJ VERIFIKACIJI TE O IZMJENI DIREKTIVE 2009/16/EZ, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 542 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
   Dana 3. prosinca 2018. na 10. sjednici prihvaćena je primjena hitnog postupka.
Rasprava je zaključena 11. prosinca 2018.
  12.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) BR. 517/2014 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA OD 16. TRAVNJA 2014. O FLUORIRANIM STAKLENIČKIM PLINOVIMA I STAVLJANJU IZVAN SNAGE UREDBE (EZ) BR. 842/2006, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. 543 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
   Dana 3. prosinca 2018. na 10. sjednici prihvaćena je primjena hitnog postupka.
Rasprava je zaključena 11. prosinca 2018.
  13.  KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU UGOVORA O ZAJMU IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I MEĐUNARODNE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ ZA DODATNO FINANCIRANJE PROJEKATA IMPLEMENTACIJE INTEGRIRANOG SUSTAVA ZEMLJIŠNE ADMINISTRACIJE, drugo čitanje, P.Z. br. 531 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
   Rasprava je zaključena 11. prosinca 2018.
  14.  KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O LUČKIM KAPETANIJAMA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 382 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
   Rasprava je zaključena 10. prosinca 2018.
  15.  KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O UZGOJU DOMAĆIH ŽIVOTINJA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 399 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
   Rasprava je zaključena 6. prosinca 2018.
Zakon je donesen na 10. sjednici 7. prosinca 2018. (jednoglasno, 78 glasova "za").
  16.  KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI POTROŠAČA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 408 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
  17.  KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PODACIMA I INFORMACIJAMA U ZDRAVSTVU, drugo čitanje, P.Z.E. br. 422 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
  18.  KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) BR. 2017/1131 O NOVČANIM FONDOVIMA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 404 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
   Rasprava je zaključena 10. prosinca 2018.
  19.  KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) BR. 536/2014 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA OD 16. TRAVNJA 2014. O KLINIČKIM ISPITIVANJIMA LIJEKOVA ZA PRIMJENU KOD LJUDI TE O STAVLJANJU IZVAN SNAGE DIREKTIVE 2001/20/EZ, drugo čitanje, P.Z.E. br. 423 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
  20.  KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O ŽIGU, drugo čitanje, P.Z.E. br. 417 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
  21.  KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O ZAŠTITI OD SVJETLOSNOG ONEČIŠĆENJA, drugo čitanje, P.Z. br. 407 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
  22.  KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O UBLAŽAVANJU I UKLANJANJU POSLJEDICA PRIRODNIH NEPOGODA, drugo čitanje, P.Z. br. 428 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
  23.  KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O DRŽAVNOM INSPEKTORATU, drugo čitanje, P.Z. br. 459 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
   Rasprava je zaključena 5. prosinca 2018.
Zakon je donesen na 10. sjednici 7. prosinca 2018. (77 glasova "za", 1 "protiv“).
  24.  KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O MIROVINSKOM OSIGURANJU, drugo čitanje, P.Z. br. 452 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
   Rasprava je zaključena 4. prosinca 2018.
Zakon je donesen na 10. sjednici 7. prosinca 2018. (77 glasova "za", 1 "protiv“).
  25.  KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O STAŽU OSIGURANJA S POVEĆANIM TRAJANJEM, drugo čitanje, P.Z. br. 453 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
   Rasprava je zaključena 4. prosinca 2018.
Zakon je donesen na 10. sjednici 7. prosinca 2018. (jednoglasno, 77 glasova "za").
  26.  KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O DODATKU NA MIROVINE OSTVARENE PREMA ZAKONU O MIROVINSKOM OSIGURANJU, drugo čitanje, P.Z. br. 454 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
   Rasprava je zaključena 4. prosinca 2018.
Zakon je donesen na 10. sjednici 7. prosinca 2018. (jednoglasno, 77 glasova "za").
  27.  KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OBVEZNIM MIROVINSKIM FONDOVIMA, drugo čitanje, P.Z. br. 455 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
   Rasprava je zaključena 4. prosinca 2018.
Zakon je donesen na 10. sjednici 7. prosinca 2018. (76 glasova "za", 1 "protiv“).
  28.  KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DOBROVOLJNIM MIROVINSKIM FONDOVIMA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 456 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
   Rasprava je zaključena 4. prosinca 2018.
Zakon je donesen na 10. sjednici 7. prosinca 2018. (jednoglasno, 78 glasova "za").
  29.  KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O MIROVINSKIM OSIGURAVAJUĆIM DRUŠTVIMA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 457 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
   Rasprava je zaključena 4. prosinca 2018.
Zakon je donesen na 10. sjednici 7. prosinca 2018. (jednoglasno, 77 glasova "za").
  30.  KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O MORSKOM RIBARSTVU, drugo čitanje, P.Z.E. br. 397 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
  31.  KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA PREKRŠAJNOG ZAKONA, drugo čitanje, P.Z. br. 394 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
   Rasprava je zaključena 11. prosinca 2018.
  32.  KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POSLOVIMA I DJELATNOSTIMA PROSTORNOG UREĐENJA I GRADNJE, drugo čitanje, P.Z.E. br. 398 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
   Rasprava je zaključena 11. prosinca 2018.
  33.  KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI OKOLIŠA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 429 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
   Rasprava je zaključena 11. prosinca 2018.
  34.  PRIJEDLOG GODIŠNJEGA PROVEDBENOG PLANA STATISTIČKIH AKTIVNOSTI REPUBLIKE HRVATSKE 2019. GODINE - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
  35.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI KAZNENOG ZAKONA, prvo čitanje, P.Z. br. 532 - predlagatelj: Klub zastupnika Živog zida i SNAGA-e
  36.  PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O PRAVNIM POSLJEDICAMA OSUDE, KAZNENOJ EVIDENCIJI I REHABILITACIJI, prvo čitanje, P.Z. br. 533 - predlagatelj: Klub zastupnika Živog zida i SNAGA-e
Dana 7. prosinca 2018. dnevni red dopunjen je točkama:
  1.  PRIJEDLOG ZAKONA O TRŽIŠTU RADA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 545 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
   Dana 7. prosinca 2018. na 10. sjednici prihvaćena je primjena hitnog postupka.
  2.  PRIJEDLOG ZAKONA O PRESTANKU VAŽENJA ZAKONA O POTICANJU ZAPOŠLJAVANJA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 546 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
   Dana 7. prosinca 2018. na 10. sjednici prihvaćena je primjena hitnog postupka.
  3.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O VLADI REPUBLIKE HRVATSKE, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 547 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
   Dana 7. prosinca 2018. na 10. sjednici prihvaćena je primjena hitnog postupka.
  4.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O PLOVIDBI I LUKAMA UNUTARNJIH VODA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 548 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
   Dana 7. prosinca 2018. na 10. sjednici prihvaćena je primjena hitnog postupka.
  5.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KVALITETI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 549 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
   Dana 7. prosinca 2018. na 10. sjednici prihvaćena je primjena hitnog postupka.
  6.  PRIJEDLOG ZAKONA O PRESTANKU VAŽENJA ZAKONA O NACIONALNOJ ZAKLADI ZA POTPORU UČENIČKOM I STUDENTSKOM STANDARDU, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 550 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
   Dana 7. prosinca 2018. na 10. sjednici prihvaćena je primjena hitnog postupka.
  7.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O USTROJSTVU I DJELOKRUGU MINISTARSTAVA I DRUGIH SREDIŠNJIH TIJELA DRŽAVNE UPRAVE, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 553 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
   Dana 7. prosinca 2018. na 10. sjednici prihvaćena je primjena hitnog postupka.
  8.  KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODRŽIVOM GOSPODARENJU OTPADOM, P.Z.E. br. 443 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
  9.  KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PRISTUPAČNOSTI MREŽNIH STRANICA I PROGRAMSKIH RJEŠENJA ZA POKRETNE UREĐAJE TIJELA JAVNOG SEKTORA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 409 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
  10.  KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA KAZNENOG ZAKONA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 384 - predlagateljica: Vlada Republika Hrvatske
  11.  KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O SUDSKIM PRISTOJBAMA, drugo čitanje, P.Z. br. 441 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
  12.  KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O UDŽBENICIMA I DRUGIM OBRAZOVNIM MATERIJALIMA ZA OSNOVNU I SREDNJU ŠKOLU, drugo čitanje, P.Z. br. 451 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
  13.  KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PROJEKTU ZAŠTITE OD POPLAVA U SLIVU RIJEKE KUPE, drugo čitanje, P.Z. br. 461 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
  14.  KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O BRDSKO-PLANINSKIM PODRUČJIMA, drugo čitanje, P.Z. br. 412 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
  15.  KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTPOMOGNUTIM PODRUČJIMA, drugo čitanje, P.Z. br. 410 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
  16.  KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O DJELATNOSTI SOCIJALNOG RADA, drugo čitanje, P.Z. br. 405 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
  17.  KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O EDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKOJ DJELATNOSTI, drugo čitanje, P.Z. br. 406 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
  18.  PRIJEDLOG ZAKONA O PSIHOLOŠKOJ DJELATNOSTI, prvo čitanje, P.Z. br. 551 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
  19.  PRIJEDLOG ZAKONA O SOCIJALNOPEDAGOŠKOJ DJELATNOSTI, prvo čitanje, P.Z. br. 552 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
  20.  PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O FISKALIZACIJI U PROMETU GOTOVINOM, prvo čitanje, P.Z. br. 544 - predlagatelj: Klub zastupnika Živog zida i SNAGA-e
  21.  GODIŠNJE IZVJEŠĆE O DRŽAVNIM POTPORAMA ZA 2017. GODINU - podnositeljica: Vlada Republike Hrvatske
  22.  POLUGODIŠNJA INFORMACIJA O FINANCIJSKOM STANJU, STUPNJU OSTVARENJA STABILNOSTI CIJENA I PROVEDBI MONETARNE POLITIKE ZA PRVO POLUGODIŠTE 2018. - podnositeljica: Hrvatska narodna banka
  23.  MIŠLJENJE ODBORA ZA USTAV, POSLOVNIK I POLITIČKI SUSTAV NA TEMELJU ZAHTJEVA ZA MIŠLJENJE O POVREDI POSLOVNIKA HRVATSKOGA SABORA KOJI JE PODNIO ZASTUPNIK SAŠA ĐUJIĆ
   Sukladno članku 236. Poslovnika Hrvatskoga sabora (N.N. br. 29/18), o mišljenju Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav Sabor odlučuje bez rasprave.
Mišljenje je prihvaćeno na 10. sjednici 7. prosinca 2018. (76 glasova "za", 1 "suzdržan").
Dana 11. prosinca 2018. dnevni red dopunjen je točkama:
  1.  MIŠLJENJE ODBORA ZA USTAV, POSLOVNIK I POLITIČKI SUSTAV NA TEMELJU ZAHTJEVA ZA MIŠLJENJE O POVREDI POSLOVNIKA HRVATSKOGA SABORA KOJE SU PODNIJELI ZASTUPNICI GORDAN MARAS I DAVOR BERNARDIĆ
  2.  MIŠLJENJE ODBORA ZA USTAV, POSLOVNIK I POLITIČKI SUSTAV NA TEMELJU ZAHTJEVA ZA MIŠLJENJE O POVREDI POSLOVNIKA HRVATSKOGA SABORA KOJI JE PODNIO ZASTUPNIK PEĐA GRBIN


Simboli na sjednici

slijedi_rasprava_ico.jpg neraspravljeno
uraspravi_ico.jpg rasprava u tijeku
zakljuceno_ico.jpg rasprava zaključena
povuceno_ico.jpg povučeno iz procedure
Prikaz sadržaja dnevnog reda moguće je filtrirati prema priloženim statusima točaka dnevnog reda tako da se uključi polje uz oznaku statusa.
RSS20
Hrvatski sabor 2018. Pravne napomene
Powered by iSite