Naslovnica
Naslovnica Naslovnica
Naslovna
Mapa weba
English

Kontakt:


Hrvatski sabor
Trg sv. Marka 6
10 000 Zagreb

Tel.: 01/45 69 222
e-mail:
mediji@sabor.hr
          gradjani@sabor.hr

Sjednice Sabora
 
Aktualna sjednica  


Na temelju članka 216. i 224. Poslovnika Hrvatskoga sabora, predsjednik Sabora sazvao je 4. sjednicu Hrvatskoga sabora za

7., 8., 9., 12., 13., 14., 19., 20., 21., 27., 28., 29. i 30. lipnja te 5., 6., 7., 12., 13. i 14. srpnja 2017. 

Sjednica je započela u srijedu 7. lipnja 2017. u 9.30 sati u Sabornici Hrvatskoga sabora. Dana 7. lipnja 2017. nakon utvrđivanja dnevnog reda sjednice predviđeno je vrijeme za postavljanje pitanja Vladi Republike Hrvatske, "aktualno prijepodne".

Na sjednici je utvrđen sljedeći

Dnevni red:
  1.  KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) 2015/757 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA OD 29. TRAVNJA 2015. O PRAĆENJU EMISIJA UGLJIKOVA DIOKSIDA IZ POMORSKOG PROMETA, IZVJEŠĆIVANJU O NJIMA I NJIHOVOJ VERIFIKACIJI TE O IZMJENI DIREKTIVE 2009/16/EZ, drugo čitanje, P. Z. E. br. 73;
   Rasprava je zaključena 7. lipnja 2017.
Zakon je donesen na 4. sjednici 19. lipnja 2017. (jednoglasno, 115 glasova "za").
  2.  KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O AUTORSKOM PRAVU I SRODNIM PRAVIMA, drugo čitanje, P. Z. E. br. 72;
   Rasprava je zaključena 7. lipnja 2017.
Zakon je donesen na 4. sjednici 19. lipnja 2017. (jednoglasno, 119 glasova "za").
  3.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O RODILJNIM I RODITELJSKIM POTPORAMA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P. Z. br. 145;
   Rasprava je zaključena 8. lipnja 2017.
Zakon je donesen na 4. sjednici 19. lipnja 2017. (jednoglasno, 122 glasa "za").
  4.  PRIJEDLOG ZAKONA O MORSKOM RIBARSTVU, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P. Z. E. br. 142;
   Rasprava je zaključena 8. lipnja 2017.
Zakon je donesen na 4. sjednici 19. lipnja 2017. (116 glasova "za", 3 "suzdržana").
  5.  KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O LOVSTVU, drugo čitanje, P. Z. E. br. 87;
   Rasprava je zaključena 12. lipnja 2017.
Zakon je donesen na 4. sjednici 19. lipnja 2017. (82 glasa "za", 2 "protiv", 3 "suzdržana").
  6.  KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O KONCESIJAMA, drugo čitanje, P. Z. E. br. 75;
   Rasprava je zaključena 14. lipnja 2017.
  7.  KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) BR. 910/2014 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA OD 23. SRPNJA 2014. O ELEKTRONIČKOJ IDENTIFIKACIJI I USLUGAMA POVJERENJA ZA ELEKTRONIČKE TRANSAKCIJE NA UNUTARNJEM TRŽIŠTU I STAVLJANJU IZVAN SNAGE DIREKTIVE 1999/93/EZ, drugo čitanje, P. Z. E. br. 100;
   Rasprava je zaključena 13. lipnja 2017.
Zakon je donesen na 4. sjednici 19. lipnja 2017. (jednoglasno, 117 glasova "za").
  8.  KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA, drugo čitanje, P. Z. E. br. 68;
   Rasprava je zaključena 20. lipnja 2017.
  9.  KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O STRANCIMA, drugo čitanje P. Z. E. br. 59;
   Rasprava je zaključena 19. lipnja 2017.
  10.  KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) BR. 517/2014 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA OD 16. TRAVNJA 2014. O FLUORIRANIM STAKLENIČKIM PLINOVIMA I STAVLJANJU IZVAN SNAGE UREDBE (EZ) BR. 842/2006, drugo čitanje P. Z. E. br. 88;
   Rasprava je zaključena 13. lipnja 2017.
Zakon je donesen na 4. sjednici 19. lipnja 2017. (jednoglasno, 118 glasova "za").
  11.  KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI ZRAKA, drugo čitanje, P. Z. E. br. 93;
   Rasprava je zaključena 13. lipnja 2017.
Zakon je donesen na 4. sjednici 19. lipnja 2017. (jednoglasno, 119 glasova "za").
  12.  KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O EKSPLOZIVNIM TVARIMA TE PROIZVODNJI I PROMETU ORUŽJA, drugo čitanje, P. Z. E. br. 54;
   Rasprava je zaključena 19. lipnja 2017.
  13.  KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU SVEOBUHVATNOG GOSPODARSKOG I TRGOVINSKOG SPORAZUMA (CETA) IZMEĐU KANADE, S JEDNE STRANE, I EUROPSKE UNIJE I NJEZINIH DRŽAVA ČLANICA, S DRUGE STRANE, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P. Z. br. 122;
  14.  KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O GOSPODARSKOM PARTNERSTVU IZMEĐU DRŽAVA CARIFORUM-a, S JEDNE STRANE, I EUROPSKE ZAJEDNICE I NJEZINIH DRŽAVA ČLANICA, S DRUGE STRANE, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P. Z. br. 137;
  15.  KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU PRIVREMENOG SPORAZUMA S CILJEM SKLAPANJA SPORAZUMA O GOSPODARSKOM PARTNERSTVU IZMEĐU EUROPSKE ZAJEDNICE I NJEZINIH DRŽAVA ČLANICA, S JEDNE STANE, I STRANKE SREDNJA AFRIKA, S DRUGE STRANE, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P. Z. br. 134;
  16.  KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU PRIJELAZNOG SPORAZUMA O GOSPODARSKOM PARTNERSTVU IZMEĐU CÔTE D’IVOIREA, S JEDNE STRANE, I EUROPSKE ZAJEDNICE I NJEZINIH DRŽAVA ČLANICA, S DRUGE STRANE, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P. Z. br. 133;
  17.  KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU PRIJELAZNOG SPORAZUMA O GOSPODARSKOM PARTNERSTVU IZMEĐU GANE, S JEDNE STRANE, I EUROPSKE ZAJEDNICE I NJEZINIH DRŽAVA ČLANICA, S DRUGE STRANE, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P. Z. br. 135;
  18.  KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O GOSPODARSKOM PARTNERSTVU IZMEĐU EUROPSKE UNIJE I NJEZINIH DRŽAVA ČLANICA, S JEDNE STRANE, I DRŽAVA SADC SGP-a, S DRUGE STRANE, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P. Z. br. 136;
  19.  KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU UGOVORA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE POLJSKE O UZAJAMNOJ ZAŠTITI KLASIFICIRANIH PODATAKA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P. Z. br. 132;
  20.  KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I ISLAMSKE REPUBLIKE AFGANISTANA O SVEOBUHVATNOM DUGOROČNOM PARTNERSTVU, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P. Z. br. 129;
  21.  KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I KABINETA MINISTARA UKRAJINE O SURADNJI U PODRUČJU SPRJEČAVANJA KATASTROFA I UKLANJANJA NJIHOVIH POSLJEDICA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P. Z. br. 125;
   Rasprava je zaključena 12. lipnja 2017.
Zakon je donesen na 4. sjednici 19. lipnja 2017. (117 glasova "za", 2 "protiv").
  22.  PRIJEDLOG ZAKONA O ZAŠTITI ŽIVOTINJA, prvo čitanje, P. Z. E. br. 147;
  23.  PRIJEDLOG ZAKONA O ZABRANI NEPOŠTENIH TRGOVAČKIH PRAKSI U LANCU OPSKRBE HRANOM, prvo čitanje, P. Z. br. 144;
  24.  KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POSTUPCIMA NAKNADE ŠTETE ZBOG POVREDA PRAVA TRŽIŠNOG NATJECANJA, drugo čitanje, P. Z. E. br. 108;
   Rasprava je zaključena 20. lipnja 2017.
  25.  PRIJEDLOG ZAKONA O SIGURNOSNOJ ZAŠTITI POMORSKIH BRODOVA I LUKA, prvo čitanje, P. Z. E. br. 143;
  26.  KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) BR. 609/2013 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA OD 12. LIPNJA 2013. O HRANI ZA DOJENČAD I MALU DJECU, HRANI ZA POSEBNE MEDICINSKE POTREBE I ZAMJENI ZA CJELODNEVNU PREHRANU PRI REDUKCIJSKOJ DIJETI, drugo čitanje, P. Z. E. br. 95;
  27.  KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZVLAŠTENJU I ODREĐIVANJU NAKNADE, drugo čitanje, P. Z. br. 101;
   Rasprava je zaključena 20. lipnja 2017.
  28.  PRIJEDLOG ZAKONA O PRIJENOSU MIROVINSKIH PRAVA, prvo čitanje, P. Z. E. br. 127;
  29.  PRIJEDLOG ZAKONA O PRESTANKU VAŽENJA ZAKONA O FONDU ZA NAKNADU ODUZETE IMOVINE, prvo čitanje, P. Z. br. 123;
  30.  PRIJEDLOG ZAKONA O SPRJEČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA TERORIZMA, prvo čitanje, P. Z. E. br. 128;
  31.  PRIJEDLOG ZAKONA O STAMBENOM POTROŠAČKOM KREDITIRANJU, prvo čitanje, P. Z. E. br. 120;
  32.  PRIJEDLOG ZAKONA O AGENCIJI ZA MOBILNOST I PROGRAME EUROPSKE UNIJE, prvo čitanje, P. Z. E. br. 131;
  33.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRAVOSUDNOJ SURADNJI U KAZNENIM STVARIMA S DRŽAVAMA ČLANICAMA EUROPSKE UNIJE, prvo čitanje, P. Z. E. br. 146;
  34.  PRIJEDLOG ZAKONA O PREKOGRANIČNOJ PROVEDBI ODLUKA O NOVČANOJ KAZNI U PODRUČJU UPUĆIVANJA RADNIKA, prvo čitanje, P. Z. E. br. 130;
  35.  KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O OSIGURANJU RADNIČKIH TRAŽBINA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 99 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
  36.  KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O DRŽAVNIM POTPORAMA, drugo čitanje, P. Z. E. br. 76;
  37.  PRIJEDLOG ZAKONA O MEĐUNARODNOM PRIVATNOM PRAVU, prvo čitanje, P. Z. br. 141;
  38.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OBVEZNOM ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU I ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI STRANACA U REPUBLICI HRVATSKOJ, prvo čitanje, P. Z. E. br. 140;
  39.  KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O FINANCIRANJU POLITIČKIH AKTIVNOSTI I IZBORNE PROMIDŽBE, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P. Z. br. 139
  40.  IZVJEŠĆE O RADU HRVATSKE AKADEMIJE ZNANOSTI I UMJETNOSTI U 2016. GODINI - podnositeljica: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti;
  41.  IZVJEŠĆE O PROVEDBI NACIONALNOG PROGRAMA ZAŠTITE POTROŠAČA ZA RAZDOBLJE OD 2013. DO 2016. GODINE – podnositeljica: Vlada Republike Hrvatske;
  42.  PRIJEDLOG ODLUKE O PROGLAŠENJU "HRVATSKOG DANA OSVIJEŠTENOSTI O DEBLJINI"- predlagatelj: Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku;
   Rasprava je zaključena 12. lipnja 2017.
Odluka je prihvaćena na 4. sjednici 19. lipnja 2017. (113 glasova "za", 1 "protiv").
  43.  PRIJEDLOG STRATEGIJE I AKCIJSKOG PLANA ZAŠTITE PRIRODE REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE OD 2017. DO 2025. GODINE;
  44.  KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZBORIMA ZASTUPNIKA U HRVATSKI SABOR, drugo čitanje, P. Z. br. 11 - predlagatelj: Klub zastupnika Mosta nezavisnih lista;
  45.  PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ŠEST ČLANOVA VIJEĆA ZA GRAĐANSKI NADZOR SIGURNOSNO-OBAVJEŠTAJNIH AGENCIJA - predlagatelj: Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost;
  46.  KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA OVRŠNOG ZAKONA, drugo čitanje P. Z. br. 6 - predlagatelj: Klub zastupnika Mosta nezavisnih lista;
  47.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O REGIONALNOM RAZVOJU REPUBLIKE HRVATSKE, prvo čitanje, P. Z. br. 42 - predlagatelj: Klub zastupnika HNS-a i HSU-a;
  48.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O PODRUČJIMA POSEBNE DRŽAVNE SKRBI, prvo čitanje, P. Z. br. 38 - predlagatelj: zastupnik Darinko Dumbović;
  49.  PRIJEDLOG ZAKONA O KVALITETI I LOGISTICI U ZDRAVSTVU, prvo čitanje, P. Z. br. 81 - predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a;
   Dana 8. veljače 2017. tijekom utvrđivanja dnevnog reda predlagatelj je uputio Prijedlog zakona u redovnu proceduru.
  50.  PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O UPRAVLJANJU I RASPOLAGANJU IMOVINOM U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE, prvo čitanje, P. Z. br. 138 - predlagatelj: Klub zastupnika HNS-a i HSU-a;
  51.  GODIŠNJE IZVJEŠĆE HRVATSKE AGENCIJE ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA ZA 2015. GODINU - podnositeljica: Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga;
  52.  GODIŠNJE IZVJEŠĆE O OBRANI ZA 2016. GODINU;
  53.  IZVJEŠĆE PREDSJEDNIKA VRHOVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE O STANJU SUDBENE VLASTI ZA 2015. GODINU - podnositelj: predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske;
  54.  IZVJEŠĆE PREDSJEDNIKA VRHOVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE O STANJU SUDBENE VLASTI ZA 2016. GODINU - podnositelj: predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske;
  55.  GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU DRŽAVNOG ODVJETNIŠTVA ZA 2015. GODINU - podnositelj: Državno odvjetništvo Republike Hrvatske;
  56.  IZVJEŠĆE O RADU DRŽAVNOG ODVJETNIŠTVA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2016. GODINU - podnositelj: Državno odvjetništvo Republike Hrvatske;
  57.  INTERPELACIJA O RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE RADI POSTUPANJA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE VEZANIH UZ NAJAVLJENU RENACIONALIZACIJU INA-e I PRIVATIZACIJU 25 POSTO MANJE JEDNE DIONICE HEP-a - podnositelji: 19 zastupnika u Hrvatskome saboru;
  58.  INTERPELACIJA O RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE RADI NEČINJENJA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE U VEZI S UČESTALOM ZLOUPORABOM USTAŠKOG POZDRAVA "ZA DOM SPREMNI" - podnositelji: 28 zastupnika Kluba zastupnika SDP-a;
  59.  PRIJEDLOG ODLUKE O OSNIVANJU ISTRAŽNOG POVJERENSTVA ZA UTVRĐIVANJE ČINJENICA U VEZI OKOLNOSTI NASTANKA POSLOVNOG KONCERNA AGROKOR, NJEGOVE DANAŠNJE POZICIJE NA TRŽIŠTU, NASTANKA NJEGOVIH POSLOVNIH PROBLEMA, A POSEBNO DUGOVANJA PREMA DOBAVLJAČIMA TE OSTALIM VJEROVNICIMA, ULOGE REGULATORA NA TRŽIŠTIMA VEZANO ZA AGROKOROVE POSLOVNE AKTIVNOSTI I OKOLNOSTI KOJE SU DOVELE DO AKTIVNOSTI VLADE REPUBLIKE HRVATSKE PREMA AGROKORU ODNOSNO PRIJEDLOGA MOGUĆIH RJEŠENJA ZA SITUACIJU U KOJOJ SE AGROKOR NAŠAO - predlagatelji: 18 zastupnika Kluba zastupnika SDP-a;
  60.  GODIŠNJE IZVJEŠĆE HRVATSKE ZAKLADE ZA ZNANOST ZA 2015. GODINU - podnositeljica: Hrvatska zaklada za znanost;
  61.  GODIŠNJE IZVJEŠĆE HRVATSKE AGENCIJE ZA MALO GOSPODARSTVO, INOVACIJE I INVESTICIJE (HAMAG-BICRO) ZA 2015. GODINU - podnositeljica: Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije;
   Rasprava je zaključena 13. lipnja 2017.
Izvješće je prihvaćeno na 4. sjednici 19. lipnja 2017. (117 glasova "za", 2 "protiv").
  62.  IZVJEŠĆE O UREDBAMA KOJE JE VLADA REPUBLIKE HRVATSKE DONIJELA NA TEMELJU ZAKONSKE OVLASTI;
  63.  IZVJEŠĆE O RADU ODBORA ZA PREDSTAVKE I PRITUŽBE ZA 2016. GODINU - podnositelj: Odbor za predstavke i pritužbe;
  64.  IZVJEŠĆE O POSLOVANJU UMIROVLJENIČKOG FONDA OD 1. SIJEČNJA 2010. DO 31. PROSINCA 2015. GODINE - podnositelj: Upravni Odbor Umirovljeničkog fonda;
  65.  IZVJEŠĆE O RADU I POSLOVANJU HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE ZA 2015. GODINU - podnositelj: Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje;
   Rasprava je zaključena 13. lipnja 2017.
Izvješće je prihvaćeno na 4. sjednici 19. lipnja 2017. (113 glasova "za", 4 "suzdržana").
  66.  PRIJEDLOG PLANA USKLAĐIVANJA ZAKONODAVSTVA REPUBLIKE HRVATSKE S PRAVNOM STEČEVINOM EUROPSKE UNIJE ZA 2017. GODINU - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
  67.  POLUGODIŠNJA IZVJEŠĆA O KORIŠTENJU PRETPRISTUPNIH PROGRAMA POMOĆI EUROPSKE UNIJE I EUROPSKIH STRUKTURNIH INSTRUMENATA ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA 2014. GODINE DO 30. LIPNJA 2016. GODINE;
  68.  PRIJEDLOG GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2016. GODINU I PRIJEDLOG GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O PRIMJENI FISKALNIH PRAVILA ZA 2016. GODINU;
  69.  IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU GODIŠNJIH PROVEDBENIH PLANOVA STATISTIČKIH AKTIVNOSTI REPUBLIKE HRVATSKE 2014. I 2015. GODINE – podnositeljica: Vlada Republike Hrvatske;
   Rasprava je zaključena 14. lipnja 2017.
Izvješće je prihvaćeno na 4. sjednici 19. lipnja 2017. (114 glasova "za", 1 "protiv", 3 "suzdržana").
  70.  PRIJEDLOG GODIŠNJEGA PROVEDBENOG PLANA STATISTIČKIH AKTIVNOSTI REPUBLIKE HRVATSKE 2017. GODINE – predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
   Rasprava je zaključena 14. lipnja 2017.
Prijedlog je prihvaćen na 4. sjednici 19. lipnja 2017. (117 glasova "za", 1 "protiv").
  71.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O LOKALNIM IZBORIMA, prvo čitanje, P. Z. br 12 - predlagatelj: Klub zastupnika HNS-a i HSU-a;
  72.  PRIJEDLOG ODLUKE O NEDAVANJU VJERODOSTOJNOG TUMAČENJA ČLANKA 42. STAVKA 3. ZAKONA O IZBORIMA ZASTUPNIKA U HRVATSKI SABOR (''NARODNE NOVINE'', BR. 116/99., 109/00. – VJERODOSTOJNO TUMAČENJE, 53/03., 167/03. – ODLUKA O NEDAVANJU VJERODOSTOJNOG TUMAČENJA, 44/06. – ZAKON O DRŽAVNOM IZBORNOM POVJERENSTVU REPUBLIKE HRVATSKE, 19/07., 20/09. – VJERODOSTOJNO TUMAČENJE, 145/10., 24/11. – ZAKON O FINANCIRANJU POLITIČKIH AKTIVNOSTI I IZBORNE PROMIDŽBE, 93/11. – ODLUKA USTAVNOGA SUDA REPUBLIKE HRVATSKE I 120/11. – PROČIŠĆENI TEKST, 19/15., 104/15. – ODLUKA USTAVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE) - predlagatelj: Odbor za zakonodavstvo;
  73.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUZBIJANJU ZLOUPORABA DROGA, prvo čitanje, P. Z. br. 82 - predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a;
  74.  KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O TRŽIŠTU NAFTE I NAFTNIH DERIVATA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P. Z. br. 96 - predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a;
  75.  KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU KONVENCIJE VIJEĆA EUROPE O SPREČAVANJU I BORBI PROTIV NASILJA NAD ŽENAMA I NASILJA U OBITELJI, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P. Z. br. 105 - predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a;
  76.  PRIJEDLOG ZAKONA O HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KOMORI, prvo čitanje, P. Z. br. 115 - predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a;
  77.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, prvo čitanje, P. Z. br. 103 - predlagatelj: Klub zastupnika Živog zida i SNAGA-e;
  78.  PRIJEDLOG ZAKONA O POSEBNOM POREZU NA IMOVINU KREDITNIH INSTITUCIJA, prvo čitanje, P. Z. br. 148 - predlagatelj: Klub zastupnika Živog zida i SNAGA-e;
  79.  KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O NIŠTETNOSTI UGOVORA O KREDITU S MEĐUNARODNIM OBILJEŽJEM SKLOPLJENIH U REPUBLICI HRVATSKOJ, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P. Z. br. 121 - predlagatelj: zastupnik Marin Škibola;
  80.  a) PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU PREDSJEDNICE I DIJELA ČLANOVA NACIONALNOG VIJEĆA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE; b) PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I DIJELA ČLANOVA NACIONALNOG VIJEĆA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE;
  81.  a) PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG VIJEĆA AGENCIJE ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE b) PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU PREDSJEDNICE I ČLANOVA UPRAVNOG VIJEĆA AGENCIJE ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE;
  82.  IZVJEŠĆE O OSTVARIVANJU PRAVA NA BESPLATNU PRAVNU POMOĆ I UTROŠKU SREDSTAVA U 2016. GODINI – podnositeljica: Vlada Republike Hrvatske;
  83.  IZVJEŠTAJ O RADU OBVEZNIH MIROVINSKIH FONDOVA;
  84.  IZVJEŠĆE O PROVEDBI ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA ZA 2016. GODINU - podnositeljica: povjerenica za informiranje;
  85.  IZVJEŠĆE O RADU PRAVOBRANITELJICE ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA ZA 2016. GODINU - podnositeljica: pravobraniteljica za ravnopravnost spolova;
  86.  IZVJEŠĆE O RADU PRAVOBRANITELJICE ZA DJECU ZA 2016. GODINU - podnositeljica: pravobraniteljica za djecu;
  87.  IZVJEŠĆE PUČKE PRAVOBRANITELJICE ZA 2016. GODINU - podnositeljica: pučka pravobraniteljica;
  88.  IZVJEŠĆE O RADU PRAVOBRANITELJICE ZA OSOBE S INVALIDITETOM ZA 2016. GODINU - podnositeljica: pravobraniteljica za osobe s invaliditetom;
  89.  IZVJEŠĆE O RADU NACIONALNOG VIJEĆA ZA RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA ZA 2015. GODINU - podnositelj: Nacionalno vijeće za razvoj ljudskih potencijala;
  90.  IZVJEŠĆE O RADU NACIONALNOG VIJEĆA ZA RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA ZA 2016. GODINU - podnositelj: Nacionalno vijeće za razvoj ljudskih potencijala;
  91.  a) PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU DIJELA ČLANOVA NACIONALNOG VIJEĆA ZA RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA; b) PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU DIJELA ČLANOVA NACIONALNOG VIJEĆA ZA RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA;
  92.  PRIJEDLOG STRATEGIJE PROSTORNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE;
  93.  IZVJEŠĆE O RADU ODBORA ZA ETIKU U ZNANOSTI I VISOKOM OBRAZOVANJU U 2016. GODINI - podnositelj: Odbor za etiku u znanosti i visokom obrazovanju;
  94.  IZVJEŠĆE O PROVEDBI NACIONALNE STRATEGIJE I AKCIJSKOG PLANA SUZBIJANJA ZLOUPORABE DROGA U REPUBLICI HRVATSKOJ ZA 2015. GODINU;
  95.  IZVJEŠĆE O STANJU I RADU KAZNIONICA, ZATVORA I ODGOJNIH ZAVODA ZA 2015. GODINU;
  96.  IZVJEŠĆE O POSLOVANJU SLOBODNIH ZONA U REPUBLICI HRVATSKOJ U 2015. GODINI;
  97.  GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU AGENCIJE ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA ZA 2015. GODINU - podnositeljica: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja;
  98.  PRIJEDLOG ZAKLJUČAKA O IZMJENI UREDBE O NAKNADI ZA ISTRAŽIVANJE I EKSPLOATACIJU UGLJIKOVODIKA - predlagatelj: Klub zastupnika Hrvatske seljačke stranke;
  99.  PROGRAMSKO I FINANCIJSKO IZVJEŠĆE HRVATSKOG OLIMPIJSKOG ODBORA ZA 2014. GODINU - podnositelj: Hrvatski olimpijski odbor;
  100.  PROGRAMSKO I FINANCIJSKO IZVJEŠĆE HRVATSKOG OLIMPIJSKOG ODBORA ZA 2015. GODINU - podnositelj: Hrvatski olimpijski odbor;
  101.  PROGRAMSKO I FINANCIJSKO IZVJEŠĆE HRVATSKOG OLIMPIJSKOG ODBORA ZA 2016. GODINU - podnositelj: Hrvatski olimpijski odbor;
  102.  GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O RADU NACIONALNE ZAKLADE ZA RAZVOJ CIVILNOGA DRUŠTVA ZA 2015. GODINU - podnositelj: Upravni odbor Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva;
  103.  IZVJEŠĆE O POSLOVANJU FONDA HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI ZA 2015. GODINU - podnositelj: Fond hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji;
  104.  IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI UČINKOVITOSTI RADA NADZORNIH ODBORA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U VLASNIŠTVU JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE - podnositelj: Državni ured za reviziju;
  105.  IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ FINANCIJSKOJ REVIZIJI ŽUPANIJSKIH UPRAVA ZA CESTE ZA 2015. - podnositelj: Državni ured za reviziju;
  106.  POLUGODIŠNJA INFORMACIJA O FINANCIJSKOM STANJU, STUPNJU OSTVARENJA STABILNOSTI CIJENA I PROVEDBI MONETARNE POLITIKE ZA PRVO POLUGODIŠTE 2016. - podnositeljica: Hrvatska narodna banka;
  107.  POLUGODIŠNJA INFORMACIJA O FINANCIJSKOM STANJU, STUPNJU OSTVARENJA STABILNOSTI CIJENA I PROVEDBI MONETARNE POLITIKE ZA DRUGO POLUGODIŠTE 2016. - podnositeljica: Hrvatska narodna banka;
  108.  GODIŠNJE IZVJEŠĆE O DRŽAVNIM POTPORAMA ZA 2014. GODINU;
  109.  GODIŠNJE IZVJEŠĆE O DRŽAVNIM POTPORAMA ZA 2015. GODINU;
  110.  PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O HRVATSKOJ RADIOTELEVIZIJI, prvo čitanje, P. Z. br. 65 - predlagatelj: Klub zastupnika HNS-a i HSU-a;
  111.  IZVJEŠĆE O RADU VIJEĆA ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE I AGENCIJE ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE ZA 2014. GODINU - podnositeljica: Agencija za elektroničke medije;
  112.  IZVJEŠĆE O RADU VIJEĆA ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE I AGENCIJE ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE ZA 2015. GODINU - podnositeljica: Agencija za elektroničke medije;
  113.  IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI UČINKOVITOSTI SUSTAVA JAVNE NABAVE U TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA - podnositelj: Državni ured za reviziju;
  114.  IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ FINANCIJSKOJ REVIZIJI POLITIČKIH STRANAKA, NEZAVISNIH ZASTUPNIKA I ČLANOVA PREDSTAVNIČKIH TIJELA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE IZABRANIH S LISTE GRUPE BIRAČA ZA 2015. GODINU - podnositelj: Državni ured za reviziju;
  115.  IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI UČINKOVITOSTI NABAVE I PRAVILNOSTI KORIŠTENJA SLUŽBENIH VOZILA PRORAČUNSKIH KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA - podnositelj: Državni ured za reviziju;
  116.  IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI UČINKOVITOSTI GOSPODARENJA MINERALNIM SIROVINAMA - podnositelj: Državni ured za reviziju;
  117.  IZVJEŠĆE O RADU DRŽAVNOG UREDA ZA REVIZIJU ZA 2016. GODINU - podnositelj: Državni ured za reviziju;
  118.  IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI UČINKOVITOSTI UTJECAJA PROGRAMSKE INICIJATIVE JASPERS NA PODNESENE PROJEKTNE PRIJEDLOGE REPUBLIKE HRVATSKE ZA SUFINANCIRANJE IZ FONDOVA EUROPSKE UNIJE - podnositelj: glavni državni revizor;
  119.  IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2016. GODINU - podnositelj: glavni državni revizor;
  120.  IZVJEŠĆE MINISTRA UNUTARNJIH POSLOVA O OBAVLJANJU POLICIJSKIH POSLOVA U 2015. GODINI - podnositelj: ministar unutarnjih poslova;
  121.  IZVJEŠĆE MINISTRA UNUTARNJIH POSLOVA O OBAVLJANJU POLICIJSKIH POSLOVA U 2016. GODINI - podnositelj: ministar unutarnjih poslova;
  122.  IZVJEŠĆE O RADU POVJERENSTVA ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA ZA 2016. GODINU - podnositelj: Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa;
  123.  IZVJEŠĆE O RADU UPRAVNOG VIJEĆA HINE ZA 2014. GODINU - podnositeljica: Hrvatska izvještajna novinska agencija;
  124.  IZVJEŠĆE O RADU UPRAVNOG VIJEĆA HINE ZA 2015. GODINU - podnositeljica: Hrvatska izvještajna novinska agencija;
  125.  IZVJEŠĆE O POSLOVANJU HRVATSKE RADIOTELEVIZIJE ZA 2014. GODINU - podnositelj: glavni ravnatelj Hrvatske radiotelevizije;
  126.  IZVJEŠĆE O POSLOVANJU HRVATSKE RADIOTELEVIZIJE ZA 2015. GODINU - podnositelj: glavni ravnatelj Hrvatske radiotelevizije;
  127.  GODIŠNJE IZVJEŠĆE FINANCIJSKE AGENCIJE ZA 2015. GODINU - podnositeljica: Financijska agencija;
  128.  GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU NADZORNOG ODBORA HRT-a TE PROVEDBI NADZORA ZAKONITOSTI RADA I POSLOVANJA HRT-a ZA RAZDOBLJE 1. SIJEČNJA 2015. DO 31. PROSINCA 2015. - podnositelj: Nadzorni odbor Hrvatske radiotelevizije;
  129.  IZVJEŠĆE O RADU PROGRAMSKOG VIJEĆA HRT-a I O PROVEDBI PROGRAMSKIH NAČELA I OBVEZA HRT-a UTVRĐENIH ZAKONOM O HRT-u I UGOVOROM IZMEĐU HRVATSKE RADIOTELEVIZIJE I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA 2015. DO 31. PROSINCA 2015. GODINE - podnositelj: Programsko vijeće HRT-a;
  130.  PRIJEDLOG ODLUKE O RASPUŠTANJU HRVATSKOGA SABORA - predlagatelji: zastupnici u Hrvatskome saboru;
  131.  PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU POTPREDSJEDNIKA HRVATSKOGA SABORA - predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a;
  132.  IZBOR, IMENOVANJA I RAZRJEŠENJA;
   Rasprava je zaključena 9. lipnja 2017.; 19. lipnja 2017.
   PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O RAZRJEŠENJU PREDSTOJNICE UREDA PREDSJEDNIKA HRVATSKOGA SABORA 
  -Rasprava je zaključena 19. lipnja 2017.
Odluka je donesena na 4. sjednici 19. lipnja 2017. (jednoglasno, 122 glasa "za")
   PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O RAZRJEŠENJU I IZBORU ČLANA ODBORA ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO HRVATSKOGA SABORA 
  -Rasprava je zaključena 19. lipnja 2017.
Odluka je donesena na 4. sjednici 19. lipnja 2017. (jednoglasno, 121 glas "za")
   PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O RAZRJEŠENJU I IZBORU ČLANA ODBORA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I PRIRODE HRVATSKOGA SABORA 
  -Rasprava je zaključena 19. lipnja 2017.
Odluka je donesena na 4. sjednici 19. lipnja 2017. (jednoglasno, 121 glas "za")
   PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O RAZRJEŠENJU ČLANICE I PRESTANKU MANDATA ČLANA I IZBORU ČLANOVA ODBORA ZA GOSPODARSTVO HRVATSKOGA SABORA 
  -Rasprava je zaključena 9. lipnja 2017.
Odluka je donesena na 4. sjednici 9. lipnja 2017. (77 glasova "za", 1 "suzdržan", 13 glasova "protiv").
   PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O RAZRJEŠENJU I IZBORU ČLANICA ODBORA ZA PRAVOSUĐE HRVATSKOGA SABORA 
  -Rasprava je zaključena 9. lipnja 2017.
Odluka je donesena na 4. sjednici 9. lipnja 2017. (77 glasova "za", 13 glasova "protiv").
   PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O IZBORU I PRESTANKU MANDATA POTPREDSJEDNIKA I RAZRJEŠENJU I IZBORU ČLANOVA ODBORA ZA UNUTARNJU POLITIKU I NACIONALNU SIGURNOST HRVATSKOGA SABORA 
  -Rasprava je zaključena 9. lipnja 2017.
Odluka je donesena na 4. sjednici 9. lipnja 2017. (jednoglasno, 78 glasova "za").
   PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O RAZRJEŠENJU ČLANOVA I IZBORU ČLANICA ODBORA ZA OBRAZOVANJE, ZNANOST I KULTURU HRVATSKOGA SABORA 
  -Rasprava je zaključena 9. lipnja 2017.
Odluka je donesena na 4. sjednici 9. lipnja 2017. (77 glasova "za", 1 "suzdržan", 2 glasa "protiv").
   PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O RAZRJEŠENJU I IZBORU ČLANOVA ODBORA ZA USTAV, POSLOVNIK I POLITIČKI SUSTAV HRVATSKOGA SABORA 
  -Rasprava je zaključena 9. lipnja 2017.
Odluka je donesena na 4. sjednici 9. lipnja 2017. (78 glasova "za", 23 glasa "protiv").
   PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O RAZRJEŠENJU I IZBORU PREDSJEDNICE ODBORA ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO HRVATSKOGA SABORA 
  -Rasprava je zaključena 9. lipnja 2017.
Odluka je donesena na 4. sjednici 9. lipnja 2017. (75 glasova "za", 12 glasova "protiv").
   PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O RAZRJEŠENJU I IZBORU ČLANICE MANDATNO-IMUNITETNOG POVJERENSTVA HRVATSKOGA SABORA 
  -Rasprava je zaključena 19. lipnja 2017.
Odluka je donesena na 4. sjednici 19. lipnja 2017. (jednoglasno, 121 glas "za").
   PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O RAZRJEŠENJU I IZBORU ČLANICE ODBORA ZA EUROPSKE POSLOVE HRVATSKOGA SABORA 
  -Rasprava je zaključena 19. lipnja 2017.
Odluka je donesena na 4. sjednici 19. lipnja 2017. (jednoglasno, 121 glas "za").
   PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O RAZRJEŠENJU I IZBORU ČLANOVA ODBORA ZA INFORMIRANJE, INFORMATIZACIJU I MEDIJE HRVATSKOGA SABORA 
  -Rasprava je zaključena 19. lipnja 2017.
Odluka je donesena na 4. sjednici 19. lipnja 2017. (jednoglasno, 121 glas "za").
   PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O IZBORU ČLANA I PRESTANKU MANDATA ČLANA ODBORA ZA LOKALNU I PODRUČNU (REGIONALNU) SAMOUPRAVU HRVATSKOGA SABORA 
  -Rasprava je zaključena 19. lipnja 2017.
Odluka je donesena na 4. sjednici 19. lipnja 2017. (jednoglasno, 121 glas "za").
   PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O RAZRJEŠENJU POTPREDSJEDNIKA I IZBORU POTPREDSJEDNICE, RAZRJEŠENJU ČLANA I IZBORU ČLANICE ODBORA ZA OBITELJ, MLADE I SPORT HRVATSKOGA SABORA 
  -Rasprava je zaključena 19. lipnja 2017.
Odluka je donesena na 4. sjednici 19. lipnja 2017. (jednoglasno, 121 glas "za").
   PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O RAZRJEŠENJU I IZBORU POTPREDSJEDNIKA, IZBORU I PRESTANKU MANDATA ČLANOVA ODBORA ZA OBRANU HRVATSKOGA SABORA 
  -Rasprava je zaključena 19. lipnja 2017.
Odluka je donesena na 4. sjednici 19. lipnja 2017. (jednoglasno, 121 glas "za").
   PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O RAZRJEŠENJU PREDSJEDNIKA I IZBORU PREDSJEDNICE, RAZRJEŠENJU I IZBORU ČLANICE ODBORA ZA OBRAZOVANJE, ZNANOST I KULTURU HRVATSKOGA SABORA 
  -Rasprava je zaključena 19. lipnja 2017.
Odluka je donesena na 4. sjednici 19. lipnja 2017. (jednoglasno, 121 glas "za").
   PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O RAZRJEŠENJU I IZBORU POTPREDSJEDNIKA, RAZRJEŠENJU I IZBORU ČLANA ODBORA ZA POLJOPRIVREDU HRVATSKOGA SABORA 
  -Rasprava je zaključena 19. lipnja 2017.
Odluka je donesena na 4. sjednici 19. lipnja 2017. (jednoglasno, 121 glas "za").
   PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O RAZRJEŠENJU ČLANA I IZBORU ČLANICE ODBORA ZA POMORSTVO, PROMET I INFRASTRUKTURU HRVATSKOGA SABORA 
  -Rasprava je zaključena 19. lipnja 2017.
Odluka je donesena na 4. sjednici 19. lipnja 2017. (jednoglasno, 121 glas "za").
   PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O RAZRJEŠENJU POTPREDSJEDNICE I IZBORU POTPREDSJEDNIKA,RAZRJEŠENJU ČLANA I IZBORU ČLANICE ODBORA ZA PRAVOSUĐE HRVATSKOGA SABORA 
  -Rasprava je zaključena 19. lipnja 2017.
Odluka je donesena na 4. sjednici 19. lipnja 2017. (jednoglasno, 121 glas "za").
   PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O RAZRJEŠENJU I IZBORU POTPREDSJEDNIKA I IZBORU ČLANA ODBORA ZA PREDSTAVKE I PRITUŽBE HRVATSKOGA SABORA 
  -Rasprava je zaključena 19. lipnja 2017.
Odluka je donesena na 4. sjednici 19. lipnja 2017. (jednoglasno, 121 glas "za").
   PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O RAZRJEŠENJU POTPREDSJEDNIKA I ČLANA I IZBORU ČLANOVA ODBORA ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO HRVATSKOGA SABORA 
  -Rasprava je zaključena 19. lipnja 2017.
Odluka je donesena na 4. sjednici 19. lipnja 2017. (jednoglasno, 121 glas "za").
   PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O IZBORU PREDSJEDNIKA I PRESTANKU MANDATA PREDSJEDNIKA I RAZRJEŠENJU I IZBORU ČLANOVA ODBORA ZA RATNE VETERANE HRVATSKOGA SABORA 
  -Rasprava je zaključena 19. lipnja 2017.
Odluka je donesena na 4. sjednici 19. lipnja 2017. (jednoglasno, 121 glas "za").
   PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O IZBORU POTPREDSJEDNICE I PRESTANKU MANDATA POTPREDSJEDNICE ODBORA ZA TURIZAM HRVATSKOGA SABORA 
  -Rasprava je zaključena 19. lipnja 2017.
Odluka je donesena na 4. sjednici 19. lipnja 2017. (jednoglasno, 121 glas "za").
   PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O RAZRJEŠENJU I IZBORU PREDSJEDNIKA, RAZRJEŠENJU I IZBORU ČLANA ODBORA ZA USTAV, POSLOVNIK I POLITIČKI SUSTAV HRVATSKOGA SABORA 
  -Rasprava je zaključena 19. lipnja 2017.
Odluka je donesena na 4. sjednici 19. lipnja 2017. (116 glasova "za", 2 glasa "protiv").
   PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O RAZRJEŠENJU I IZBORU ČLANOVA ODBORA ZA VANJSKU POLITIKU HRVATSKOGA SABORA 
  -Rasprava je zaključena 19. lipnja 2017.
Odluka je donesena na 4. sjednici 19. lipnja 2017. (jednoglasno, 121 glas "za").
   PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O IZBORU PREDSJEDNICE I PRESTANKU MANDATA PREDSJEDNIKA I RAZRJEŠENJU I IZBORU ČLANOVA ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO HRVATSKOGA SABORA 
  -Rasprava je zaključena 19. lipnja 2017.
Odluka je donesena na 4. sjednici 19. lipnja 2017. (jednoglasno, 121 glas "za").
   PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O RAZRJEŠENJU I IZBORU POTPREDSJEDNIKA ODBORA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I PRIRODE HRVATSKOGA SABORA 
  -Rasprava je zaključena 19. lipnja 2017.
Odluka je donesena na 4. sjednici 19. lipnja 2017. (jednoglasno, 121 glas "za").
   PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O RAZRJEŠENJU I IZBORU POTPREDSJEDNIKA, IZBORU ČLANA I PRESTANKU MANDATA ČLANA ODBORA ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU POLITIKU HRVATSKOGA SABORA 
  -Rasprava je zaključena 19. lipnja 2017.
Odluka je donesena na 4. sjednici 19. lipnja 2017. (jednoglasno, 121 glas "za").
   PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O RAZRJEŠENJU POTPREDSJEDNIKA I IZBORU ČLANA I ODBORA ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE HRVATSKOGA SABORA 
  -Rasprava je zaključena 19. lipnja 2017.
Odluka je donesena na 4. sjednici 19. lipnja 2017. (jednoglasno, 121 glas "za").
   PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O RAZRJEŠENJU ČLANICE ODBORA ZA RAD, MIROVINSKI SUSTAV I SOCIJALNO PARTNERSTVO HRVATSKOGA SABORA 
  -Rasprava je zaključena 19. lipnja 2017.
Odluka je donesena na 4. sjednici 19. lipnja 2017. (jednoglasno, 121 glas "za").
   PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O IZBORU ČLANA ODBORA ZA REGIONALNI RAZVOJ I FONDOVE EUROPSKE UNIJE HRVATSKOGA SABORA 
  -Rasprava je zaključena 19. lipnja 2017.
Odluka je donesena na 4. sjednici 19. lipnja 2017. (jednoglasno, 121 glas "za").
   PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O IMENOVANJU VODITELJICE I PRESTANKU MANDATA VODITELJA IZASLANSTVA HRVATSKOGA SABORA U PARLAMENTARNOJ SKUPŠTINI VIJEĆA EUROPE 
  -Rasprava je zaključena 19. lipnja 2017.
Odluka je donesena na 4. sjednici 19. lipnja 2017. (jednoglasno, 121 glas "za").
   PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O RAZRJEŠENJU I IZBORU PREDSJEDNIKA ODBORA, RAZRJEŠENJU ČLANOVA I IZBORU ČLANA ODBORA ZA LJUDSKA PRAVA I PRAVA NACIONALNIH MANJINA HRVATSKOGA SABORA 
  -Rasprava je zaključena 19. lipnja 2017.
Odluka je donesena na 4. sjednici 19. lipnja 2017. (jednoglasno, 121 glas "za").
  133.  IZVJEŠĆE MANDATNO-IMUNITETNOG POVJERENSTVA.
   Rasprava je zaključena 9. lipnja 2017.; 19. lipnja 2017.
   IZVJEŠĆE MANDATNO-IMUNITETNOG POVJERENSTVA O ZAHTJEVU ZA DAVANJE ODOBRENJA ZA POKRETANJE KAZNENOG POSTUPKA PROTIV DARINKA DUMBOVIĆA, ZASTUPNIKA U HRVATSKOM SABORU 
  -Rasprava je zaključena 19. lipnja 2017.
Odluka je donesena na 4. sjednici 19. lipnja 2017. (jednoglasno, 108 glasova "za")
   IZVJEŠĆE MANDATNO-IMUNITETNOG POVJERENSTVA O ZAHTJEVU ZA DAVANJE ODOBRENJA ZA POKRETANJE KAZNENOG POSTUPKA PROTIV IVANA VILIBORA SINČIĆA, ZASTUPNIKA U HRVATSKOM SABORU 
  -Rasprava je zaključena 19. lipnja 2017.
Odluka je donesena na 4. sjednici 19. lipnja 2017. (jednoglasno, 108 glasova "za")
   IZVJEŠĆE MANDATNO-IMUNITETNOG POVJERENSTVA O POČETKU MIROVANJA ZASTUPNIČKOG MANDATA ZASTUPNIKA DARKA MILINOVIĆA I POČETKU OBNAŠANJA ZASTUPNIČKE DUŽNOSTI ZAMJENIKA ZASTUPNIKA MARIJANA KUSTIĆA 
  -Rasprava je zaključena 9. lipnja 2017.
Odluka je donesena na 4. sjednici 9. lipnja 2017. (jednoglasno, 88 glasova "za").
   IZVJEŠĆE MANDATNO-IMUNITETNOG POVJERENSTVA O PRESTANKU ZASTUPNIČKE DUŽNOSTI ZASTUPNIKA MATE FRANKOVIĆA I POČETKU OBNAŠANJA ZASTUPNIČKE DUŽNOSTI ZAMJENICE ZASTUPNIKA SANJE PUTICE 
  -Rasprava je zaključena 9. lipnja 2017.
Odluka je donesena na 4. sjednici 9. lipnja 2017. (jednoglasno, 100 glasova "za").
   IZVJEŠĆE MANDATNO-IMUNITETNOG POVJERENSTVA O POČETKU MIROVANJA ZASTUPNIČKOG MANDATA ZASTUPNIKA IVANA VRDOLJAKA I POČETKU OBNAŠANJA ZASTUPNIČKE DUŽNOSTI ZAMJENIKA ZASTUPNIKA STJEPANA ČURAJA 
  -Rasprava je zaključena 9. lipnja 2017.
Odluka je donesena na 4. sjednici 9. lipnja 2017. (84 glasa "za". 1 glas "suzdržan").
   IZVJEŠĆE MANDATNO-IMUNITETNOG POVJERENSTVA O POČETKU MIROVANJA ZASTUPNIČKOG MANDATA IVANA ANUŠIĆA I POČETKU OBNAŠANJA ZASTUPNIČKE DUŽNOSTI ZAMJENIKA ZASTUPNIKA DOMAGOJA MIKULIĆA 
  -Rasprava je zaključena 9. lipnja 2017.
Odluka je donesena na 4. sjednici 9. lipnja 2017. (jednoglasno, 100 glasova "za").
   IZVJEŠĆE MANDATNO-IMUNITETNOG POVJERENSTVA O POČETKU MIROVANJA ZASTUPNIČKOG MANDATA ZASTUPNIKA DRAŽENA BOŠNJAKOVIĆA I POČETKU OBNAŠANJA ZASTUPNIČKE DUŽNOSTI ZAMJENIKA ZASTUPNIKA IVANA ŠUKERA 
  -Rasprava je zaključena 19. lipnja 2017.
Odluka je donesena na 4. sjednici 19. lipnja 2017. (jednoglasno, 118 glasova "za")
   IZVJEŠĆE MANDATNO-IMUNITETNOG POVJERENSTVA O PRESTANKU ZASTUPNIČKOG MANDATA ZASTUPNIKA IVANA VRDOLJAKA 
  -Rasprava je zaključena 19. lipnja 2017.
Odluka je donesena na 4. sjednici 19. lipnja 2017. (jednoglasno, 116 glasova "za")
   IZVJEŠĆE MANDATNO-IMUNITETNOG POVJERENSTVA O POČETKU MIROVANJA ZASTUPNIČKOG MANDATA ZASTUPNIKA ANDRE KRSTULOVIĆA OPARE I POČETKU OBNAŠANJA ZASTUPNIČKE DUŽNOSTI ZAMJENIKA ZASTUPNIKA ANTE BABIĆA 
  -Rasprava je zaključena 19. lipnja 2017.
Odluka je donesena na 4. sjednici 19. lipnja 2017. (jednoglasno, 119 glasova "za")
   IZVJEŠĆE MANDATNO-IMUNITETNOG POVJERENSTVA O PRESTANKU ZASTUPNIČKE DUŽNOSTI ZASTUPNIKA BLAŽENKA BOBANA I POČETKU OBNAŠANJA ZASTUPNIČKE DUŽNOSTI ZAMJENIKA ZASTUPNIKA ANTE BAČIĆA 
  -Rasprava je zaključena 19. lipnja 2017.
Odluka je donesena na 4. sjednici 19. lipnja 2017. (jednoglasno, 119 glasova "za")
Dana 9. lipnja 2017. dnevni red dopunjen je točkama:
  1.  PRIJEDLOG ZA ISKAZIVANJE POVJERENJA PREDRAGU ŠTROMARU ZA OBAVLJANJE DUŽNOSTI POTPREDSJEDNIKA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE, I MINISTRA GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA UREĐENJA;
   Povjerenje je iskazano na 4. sjednici 9. lipnja 2017. (78 glasova "za", 46 "protiv").
  2.  PRIJEDLOG ZA ISKAZIVANJE POVJERENJA LOVRI KUŠČEVIĆU ZA OBAVLJANJE DUŽNOSTI MINISTRA UPRAVE;
   Povjerenje je iskazano na 4. sjednici 9. lipnja 2017. (78 glasova "za", 46 "protiv").
  3.  PRIJEDLOG ZA ISKAZIVANJE POVJERENJA dr.sc. TOMISLAVU ĆORIĆU ZA OBAVLJANJE DUŽNOSTI MINISTRA ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETIKE;
   Povjerenje je iskazano na 4. sjednici 9. lipnja 2017. (78 glasova "za", 45 "protiv", 1 "suzdržan").
  4.  PRIJEDLOG ZA ISKAZIVANJE POVJERENJA dr.sc. BLAŽENKI DIVJAK ZA OBAVLJANJE DUŽNOSTI MINISTRICE ZNANOSTI I OBRAZOVANJA;
   Povjerenje je iskazano na 4. sjednici 9. lipnja 2017. (78 glasova "za", 42 "protiv").
  5.  PRIJEDLOG ZA ISKAZIVANJE POVJERENJA DRAŽENU BOŠNJAKOVIĆU ZA OBAVLJANJE DUŽNOSTI MINISTRA PRAVOSUĐA;
   Povjerenje je iskazano na 4. sjednici 9. lipnja 2017. (78 glasova "za", 46 "protiv").
  6.  PRIJEDLOG ZA ISKAZIVANJE POVJERENJA dr.sc. DAVORU BOŽINOVIĆU ZA OBAVLJANJE DUŽNOSTI MINISTRA UNUTARNJIH POSLOVA;
   Povjerenje je iskazano na 4. sjednici 9. lipnja 2017. (78 glasova "za", 46 "protiv").
  7.  PRIJEDLOG ZA ISKAZIVANJE POVJERENJA mr.sc. MARKU PAVIĆU ZA OBAVLJANJE DUŽNOSTI MINISTRA RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA.
   Povjerenje je iskazano na 4. sjednici 9. lipnja 2017. (78 glasova "za", 46 "protiv").
Dana 19. lipnja 2017. dnevni red dopunjen je točkama:
  1.  PRIJEDLOG ZA ISKAZIVANJE POVJERENJA mr. sc. MARIJI PEJČINOVIĆ BURIĆ ZA OBAVLJANJE DUŽNOSTI POTPREDSJEDNICE VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I MINISTRICE VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA
   Pvojerenje je iskazano na 4. sjednici 19. lipnja 2017. (78 glasova "za", 35 "protiv").
  2.  PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU POTPREDSJEDNIKA HRVATSKOGA SABORA - predlagatelji: Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice, Klub zastupnika Hrvatske narodne stranke - liberalnih demokrata i Klub zastupnika nacionalnih manjina
   Rasprava je zaključena 19. lipnja 2017.
Odluka je donesena na 4. sjednici 19. lipnja 2017. (109 glasova "za", 1 "protiv").
  3.  PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU MINAMATSKE KONVENCIJE O ŽIVI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 150 – predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
  4.  PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU UGOVORA O ZAJMU IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I MEĐUNARODNE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ ZA PROJEKT MODERNIZACIJE I RESTRUKTURIRANJA CESTOVNOG SEKTORA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 151 – predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
  5.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O GENETSKI MODIFICIRANIM ORGANIZMIMA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 152 – predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
  6.  PRIJEDLOG ZAKONA O REGULACIJI TRŽIŠTA ŽELJEZNIČKIH USLUGA I ZAŠTITI PRAVA PUTNIKA U ŽELJEZNIČKOM PRIJEVOZU, prvo čitanje, P.Z.E. br. 153 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
  7.  PRIJEDLOG ZAKONA O SUSTAVU DOMOVINSKE SIGURNOSTI, prvo čitanje, P.Z. br 149 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
  8.  KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O SUBVENCIONIRANJU STAMBENIH KREDITA, drugo čitanje, P.Z. br. 126 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
   Rasprava je zaključena 21. lipnja 2017.
  9.  KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PROSTORNOM UREĐENJU, drugo čitanje, P.Z.E. br. 85 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
   Rasprava je zaključena 21. lipnja 2017.
  10.  KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POSTUPANJU S NEZAKONITO IZGRAĐENIM ZGRADAMA, drugo čitanje, P.Z. br. 84 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
   Rasprava je zaključena 21. lipnja 2017.
  11.  PRIJEDLOG ODLUKE O SUDJELOVANJU ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE U SKLOPU AKTIVNOSTI OJAČANE PREDNJE PRISUTNOSTI NATO-a U REPUBLICI POLJSKOJ - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
   Rasprava je zaključena 20. lipnja 2017.
  12.  PRIJEDLOG ODLUKE O SUDJELOVANJU ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE U SKLOPU AKTIVNOSTI OJAČANE PREDNJE PRISUTNOSTI NATO-a U REPUBLICI LITVI - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
   Rasprava je zaključena 20. lipnja 2017.
  13.  PRIJEDLOG ODLUKE O SUDJELOVANJU PRIPADNIKA ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE U OPERACIJI EUROPSKE UNIJE ”EUNAVFOR MED SOPHIA” - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
   Rasprava je zaključena 20. lipnja 2017.
  14.  PRIJEDLOG ODLUKE O SUDJELOVANJU PRIPADNIKA ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE U OPERACIJI KOALICIJSKIH SNAGA „INHERENT RESOLVE“ - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
   Rasprava je zaključena 20. lipnja 2017.
  15.  PRIJEDLOG STRATEGIJE NACIONALNE SIGURNOSTI REPUBLIKE HRVATSKE - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
  16.  IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU GODIŠNJEGA PROVEDBENOG PLANA STATISTIČKIH AKTIVNOSTI REPUBLIKE HRVATSKE 2016. GODINE - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
  17.  GODIŠNJE IZVJEŠĆE HRVATSKE AGENCIJE ZA MALO GOSPODARSTVO, INOVACIJE I INVESTICIJE (HAMAG-BICRO) ZA 2016. GODINU - podnositeljica: Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije
  18.  GODIŠNJE IZVJEŠĆE HRVATSKE ZAKLADE ZA ZNANOST ZA 2016. GODINU - podnositelj: Upravni odbor Hrvatske zaklade za znanost


Simboli na sjednici

slijedi_rasprava_ico.jpg neraspravljeno
uraspravi_ico.jpg rasprava u tijeku
zakljuceno_ico.jpg rasprava zaključena
povuceno_ico.jpg povučeno iz procedure
Prikaz sadržaja dnevnog reda moguće je filtrirati prema priloženim statusima točaka dnevnog reda tako da se uključi polje uz oznaku statusa.
RSS20
Hrvatski sabor 2017. Pravne napomene
Impressum
Powered by iSite