Naslovnica
Naslovnica Naslovnica
Naslovna
Mapa weba
English

Kontakt:


Hrvatski sabor
Trg sv. Marka 6
10 000 Zagreb

Tel.: 01/45 69 222
e-mail:
mediji@sabor.hr
          gradjani@sabor.hr

Sjednice Sabora
 
Aktualna sjednica  


Na temelju članka 216. i 224. Poslovnika Hrvatskoga sabora, predsjednik Sabora sazvao je 8. sjednicu Hrvatskoga sabora za

11., 12., 13., 18., 19., 20., 25., 26., 27. travnja, 2., 3., 4., 9., 10., 11., 16., 17., 18., 23., 24., 25., 29., 30. svibnja,
6., 7., 8., 13., 14., 15., 20., 21., 27., 28., 29. lipnja i 4., 5., 6., 11., 12., 13., srpnja 2018. godine.

Sjednica je započela u srijedu, 11. travnja 2018. u 9.30 sati u Sabornici Hrvatskoga sabora, Zagreb, Trg sv. Marka br. 6.

Na sjednici je utvrđen sljedeći

Dnevni red:
  1.  PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU KONVENCIJE VIJEĆA EUROPE O SPREČAVANJU I BORBI PROTIV NASILJA NAD ŽENAMA I NASILJA U OBITELJI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 318 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
   Rasprava je zaključena 12. travnja 2018.
Zakon je donesen na 8. sjednici 13. travnja 2018. (110 glasova "za", "30 protiv“, "2 suzdržana").
  2.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O PRIJENOSU OSNIVAČKIH PRAVA NAD SVEUČILIŠTEM SJEVER NA REPUBLIKU HRVATSKU, prvo čitanje, P.Z. br. 254 - predlagatelj: zastupnik Robert Podolnjak;
   Rasprava je zaključena 20. travnja 2018.
  3.  PRIJEDLOG ZA POKRETANJE PITANJA POVJERENJA dr. sc. MARTINI DALIĆ, POTPREDSJEDNICI VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I MINISTRICI GOSPODARSTVA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA U VLADI REPUBLIKE HRVATSKE - podnositelji: 37 zastupnika u Hrvatskome saboru;
   Rasprava je zaključena 12. travnja 2018.
Prijedlog nije prihvaćen na 8. sjednici 13. travnja 2018. (71 glas "za", "76 protiv“).
  4.  PRIJEDLOG ZAKONA O ZAKLADI ZA ZDRAVLJE, prvo čitanje, P.Z. br. 212 – predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a;
   Rasprava je zaključena 12. travnja 2018.
Dana 13. travnja 2018., na 8. sjednici, donesen je zaključak da se ne prihvaća Prijedlog zakona (84 glasa "za", "51 protiv“, "2 suzdržana").
  5.  IZVJEŠĆE O SASTANCIMA EUROPSKOGA VIJEĆA I EUROPSKOGA VIJEĆA (ČL. 50) ODRŽANIH U BRUXELLESU 22. I 23. OŽUJKA 2018. - podnositelj: predsjednik Vlade Republike Hrvatske;
   Rasprava je zaključena 13. travnja 2018.
Izvješće je prihvaćeno na 8. sjednici 20. travnja 2018. (84 glasa "za", 8 "protiv“, 40 "suzdržanih").
  6.  KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VODAMA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 242 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
  7.  KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O OSNIVANJU MEĐUNARODNE ZAKLADE EU – LAC, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 314 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
   Dana 16. ožujka 2018. na 7. sjednici prihvaćena je primjena hitnog postupka.
Rasprava je zaključena 19. travnja 2018.
Zakon je donesen na 8. sjednici 20. travnja 2018. (107 glasova "za", 3 "suzdržana").
  8.  KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU OKVIRNOG SPORAZUMA IZMEĐU EUROPSKE UNIJE I NJEZINIH DRŽAVA ČLANICA, S JEDNE STRANE, I AUSTRALIJE, S DRUGE STRANE, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 315 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
   Dana 16. ožujka 2018. na 7. sjednici prihvaćena je primjena hitnog postupka.
Rasprava je zaključena 19. travnja 2018.
Zakon je donesen na 8. sjednici 20. travnja 2018. (jednoglasno, 112 glasova "za").
  9.  KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O PARTNERSTVU O ODNOSIMA I SURADNJI IZMEĐU EUROPSKE UNIJE I NJEZINIH DRŽAVA ČLANICA, S JEDNE STRANE, I NOVOG ZELANDA, S DRUGE STRANE, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 316 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
   Dana 16. ožujka 2018. na 7. sjednici prihvaćena je primjena hitnog postupka.
Rasprava je zaključena 19. travnja 2018.
Zakon je donesen na 8. sjednici 20. travnja 2018. (jednoglasno, 111 glasova "za").
  10.  KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VANJSKIM POSLOVIMA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 257 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
   Rasprava je zaključena 19. travnja 2018.
Zakon je donesen na 8. sjednici 20. travnja 2018. (99 glasova "za", 6 "protiv“, 7 "suzdržanih").
  11.  PRIJEDLOG ZAKONA O HRVATSKOJ POLJOPRIVREDNOJ KOMORI, prvo čitanje, P.Z. br. 317 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
   Rasprava je zaključena 20. travnja 2018.
  12.  KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PRESTANKU VAŽENJA ZAKONA O CENTRU ZA PRAĆENJE POSLOVANJA ENERGETSKOG SEKTORA I INVESTICIJA, drugo čitanje, P.Z. br. 214 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
  13.  KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PROFESIONALNOJ REHABILITACIJI I ZAPOŠLJAVANJU OSOBA S INVALIDITETOM, drugo čitanje, P.Z.E. br. 170 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
   Rasprava je zaključena 18. travnja 2018.
Zakon je donesen na 8. sjednici 20. travnja 2018. (120 glasova "za", 4 "suzdržana").
  14.  KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O SREDIŠNJEM REGISTRU OSIGURANIKA, drugo čitanje, P.Z. br. 263 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
   Rasprava je zaključena 18. travnja 2018.
Zakon je donesen na 8. sjednici 20. travnja 2018. (115 glasova "za", 3 "protiv“, 3 "suzdržana").
  15.  PRIJEDLOG ZAKONA O PROBACIJI, prvo čitanje, P.Z. br. 312 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
  16.  KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU UGOVORA IZMEDU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE O EUROPSKOM PARTNERSTVU, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 235 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
   Dana 28. studenoga 2017. na 6. sjednici prihvaćena je primjena hitnog postupka.
  17.  PRIJEDLOG ZAKONA O TRŽIŠTU KAPITALA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 321 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
   Rasprava je zaključena 26. travnja 2018.
  18.  PRIJEDLOG ZAKONA O AUDIOVIZUALNIM DJELATNOSTIMA, prvo čitanje, P.Z. br. 319 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
   Rasprava je zaključena 26. travnja 2018.
  19.  PRIJEDLOG ZAKONA O KIBERNETIČKOJ SIGURNOSTI OPERATORA KLJUČNIH USLUGA I DAVATELJA DIGITALNIH USLUGA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 320 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
  20.  PRIJEDLOG ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 327 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
   Dana 11. travnja 2018. na 8. sjednici prihvaćena je primjena hitnog postupka.
Rasprava je zaključena 25. travnja 2018.
  21.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O STRANCIMA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 328 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
   Dana 11. travnja 2018. na 8. sjednici prihvaćena je primjena hitnog postupka.
  22.  INTERPELACIJA O RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE PO PITANJU RATIFIKACIJE KONVENCIJE VIJEĆA EUROPE O SPREČAVANJU I SUZBIJANJU NASILJA NAD ŽENAMA I NASILJA U OBITELJI - podnositelji: 21 zastupnik u Hrvatskome saboru;
   Dana 17. travnja 2018. podnositelji su povukli Interpelaciju iz procedure.
   
  23.  PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O PRAVNIM POSLJEDICAMA OSUDE, KAZNENOJ EVIDENCIJI I REHABILITACIJI, prvo čitanje, P.Z. br. 245 - predlagatelj: Klub zastupnika HDZ-a;
  24.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI KAZNENOG ZAKONA, prvo čitanje, P.Z. br. 244 - predlagatelj: Klub zastupnika HDZ-a;
  25.  a) PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU PREDSJEDNICE I DIJELA ČLANOVA NACIONALNOG VIJEĆA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE; b) PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I DIJELA ČLANOVA NACIONALNOG VIJEĆA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
  26.  a) PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG VIJEĆA AGENCIJE ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE; b) PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU PREDSJEDNICE I ČLANOVA UPRAVNOG VIJEĆA AGENCIJE ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
  27.  IZVJEŠĆE O RADU NACIONALNOG VIJEĆA ZA ZNANOST, VISOKO OBRAZOVANJE I TEHNOLOŠKI RAZVOJ ZA 2016. GODINU - podnositelj: Nacionalno vijeće za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj;
  28.  IZVJEŠĆE O RADU NACIONALNOG VIJEĆA ZA ZNANOST, VISOKO OBRAZOVANJE I TEHNOLOŠKI RAZVOJ ZA 2017. GODINU - podnositelj: Nacionalno vijeće za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj;
  29.  a) PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU PREDSJEDNIKA, ZAMJENIKA PREDSJEDNIKA I ČLANOVA VIJEĆA HRVATSKE REGULATORNE AGENCIJE ZA MREŽNE DJELATNOSTI; b) PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA, ZAMJENIKA PREDSJEDNIKA I ČLANOVA VIJEĆA HRVATSKE REGULATORNE AGENCIJE ZA MREŽNE DJELATNOSTI - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
   Rasprava je zaključena 25. travnja 2018.
  30.  GODIŠNJE IZVJEŠĆE O DRŽAVNIM POTPORAMA ZA 2016. GODINU - podnositeljica: Vlada Republike Hrvatske;
   Rasprava je zaključena 26. travnja 2018.
  31.  IZVJEŠĆE O PROVEDBI PLANA PROTUMINSKOG DJELOVANJA I UTROŠENIM FINANCIJSKIM SREDSTVIMA ZA 2017. GODINU - podnositeljica: Vlada Republike Hrvatske;
  32.  PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU ČLANA I IMENOVANJU ČLANA POVJERENSTVA ZA FISKALNU POLITIKU - predlagatelj: Odbor za financije i državni proračun;
  33.  IZVJEŠĆE O RADU DRŽAVNOG UREDA ZA REVIZIJU ZA 2017. - podnositelj: Državni ured za reviziju;
  34.  IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ FINANCIJSKOJ REVIZIJI POLITIČKIH STRANAKA, NEZAVISNIH ZASTUPNIKA I ČLANOVA PREDSTAVNIČKIH TIJELA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE IZABRANIH S LISTE GRUPE BIRAČA ZA 2016. – podnositelj: Državni ured za reviziju;
  35.  KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O MINIMALNOJ PLAĆI, hitni postupak, prvo i drugo čitanje,P.Z. br. 243 - predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a;
   Dana 8. prosinca 2017. na 6. sjednici prihvaćena je primjena hitnog postupka.
  36.  KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O SPRJEČAVANJU SUKOBA INTERESA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 290 – predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a;
   Dana 14. veljače 2018. na 7. sjednici prihvaćena je primjena hitnog postupka.
  37.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O OBVEZNIM ODNOSIMA, prvo čitanje, P.Z. br. 311 - predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a;
  38.  KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RADU, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 295 - predlagatelj: zastupnik Mirando Mrsić;
   Dana 28. veljače 2018. na 7. sjednici prihvaćena je primjena hitnog postupka.
  39.  KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O DOPRINOSIMA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 296 - predlagatelj: zastupnik Mirando Mrsić;
   Dana 28. veljače 2018. na 7. sjednici prihvaćena je primjena hitnog postupka.
Rasprava je zaključena 26. travnja 2018.
  40.  KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O TRGOVINI, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 281 - predlagatelj: zastupnik Siniša Varga;
   Dana 2. veljače 2018. na 7. sjednici prihvaćena je primjena hitnog postupka.
  41.  PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI KAZNENOG ZAKONA, prvo čitanje, P.Z. br. 201 - predlagatelj: Klub zastupnika Istarskog demokratskog sabora, Primorsko-goranskog saveza i Liste za Rijeku;
  42.  KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O HRVATSKOJ NARODNOJ BANCI, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 205 - predlagatelj: zastupnik Ivan Lovrinović;
   Dana 6. listopada 2017. na 5. sjednici prihvaćena je primjena hitnog postupka.
  43.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O HRVATSKOJ RADIOTELEVIZIJI, prvo čitanje, P.Z. br. 252 - predlagatelj: Klub zastupnika Živoga zida i SNAGA-e;
  44.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O PRIVREMENOM UZDRŽAVANJU, prvo čitanje, P.Z. br. 323 - predlagatelj: Klub zastupnika Živoga zida i SNAGA-e;
  45.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI I DOPUNAMA OVRŠNOG ZAKONA, prvo čitanje, P.Z. br. 325 - predlagatelji: Klub zastupnika Živog zida i SNAGA-e, Klub zastupnika Mosta nezavisnih lista i Klub zastupnika Hrvatske seljačke stranke;
  46.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O OBVEZNIM ODNOSIMA, prvo čitanje, P.Z. br. 326 - predlagatelji: Klub zastupnika Živog zida i SNAGA-e; Klub zastupnika Mosta nezavisnih lista i Klub zastupnika Hrvatske seljačke stranke;
  47.  IZVJEŠĆE PUČKE PRAVOBRANITELJICE ZA 2017. GODINU - podnositeljica: pučka pravobraniteljica;
  48.  IZVJEŠĆE O RADU PRAVOBRANITELJA ZA OSOBE S INVALIDITETOM ZA 2017. GODINU - podnositeljica: pravobraniteljica za osobe s invaliditetom;
  49.  IZVJEŠĆE O RADU PRAVOBRANITELJICE ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA ZA 2017. GODINU - podnositeljica: pravobraniteljica za ravnopravnost spolova;
  50.  IZVJEŠĆE O RADU PRAVOBRANITELJICE ZA DJECU ZA 2016. GODINU - podnositeljica: pravobraniteljica za djecu;
  51.  IZVJEŠĆE O RADU PRAVOBRANITELJICE ZA DJECU ZA 2017. GODINU - podnositeljica: pravobraniteljica za djecu;
  52.  POSLOVNIK PRAVOBRANITELJA ZA DJECU - potvrđivanje - podnositeljica: pravobraniteljica za djecu;
  53.  PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU DVA ZAMJENIKA PRAVOBRANITELJICE ZA DJECU - predlagateljica: pravobraniteljica za djecu;
  54.  IZVJEŠĆE O RADU VIJEĆA ZA VODNE USLUGE OD OŽUJKA 2015. DO PROSINCA 2016. - podnositelj: Vijeće za vodne usluge;
  55.  KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O DRŽAVNOM UREDU ZA REVIZIJU, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P. Z. br. 206 - predlagatelj: zastupnik Ivan Lovrinović;
   Dana 13. listopada 2017. na 5. sjednici prihvaćena je primjena hitnog postupka.
  56.  GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU DRŽAVNOG ODVJETNIŠTVA ZA 2015. GODINU - podnositelj: Državno odvjetništvo Republike Hrvatske;
   Rasprava je zaključena 18. travnja 2018.
Izvješće je primljeno na znanje na 8. sjednici 20. travnja 2018. (72 glasa "za", 9 "protiv“, 11 "suzdržanih").
  57.  GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU DRŽAVNOG ODVJETNIŠTVA ZA 2016. GODINU - podnositelj: Državno odvjetništvo Republike Hrvatske;
   Rasprava je zaključena 18. travnja 2018.
Izvješće je primljeno na znanje na 8. sjednici 20. travnja 2018. (74 glasa "za", 16 "protiv“, 9 "suzdržanih").
  58.  PRIJEDLOG ODLUKE O NEDAVANJU VJERODOSTOJNOG TUMAČENJA ČLANKA 3. ZAKONA O DODATKU NA MIROVINE OSTVARENE PREMA ZAKONU O MIROVINSKOM OSIGURANJU ("Narodne novine", br. 79/09. i 114/11.) - predlagatelj: Odbor za zakonodavstvo;
  59.  PRIJEDLOG ODLUKE O NEDAVANJU VJERODOSTOJNOG TUMAČENJA ČLANKA 42. STAVKA 3. ZAKONA O IZBORIMA ZASTUPNIKA U HRVATSKI SABOR (''NARODNE NOVINE'', BR. 116/99., 109/00. – VJERODOSTOJNO TUMAČENJE, 53/03., 167/03. – ODLUKA O NEDAVANJU VJERODOSTOJNOG TUMAČENJA, 44/06. – ZAKON O DRŽAVNOM IZBORNOM POVJERENSTVU REPUBLIKE HRVATSKE, 19/07., 20/09. – VJERODOSTOJNO TUMAČENJE, 145/10., 24/11. – ZAKON O FINANCIRANJU POLITIČKIH AKTIVNOSTI I IZBORNE PROMIDŽBE, 93/11. – ODLUKA USTAVNOGA SUDA REPUBLIKE HRVATSKE I 120/11. – PROČIŠĆENI TEKST, 19/15., 104/15. – ODLUKA USTAVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE) - predlagatelj: Odbor za zakonodavstvo;
  60.  GODIŠNJE IZVJEŠĆE HRVATSKE AGENCIJE ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA ZA 2015. GODINU - podnositeljica: Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga;
  61.  GODIŠNJE IZVJEŠĆE HRVATSKE AGENCIJE ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA ZA 2016. GODINU - podnositeljica: Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga;
  62.  GODIŠNJE IZVJEŠĆE FINANCIJSKE AGENCIJE ZA 2016. GODINU - podnositeljica: Financijska agencija;
  63.  IZVJEŠTAJ O RADU AZ OBVEZNIH MIROVINSKIH FONDOVA ZA 2017. GODINU - podnositelj: AZ d.o.o. društvo za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima;
  64.  IZVJEŠTAJ O RADU OBVEZNIH MIROVINSKIH FONDOVA KOJIMA UPRAVLJA RAIFFEISEN DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE OBVEZNIM I DOBROVOLJNIM MIROVINSKIM FONDOVIMA d.d. ZA 2017. GODINU - podnositelj: Raiffeisen društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d.;
  65.  IZVJEŠTAJ O RADU OBVEZNIH MIROVINSKIH FONDOVA KOJIMA UPRAVLJA ERSTE D.O.O. DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE OBVEZNIM I DOBROVOLJNIM MIROVINSKIM FONDOVIMA ZA 2017. GODINU - podnositelj: Erste d.o.o. društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima;
  66.  IZVJEŠTAJ O RADU OBVEZNIH MIROVINSKIH FONDOVA KOJIMA UPRAVLJA PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. ZA UPRAVLJANJE OBVEZNIM I DOBROVOLJNIM MIROVINSKIM FONDOVIMA ZA 2017. GODINU - podnositelj: PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima;
  67.  IZVJEŠĆE O PROVEDBI ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA ZA 2017. GODINU - podnositeljica: povjerenica za informiranje;
  68.  PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENAMA ODLUKE O OSNIVANJU ISTRAŽNOG POVJERENSTVA ZA UTVRĐIVANJE ČINJENICA U VEZI OKOLNOSTI NASTANKA POSLOVNOG KONCERNA AGROKOR, NJEGOVE DANAŠNJE POZICIJE NA TRŽIŠTU, NASTANKA NJEGOVIH POSLOVNIH PROBLEMA, A POSEBNO DUGOVANJA PREMA DOBAVLJAČIMA TE OSTALIM VJEROVNICIMA, ULOGE REGULATORA NA TRŽIŠTIMA VEZANO ZA AGROKOROVE POSLOVNE AKTIVNOSTI I OKOLNOSTI KOJE SU DOVELE DO AKTIVNOSTI VLADE REPUBLIKE HRVATSKE PREMA AGROKORU ODNOSNO PRIJEDLOGA MOGUĆIH RJEŠENJA ZA SITUACIJU U KOJOJ SE AGROKOR NAŠAO - predlagatelji: 36 zastupnika u Hrvatskome saboru;
  69.  IZVJEŠĆE O RADU ISTRAŽNOG POVJERENSTVA ZA UTVRĐIVANJE ODGOVORNOSTI ZA REZULTATE UPRAVLJANJA I RASPOLAGANJA FINANCIJSKIM I DRUGIM RESURSIMA IMUNOLOŠKOG ZAVODA - podnositelj: Istražno povjerenstvo za utvrđivanje odgovornosti za rezultate upravljanja i raspolaganja financijskim i drugim resursima Imunološkog zavoda;
  70.  KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZBORIMA ZASTUPNIKA U HRVATSKI SABOR, drugo čitanje, P.Z. br. 11 - predlagatelj: Klub zastupnika Mosta nezavisnih lista;
  71.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SPRJEČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA TERORIZMA, prvo čitanje, P.Z. br. 304 - predlagatelj: Klub zastupnika Mosta nezavisnih lista;
  72.  PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O OSOBNOM IDENTIFIKACIJSKOM BROJU, prvo čitanje, P.Z. br. 310 - predlagatelji: Klub zastupnika GLAS-a i HSU-a i Klub zastupnika Mosta nezavisnih lista;
  73.  PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O RADU, prvo čitanje, P.Z. br. 309 - predlagatelj: Klub zastupnika GLAS-a i HSU-a;
  74.  PRIJEDLOG ZAKONA O ZABRANI GENETSKI MODIFICIRANIH ORGANIZAMA, prvo čitanje, P.Z. br. 291 - predlagatelj: zastupnik Miro Bulj;
  75.  KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRDIVANJU KONVENCIJE VIJEĆA EUROPE O SPREČAVANJU I BORBI PROTIV NASILJA NAD ŽENAMA I NASILJA U OBITELJI, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 105 - predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a;
   Dana 10. ožujka 2017. na 3. sjednici prihvaćena je primjena hitnog postupka.
Dana 19. travnja 2018. predlagatelj je povukao Prijedlog zakona iz procedure.
   
  76.  KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI OVRŠNOG ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 216 -predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a;
   Dana 8. studenoga 2017. na 6. sjednici 2017. prihvaćena je primjena hitnog postupka.
Rasprava je zaključena 25. travnja 2018.
  77.  KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O KORIŠTENJU PSA POMAGAČA I TERAPIJSKOG PSA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 221 - predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a;
   Dana 11. studenoga 2017. na 6. sjednici prihvaćena je primjena hitnog postupka.
  78.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RODILJNIM I RODITELJSKIM POTPORAMA, prvo čitanje, P.Z. br. 305 - predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a;
  79.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUZBIJANJU ZLOUPORABE DROGA, prvo čitanje, P.Z. br. 210 - predlagatelj: Klub zastupnika Živog zida i SNAGA-e;
  80.  PRIJEDLOG ZAKONA O ZAŠTITI DUŽNIKA U POSEBNIM SLUČAJEVIMA PRIJENOSA TRAŽBINA, prvo čitanje, P.Z. br. 222 - predlagatelj: Klub zastupnika Živog zida i SNAGA-e;
  81.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ISTRAŽNIM POVJERENSTVIMA, prvo čitanje, P.Z. br. 226 - predlagatelj: Klub zastupnika Živog zida i SNAGA-e;
  82.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI I DOPUNAMA ZAKONA O TRŽIŠTU TOPLINSKE ENERGIJE, prvo čitanje, P.Z. br. 232 - predlagatelj: Klub zastupnika Živog zida i SNAGA-e;
  83.  PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O DONOŠENJU PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNIH OBILJEŽJA NACIONALNOG PARKA PLITVIČKA JEZERA - predlagatelj: Klub zastupnika Živoga zida i SNAGA-e;
  84.  KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O ŠUMAMA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 237 - predlagatelj: zastupnik Ivan Lovrinović i Klub zastupnika Hrvatske seljačke stranke;
   Dana 6. prosinca 2017. na 6. sjednici prihvaćena je primjena hitnog postupka.
  85.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA OBITELJSKOG ZAKONA, prvo čitanje, P.Z. br. 228 - predlagatelj: zastupnik Ivan Pernar;
  86.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O SUDOVIMA, prvo čitanje, P.Z. br. 303 - predlagatelj: zastupnik Ivan Pernar;
  87.  PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O REPREZENTATIVNOSTI UDRUGA POSLODAVACA I SINDIKATA, prvo čitanje, P.Z. br. 227 - predlagateljica: zastupnica Ines Strenja-Linić;
  88.  PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI KAZNENOG ZAKONA, prvo čitanje, P.Z. br. 231 - predlagateljica: zastupnica Ines Strenja-Linić;
  89.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O HRVATSKOJ BANCI ZA OBNOVU I RAZVITAK, prvo čitanje, P.Z. br. 324 - predlagateljica: zastupnica Ivana Ninčević Lesandrić;
  90.  PRIJEDLOG ODLUKE O PROGLAŠENJU NACIONALNOG DANA MIROTVORSTVA I DANA SJEĆANJA NA DR. IVANA ŠRETERA - predlagatelj: zastupnik Miro Bulj;
  91.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O KAZNENOM POSTUPKU, prvo čitanje, P.Z. br. 322 - predlagatelj: zastupnik Ranko Ostojić;
  92.  PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENI ODLUKE O PROŠIRENJU JURISDIKCIJE REPUBLIKE HRVATSKE NA JADRANSKOM MORU - predlagatelj: Klub zastupnika Mosta nezavisnih lista;
  93.  PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ŠEST ČLANOVA VIJEĆA ZA GRAĐANSKI NADZOR SIGURNOSNO-OBAVJEŠTAJNIH AGENCIJA - predlagatelj: Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost;
  94.  INTERPELACIJA O RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE RADI POSTUPANJA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE VEZANIH UZ NAJAVLJENU RENACIONALIZACIJU INA-e I PRIVATIZACIJU 25 POSTO MANJE JEDNE DIONICE HEP-a - podnositelji: 19 zastupnika u Hrvatskome saboru;
  95.  INTERPELACIJA O RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE RADI NEČINJENJA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE U VEZI S UČESTALOM ZLOUPORABOM USTAŠKOG POZDRAVA "ZA DOM SPREMNI" - podnositelji: 28 zastupnika Kluba zastupnika SDP-a;
  96.  IZVJEŠĆE O RADU ODBORA ZA ETIKU U ZNANOSTI I VISOKOM OBRAZOVANJU U 2016. GODINI - podnositelj: Odbor za etiku u znanosti i visokom obrazovanju;
  97.  IZVJEŠĆE O RADU ODBORA ZA ETIKU U ZNANOSTI I VISOKOM OBRAZOVANJU U 2017. GODINI - podnositelj: Odbor za etiku u znanosti i visokom obazovanju;
  98.  IZMJENE I DOPUNE STATUTA AGENCIJE ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA - potvrđivanje - podnositeljica: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja;
   Dana 19. travnja 2018. podnositelj je povukao Izmjene i dopune Statuta iz procedure.
   
  99.  GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU NADZORNOG ODBORA HRT-a TE PROVEDBI NADZORA ZAKONITOSTI RADA I POSLOVANJA HRT-a ZA RAZDOBLJE 1. SIJEČNJA 2015. DO 31. PROSINCA 2015. - podnositelj: Nadzorni odbor Hrvatske radiotelevizije;
  100.  GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU NADZORNOG ODBORA HRT-a TE PROVEDBI NADZORA ZAKONITOSTI RADA I POSLOVANJA HRT-a ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA 2016. DO 31. PROSINCA 2016. GODINE - podnositelj: Nadzorni odbor Hrvatske radiotelevizije;
  101.  IZVJEŠĆE O POSLOVANJU HRVATSKE RADIOTELEVIZIJE ZA 2016. GODINU - podnositelj: glavni ravnatelj Hrvatske radiotelevizije;
  102.  IZBOR, IMENOVANJA I RAZRJEŠENJA;
   Rasprava je zaključena 20. travnja 2018.
   PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O RAZRJEŠENJU ČLANA I IZBORU ČLANICE ODBORA ZA EUROPSKE POSLOVE HRVATSKOGA SABORA 
  -Rasprava je zaključena 20. travnja 2018.
Odluka je donesena na 8. sjednici 20. travnja 2018. (110 glasova "za", 3 "protiv“).
   PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O RAZRJEŠENJU ČLANA I IZBORU ČLANICE ODBORA ZA OBITELJ, MLADE I SPORT HRVATSKOGA SABORA 
  -Rasprava je zaključena 20. travnja 2018.
Odluka je donesena na 8. sjednici 20. travnja 2018. (110 glasova "za", 3 "protiv“).
   PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O RAZRJEŠENJU ČLANA I IZBORU ČLANICE ODBORA ZA UNUTARNJU POLITIKU I NACIONALNU SIGURNOST HRVATSKOGA SABORA 
  -Rasprava je zaključena 20. travnja 2018.
Odluka je donesena na 8. sjednici 20. travnja 2018. (110 glasova "za", 3 "protiv“).
   PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O RAZRJEŠENJU I IZBORU ČLANA ODBORA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I PRIRODE HRVATSKOGA SABORA 
  -Rasprava je zaključena 20. travnja 2018.
Odluka je donesena na 8. sjednici 20. travnja 2018. (110 glasova "za", 3 "protiv“).
   PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O RAZRJEŠENJU I IZBORU ČLANICE ODBORA ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU POLITIKU HRVATSKOGA SABORA 
  -Rasprava je zaključena 20. travnja 2018.
Odluka je donesena na 8. sjednici 20. travnja 2018. (110 glasova "za", 3 "protiv“).
   PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O RAZRJEŠENJU I IZBORU ČLANA ODBORA ZA VANJSKU POLITIKU HRVATSKOGA SABORA 
  -Rasprava je zaključena 20. travnja 2018.
Odluka je donesena na 8. sjednici 20. travnja 2018. (110 glasova "za", 3 "protiv“).
   PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O RAZRJEŠENJU ČLANICE ODBORA ZA REGIONALNI RAZVOJ I FONDOVE EUROPSKE UNIJE HRVATSKOGA SABORA 
  -Rasprava je zaključena 20. travnja 2018.
Odluka je donesena na 8. sjednici 20. travnja 2018. (110 glasova "za", 3 "protiv“).
  103.  IZVJEŠĆE MANDATNO-IMUNITETNOG POVJERENSTVA.
   Rasprava je zaključena 11. travnja 2018.
   IZVJEŠĆE MANDATNO-IMUNITETNOG POVJERENSTVA O POČETKU MIROVANJA ZASTUPNIČKOG MANDATA ZASTUPNIKA MIROSLAVA ŠIMIĆA I POČETKU OBNAŠANJA ZASTUPNIČKE DUŽNOSTI ZAMJENICE ZASTUPNIKA SONJE ČIKOTIĆ 
  -Rasprava je zaključena 11. travnja 2018.
Odluka je donesena na 8. sjednici 11. travnja 2018. (jednoglasno, 87 glasova "za").
Dana 13. travnja 2018. dnevni red dopunjen je točkama:
  1.  PRIJEDLOG ZAKONA O PROVEDBI OPĆE UREDBE O ZAŠTITI PODATAKA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 329 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
   Dana 13. travnja 2018., na 8. sjednici, prihvaćena je primjena hitnog postupka.
Rasprava je zaključena 25. travnja 2018.
  2.  KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PRIJENOSU I OBRADI PODATAKA O PUTNICIMA U ZRAČNOM PROMETU U SVRHU SPRJEČAVANJA, OTKRIVANJA, ISTRAŽIVANJA I VOĐENJA KAZNENOG POSTUPKA ZA KAZNENA DJELA TERORIZMA I DRUGA TEŠKA KAZNENA DJELA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 294 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
  3.  KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O PATENTU, drugo čitanje, P.Z. br. 271 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
  4.  KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O ŽIGU, drugo čitanje, P.Z. br. 272 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
  5.  KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O INDUSTRIJSKOM DIZAJNU, drugo čitanje, P.Z. br. 273 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
  6.  KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O OZNAKAMA ZEMLJOPISNOG PODRIJETLA I OZNAKAMA IZVORNOSTI PROIZVODA I USLUGA, drugo čitanje, P.Z. br. 274 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
  7.  KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O ZAŠTITI TOPOGRAFIJA POLUVODIČKIH PROIZVODA, drugo čitanje, P.Z. br. 275 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
  8.  PRIJEDLOG ZA DODJELU POVELJE HRVATSKOM CRVENOM KRIŽU - podnositelj: predsjednik Hrvatskoga sabora;
  9.  GODIŠNJE IZVJEŠĆE O OBRANI ZA 2017. GODINU - podnositeljica: Vlada Republike Hrvatske;
  10.  a) PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU RAVNATELJA AGENCIJE ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA; b) PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU RAVNATELJA AGENCIJE ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
   Rasprava je zaključena 18. travnja 2018.
a) Odluka je donesena na 8. sjednici 20. travnja 2018. (114 glasova "za", 4 "suzdržana").
b) Odluka je donesena na 8. sjednici 20. travnja 2018. (78 glasova "za", 30 "protiv").
  11.  INTERPELACIJA O RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE RADI NEUSPJEHA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE U PROVOĐENJU STRUKTURNIH REFORMI - podnositelji: 23 zastupnika u Hrvatskome saboru;
  12.  PROGRAMSKO I FINANCIJSKO IZVJEŠĆE HRVATSKOG OLIMPIJSKOG ODBORA ZA 2017. GODINU - podnositelj: Hrvatski olimpijski odbor.
Dana 18. travnja 2018. dnevni red dopunjen je točkom:
  1.  PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU GLAVNOG DRŽAVNOG ODVJETNIKA REPUBLIKE HRVATSKE - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
   Rasprava je zaključena 19. travnja 2018.
Odluka je donesena na 8. sjednici 20. travnja 2018. (81 glas "za", 7 "protiv“, 42 "suzdržana").
Dana 20. travnja 2018. dnevni red dopunjen je točkama:
  1.  PRIJEDLOG ZAKONA O HRVATSKOJ MATICI ISELJENIKA, prvo čitanje, P.Z. br. 330 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
  2.  GODIŠNJE IZVJEŠĆE O PROVEDBI STRATEGIJE I ZAKONA O ODNOSIMA REPUBLIKE HRVATSKE S HRVATIMA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2017. GODINU - podnositelj: Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske


Simboli na sjednici

slijedi_rasprava_ico.jpg neraspravljeno
uraspravi_ico.jpg rasprava u tijeku
zakljuceno_ico.jpg rasprava zaključena
povuceno_ico.jpg povučeno iz procedure
Prikaz sadržaja dnevnog reda moguće je filtrirati prema priloženim statusima točaka dnevnog reda tako da se uključi polje uz oznaku statusa.
RSS20
Hrvatski sabor 2017. Pravne napomene
Powered by iSite