Naslovnica
Naslovnica Naslovnica
Naslovna
Mapa weba
English

Kontakt:


Hrvatski sabor
Trg sv. Marka 6
10 000 Zagreb

Tel.: 01/45 69 222
e-mail:
mediji@sabor.hr
          gradjani@sabor.hr

Sjednice Sabora
 
Aktualna sjednica  


Na temelju članka 216. i 224. Poslovnika Hrvatskoga sabora,  predsjednik Sabora sazvao je  2. sjednicu Hrvatskoga sabora za

                23., 24., 25., 29. i 30. studenoga te 1., 2., 6., 7., 8., 9., 10., 14. i 15. prosinca 2016. godine.

Sjednica je započela u srijedu 23. studenoga 2016. u 9.30 sati u Sabornici Hrvatskoga sabora.

Dana 23. studenoga 2016. nakon utvrđivanja dnevnog reda sjednice predviđeno je vrijeme za postavljanje pitanja Vladi Republike Hrvatske, "aktualno prijepodne".

Na sjednici je utvrđen sljedeći

Dnevni red:
  1.  KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU PROTOKOLA UZ SJEVERNOATLANTSKI UGOVOR O PRISTUPANJU CRNE GORE, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 31;
   Rasprava je zaključena 23. studenoga 2016.
Zakon je donesen na 2. sjednici 25. studenoga 2016. (96 glasova "za", 3 "protiv", 2 "suzdržana").
  2.  PRIJEDLOG GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2015. GODINU I PRIJEDLOG GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O PRIMJENI FISKALNIH PRAVILA ZA 2015. GODINU;
   Rasprava je zaključena 23. studenoga 2016.
Godišnji izvještaj je donesen na 2. sjednici 25. studenoga 2016. (99 glasova "za", 3 "protiv", 6 "suzdržanih").
- Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih voda za 2015. godinu je donesena na 2. sjednici 25. studenoga 2016. (99 glasova "za", 8 suzdržanih");
- Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 2015. godinu je donesena na 2. sjednici 25. studenoga 2016. (100 glasova "za", 10 "suzdržanih");
- Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih cesta za 2015. godinu je donesena na 2. sjednici 25. studenoga 2016. (100 glasova "za", 1 "protiv", 9 "suzdržanih");
- Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za 2015. godinu je donesena na 2. sjednici 25. studenoga 2016. (101 glas "za", 9 "suzdržanih");
- Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Centra za restrukturiranje i prodaju za 2015. godinu je donesena na 2. sjednici 25. studenoga 2016. (101 glas "za", 10 "suzdržanih");
- Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za 2015. godinu je donesena na 2. sjednici 25. studenoga 2016. (103 glasa "za", 7 "suzdržanih");
Godišnji izvještaj o primjeni fiskalnih pravila za 2015. godinu je donesen na 2. sjednici 25. studenoga 2016. (102 glasa "za", 3 "protiv", 5 "suzdržanih").
  3.  IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2015. GODINU - podnositelj: Državni ured za reviziju;
   Rasprava je zaključena 23. studenoga 2016.
Izvješće je prihvaćeno na 2. sjednici 25. studenoga 2016. (107 glasova "za", 1 "protiv", 1 "suzdržan").
  4.  PRIJEDLOG POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA PRVO POLUGODIŠTE 2016. GODINE I PRIJEDLOG POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O PRIMJENI FISKALNIH PRAVILA ZA PRVO POLUGODIŠTE 2016. GODINE;
   Rasprava je zaključena 24. studenoga 2016.
Polugodišnji izvještaj je donesen na 2. sjednici 25. studenoga 2016. (87 glasova "za", 1 "protiv", 22 "suzdržana").
- Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih voda za prvo polugodište 2016. godine je donesena na 2. sjednici 25. studenoga 2016. (82 glasa "za", 1 "protiv", 28 suzdržanih");
- Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih cesta za prvo polugodište 2016. godine je donesena na 2. sjednici 25. studenoga 2016. (82 glasa "za", 2 "protiv", 27 suzdržanih");
- Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za prvo polugodište 2016. godine je donesena na 2. sjednici 25. studenoga 2016. (81 glas "za", 8 "protiv", 22 suzdržana");
- Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za prvo polugodište 2016. godine je donesena na 2. sjednici 25. studenoga 2016. (81 glasa "za", 12 "protiv", 18 suzdržanih");
- Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Centra za restrukturiranje i prodaju za prvo polugodište 2016. godine je donesena na 2. sjednici 25. studenoga 2016. (82 glasa "za", 10 "protiv", 20 suzdržanih");
- Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za prvo polugodište 2016. godine je donesena na 2. sjednici 25. studenoga 2016. (82 glasa "za", 10 "protiv", 20 suzdržanih");.
Polugodišnji izvještaj o primjeni fiskalnih pravila za prvo polugodište 2016. je donesen na 2. sjednici 25. studenoga 2016. (82 glasa "za", 6 "protiv", 24 "suzdržana").
  5.  PRIJEDLOGA IZMJENA I DOPUNA DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2016. GODINU, I PROJEKCIJA ZA 2017. I 2018. GODINU;
   Rasprava je zaključena 24. studenoga 2016.
Izmjena i dopuna Državnog proračuna je donesena na 2. sjednici 29. studenoga 2016. (81 glas "za", 27 "protiv", 2 "suzdržana").
- Odluka o davanju suglasnosti na izmjene i dopune Financijskog plana Hrvatskih voda za 2016. godinu i projekcija za 2017. i 2018. je donesena na 2. sjednici 29. studenoga 2016. (80 glasova "za", 26 "protiv", 2 "suzdržana" ).
- Odluka o davanju suglasnosti na izmjene i dopune Financijskog plana Hrvatskih cesta za 2016. godinu i projekcija za 2017. i 2018. je donesena na 2. sjednici 29. studenoga 2016. (81 glas "za", 26 "protiv", 3 "suzdržana").
- Odluka o davanju suglasnosti na izmjene i dopune Financijskog plana Centra za restrukturiranje i prodaju za 2016. godinu i projekcija za 2017. i 2018. je donesena na 2. sjednici 29. studenoga 2016. (82 glasa "za", 27 "protiv", 3 "suzdržana").
- Odluka o davanju suglasnosti na izmjene i dopune Financijskog plana Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 2016. godinu i projekcija za 2017. i 2018. je donesena na 2. sjednici 29. studenoga 2016. (82 glasa "za", 26 "protiv", 3 "suzdržana").
- Odluka o davanju suglasnosti na izmjene i dopune Financijskog plana Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za 2016. godinu i projekcija za 2017. i 2018. je donesena na 2. sjednici 29. studenoga 2016. (81 glas "za", 26 "protiv", 3 "suzdržana").
- Odluka o davanju suglasnosti na izmjene i dopune Financijskog plana Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za 2016. godinu i projekcija za 2017. i 2018. je donesena na 2. sjednici 29. studenoga 2016. (81 glas "za", 26 "protiv", 3 "suzdržana").
  6.  KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O IZVRŠAVANJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2016. GODINU, drugo čitanje, P.Z. br. 33
   Rasprava je zaključena 25. studenoga 2016.
Zakon je donesen na 2. sjednici 29. studenoga 2016. 80 glasova "za", 26 "protiv", 3 "suzdržana" ).
  7.  PRIJEDLOG ZAKONA O OVLASTI VLADE REPUBLIKE HRVATSKE DA UREDBAMA UREĐUJE POJEDINA PITANJA IZ DJELOKRUGA HRVATSKOGA SABORA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 34;
   Rasprava je zaključena 29. studenoga 2016.
Zakon je donesen na 2. sjednici 2. prosinca 2016. (117 glasova "za", 1 "protiv", 8 "suzdržanih").
  8.  PRIJEDLOG ODLUKE O SUDJELOVANJU PRIPADNIKA ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE U MISIJI POTPORE MIRU "RESOLUTE SUPPORT" U AFGANISTANU;
   Rasprava je zaključena 25. studenoga 2016.
Odluka je donesena na 2. sjednici 25. studenoga 2016. (103 glasa "za", 3 "protiv", 5 "suzdržanih").
  9.  PRIJEDLOG ODLUKE O SUDJELOVANJU PRIPADNIKA ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE U OPERACIJAMA POTPORE MIRU UJEDINJENIH NARODA;
   Rasprava je zaključena 25. studenoga 2016.
Odluka je donesena na 2. sjednici 25. studenoga 2016. (111 glasova "za", 1 "suzdržan").
  10.  PRIJEDLOG ODLUKE O SUDJELOVANJU PRIPADNIKA ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE U OPERACIJI POTPORE MIRU KFOR NA KOSOVU;
   Rasprava je zaključena 25. studenoga 2016.
Odluka je donesena na 2. sjednici 25. studenoga 2016. (108 glasova "za", 3 "suzdržana").
  11.  PRIJEDLOG ODLUKE O SUDJELOVANJU PRIPADNIKA ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE U OPERACIJI POTPORE MIRU "EU NAVFOR SOMALIJA – ATALANTA";
   Rasprava je zaključena 25. studenoga 2016.
Odluka je donesena na 2. sjednici 25. studenoga 2016. (105 glasova "za", 4 "suzdržana").
  12.  PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU ZAMJENIKA PUČKE PRAVOBRANITELJICE - predlagateljica: pučka pravobraniteljica;
   Rasprava je zaključena 29. studenoga 2016.
Odluka je donesena na 2. sjednici 2. prosinca 2016. (124 glasa "za", 3 "suzdržana").
  13.  PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I OSAM ČLANOVA ODBORA DRŽAVNE NAGRADE ZA SPORT "FRANJO BUČAR" - predlagatelj: Središnji državni ured za šport;
   Rasprava je zaključena 29. studenoga 2016.
Odluka je donesena na 2. sjednici 2. prosinca 2016. (121 glas "za", 2 "suzdržana").
  14.  IZVJEŠĆE O RADU HRVATSKE AKADEMIJE ZNANOSTI I UMJETNOSTI U 2015. GODINI - sažetak; podnositeljica: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti;
  15.  GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU DRŽAVNE KOMISIJE ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE ZA 2015. GODINU - podnositeljica: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave;
   Rasprava je zaključena 29. studenoga 2016.
Izvješće je prihvaćeno na 2. sjednici 2. prosinca 2016. (125 glasova "za", 2 "suzdržana").
  16.  PRIJEDLOG POSLOVNIKA O IZMJENAMA POSLOVNIKA HRVATSKOGA SABORA - predlagatelj: Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav;
   Rasprava je zaključena 29. studenoga 2016.
Poslovnik o izmjenama Poslovnika je donesen na 2. sjednici 2. prosinca 2016. (115 glasova "za", 4 "protiv", 7 "suzdržanih").
  17.  IZVJEŠĆE O RADU HRVATSKOG MEMORIJALNO-DOKUMENTACIJSKOG CENTRA DOMOVINSKOG RATA ZA 2015. GODINU - podnositelj: Hrvatski memorijalno-dokumentacijskog centar domovinskog rata;
  18.  GODIŠNJE IZVJEŠĆE HRVATSKE ZAKLADE ZA ZNANOST ZA 2015. GODINU - podnositelj: Hrvatska zaklada za znanost;
  19.  GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU AGENCIJE ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA ZA 2015. GODINU - podnositelj: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja;
  20.  GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O RADU NACIONALNE ZAKLADE ZA RAZVOJ CIVILNOGA DRUŠTVA ZA 2015. GODINU - podnositelj: Upravni odbor Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva;
  21.  IZVJEŠĆE O POSLOVANJU FONDA HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI ZA 2015. GODINU - podnositelj: Fond hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji
  22.  IZVJEŠĆE O RADU AGENCIJE ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA ZA 2015. GODINU - podnositeljica: Agencija za zaštitu osobnih podataka;
  23.  PROGRAMSKO I FINANCIJSKO IZVJEŠĆE HRVATSKOG OLIMPIJSKOG ODBORA ZA 2015. GODINU - podnositelj: Hrvatski olimpijski odbor;
  24.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O FINANCIRANJU JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE, prvo čitanje, P.Z. br. 15 - predlagatelj: Klub zastupnika Mosta nezavisnih lista;
  25.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O POREZU NA DODANU VRIJEDNOST, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA - predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a, prvo čitanje, P.Z. br. 32 ;
   Dana 23. studenoga 2016. nije prihvaćena primjena hitnog postupka (41 glas "za", 70 "protiv", 3 "suzdržana").
  26.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O LOKALNIM IZBORIMA, prvo čitanje, P.Z. br 12 - Predlagatelj: Klub zastupnika HNS-a i HSU-a;
  27.  GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU HRVATSKE REGULATORNE AGENCIJE ZA MREŽNE DJELATNOSTI ZA 2015. GODINU - podnositeljica: Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti;
  28.  GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU DRŽAVNOG ODVJETNIŠTVA ZA 2015. GODINU - podnositelj: Državno odvjetništvo Republike Hrvatske;
  29.  IZVJEŠĆE PREDSJEDNIKA VRHOVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE O STANJU SUDBENE VLASTI ZA 2015. GODINU - podnositelj: predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske;
  30.  IZVJEŠĆE O RADU HRVATSKE ENERGETSKE REGULATORNE AGENCIJE ZA 2015. GODINU I IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PRORAČUNA HRVATSKE ENERGETSKE REGULATORNE AGENCIJE ZA 2015. GODINU - podnositeljica: Hrvatska energetska regulatorna agencija;
  31.  GODIŠNJE IZVJEŠĆE HRVATSKE AGENCIJE ZA MALO GOSPODARSTVO, INOVACIJE I INVESTICIJE (HAMAG-BICRO) ZA 2015. GODINU - podnositeljica: Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije;
  32.  GODIŠNJE IZVJEŠĆE HRVATSKE AGENCIJE ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA ZA 2015. GODINU - podnositeljica: Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga;
  33.  IZVJEŠĆE O RADU I POSLOVANJU HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE ZA 2015. GODINU - podnositelj: Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje;
  34.  IZVJEŠĆE O RADU UPRAVNOG VIJEĆA HINE ZA 2015. GODINU - podnositelj: Upravno vijeće Hine;
  35.  IZVJEŠĆE O POSLOVANJU HRVATSKE RADIOTELEVIZIJE ZA 2014. GODINU - podnositelj: Glavni ravnatelj Hrvatske radiotelevizije;
  36.  GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU UPRAVNOG VIJEĆA HINE ZA 2014. GODINU - podnositeljica: Hrvatska izvještajna novinska agencija;
  37.  IZVJEŠĆE O RADU VIJEĆA ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE I AGENCIJE ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE ZA 2014. GODINU - podnositeljica: Agencija za elektroničke medije;
  38.  GODIŠNJE IZVJEŠĆE FINANCIJSKE AGENCIJE ZA 2015. GODINU - podnositeljica: Financijska agencija;
  39.  GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU NADZORNOG ODBORA HRT-a TE PROVEDBI NADZORA ZAKONITOSTI RADA I POSLOVANJA HRT-a ZA RAZDOBLJE 1. SIJEČNJA 2015. DO 31. PROSINCA 2015. - podnositelj: Nadzorni odbor Hrvatske radiotelevizije;
  40.  IZVJEŠĆE O RADU PROGRAMSKOG VIJEĆA HRT-a I O PROVEDBI PROGRAMSKIH NAČELA I OBVEZA HRT-a UTVRĐENIH ZAKONOM O HRT-u I UGOVOROM IZMEĐU HRVATSKE RADIOTELEVIZIJE I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA 2015. DO 31. PROSINCA 2015. GODINE - podnositelj: Programsko vijeće Hrvatske radiotelevizije;
  41.  IZVJEŠĆE O RADU NACIONALNOG VIJEĆA ZA RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA ZA 2015. GODINU - podnositelj: Nacionalno vijeće za razvoj ljudskih potencijala;
  42.  IZVJEŠĆE MANDATNO–IMUNITETNOG POVJERENSTVA;
   Rasprava je zaključena 25. studenoga 2016.; 2. prosinca 2016.; 9. prosinca 2016.
   IZVJEŠĆE MANDATNO-IMUNITETNOG POVJERENSTVA O ZAHTJEVU ZA DAVANJE ODOBRENJA ZA VOĐENJE KAZNENOG POSTUPKA PROTIV STEVE CULEJA, ZASTUPNIKA U HRVATSKOM SABORU 
  -Rasprava je zaključena 25. studenoga 2016.
Odluka je donesena na 2. sjednici 25. studenoga 2016. (77 glasova "za", 9 "protiv", 8 "suzdržanih").
   IZVJEŠĆE MANDATNO-IMUNITETNOG POVJERENSTVA O ZAHTJEVU ZA DAVANJE ODOBRENJA ZA VOĐENJE KAZNENOG POSTUPKA PROTIV IVANA PERNARA, ZASTUPNIKA U HRVATSKOM SABORU 
  -Rasprava je zaključena 25. studenoga 2016.
Odluka je donesena na 2. sjednici 25. studenoga 2016. (69 glasova "za", 6 "protiv", 4 "suzdržana").
   IZVJEŠĆE MANDATNO-IMUNITETNOG POVJERENSTVA O ZAHTJEVU ZA DAVANJE ODOBRENJA ZA VOĐENJE KAZNENOG POSTUPKA PROTIV DAVORA ROMIĆA, ZASTUPNIKA U HRVATSKOM SABORU 
  -Rasprava je zaključena 2. prosinca 2016.
Odluka je donesena na 2. sjednici 2. prosinca 2016. (jednoglasno, 83 glasa "za").
   IZVJEŠĆE MANDATNO-IMUNITETNOG POVJERENSTVA O ZAHTJEVU ZA MIROVANJE ZASTUPNIČKOG MANDATA ZASTUPNIKA DAMIRA JELIĆA I POČETKU OBNAŠANJA ZASTUPNIČKE DUŽNOSTI ZAMJENIKA ZASTUPNIKA TOMISLAVA LIPOŠĆAKA 
  -Rasprava je zaključena 9. prosinca 2016.
Odluka je donesena na 2. sjednici 9. prosinca 2016. (jednoglasno, 108 glasova "za").
   IZVJEŠĆE MANDATNO-IMUNITETNOG POVJERENSTVA O ZAHTJEVU ZA DAVANJE ODOBRENJA ZA VOĐENJE KAZNENOG POSTUPKA PROTIV IVANA PERNARA, ZASTUPNIKA U HRVATSKOM SABORU 
  -Rasprava je zaključena 9. prosinca 2016.
  43.  IZBOR, IMENOVANJA I RAZRJEŠENJA.
   Rasprava je zaključena 9. prosinca 2016. 2016.
   PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O RAZRJEŠENJU I IZBORU ČLANOVA ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO HRVATSKOGA SABORA 
  -Rasprava je zaključena 9. prosinca 2016.
Odluka je donesena na 2. sjednici 9. prosinca 2016. (jednoglasno, 109 glasova "za").
   PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O RAZRJEŠENJU ČLANA I IZBORU ČLANICE ODBORA ZA RAD, MIROVINSKI SUSTAV I SOCIJALNO PARTNERSTVO HRVATSKOGA SABORA 
  -Rasprava je zaključena 9. prosinca 2016.
Odluka je donesena na 2. sjednici 9. prosinca 2016. (jednoglasno, 115 glasova "za").
   PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O RAZRJEŠENJU I IZBORU ČLANICA ODBORA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA HRVATSKOGA SABORA 
  -Rasprava je zaključena 9. prosinca 2016.
Odluka je donesena na 2. sjednici 9. prosinca 2016. (jednoglasno, 111 glasova "za").
   PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O IMENOVANJU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA HRVATSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVITAK 
  -Rasprava je zaključena 9. prosinca 2016. 2016.
Odluka je donesena na 2. sjednici 9. prosinca 2016. (109 glasova "za", 1 "protiv", 3 "suzdržana").
   PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O IZBORU ČLANOVA SAVJETA ZA ROBNE ZALIHE 
  -Rasprava je zaključena 9. prosinca 2016.
Odluka je donesena na 2. sjednici 9. prosinca 2016. (jednoglasno, 113 glasova "za").
   PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I PRESTANKU MANDATA PREDSJEDNICE ODBORA “NAGRADE IVAN FILIPOVIĆ” 
  -Rasprava je zaključena 9. prosinca 2016.
Odluka je donesena na 2. sjednici 9. prosinca 2016. (jednoglasno, 112 glasova "za").
   PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O IMENOVANJU ČLANICE SAVJETA JAVNE USTANOVE SPOMEN-PODRUČJA JASENOVAC 
  -Rasprava je zaključena 9. prosinca 2016. 2016.
Odluka je donesena na 2. sjednici 9. prosinca 2016. (111 glasova "za", 1 "protiv").
   PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O IZBORU ČLANA I PRESTANKU MANDATA ČLANA NADZORNOG ODBORA FINANCIJSKE AGENCIJE 
  -Rasprava je zaključena 9. prosinca 2016.
Odluka je donesena na 2. sjednici 9. prosinca 2016. (jednoglasno, 114 glasova "za").
   PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O IZBORU TRIJU ČLANOVA OTOČNOG VIJEĆA 
  -Rasprava je zaključena 9. prosinca 2016.
Odluka je donesena na 2. sjednici 9. prosinca 2016. (jednoglasno, 113 glasova "za").
   PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O RAZRJEŠENJU ČLANA I IMENOVANJU ČLANICE IZASLANSTVA HRVATSKOGA SABORA U PARLAMENTARNOJ SKUPŠTINI VIJEĆA EUROPE 
  -Rasprava je zaključena 9. prosinca 2016.
Odluka je donesena na 2. sjednici 9. prosinca 2016. (jednoglasno, 110 glasova "za").
   PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O RAZRJEŠENJU I IZBORU ČLANICE IZVRŠNOG ODBORA NACIONALNE GRUPE HRVATSKOGA SABORA PRI INTERPARLAMENTARNOJ UNIJI 
  -Rasprava je zaključena 9. prosinca 2016.
Odluka je donesena na 2. sjednici 9. prosinca 2016. (jednoglasno, 109 glasova "za").
Dana 25. studenoga 2016. dnevni red dopunjen je točkom:
  1.  PRIJEDLOG ZAKONA O JAVNOJ NABAVI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čtanje, P.Z.E. br. 37;
   Rasprava je zaključena 6. prosinca 2016.
Zakon je donesen na 2. sjednici 9. prosinca 2016. (101 glas "za", 3 "protiv", 18 "suzdržanih").
Dana 29. studenoga 2016. dnevni red je dopunjen točkama:
  1.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O FINANCIRANJU VODNOGA GOSPODARSTVA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čtanje, P.Z. br. 36;
   Dana 29. studenoga 2016. prihvaćena je primjena hitnog postupka (82 glasa "za", 28 "protiv").
Rasprava je zaključena 7. prosinca 2016.
Zakon je donesen na 2. sjednici 9. prosinca 2016. (86 glasova "za", 38 "suzdržanih").
  2.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O MIROVINSKOM OSIGURANJU, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čtanje, P.Z. br. 35;
   Dana 29. studenoga 2016. prihvaćena je primjena hitnog postupka (81 glas "za", 28 "protiv", 1 "suzdržan").
Rasprava je zaključena 7. prosinca 2016.
Zakon je donesen na 2. sjednici 9. prosinca 2016. (85 glasova "za", 26 "protiv", 14 "suzdržanih").
  3.  KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O ADMINISTRATIVNOJ SURADNJI U PODRUČJU POREZA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 26
   Rasprava je zaključena 30. studenoga 2016.
Zakon je donesen na 2. sjednici 2. prosinca 2016. (84 glasa "za", 2 "suzdržana").
  4.  KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TROŠARINAMA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 27
   Rasprava je zaključena 30. studenoga 2016.
Zakon je donesen na 2. sjednici 2. prosinca 2016. (83 glasa "za", 2 "suzdržana").
  5.  KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DODANU VRIJEDNOST, drugo čitanje, P.Z.E. br. 28
   Rasprava je zaključena 30. studenoga 2016.
Zakon je donesen na 2. sjednici 2. prosinca 2016. (78 glasova "za", 9 "protiv").
  6.  KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O UPRAVNIM PRISTOJBAMA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 29
   Rasprava je zaključena 30. studenoga 2016.
Zakon je donesen na 2. sjednici 2. prosinca 2016. (82 glasa "za", 4 "suzdržana").
  7.  KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZNOM SAVJETNIŠTVU, P.Z.E. br. 30
   Rasprava je zaključena 30. studenoga 2016.
Zakon je donesen na 2. sjednici 2. prosinca 2016. (83 glasa "za", 3 "suzdržana").
  8.  KONAČNI PRIJEDLOG OPĆEG POREZNOG ZAKONA, drugo čitanje, P.Z. br. 24
   Rasprava je zaključena 30. studenoga 2016.
Zakon je donesen na 2. sjednici 2. prosinca 2016. (83 glasa "za", 1 "protiv", 2 "suzdržana").
  9.  KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DOBIT, drugo čitanje, P.Z. br. 18
   Rasprava je zaključena 30. studenoga 2016.
Zakon je donesen na 2. sjednici 2. prosinca 2016. (82 glasa "za", 2 "protiv", 1 "suzdržan").
  10.  KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POREZU NA DOHODAK, drugo čitanje, P.Z. br. 23
   Rasprava je zaključena 1. prosinca 2016.
Zakon je donesen na 2. sjednici 2. prosinca 2016. (80 glasova "za", 2 "protiv", 4 "suzdržana").
  11.  KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O FISKALIZACIJI U PROMETU GOTOVINOM, drugo čitanje, P.Z. br. 25
   Rasprava je zaključena 30. studenoga 2016.
Zakon je donesen na 2. sjednici 2. prosinca 2016. (83 glasa "za", 2 "suzdržana").
  12.  KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POREZNOJ UPRAVI, drugo čitanje, P.Z. br. 22
   Rasprava je zaključena 30. studenoga 2016.
Zakon je donesen na 2. sjednici 2. prosinca 2016. (83 glasa "za", 2 "suzdržana").
  13.  KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DOPRINOSIMA, drugo čitanje, P.Z. br. 19
   Rasprava je zaključena 1. prosinca 2016.
Zakon je donesen na 2. sjednici 2. prosinca 2016. (83 glasa "za", 1 "protiv", 2 "suzdržana").
  14.  KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O LOKALNIM POREZIMA, drugo čitanje, P.Z. br. 17
   Rasprava je zaključena 1. prosinca 2016.
Zakon je donesen na 2. sjednici 2. prosinca 2016. (75 glasova "za", 1 "protiv", 8 "suzdržanih").
  15.  KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O CARINSKOJ SLUŽBI, drugo čitanje, P.Z. br. 21
   Rasprava je zaključena 30. studenoga 2016.
Zakon je donesen na 2. sjednici 2. prosinca 2016. (82 glasa "za", 3 "suzdržana").
  16.  KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POREZU NA PROMET NEKRETNINA, drugo čitanje, P.Z. br. 16
   Rasprava je zaključena 1. prosinca 2016.
Zakon je donesen na 2. sjednici 2. prosinca 2016. (81 glas "za", 3 "protiv", 2 "suzdržana").
  17.  KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POSEBNOM POREZU NA MOTORNA VOZILA, drugo čitanje, P.Z. br. 20
   Rasprava je zaključena 30. studenoga 2016.
Zakon je donesen na 2. sjednici 2. prosinca 2016. (83 glasa "za", 2 "suzdržana").
  18.  PRIJEDLOG ZAKONA O MJERAMA ZA SMANJENJE TROŠKOVA POSTAVLJANJA ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJSKIH MREŽA VELIKIH BRZINA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 41
   Rasprava je zaključena 2. prosinca 2016.
  19.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVNOJ IZMJERI I KATASTRU NEKRETNINA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 40
   Rasprava je zaključena 8. prosinca 2016.
  20.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O FINANCIRANJU JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 39
   Dana 29. studenoga 2016. prihvaćena je primjena hitnog postupka (83 glasa "za", 28 "protiv").
Rasprava je zaključena 1. prosinca 2016.
Zakon je donesen na 2. sjednici 2. prosinca 2016. (80 glasova "za", 1 "protiv").
Dana 2. prosinca 2016. dnevni red dopunjen je točkama:
  1.  PRIJEDLOG ZAKONA O ALTERNATIVNOM RJEŠAVANJU POTROŠAČKIH SPOROVA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 45;
  2.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RAČUNOVODSTVU, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 51;
   Rasprava je zaključena 8. prosinca 2016.
Zakon je donesen na 2. sjednici 9. prosinca 2016. (121 glas "za", 3 "suzdržana").
  3.  PRIJEDLOG ZAKONA O NABAVI I REGISTRACIJI ORUŽJA GRAĐANA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 55;
  4.  PRIJEDLOG ZAKONA O EKSPLOZIVNIM TVARIMA TE PROIZVODNJI I PROMETU ORUŽJA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br 54;
  5.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O JAVNOM BILJEŽNIŠTVU, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 43;
   Rasprava je zaključena 8. prosinca 2016.
Zakon je donesen na 2. sjednici 9. prosinca 2016. (120 glasova "za", 4 "protiv").
  6.  PRIJEDLOG ZAKONA O USPOSTAVI INFRASTRUKTURE ZA ALTERNATIVNA GORIVA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 48;
   Rasprava je zaključena 7. prosinca 2016.
Zakon je donesen na 2. sjednici 9. prosinca 2016. (100 glasova "za", 24 "protiv", 3 "suzdržana").
  7.  PRIJEDLOG ZAKONA O KOMBINIRANOM PRIJEVOZU TERETA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 53;
   Rasprava je zaključena 7. prosinca 2016.
Zakon je donesen na 2. sjednici 9. prosinca 2016. (101 glas "za", 26 "suzdržanih").
  8.  PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU PROTOKOLA O PRISTUPANJU EUROPSKE ZAJEDNICE MEĐUNARODNOJ KONVENCIJI O SURADNJI NA SIGURNOSTI ZRAČNE PLOVIDBE - EUROCONTROL OD 13. PROSINCA 1960. KAKO JE U NEKOLIKO NAVRATA IZMIJENJENA TE USUGLAŠENA PROTOKOLOM OD 27. LIPNJA 1997., S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 49;
   Rasprava je zaključena 7. prosinca 2016.
Zakon je donesen na 2. sjednici 9. prosinca 2016. (126 glasova "za", 1 "suzdržan").
  9.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O POLICIJI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 56;
  10.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O PLAĆAMA SUDACA I DRUGIH PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 47;
   Rasprava je zaključena 8. prosinca 2016.
Zakon je donesen na 2. sjednici 9. prosinca 2016. (118 glasova "za", 5 "suzdržanih").
  11.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O UGOSTITELJSKOJ DJELATNOSTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 46;
  12.  PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU OKVIRNOG SPORAZUMA IZMEĐU ŠVICARSKOG SAVEZNOG VIJEĆA I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE O PROVEDBI ŠVICARSKO-HRVATSKOG PROGRAMA SURADNJE NA SMANJENJU EKONOMSKIH I SOCIJALNIH NEJEDNAKOSTI UNUTAR PROŠIRENE EUROPSKE UNIJE, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 52;
  13.  PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA O UNAPRJEĐENJU ISPUNJAVANJA POREZNIH OBVEZA NA MEĐUNARODNOJ RAZINI I PROVEDBI FATCA-e, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 44;
   Rasprava je zaključena 8. prosinca 2016.
Zakon je donesen na 2. sjednici 9. prosinca 2016. (122 glasa "za", 3 "protiv", 1 "suzdržan").
  14.  PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU PRIVREMENOG SPORAZUMA KOJIM SE STVARA OKVIR ZA SPORAZUM O GOSPODARSKOM PARTNERSTVU IZMEĐU DRŽAVA ISTOČNE I JUŽNE AFRIKE, S JEDNE STRANE, I EUROPSKE ZAJEDNICE I NJEZINIH DRŽAVA ČLANICA, S DRUGE STRANE, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 50;
  15.  KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O LOKALNIM IZBORIMA, drugo čitanje, P.Z. br. 8 - predlagatelj: Klub zastupnika Mosta nezavisnih lista.
   Rasprava je zaključena 9. prosinca 2016.
Dana 9. prosinca 2016. dnevni red dopunjen je točkama:
  1.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O STRANCIMA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 59;
  2.  PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O POTICANJU RAZVOJA MALOG GOSPODARSTVA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 62;
   Dana 9. prosinca 2016. prihvaćena je primjena hitnog postupka (114 glasova "za", 14 "protiv").
  3.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ČLANARINAMA U TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 61;
   Dana 9. prosinca 2016. prihvaćena je primjena hitnog postupka (118 glasova "za", 15 "protiv").
  4.  PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU PROTOKOLA UZ KONVENCIJU O UGOVORU O MEĐUNARODNOM PRIJEVOZU ROBE CESTOM (CMR), S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 63;
  5.  PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU MEMORANDUMA O SUGLASNOSTI IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I ZAPOVJEDNIŠTVA VRHOVNOG SAVEZNIČKOG ZAPOVJEDNIKA ZA TRANSFORMACIJU KAO I VRHOVNOG ZAPOVJEDNIŠTVA SAVEZNIČKIH SNAGA U EUROPI U VEZI S PRUŽANJEM POTPORE DRŽAVE DOMAĆINA ZA PROVEDBU NATO VOJNIH AKTIVNOSTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 60;
  6.  PRIJEDLOG ZAKONA O MINIMALNOJ PLAĆI, prvo čitanje, P.Z. br. 57 - predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a;
   Dana 9. prosinca 2016. nije prihvaćena primjena hitnog postupka (39 glasova "za", 92 "protiv", 2 "suzdržana"). Prijedlog zakona upućen je u redovnu proceduru.
  7.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O OBVEZAMA I PRAVIMA DRŽAVNIH DUŽNOSNIKA, prvo čitanje, P.Z. br. 64 - predlagatelj: Klub zastupnika Mosta nezavisnih lista;
   Dana 9. prosinca 2016. nije prihvaćena primjena hitnog postupka (20 glasova "za", 81 "protiv", 32 "suzdržana"). Prijedlog zakona upućen je u redovnu proceduru.
  8.  PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU ZAMJENIKA I ZAMJENICE PRAVOBRANITELJICE ZA OSOBE S INVALIDITETOM - predlagateljica: pravobraniteljica za osobe s invaliditetom;
  9.  IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI UČINKOVITOSTI RADA NADZORNIH ODBORA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U VLASNIŠTVU JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE - podnositelj: Državni ured za reviziju;
  10.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O REGIONALNOM RAZVOJU REPUBLIKE HRVATSKE - predlagatelj: Klub zastupnika HNS-a i HSU-a, prvo čitanje, P.Z. br. 42;
  11.  POLUGODIŠNJA INFORMACIJA O FINANCIJSKOM STANJU, STUPNJU OSTVARENJA STABILNOSTI CIJENA I PROVEDBI MONETARNE POLITIKE ZA PRVO POLUGODIŠTE 2016 - podnositeljica: Hrvatska narodna banka;
  12.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O PODRUČJIMA POSEBNE DRŽAVNE SKRBI - predlagatelj: zastupnik Darinko Dumbović, prvo čitanje, P.Z. br. 38;
  13.  PRIJEDLOG DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2018. I 2019. GODINU;
  14.  KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZVRŠAVANJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2017. GODINU, drugo čitanje, P.Z. br. 58.


Simboli na sjednici

slijedi_rasprava_ico.jpg neraspravljeno
uraspravi_ico.jpg rasprava u tijeku
zakljuceno_ico.jpg rasprava zaključena
povuceno_ico.jpg povučeno iz procedure
Prikaz sadržaja dnevnog reda moguće je filtrirati prema priloženim statusima točaka dnevnog reda tako da se uključi polje uz oznaku statusa.
RSS20
Hrvatski sabor 2016. Pravne napomene
Impressum
Powered by iSite