Naslovnica
Naslovnica Naslovnica
Naslovna
Mapa weba
English

Kontakt:


Hrvatski sabor
Trg sv. Marka 6
10 000 Zagreb

Tel.: 01/45 69 222
e-mail:
mediji@sabor.hr
          gradjani@sabor.hr

Sjednice Sabora
 
Aktualna sjednica  

Na temelju članka 216. i 224. Poslovnika Hrvatskoga sabora, predsjednik Sabora sazvao je 3. sjednicu Hrvatskoga sabora za

                13., 14., 15., 20., 21., 27., 28., 29. travnja, 4., 5., 6., 11., 12., 13., 18., 19., 20. i 31. svibnja te 1., 2. i 3. lipnja 2016. godine.

Sjednica je započela u srijedu 13. travnja 2016. u 9.30 sati u Sabornici Hrvatskoga sabora.

Dana 13. travnja 2016., nakon utvrđivanja dnevnog reda sjednice, predviđeno je vrijeme za postavljanje pitanja Vladi Republike Hrvatske, "aktualno prijepodne".

Na sjednici je utvrđen sljedeći

Dnevni red:
  1.  IZVJEŠĆE O RADU NACIONALNOG VIJEĆA ZA ZNANOST, VISOKO OBRAZOVANJE I TEHNOLOŠKI RAZVOJ ZA 2015. GODINU - podnositelj Nacionalno vijeće za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj;
   Rasprava je zaključena 13. travnja 2016.
Izvješće je prihvaćeno na 3. sjednici 21. travnja 2016. (jednoglasno, 102 glasa "za").
  2.  KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O FAKTORINGU, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 18;
   Dana 11. ožujka 2016. prihvaćena je primjena hitnog postupka (76 glasova "za", 41 "protiv", 2 "suzdržana").
Rasprava je zaključena 13. travnja 2016.
Zakon je donesen na 3. sjednici 21. travnja 2016. (94 glasa "za", 7 "suzdržanih").
  3.  IZVJEŠĆE O RADU PROGRAMSKOG VIJEĆA HRT-a I O PROVEDBI PROGRAMSKIH NAČELA I OBVEZA HRT-a UTVRĐENIH ZAKONOM O HRT-u I UGOVOROM IZMEĐU HRVATSKE RADIOTELEVIZIJE I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA MANDATNO RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA 2014. DO 31. PROSINCA 2014. GODINE - podnositelj Programsko vijeće HRT-a;
   Rasprava je zaključena 14. travnja 2016.
Na 3. sjednici 21. travnja 2016. donesen je zaključak da se Izvješće ne prihvaća (74 glasa "za", 29 "protiv").
  4.  GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU I PROVEDBI NADZORA ZAKONITOSTI RADA I FINANCIJSKOG POSLOVANJA HRT-a ZA 2014. GODINU - podnositelj Nadzorni odbor Hrvatske radiotelevizije;
   Rasprava je zaključena 15. travnja 2016.
Na 3. sjednici 21. travnja 2016. donesen je zaključak da se Izvješće ne prihvaća (68 glasova "za", 30 "protiv", 3 "suzdržana").
  5.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O ZAŠTITI OD BUKE, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 24;
   Rasprava je zaključena 20. travnja 2016.
Zakon je donesen na 3. sjednici 21. travnja 2016. (93 glasa "za", 1 "protiv", 7 "suzdržanih").
  6.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O GENETSKI MODIFICIRANIM ORGANIZMIMA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 26;
   Rasprava je zaključena 20. travnja 2016.
Dana 21. travnja 2016. donesen je zaključak da se o Prijedlogu zakona provede rasprava u prvom čitanju, a sve primjedbe prijedlozi i mišljenja izneseni u raspravi dostavit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona (100 glasova "za", 2 "suzdržana").
  7.  PRIJEDLOG ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) BR. 98/2013 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA OD 15. SIJEČNJA 2013. O STAVLJANJU NA TRŽIŠTE I UPORABI PREKURSORA EKSPLOZIVA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 27;
   Rasprava je zaključena 20. travnja 2016.
Zakon je donesen na 3. sjednici 21. travnja 2016. (101 glas "za", 2 "suzdržana").
  8.  IZVJEŠĆE O RADU ODBORA ZA PREDSTAVKE I PRITUŽBE ZA 2014. GODINU - podnositelj Odbor za predstavke i pritužbe;
   Rasprava je zaključena 20. travnja 2016.
Izvješće je prihvaćeno na 3. sjednici 21. travnja 2016. (jednoglasno, 103 glasa "za").
  9.  IZVJEŠĆE O POSLOVANJU FONDA HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI ZA 2014. GODINU - podnositelj Upravni odbor Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelj;
  10.  IZVJEŠĆE O PROVEDBI ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA ZA 2015.GODINU - podnositeljica povjerenica za informiranje;
   Rasprava je zaključena 21. travnja 2016.
Izvješće je prihvaćeno na 3. sjednici 21. travnja 2016. (101 glas "za", 1 "suzdržan").
  11.  IZVJEŠĆE O POSLOVANJU SLOBODNIH ZONA U REPUBLICI HRVATSKOJ U 2014.GODINI;
   Rasprava je zaključena 27. travnja 2016.
Izvješće je prihvaćeno na 3. sjednici 29. travnja 2016. (105 glasova "za", 2 "suzdržana").
  12.  IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI UČINKOVITOSTI UPRAVLJANJA I RASPOLAGANJA NEKRETNINAMA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE - podnositelj Državni ured za reviziju;
   Rasprava je zaključena 28. travnja 2015.
Izvješće je prihvaćeno na 3. sjednici 18. svibnja 2016. (126 glasova "za", 2 "suzdržana").
  13.  IZVJEŠĆE PUČKE PRAVOBRANITELJICE ZA 2015. GODINU I SAŽETAK IZVJEŠĆA PUČKE PRAVOBRANITELJICE ZA 2015. GODINU - podnositeljica pučka pravobraniteljica;
   Rasprava je zaključena 19. svibnja 2016.
Izvješće nije prihvaćeno na 3. sjednici 20. svibnja 2016. (49 glasova "za", 63 "protiv", 4 "suzdržana").
  14.  IZVJEŠĆE O RADU PRAVOBRANITELJICE ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA ZA 2015.GODINU - podnositeljica pravobraniteljica za ravnopravnost spolova;
  15.  IZVJEŠĆE O RADU PRAVOBRANITELJICE ZA DJECU ZA 2015. GODINU - podnositeljica pravobraniteljica za djecu;
  16.  IZVJEŠĆE O RADU PRAVOBRANITELJICE ZA OSOBE S INVALIDITETOM ZA 2015. GODINU - podnositeljica pravobraniteljica za osobe s invaliditetom;
  17.  IZVJEŠTAJ O RADU AZ OBVEZNIH MIROVINSKIH FONDOVA ZA 2015. GODINU - podnositelj AZ obvezni mirovinski fond;
  18.  IZVJEŠTAJ O RADU OBVEZNIH MIROVINSKIH FONDOVA KOJIMA UPRAVLJA ERSTE D.O.O. DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE OBVEZNIM I DOBROVOLJNIM MIROVINSKIM FONDOVIMA ZA 2015. GODINU - podnositelj ERSTE d.o.o.;
  19.  IZVJEŠTAJ O RADU OBVEZNIH MIROVINSKIH FONDOVA PBZ CROATIA OSIGURANJE ZA 2015. GODINU - podnositelj PBZ CROATIA OSIGURANJE;
  20.  IZVJEŠTAJ O RADU OBVEZNIH MIROVINSKIH FONDOVA KOJIMA UPRAVLJA RAIFFEISEN DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE OBVEZNIM I DOBROVOLJNIM MIROVINSKIM FONDOVIMA D.D. ZA 2015. GODINU - podnositelj Raiffeisen društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d.;
  21.  KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DOBIT, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 10;
   Rasprava je zaključena 27. travnja 2016.
Zakon je donesen na 3. sjednici 13. svibnja 2016. (103 glasa "za", 2 "suzdržana").
  22.  KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) BR. 909/2014 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA OD 23. SRPNJA 2014. O POBOLJŠANJU NAMIRE VRIJEDNOSNIH PAPIRA U EUROPSKOJ UNIJI I O SREDIŠNJIM DEPOZITORIJIMA VRIJEDNOSNIH PAPIRA TE IZMJENI DIREKTIVA 98/26/EZ I 2014/65/EU TE UREDBE (EU) BR. 236/2012, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 13;
   Rasprava je zaključena 27. travnja 2016.
Zakon je donesen na 3. sjednici 29. travnja 2016. (104 glasa "za", 4 "suzdržana").
  23.  KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KONAČNOSTI NAMIRE U PLATNIM SUSTAVIMA I SUSTAVIMA ZA NAMIRU FINANCIJSKIH INSTRUMENATA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 14;
   Rasprava je zaključena 27. travnja 2016.
Zakon je donesen na 3. sjednici 29. travnja 2016. (101 glas "za", 2 "protiv", 2 "suzdržana").
  24.  KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O OTVORENIM INVESTICIJSKIM FONDOVIMA S JAVNOM PONUDOM, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 15;
   Rasprava je zaključena 27. travnja 2016.
Zakon je donesen na 3. sjednici 29. travnja 2016. (103 glasa "za", 1 "protiv", 3 "suzdržana").
  25.  KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA OPĆEG POREZNOG ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 17;
   Rasprava je zaključena 27. travnja 2016.
Zakon je donesen na 3. sjednici 29. travnja 2016. (103 glasa "za", 1 "protiv", 3 "suzdržana").
  26.  KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU KONVENCIJE O CENTRALIZIRANOM CARINJENJU U VEZI S DODJELOM NACIONALNIH TROŠKOVA NAPLATE ZADRŽANIH KAD SE TRADICIONALNA VLASTITA SREDSTVA OSIGURAJU ZA PRORAČUN EU-a, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 20;
   Rasprava je zaključena 27. travnja 2016.
Zakon je donesen na 3. sjednici 29. travnja 2016. (101 glas "za", 2 "suzdržana").
  27.  PRIJEDLOG ZAKONA O PROVEDBI CARINSKOG ZAKONODAVSTVA EUROPSKE UNIJE, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 25;
   Rasprava je zaključena 27. travnja 2016.
Zakon je donesen na 3. sjednici 29. travnja 2016. (106 glasova "za", 1 "suzdržan").
  28.  IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI UČINKOVITOSTI PROVEDBE MJERA UTVRĐENIH STRATEGIJOM RAZVOJA TURIZMA REPUBLIKE HRVATSKE DO 2020.GODINE - podnositelj Državni ured za reviziju;
   Rasprava je zaključena 4. svibnja 2016.
Izvješće je prihvaćeno na 3. sjednici 18. svibnja 2016. (jednoglasno, 127 glasova "za").
  29.  IZVJEŠĆE O RADU VIJEĆA ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE I AGENCIJE ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE ZA 2014. GODINU - podnositelj Agencija za elektroničke medije;
  30.  IZVJEŠĆE O POSLOVANJU HRVATSKE RADIOTELEVIZIJE ZA 2014. GODINU - podnositelj Hrvatska radiotelevizija;
  31.  GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU UPRAVNOG VIJEĆA HINE OD 1. SIJEČNJA 2014. DO 31. PROSINCA 2014.;
  32.  PRIJEDLOG ZAKLJUČAKA O OBUSTAVI OVRŠNIH POSTUPAKA I DELOŽACIJE POKRENUTIM OD STRANE AUSTRIJSKIH BANAKA REIFFEISEN GRUPE - predlagatelj Klub zastupnika Hrvatskih laburista - Stranke rada;
  33.  KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O USKRATI ISPLATE UVEĆANJA PLAĆA PO OSNOVI OSTVARENIH GODINA RADNOG STAŽA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 2;
   Dana 29. siječnja 2016. prihvaćena je primjena hitnog postupka (76 glasova "za", 31 "protiv", 5 "suzdržanih").
  34.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O PRAVIMA I DUŽNOSTIMA ZASTUPNIKA U HRVATSKOME SABORU, prvo čitanje, P.Z. br. 1 - predlagatelj Klub zastupnika Mosta nezavisnih lista;
   Dana 22. siječnja 2016. prihvaćena je primjena hitnog postupka (81 glas "za", 57 "protiv", 3 "suzdržana").
Dana 4. ožujka 2016. predlagatelj je uputio Prijedlog zakona u redovnu proceduru.
  35.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI I DOPUNAMA ZAKONA O RODILJNIM I RODITELJSKIM POTPORAMA, prvo čitanje, P.Z. br. 7 - predlagatelj Klub zastupnika SDP-a;
   Dana 26. veljače 2016. nije prihvaćena primjena hitnog postupka (41 glas "za", 72 "protiv").
  36.  PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O MIROVINSKOM OSIGURANJU, prvo čitanje, P.Z. br. 6 - predlagatelji Klub zastupnika SDP-a i Klub zastupnika HSU-a, Nezavisne liste Stipe Petrine i nezavisnih zastupnika;
  37.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O KAZNENOM POSTUPKU, prvo čitanje, P.Z. br. 5 - predlagatelj Klub zastupnika SDP-a;
  38.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O FINANCIRANJU POLITIČKIH AKTIVNOSTI I IZBORNE PROMIDŽBE, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 21 - predlagatelji Klub zastupnika Hrvatske socijalno-liberalne stranke, Bloka umirovljenika zajedno i nezavisne zastupnice Gordane Rusak, Klub zastupnika Mosta nezavisnih lista;
   Rasprava je zaključena 13. svibnja 2016.
Dana 18. svibnja 2016. donesen je zaključak da se o Prijedlogu zakona provede rasprava u prvom čitanju, a sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona (118 glasova "za", 7 "protiv", 1 "suzdržan")
  39.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O POSEBNIM PRAVIMA PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI, prvo čitanje, P.Z. br. 22 - predlagatelj Klub zastupnika Hrvatske stranke prava Ante Starčević;
   Dana 18. travnja 2016. predlagatelj je povukao Prijedlog zakona iz procedure.
   
  40.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O PODRUČJIMA POSEBNE DRŽAVNE SKRBI, prvo čitanje, P.Z. br. 23 - predlagatelj zastupnik Radimir Čačić;
  41.  IZVJEŠĆE MANDATNO–IMUNITETNOG POVJERENSTVA
   Rasprava je zaključena 21. travnja 2016.
   IZVJEŠĆE MANDATNO-IMUNITETNOG POVJERENSTVA O ZAHTJEVU ZA DAVANJE ODOBRENJA ZA POKRETANJE KAZNENOG POSTUPKA PROTIV DARKA MILINOVIĆA, ZASTUPNIKA U HRVATSKOM SABORU 
  -Rasprava je zaključena 21. travnja 2016.
Odluka je donesena na 3. sjednici 21. travnja 2016. (97 glasova "za", 2 "protiv", 2 "suzdržana").
  42.  IZBOR, IMENOVANJA I RAZRJEŠENJA.
   Rasprava je zaključena 13. svibnja 2016.
   PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O IMENOVANJU DRŽAVNOG POVJERENSTVA ZA PROCJENU ŠTETE OD ELEMENTARNIH NEPOGODA 
  -Rasprava je zaključena 13. svibnja 2016.
Odluka je donesena na 3. sjednici 13. svibnja 2016. (jednoglasno, 105 glasova "za").
   PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA NACIONALNOG VIJEĆA ZA VODE 
  -Rasprava je zaključena 13. svibnja 2016.
Odluka je donesena na 3. sjednici 13. svibnja 2016. (101 glas "za", 1 "protiv", 1 "suzdržan").
   PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O IZBORU ČLANOVA SAVJETA ZA ROBNE ZALIHE 
  -Rasprava je zaključena 13. svibnja 2016.
Odluka je donesena na 3. sjednici 13. svibnja 2016. (jednoglasno, 106 glasova "za").
   PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O IZBORU TRI ČLANA OTOČNOG VIJEĆA 
  -Rasprava je zaključena 13. svibnja 2016.
Odluka je donesena na 3. sjednici 13. svibnja 2016. (101 glas "za", 1 "suzdržan").
   PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O IZBORU ČLANA NADZORNOG ODBORA FINANCIJSKE AGENCIJE 
  -Rasprava je zaključena 13. svibnja 2016.
Odluka je donesena na 3. sjednici 13. svibnja 2016. (jednoglasno, 106 glasova "za").
   PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O IMENOVANJU ČLANA SAVJETA JAVNE USTANOVE SPOMEN-PODRUČJA JASENOVAC 
  -Rasprava je zaključena 13. svibnja 2016.
Odluka je donesena na 3. sjednici 13. svibnja 2016. (102 glasa "za", 1 "suzdržan").
   PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O IZBORU IZVRŠNOG ODBORA NACIONALNE GRUPE HRVATSKOGA SABORA PRI INTERPARLAMENTARNOJ UNIJI 
  -Rasprava je zaključena 13. svibnja 2016.
Odluka je donesena na 3. sjednici 13. svibnja 2016. (jednoglasno, 101 glas "za").
   PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O IMENOVANJU IZASLANSTVA HRVATSKOGA SABORA U PARLAMENTARNOJ SKUPŠTINI MEDITERANA 
  -Rasprava je zaključena 13. svibnja 2016.
Odluka je donesena na 3. sjednici 13. svibnja 2016. (jednoglasno, 104 glasa "za").
   PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O IMENOVANJU IZASLANSTVA HRVATSKOGA SABORA U PARLAMENTARNOJ DIMENZIJI SREDNJOEUROPSKE INICIJATIVE 
  -Rasprava je zaključena 13. svibnja 2016.
Odluka je donesena na 3. sjednici 13. svibnja 2016. (jednoglasno, 106 glasova "za").
   PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O IMENOVANJU DVA ČLANA IZASLANSTVA HRVATSKOGA SABORA U PARLAMENTARNOJ SKUPŠTINI UNIJE ZA MEDITERAN 
  -Rasprava je zaključena 13. svibnja 2016.
Odluka je donesena na 3. sjednici 13. svibnja 2016. (jednoglasno, 102 glasa "za").
   PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O IMENOVANJU IZASLANSTVA HRVATSKOGA SABORA U PARLAMENTARNOJ SKUPŠTINI SEECP-a. 
  -Rasprava je zaključena 13. svibnja 2016.
Odluka je donesena na 3. sjednici 13. svibnja 2016. (jednoglasno, 104 glasa "za").
Dana 21. travnja 2016. dnevni red dopunjen je točkama:
  1.  PRIJEDLOG ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EZ) BR. 1060/2009 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA OD 16. RUJNA 2009. O AGENCIJAMA ZA KREDITNI REJTING, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 28;
   Rasprava je zaključena 5. svibnja 2016.
Zakon je donesen na 3. sjednici 13. svibnja 2016. (jednoglasno, 102 glasa "za").
  2.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PROSTORNOM UREĐENJU, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 30;
   Dana 21. travnja 2016. Prijedlog zakona je upućen u redovnu proceduru (101 glas "za", 1 "suzdržan").
Rasprava je zaključena 29. travnja 2016.
Na 3. sjednici 18. svibnja 2016. donesen je zaključak da se prihvaća Prijedlog zakona. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona (124 glasova "za", 1 "protiv", 2 "suzdržana").
  3.  PRIJEDLOG ZAKONA O ALTERNATIVNOM RJEŠAVANJU POTROŠAČKIH SPOROVA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 32;
   Dana 21. travnja 2016. Prijedlog zakona je upućen u redovnu proceduru (jednoglasno, 102 glasa "za").
Rasprava je zaključena 6. svibnja 2016.
Dana 18. svibnja 2016. donesen je zaključak da se o Prijedlogu zakona provede rasprava u prvom čitanju, a sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona (jednoglasno, 125 glasova "za").
  4.  PRIJEDLOG ZAKONA O PROVEDBI UREDBI EUROPSKE UNIJE IZ PODRUČJA PLATNOG PROMETA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 33;
   Rasprava je zaključena 5. svibnja 2016.
Zakon je donesen na 3. sjednici 18. svibnja 2016. (jednoglasno, 118 glasova "za").
  5.  PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU OKVIRNOG UGOVORA O ZAJMU IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I RAZVOJNE BANKE VIJEĆA EUROPE ZA PROJEKT ZAŠTITE OD POPLAVA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 31;
   Rasprava je zaključena 4. svibnja 2016.
Zakon je donesen na 3. sjednici 18. svibnja 2016. (jednoglasno, 127 glasova "za").
  6.  PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU KRALJEVINE BELGIJE, KRALJEVINE DANSKE, SAVEZNE REPUBLIKE NJEMAČKE, IRSKE, TALIJANSKE REPUBLIKE, VELIKOG VOJVODSTVA LUKSEMBURGA, KRALJEVINE NIZOZEMSKE, EUROPSKE ZAJEDNICE ZA ATOMSKU ENERGIJU I MEĐUNARODNE AGENCIJE ZA ATOMSKU ENERGIJU O PROVEDBI ČLANKA III. STAVAKA 1. I 4. UGOVORA O NEŠIRENJU NUKLEARNOG ORUŽJA I DODATNOG PROTOKOLA UZ SPORAZUM IZMEĐU REPUBLIKE AUSTRIJE, KRALJEVINE BELGIJE, KRALJEVINE DANSKE, REPUBLIKE FINSKE, SAVEZNE REPUBLIKE NJEMAČKE, HELENSKE REPUBLIKE, IRSKE, TALIJANSKE REPUBLIKE, VELIKOG VOJVODSTVA LUKSEMBURGA, KRALJEVINE NIZOZEMSKE, PORTUGALSKE REPUBLIKE, KRALJEVINE ŠPANJOLSKE, KRALJEVINE ŠVEDSKE, EUROPSKE ZAJEDNICE ZA ATOMSKU ENERGIJU I MEĐUNARODNE AGENCIJE ZA ATOMSKU ENERGIJU O PROVEDBI ČLANKA III. STAVAKA 1. I 4. UGOVORA O NEŠIRENJU NUKLEARNOG ORUŽJA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 34;
   Rasprava je zaključena 6. svibnja 2016.
Zakon je donesen na 3. sjednici 18. svibnja 2016. (jednoglasno, 124 glasa "za").
  7.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O POSEBNIM PRAVIMA PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 29;
   Dana 21. travnja 2016. prihvaćena je primjena hitnog postupka (73 glasa "za", 26 "protiv").
Rasprava je zaključena 28. travnja 2016.
Zakon je donesen na 3. sjednici 18. svibnja 2016. (81 glas "za", 44 "protiv", 4 "suzdržana").
  8.  IZVJEŠĆE O PROVEDBI PLANA UPRAVLJANJA IMOVINOM U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2015. GODINU;
   Rasprava je zaključena 11. svibnja 2016.
Na 3. sjednici 18. svibnja 2016. donesen je zaključak da se Izvješće ne prihvaća (82 glasa "za", 38 "protiv", 1 "suzdržan").
  9.  IZVJEŠĆE O OSTVARIVANJU PRAVA NA BESPLATNU PRAVNU POMOĆ I UTROŠKU SREDSTAVA U 2015. GODINI;
  10.  PRIJEDLOG ZAKONA O NABAVI I REGISTRACIJI ORUŽJA GRAĐANA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 41;
   Rasprava je zaključena 5. svibnja 2016.
Dana 18. svibnja 2016. donesen je zaključak da se o Prijedlogu zakona provede rasprava u prvom čitanju, a sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona (jednoglasno, 125 glasova "za").
  11.  PRIJEDLOG ZAKONA O EKSPLOZIVNIM TVARIMA TE PROIZVODNJI I PROMETU ORUŽJA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 42;
   Rasprava je zaključena 5. svibnja 2016.
Dana 18. svibnja 2016. donesen je zaključak da se o Prijedlogu zakona provede rasprava u prvom čitanju, a sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona (jednoglasno, 125 glasova "za").
  12.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O PATENTU, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 35;
   Dana 21. travnja 2016. prihvaćena je primjena hitnog postupka (71 glas "za", 29 "protiv").
Rasprava je zaključena 5. svibnja 2016.
Dana 18. svibnja 2016. donesen je zaključak da se o Prijedlogu zakona provede rasprava u prvom čitanju, a sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona (124 glasa "za", 1 "suzdržan").
  13.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O ŽIGU, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 37;
   Dana 21. travnja 2016. prihvaćena je primjena hitnog postupka (71 glas "za", 30 "protiv").
Rasprava je zaključena 5. svibnja 2016.
Dana 18. svibnja 2016. donesen je zaključak da se o Prijedlogu zakona provede rasprava u prvom čitanju, a sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona (123 glasa "za", 2 "protiv").
  14.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O INDUSTRIJSKOM DIZAJNU, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 36;
   Dana 21. travnja 2016. prihvaćena je primjena hitnog postupka (71 glas "za", 30 "protiv").
Rasprava je zaključena 5. svibnja 2016.
Dana 18. svibnja 2016. donesen je zaključak da se o Prijedlogu zakona provede rasprava u prvom čitanju, a sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona (jednoglasno, 124 glasa "za").
  15.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O OZNAKAMA ZEMLJOPISNOG PODRIJETLA I OZNAKAMA IZVORNOSTI PROIZVODA I USLUGA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 38;
   Dana 21. travnja 2016. prihvaćena je primjena hitnog postupka (69 glasova "za", 29 "protiv").
Rasprava je zaključena 5. svibnja 2016.
Dana 18. svibnja 2016. donesen je zaključak da se o Prijedlogu zakona provede rasprava u prvom čitanju, a sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona (jednoglasno, 124 glasa "za").
  16.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O ZAŠTITI TOPOGRAFIJA POLUVODIČKIH PROIZVODA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 39;
   Dana 21. travnja 2016. prihvaćena je primjena hitnog postupka (71 glas "za", 28 "protiv", 1 "suzdržan").
Rasprava je zaključena 5. svibnja 2016.
Dana 18. svibnja 2016. donesen je zaključak da se o Prijedlogu zakona provede rasprava u prvom čitanju, a sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona (jednoglasno, 122 glasa "za").
  17.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O SLUŽBI U ORUŽANIM SNAGAMA REPUBLIKE HRVATSKE, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 40.
   Dana 21. travnja 2016. prihvaćena je primjena hitnog postupka (70 glasova "za", 30 "protiv").
Rasprava je zaključena 5. svibnja 2016.
Zakon je donesen na 3. sjednici 18. svibnja 2016. (jednoglasno, 128 glasova "za").
Dana 29. travnja 2016. dnevni red dopunjen je točkama:
  1.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRIJEVOZU U LINIJSKOM I POVREMENOM OBALNOM POMORSKOM PROMETU, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 50;
   Rasprava je zaključena 20. svibnja 2016.
  2.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O POMORSKOM DOBRU I MORSKIM LUKAMA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 48;
   Dana 29. travnja 2016. prihvaćena je primjena hitnog postupka (70 glasova "za", 28 "protiv", 2 "suzdržana").
  3.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O INSPEKCIJAMA U GOSPODARSTVU, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 47;
   Dana 29. travnja 2016. prihvaćena je primjena hitnog postupka (70 glasova "za", 32 "protiv", 2 "suzdržana").
Rasprava je zaključena 6. svibnja 2016.
  4.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O OBVEZAMA I PRAVIMA DRŽAVNIH DUŽNOSNIKA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 51;
   Dana 29. travnja 2016. prihvaćena je primjena hitnog postupka (69 glasova "za", 31 "protiv", 3 "suzdržana").
Dana 12. svibnja 2016. predlagatelj je tijekom rasprave prihvatio da se Prijedlog zakona uputi u redovnu proceduru.
Rasprava je zaključena 12. svibnja 2016.
Dana 18. svibnja 2016. donesen je zaključak da se o Prijedlogu zakona provede rasprava u prvom čitanju, a sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona (jednoglasno, 121 glas "za").
  5.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVNIM SLUŽBENICIMA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 49;
   Dana 29. travnja 2016. prihvaćena je primjena hitnog postupka (69 glasova "za", 33 "protiv", 1 "suzdržan").
Dana 12. svibnja 2016. predlagatelj je tijekom rasprave prihvatio da se Prijedlog zakona uputi u redovnu proceduru.
Rasprava je zaključena 12. svibnja 2016.
Dana 18. svibnja 2016. donesen je zaključak da se o Prijedlogu zakona provede rasprava u prvom čitanju, a sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona (jednoglasno, 124 glasa "za").
  6.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O LOKALNIM IZBORIMA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, prvo čitanje, P.Z. br. 43 - predlagatelji: Klub zastupnika Hrvatske narodne stranke - liberalnih demokrata, Klub zastupnika Hrvatske inicijative za dijalog - HRID i nezavisnog zastupnika Šandora Juhasa te Klub zastupnika Hrvatske stranke umirovljenika, Nezavisne liste Stipe Petrine i nezavisnih zastupnika;
   Dana 29. travnja 2016. nije prihvaćena primjena hitnog postupka (26 "glasova "za", 71 "protiv", 5 "suzdržanih"). Prijedlog zakona upućen je u redovnu proceduru.
  7.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI I DOPUNAMA ZAKONA O HRVATSKOJ NARODNOJ BANCI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 45 - predlagatelji: 45 zastupnika u Hrvatskome saboru;
   Dana 29. travnja 2016. prihvaćena je primjena hitnog postupka (69 glasova "za", 27 "protiv", 4 "suzdržana").
  8.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TRŽIŠTU TOPLINSKE ENERGIJE, prvo čitanje, P.Z. br. 44 - predlagatelj: Klub zastupnika Hrvatskih laburista – Stranke rada;
  9.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O REFERENDUMU I DRUGIM OBLICIMA OSOBNOG SUDJELOVANJA U OBAVLJANJU DRŽAVNE VLASTI I LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE, prvo čitanje, P.Z. br. 46 - predlagatelj: zastupnik Ivan Sinčić;
  10.  GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU DRŽAVNOG ODVJETNIŠTVA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2015. GODINU - podnositelj: Državno odvjetništvo Republike Hrvatske.
Dana 13. svibnja 2016. dnevni red dopunjen je točkama:
  1.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 63;
  2.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O INFORMIRANJU POTROŠAČA O HRANI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 65;
  3.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O STRANCIMA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 68;
  4.  PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU SVJETSKE POŠTANSKE KONVENCIJE SA ZAVRŠNIM PROTOKOLOM, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 57;
   Dana 13. svibnja 2016. prihvaćena je primjena hitnog postupka (75 glasova "za", 27 "protiv", 2 "suzdržana").
  5.  PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU OPĆIH PRAVILA SVJETSKE POŠTANSKE UNIJE, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 58;
   Dana 13. svibnja 2016. prihvaćena je primjena hitnog postupka (72 glasa "za", 28 "protiv", 3 "suzdržana").
  6.  PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O POŠTANSKIM USLUGAMA PLAĆANJA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 59;
   Dana 13. svibnja 2016. prihvaćena je primjena hitnog postupka (74 glasa "za", 26 "protiv", 4 "suzdržana").
  7.  PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU UGOVORA O JAMSTVU IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I EUROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ ZA FINANCIRANJE PROJEKTA RESTRUKTURIRANJA HAC-A, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 62;
   Dana 13. svibnja 2016. prihvaćena je primjena hitnog postupka (72 glasa "za", 24 "protiv", 5 "suzdržana").
  8.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O SOCIJALNOJ SKRBI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 64;
   Dana 13. svibnja 2016. prihvaćena je primjena hitnog postupka (75 glasova "za", 24 "protiv", 5 "suzdržana").
  9.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O PRIKUPLJANJU, OBRADI, POVEZIVANJU, KORIŠTENJU I RAZMJENI PODATAKA O PRIMICIMA I JAVNIM DAVANJIMA PO OSIGURANICIMA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 66;
   Dana 13. svibnja 2016. prihvaćena je primjena hitnog postupka (75 glasova "za", 24 "protiv", 4 "suzdržana").
  10.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI OVRŠNOG ZAKONA - predlagatelj: zastupnik Ivan Sinčić, prvo čitanje, P.Z. br. 52;
  11.  PRIJEDLOG ZAKONA O FINANCIRANJU POLITIČKIH AKTIVNOSTI, IZBORNE PROMIDŽBE I REFERENDUMA - predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a, prvo čitanje, P.Z. br. 53;
  12.  PRIJEDLOG ZAKONA O REFERENDUMU - predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a, prvo čitanje, P.Z. br. 54;
  13.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUZBIJANJU ZLOUPORABE DROGA - predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a, prvo čitanje, P.Z. br. 55;
  14.  PRIJEDLOG ZAKONA O PRIJENOSU VLASNIŠTVA NA DOMOVIMA UMIROVLJENIKA - predlagatelji: Klub zastupnika SDP-a, Klub zastupnika HSU-a i Nezavisne liste Stipe Petrine i nezavisnih zastupnika, prvo čitanje, P.Z. br. 56;
  15.  IZVJEŠĆE PREDSJEDNIKA VRHOVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE O STANJU SUDBENE VLASTI ZA 2015. GODINU - podnositelj: predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske;
  16.  GODIŠNJE IZVJEŠĆE O OBRANI ZA 2015. GODINU;
  17.  PROGRAMSKO I FINANCIJSKO IZVJEŠĆE HRVATSKOG OLIMPIJSKOG ODBORA ZA 2015. GODINU S PRILOGOM - podnositelj: Hrvatski olimpijski odbor;
  18.  GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O RADU NACIONALNE ZAKLADE ZA RAZVOJ CIVILNOGA DRUŠTVA ZA 2015. GODINU - podnositelj: Upravni odbor Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva;
  19.  PRIJEDLOG ODLUKE O PROGLAŠENJU "NACIONALNOG DANA AMBLIOPIJE";
  20.  PRIJEDLOG ZAKONA O HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KOMORI - predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a, prvo čitanje, P.Z. br. 60;
  21.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UPRAVLJANJU I RASPOLAGANJU IMOVINOM U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE - predlagatelj: Klub zastupnika Hrvatske narodne stranke - liberalnih demokrata, prvo čitanje, P.Z. br. 61;
  22.  GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU AGENCIJE ZA TRŽIŠNO NATJECANJE ZA 2015. GODINU - podnositelj: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja;
  23.  PRIJEDLOG ZAKONA O PRIJENOSU MIROVINSKIH PRAVA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 67;
  24.  IZVJEŠĆE O PROVEDBI PLANA HUMANITARNOG RAZMINIRANJA I UTROŠENIM FINANCIJSKIM SREDSTVIMA ZA 2015. GODINU;
  25.  IZVJEŠĆE O RADU HRVATSKE AKADEMIJE ZNANOSTI I UMJETNOSTI U 2015. GODINI - sažetak.
Dana 20. svibnja 2016. dnevni red dopunjen je točkama:
  1.  PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI KAZNENOG ZAKONA, prvo čitanje, P.Z. br. 69 - predlagatelj Klub zastupnika SDP-a;
  2.  PRIJEDLOG ZAKONA O PRESTANKU VAŽENJA ZAKONA O ZAKLADI "HRVATSKA KUĆA - CROATIA HOUSE", prvo čitanje, P.Z. br. 70;
  3.  PRIJEDLOG GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2015. GODINU I PRIJEDLOG GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O PRIMJENI FISKALNIH PRAVILA ZA 2015. GODINU;
  4.  PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENI ODLUKE O SUDJELOVANJU PRIPADNIKA ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE U MISIJI POTPORE MIRU „RESOLUTE SUPPORT“ U AFGANISTANU
  5.  GODIŠNJE IZVJEŠĆE O DRŽAVNIM POTPORAMA ZA 2014. GODINU;
  6.  IZVJEŠĆE O POSLOVANJU FONDA HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI ZA 2015. GODINU - podnositelj: Fond hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji;
  7.  IZVJEŠĆE MINISTRA UNUTARNJIH POSLOVA O OBAVLJANJU POLICIJSKIH POSLOVA U 2015. GODINI - podnositelj: ministar unutarnjih poslova;
  8.  INTERPELACIJA O RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE NA PODRUČJU RADNOG ZAKONODAVSTVA - REGULIRANJE RADA NA ODREĐENO VRIJEME - podnositelji: 16 zastupnika u Hrvatskome saboru;
  9.  INTERPELACIJA O RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE RADI POSTUPANJA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE U POSTUPCIMA KOJI ĆE SE PRED MEĐUNARODNIM ARBITRAŽNIM SUDIŠTIMA POKRENUTI PROTIV REPUBLIKE HRVATSKE ZBOG DONOŠENJA ZAKONA O IZMJENI I DOPUNAMA ZAKONA O POTROŠAČKOM KREDITIRANJU I ZAKONA O IZMJENI I DOPUNAMA ZAKONA O KREDITNIM INSTITUCIJAMA - podnositelji 25 zastupnika Kluba zastupnika SDP-a;
  10.  PRIJEDLOG ZA POKRETANJE PITANJA POVJERENJA TOMISLAVU KARAMARKU, PRVOM POTPREDSJEDNIKU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE - predlagatelji: 39 zastupnika u Hrvatskome saboru;


Simboli na sjednici

slijedi_rasprava_ico.jpg neraspravljeno
uraspravi_ico.jpg rasprava u tijeku
zakljuceno_ico.jpg rasprava zaključena
povuceno_ico.jpg povučeno iz procedure
Prikaz sadržaja dnevnog reda moguće je filtrirati prema priloženim statusima točaka dnevnog reda tako da se uključi polje uz oznaku statusa.
RSS20
Hrvatski sabor 2016. Pravne napomene
Impressum
Powered by iSite