Naslovnica
Naslovnica Naslovnica
Naslovna
Mapa weba
English

Kontakt:


Hrvatski sabor
Trg sv. Marka 6
10 000 Zagreb

Tel.: 01/45 69 222
e-mail:
mediji@sabor.hr
          gradjani@sabor.hr

Sjednice Sabora
 
Aktualna sjednica  


Na temelju članka 216. i 224. Poslovnika Hrvatskoga sabora, predsjednik Sabora sazvao je 3. sjednicu Hrvatskoga sabora za

17., 18., 19., 20., 25., 26., 27. siječnja i 1., 2., 3., 8., 9., 10., 15., 16., 17. veljače;
1., 2., 3., 8., 9., 10.,15., 16.,17., 22., 23., 24., 29., 30., 31. ožujka;
5., 6., 7., 19., 20., 21., 26., 27. i 28. travnja te 2., 3., 4. i 5. svibnja 2017. godine.

Sjednica je započela u utorak, 17. siječnja 2017. u 9.30 sati u Sabornici Hrvatskoga sabora. Nakon utvrđivanja dnevnog reda sjednice održano je aktualno prijepodne - vrijeme za postavljanje zastupničkih pitanja Vladi Republike Hrvatske.

Na sjednici je utvrđen sljedeći
Dnevni red:
  1.  KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O STRANCIMA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 59;
   Rasprava je zaključena 17. siječnja 2017.
Na 3. sjednici 20. siječnja 2017. donesen je zaključak: "O Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o strancima, s Konačnim prijedlogom zakona provedena je rasprava u 1. čitanju. Sve primjedbe i prijedlozi iz rasprave bit će dostavljeni predlagatelju da ih uzme u obzir prilikom izrade Konačnog prijedloga zakona" (121 glas "za", 2 "protiv", 2 "suzdržana").
  2.  IZVJEŠĆE PREDSJEDNIKA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE O ODRŽANIM SASTANCIMA EUROPSKOG VIJEĆA TIJEKOM 2016. GODINE;
   Rasprava je zaključena 18. siječnja 2017.
Izvješće je prihvaćeno na 3. sjednici 20. siječnja 2017. (112 glasova "za", 2 "protiv", 3 "suzdržana").
  3.  KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O NABAVI I REGISTRACIJI ORUŽJA GRAĐANA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 55;
   Rasprava je zaključena 18. siječnja 2017.
Na 3. sjednici 20. siječnja 2017. donesen je zaključak: "O Prijedlogu zakona o nabavi i registraciji oružja građana, s Konačnim prijedlogom zakona provedena je rasprava u 1. čitanju. Sve primjedbe i prijedlozi iz rasprave bit će dostavljeni predlagatelju da ih uzme u obzir prilikom izrade Konačnog prijedloga zakona" (117 glasova "za", 4 "suzdržana").
  4.  KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O EKSPLOZIVNIM TVARIMA TE PROIZVODNJI I PROMETU ORUŽJA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 54;
   Rasprava je zaključena 18. siječnja 2017.
Na 3. sjednici 20. siječnja 2017. donesen je zaključak: "O Prijedlogu zakona o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja, s Konačnim prijedlogom zakona provedena je rasprava u 1. čitanju. Sve primjedbe i prijedlozi iz rasprave bit će dostavljeni predlagatelju da ih uzme u obzir prilikom izrade Konačnog prijedloga zakona" (120 glasova "za", 2 "protiv", 1 "suzdržan").
  5.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 74;
   Dana 17. siječnja 2017. prihvaćena je primjena hitnog postupka (82 glasa "za", 13 "protiv", 1 "suzdržan").
Rasprava je zaključena 19. siječnja 2017.
Zakon je donesen na 3. sjednici 20. siječnja 2017. (84 glasa "za", 34 "protiv", 2 "suzdržana").
  6.  PRIJEDLOG ZAKONA O ZAŠTITI OD NASILJA U OBITELJI, prvo čitanje, P.Z.E. br. 67;
   Rasprava je zaključena 25. siječnja 2017.
Na 3. sjednici 8. veljače 2017. donesen je zaključak da se prihvaća Prijedlog zakona. Sve primjedbe i prijedlozi iz rasprave bit će dostavljeni predlagatelju da ih uzme u obzir prilikom izrade Konačnog prijedloga zakona. (119 glasova "za", 2 "suzdržana").
  7.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 68;
   Rasprava je zaključena 26. siječnja 2017.
Na 3. sjednici 8. veljače 2017. donesen je zaključak da se prihvaća Prijedlog zakona. Sve primjedbe i prijedlozi iz rasprave bit će dostavljeni predlagatelju da ih uzme u obzir prilikom izrade Konačnog prijedloga zakona. (jednoglasno, 121 glas "za").
  8.  PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O ZAŠTITI SVJEDOKA, prvo čitanje, P.Z. br. 69;
   Rasprava je zaključena 27. siječnja 2017.
Na 3. sjednici 8. veljače 2017. donesen je zaključak da se prihvaća Prijedlog zakona. Sve primjedbe i prijedlozi iz rasprave bit će dostavljeni predlagatelju da ih uzme u obzir prilikom izrade Konačnog prijedloga zakona. (119 glasova "za", 3 "protiv").
  9.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RADNOM VREMENU, OBVEZNIM ODMORIMA MOBILNIH RADNIKA I UREĐAJIMA ZA BILJEŽENJE U CESTOVNOM PRIJEVOZU, prvo čitanje, P.Z.E. br. 70;
   Rasprava je zaključena 1. veljače 2017.
Na 3. sjednici 8. veljače 2017. donesen je zaključak da se prihvaća Prijedlog zakona. Sve primjedbe i prijedlozi iz rasprave bit će dostavljeni predlagatelju da ih uzme u obzir prilikom izrade Konačnog prijedloga zakona. (115 glasova "za", 3 "protiv", 2 "suzdržana").
  10.  PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU UGOVORA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE MAĐARSKE O RAZMJENI I UZAJAMNOJ ZAŠTITI KLASIFICIRANIH PODATAKA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 71:
   Dana 17. siječnja 2017. prihvaćena je primjena hitnog postupka (103 glasa "za", 2 "protiv").
Rasprava je zaključena 1. veljače 2017.
Na 3. sjednici 8. veljače 2017. donesen je zaključak da se prihvaća Prijedlog zakona. Sve primjedbe i prijedlozi iz rasprave bit će dostavljeni predlagatelju da ih uzme u obzir prilikom izrade Konačnog prijedloga zakona. (120 glasova "za", 2 "suzdržana").
  11.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O AUTORSKOM PRAVU I SRODNIM PRAVIMA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 72;
   Rasprava je zaključena 3. veljače 2017.
Na 3. sjednici 8. veljače 2017. donesen je zaključak da se prihvaća Prijedlog zakona. Sve primjedbe i prijedlozi iz rasprave bit će dostavljeni predlagatelju da ih uzme u obzir prilikom izrade Konačnog prijedloga zakona. (82 glasa "za", 4 "protiv", 35 "suzdržanih").
  12.  PRIJEDLOG ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) 2015/757 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA OD 29. TRAVNJA 2015. O PRAĆENJU EMISIJA UGLJIKOVA DIOKSIDA IZ POMORSKOG PROMETA, IZVJEŠĆIVANJU O NJIMA I NJIHOVOJ VERIFIKACIJI TE O IZMJENI DIREKTIVE 2009/16/EZ, prvo čitanje, P.Z.E. br. 73;
   Rasprava je zaključena 1. veljače 2017.
Na 3. sjednici 8. veljače 2017. donesen je zaključak da se prihvaća Prijedlog zakona. Sve primjedbe i prijedlozi iz rasprave bit će dostavljeni predlagatelju da ih uzme u obzir prilikom izrade Konačnog prijedloga zakona. (114 glasova "za", 3 "protiv", 3 "suzdržana").
  13.  PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU OSAM ČLANOVA NACIONALNOG VIJEĆA ZA ZNANOST, VISOKO OBRAZOVANJE I TEHNOLOŠKI RAZVOJ - predlagatelj: Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu;
   Rasprava je zaključena 9. veljače 2017.
Odluka je donesena na 3. sjednici 10. veljače 2016. (118 glasova "za", 15 "suzdržanih").
  14.  IZVJEŠĆE O RADU AGENCIJE ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA ZA 2015. GODINU - podnositeljica: Agencija za zaštitu osobnih podataka;
   Rasprava je zaključena 6. travnja 2017.
Izvješće je prihvaćeno na 3. sjednici 21. travnja 2017. (113 glasova "za", 1 "protiv", 1 "suzdržan").
  15.  GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU HRVATSKE REGULATORNE AGENCIJE ZA MREŽNE DJELATNOSTI ZA 2015. GODINU - podnositeljica: Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti;
   Rasprava je zaključena 7. travnja 2017.
Izvješće nije prihvaćeno na 3. sjednici 21. travnja 2017. (40 glasova "za", 69 "protiv", 3 "suzdržana")
  16.  GODIŠNJE IZVJEŠĆE HRVATSKE AGENCIJE ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA ZA 2015. GODINU - podnositeljica: Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga;
  17.  IZVJEŠĆE PREDSJEDNIKA VRHOVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE O STANJU SUDBENE VLASTI ZA 2015. GODINU - podnositelj: predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske;
  18.  GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU DRŽAVNOG ODVJETNIŠTVA ZA 2015. GODINU - podnositelj: Državno odvjetništvo Republike Hrvatske;
  19.  IZVJEŠĆE O RADU HRVATSKE ENERGETSKE REGULATORNE AGENCIJE ZA 2015. GODINU I IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PRORAČUNA HRVATSKE ENERGETSKE REGULATORNE AGENCIJE ZA 2015. GODINU - podnositeljica: Hrvatska energetska regulatorna agencija;
   Rasprava je zaključena 20. travnja 2017.
Izvješće je primljeno na znanje na 3. sjednici 21. travnja 2017. (70 glasova "za", 29 "protiv", 6 "suzdržanih").
  20.  GODIŠNJE IZVJEŠĆE HRVATSKE AGENCIJE ZA MALO GOSPODARSTVO, INOVACIJE I INVESTICIJE (HAMAG-BICRO) ZA 2015. GODINU - podnositeljica: Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije;
  21.  IZVJEŠĆE O RADU NACIONALNOG VIJEĆA ZA RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA ZA 2015. GODINU - podnositelj: Nacionalno vijeće za razvoj ljudskih potencijala;
  22.  GODIŠNJE IZVJEŠĆE HRVATSKE ZAKLADE ZA ZNANOST ZA 2015. GODINU - podnositeljica: Hrvatska zaklada za znanost;
  23.  PRIJEDLOG PLANA USKLAĐIVANJA ZAKONODAVSTVA REPUBLIKE HRVATSKE S PRAVNOM STEČEVINOM EUROPSKE UNIJE ZA 2017. GODINU - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
  24.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O POREZU NA DODANU VRIJEDNOST, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA - predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a, prvo čitanje, P.Z. br. 32;
   Dana 23. studenoga 2016. nije prihvaćena primjena hitnog postupka (41 glas "za", 70 "protiv", 3 "suzdržana").
Rasprava je zaključena 20. travnja 2017.
Na 3. sjednici 21. travnja 2017. donesen je zaključak da se ne prihvaća Prijedlog zakona. (71 glas "za", 36 "protiv", 1 "suzdržan").
Na 3. sjednici 21. travnja 2017. donesen je zaključak kojim se zadužuje Vlada Republike Hrvatske da razmotri prijedloge iznesene na 4. sjednici Odbora za obitelj, mlade i sport Hrvatskoga sabora, te na temelju istih pripremi izmjene i dopune Zakona o dadiljama, kojim će djelatnost dadilja biti organizirana tako da svi pružatelji ovih usluga budu oslobođeni plaćanja poreza na dodanu vrijednost. (jednoglasno, 111 glasova "za").
  25.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O LOKALNIM IZBORIMA, prvo čitanje, P.Z. br. 12 - predlagatelj: Klub zastupnika HNS-a i HSU-a;
  26.  PRIJEDLOG ZAKONA O MINIMALNOJ PLAĆI, prvo čitanje, P.Z. br. 57 - predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a;
   Dana 9. prosinca 2016. nije prihvaćena primjena hitnog postupka (39 glasova "za", 92 "protiv", 2 "suzdržana"). Prijedlog zakona upućen je u redovnu proceduru.
Rasprava je zaključena 30. ožujka 2017.
Na 3. sjednici 31. ožujka 2017. donesen je zaključak da se ne prihvaća Prijedlog zakona. (62 glasa "za", 43 "protiv", 3 "suzdržana").
  27.  PRIJEDLOG ODLUKE O OSNIVANJU ISTRAŽNOG POVJERENSTVA ZA UTVRĐIVANJE ODGOVORNOSTI ZA REZULTATE UPRAVLJANJA I RASPOLAGANJA FINANCIJSKIM I DRUGIM RESURSIMA IMUNOLOŠKOG ZAVODA – predlagatelji: 30 zastupnika u Hrvatskome saboru;
   Rasprava je zaključena 8. veljače 2017.
Odluka je donesena na 3. sjednici 10. veljače 2017. (jednoglasno, 139 glasova "za").
  28.  IZVJEŠĆE O PROVEDBI NACIONALNE STRATEGIJE I AKCIJSKOG PLANA SUZBIJANJA ZLOUPORABE DROGA U REPUBLICI HRVATSKOJ ZA 2015. GODINU;
  29.  IZVJEŠĆE O STANJU I RADU KAZNIONICA, ZATVORA I ODGOJNIH ZAVODA ZA 2015. GODINU - podnositeljica: Vlada Republike Hrvatske;
  30.  IZVJEŠĆE O POSLOVANJU SLOBODNIH ZONA U REPUBLICI HRVATSKOJ U 2015. GODINI - podnositeljica: Vlada Republike Hrvatske;
  31.  GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU AGENCIJE ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA ZA 2015. GODINU - podnositeljica: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja;
  32.  GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O RADU NACIONALNE ZAKLADE ZA RAZVOJ CIVILNOGA DRUŠTVA ZA 2015. GODINU - podnositelj: Upravni odbor Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva;
  33.  IZVJEŠĆE O POSLOVANJU FONDA HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI ZA 2015. GODINU - podnositelj: Fond hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji;
  34.  PROGRAMSKO I FINANCIJSKO IZVJEŠĆE HRVATSKOG OLIMPIJSKOG ODBORA ZA 2015. GODINU - podnositelj: Hrvatski olimpijski odbor;
  35.  IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI UČINKOVITOSTI RADA NADZORNIH ODBORA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U VLASNIŠTVU JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE - podnositelj: Državni ured za reviziju;
  36.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O REGIONALNOM RAZVOJU REPUBLIKE HRVATSKE - predlagatelj: Klub zastupnika HNS-a i HSU-a, prvo čitanje, P.Z. br. 42;
  37.  POLUGODIŠNJA INFORMACIJA O FINANCIJSKOM STANJU, STUPNJU OSTVARENJA STABILNOSTI CIJENA I PROVEDBI MONETARNE POLITIKE ZA PRVO POLUGODIŠTE 2016. - podnositeljica: Hrvatska narodna banka;
  38.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O PODRUČJIMA POSEBNE DRŽAVNE SKRBI - predlagatelj: zastupnik Darinko Dumbović, prvo čitanje, P.Z. br. 38;
  39.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 66 - predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a;
   Dana 17. siječnja 2017. prihvaćena je primjena hitnog postupka (94 glasa "za", 13 "protiv").
Rasprava je zaključena 19. siječnja 2017.
Na 3. sjednici 20. siječnja 2017. donesen je zaključak da se ne prihvaća Prijedlog zakona (79 glasova "za", 41 "protiv", 2 "suzdržana").
  40.  PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O HRVATSKOJ RADIOTELEVIZIJI, prvo čitanje, P.Z. br. 65 - predlagatelj: Klub zastupnika HNS-a i HSU-a;
  41.  IZVJEŠĆE O RADU VIJEĆA ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE I AGENCIJE ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE ZA 2015. GODINU - podnositeljica: Agencija za elektroničke medije;
  42.  IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI UČINKOVITOSTI SUSTAVA JAVNE NABAVE U TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA - podnositelj: Državni ured za reviziju;
  43.  IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ FINANCIJSKOJ REVIZIJI POLITIČKIH STRANAKA, NEZAVISNIH ZASTUPNIKA I ČLANOVA PREDSTAVNIČKIH TIJELA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE IZABRANIH S LISTE GRUPE BIRAČA ZA 2015. GODINU - podnositelj: Državni ured za reviziju;
  44.  IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI UČINKOVITOSTI NABAVE I PRAVILNOSTI KORIŠTENJA SLUŽBENIH VOZILA PRORAČUNSKIH KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA - podnositelj: Državni ured za reviziju;
  45.  IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI UČINKOVITOSTI GOSPODARENJA MINERALNIM SIROVINAMA - podnositelj: Državni ured za reviziju;
  46.  IZVJEŠĆE O RADU DRŽAVNOG UREDA ZA REVIZIJU ZA 2016. GODINU - podnositelj: Državni ured za reviziju;
  47.  IZVJEŠĆE MINISTRA UNUTARNJIH POSLOVA O OBAVLJANJU POLICIJSKIH POSLOVA U 2015. GODINI - podnositelj: ministar unutarnjih poslova;
  48.  IZVJEŠĆE O RADU UPRAVNOG VIJEĆA HINE ZA 2015. GODINU - podnositelj: Upravno vijeće Hine;
  49.  IZVJEŠĆE O POSLOVANJU HRVATSKE RADIOTELEVIZIJE ZA 2014. GODINU - podnositelj: glavni ravnatelj Hrvatske radiotelevizije;
  50.  IZVJEŠĆE O POSLOVANJU HRVATSKE RADIOTELEVIZIJE ZA 2015. GODINU - podnositelj: glavni ravnatelj Hrvatske radiotelevizije;
  51.  GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU UPRAVNOG VIJEĆA HINE ZA 2014. GODINU - podnositeljica: Hrvatska izvještajna novinska agencija;
  52.  IZVJEŠĆE O RADU VIJEĆA ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE I AGENCIJE ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE ZA 2014. GODINU - podnositeljica: Agencija za elektroničke medije;
  53.  GODIŠNJE IZVJEŠĆE FINANCIJSKE AGENCIJE ZA 2015. GODINU - podnositeljica: Financijska agencija;
  54.  GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU NADZORNOG ODBORA HRT-a TE PROVEDBI NADZORA ZAKONITOSTI RADA I POSLOVANJA HRT-a ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA 2015. DO 31. PROSINCA 2015. - podnositelj: Nadzorni odbor Hrvatske radiotelevizije;
  55.  IZVJEŠĆE O RADU PROGRAMSKOG VIJEĆA HRT-a I O PROVEDBI PROGRAMSKIH NAČELA I OBVEZA HRT-a UTVRĐENIH ZAKONOM O HRT-u I UGOVOROM IZMEĐU HRVATSKE RADIOTELEVIZIJE I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA 2015. DO 31. PROSINCA 2015. GODINE - podnositelj: Programsko vijeće Hrvatske radiotelevizije;
  56.  IZVJEŠĆE MANDATNO-IMUNITETNOG POVJERENSTVA;
   Rasprava je zaključena 20. siječnja 2017.; 8. veljače 2017.; 10. veljače 2017.; 17. veljače 2017.; 10. ožujka 2017.; 17. ožujka 2017.; 19. travnja 2017.; 21. travnja 2017.; 4. svibnja 2017.
   IZVJEŠĆE MANDATNO-IMUNITETNOG POVJERENSTVA O ZAHTJEVU ZA DAVANJE ODOBRENJA ZA POKRETANJE KAZNENOG POSTUPKA PROTIV BOŽE PETROVA, ZASTUPNIKA U HRVATSKOM SABORU 
  -Rasprava je zaključena 20. siječnja 2017.
Odluka je donesena na 3. sjednici 8. veljače 2017. (116 glasova "za", 6 "suzdržanih").
   IZVJEŠĆE MANDATNO-IMUNITETNOG POVJERENSTVA O ZAHTJEVU ZA DAVANJE ODOBRENJA ZA POKRETANJE KAZNENOG POSTUPKA PROTIV MIRE BULJA, ZASTUPNIKA U HRVATSKOM SABORU 
  -Rasprava je zaključena 20. siječnja 2017.
Odluka je donesena na 3. sjednici 8. veljače 2017. (111 glasova "za", 4 "protiv", 6 "suzdržanih").
   IZVJEŠĆE MANDATNO-IMUNITETNOG POVJERENSTVA O ZAHTJEVU ZA DAVANJE ODOBRENJA ZA POKRETANJE KAZNENOG POSTUPKA PROTIV prof. dr. sc. MILORADA PUPOVCA, ZASTUPNIKA U HRVATSKOM SABORU 
  -Rasprava je zaključena 20. siječnja 2017.
Odluka je donesena na 3. sjednici 8. veljače 2017. (114 glasova "za", 3 "protiv", 5 "suzdržanih").
   IZVJEŠĆE MANDATNO-IMUNITETNOG POVJERENSTVA O ZAHTJEVU ZA DAVANJE ODOBRENJA ZA NASTAVAK VOĐENJA KAZNENOG POSTUPKA PROTIV NIKOLE GRMOJE, ZASTUPNIKA U HRVATSKOM SABORU 
  -Rasprava je zaključena 8. veljače 2017.
Odluka je donesena na 3. sjednici 10. veljače 2017. (130 glasova "za", 2 "suzdržana").
   IZVJEŠĆE MANDATNO-IMUNITETNOG POVJERENSTVA O ZAHTJEVU ZA DAVANJE ODOBRENJA ZA VOĐENJE KAZNENOG POSTUPKA PROTIV MARA KRISTIĆA, ZASTUPNIKA U HRVATSKOM SABORU 
  -Rasprava je zaključena 8. veljače 2017.
Odluka je donesena na 3. sjednici 10. veljače 2017. (jednoglasno, 132 glasa "za").
   IZVJEŠĆE MANDATNO-IMUNITETNOG POVJERENSTVA O POČETKU MIROVANJA ZASTUPNIČKOG MANDATA ZASTUPNIKA ZORANA MILANOVIĆA 
  -Rasprava je zaključena 8. veljače 2017.
Odluka je donesena na 3. sjednici 10. veljače 2017. (134 glasa "za", 1 "protiv", 1 "suzdržan").
   IZVJEŠĆE MANDATNO-IMUNITETNOG POVJERENSTVA O ZAHTJEVU ZA DAVANJE ODOBRENJA ZA LIŠENJE SLOBODE, ODREĐIVANJE PRITVORA, ISTRAŽNOG ZATVORA I POKRETANJA KAZNENOG POSTUPKA PROTIV TOMISLAVA SAUCHE, ZASTUPNIKA U HRVATSKOM SABORU 
  -Rasprava je zaključena 10. veljače 2017.
Odluka za davanje odobrenja za lišenje slobode, određivanje pritvora i istražnog zatvora je donesena na 3. sjednici 10. veljače 2017. (135 glasova "za", 1 "protiv").
Odluka za davanje odobrenja za pokretanja kaznenog postupka je donesena na 3. sjednici 10. veljače 2017. (134 glasa "za", 1 "protiv").
   IZVJEŠĆE MANDATNO-IMUNITETNOG POVJERENSTVA O ZAHTJEVU ZA DAVANJE ODOBRENJA ZA POKRETANJE KAZNENOG POSTUPKA PROTIV RANKA OSTOJIĆA, ZASTUPNIKA U HRVATSKOM SABORU 
  -Rasprava je zaključena 17. veljače 2017.
Odluka je donesena na 3. sjednici 17. veljače 2017. (102 glasa "za", 2 "protiv").
   IZVJEŠĆE MANDATNO–IMUNITETNOG POVJERENSTVA O POČETKU OBNAŠANJA ZASTUPNIČKE DUŽNOSTI ZAMJENIKA ZASTUPNIKA ALENA PRELECA 
  -Rasprava je zaključena 10. ožujka 2017.
Odluka je donesena na 3. sjednici 10. ožujka 2017. (116 glasova "za", 1 "protiv").
   IZVJEŠĆE MANDATNO-IMUNITETNOG POVJERENSTVA O ZAHTJEVU ZA DAVANJE ODOBRENJA ZA POKRETANJE KAZNENOG POSTUPKA PROTIV IVANA KLARINA, ZASTUPNIKA U HRVATSKOM SABORU 
  -Rasprava je zaključena 17. ožujka 2017.
Odluka je donesena na 3. sjednici 17. ožujka 2017. (jednoglasno, 114 glasova "za")
   IZVJEŠĆE MANDATNO-IMUNITETNOG POVJERENSTVA O ZAHTJEVU ZA DAVANJE ODOBRENJA ZA POKRETANJE KAZNENOG POSTUPKA PROTIV dr. sc. BRANIMIRA BUNJCA, ZASTUPNIKA U HRVATSKOM SABORU 
  -Rasprava je zaključena 29. ožujka 2017.
Odluka je donesena na 3. sjednici 29. ožujka 2017. (116 glasova "za", 1"protiv").
   IZVJEŠĆE MANDATNO-IMUNITETNOG POVJERENSTVA O ZAHTJEVU ZA DAVANJE ODOBRENJA ZA POKRETANJE KAZNENOG POSTUPKA PROTIV TOMISLAVA SAUCHE, ZASTUPNIKA U HRVATSKOM SABORU 
  -Rasprava je zaključena 19. travnja 2017.
Odluka je donesena na 3. sjednici 21. travnja 2017. (66 glasova "za", 25 "protiv", 15 "suzdržanih").
   IZVJEŠĆE MANDATNO-IMUNITETNOG POVJERENSTVA O ZAHTJEVU ZA DAVANJE ODOBRENJA ZA POKRETANJE KAZNENOG POSTUPKA PROTIV MLADENA MADJERA, ZASTUPNIKA U HRVATSKOM SABORU 
  -Rasprava je zaključena 21. travnja 2017.
Odluka je donesena na 3. sjednici 21. travnja 2017. (106 glasova "za", 1 "suzdržan").
   IZVJEŠĆE MANDATNO–IMUNITETNOG POVJERENSTVA O PRESTANKU MIROVANJA ZASTUPNIČKOG MANDATA ZASTUPNIKA BRANIMIRA GLAVAŠA I PRESTANKU OBNAŠANJA ZASTUPNIČKE DUŽNOSTI ZAMJENIKA ZASTUPNIKA mr. sc. JOSIPA SALAPIĆA 
  -Rasprava je zaključena 4. svibnja 2017.
Odluka je donesena na 3. sjednici 4. svibnja 2017. (143 glasa "za", 1 "suzdržan").

   IZVJEŠĆE MANDATNO–IMUNITETNOG POVJERENSTVA O PRESTANKU MIROVANJA ZASTUPNIČKOG MANDATA ZASTUPNIKA VLAHE OREPIĆA I PRESTANKU OBNAŠANJA ZASTUPNIČKE DUŽNOSTI ZAMJENIK ZASTUPNIKA DAVORA ROMIĆA 
  -Rasprava je zaključena 4. svibnja 2017.
Odluka je donesena na 3. sjednici 4. svibnja 2017. (143 glasa "za", 1 "suzdržan").

   IZVJEŠĆE MANDATNO–IMUNITETNOG POVJERENSTVA O PRESTANKU MIROVANJA ZASTUPNIČKOG MANDATA ZASTUPNIKA SLAVENA DOBROVIĆA I PRESTANKU OBNAŠANJA ZASTUPNIČKE DUŽNOSTI ZAMJENICE ZASTUPNIKA LJUBICE AMBRUŠEC 
  -Rasprava je zaključena 4. svibnja 2017.
Odluka je donesena na 3. sjednici 4. svibnja 2017. (jednoglasno, 148 glasova "za")
   IZVJEŠĆE MANDATNO–IMUNITETNOG POVJERENSTVA O PRESTANKU MIROVANJA ZASTUPNIČKOG MANDATA ZASTUPNIKA dr sc. IVANA KOVAČIĆA I PRESTANKU OBNAŠANJA ZASTUPNIČKE DUŽNOSTI ZAMJENIKA ZASTUPNIKA MARA KRISTIĆA 
  -Rasprava je zaključena 4. svibnja 2017.
Odluka je donesena na 3. sjednici 4. svibnja 2017. (149 glasova "za", 1 "suzdržan").

  57.  IZBOR, IMENOVANJA I RAZRJEŠENJA.
   Rasprava je zaključena 17. ožujka 2017.
   PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA PRAVOSUĐE O IMENOVANJU ČLANOVA DRŽAVNOODVJETNIČKOG VIJEĆA IZ REDA ZASTUPNIKA 
  -Rasprava je zaključena 16. ožujka 2017.
Odluka je donesena na 3. sjednici 17. ožujka 2017. (jednoglasno, 117 glasova "za").
   PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA PRAVOSUĐE O IMENOVANJU ČLANOVA DRŽAVNOG SUDBENOG VIJEĆA IZ REDA ZASTUPNIKA 
  -Rasprava je zaključena 16. ožujka 2017.
Odluka je donesena na 3. sjednici 17. ožujka 2017. (jednoglasno, 118 glasova "za").
   PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O RAZRJEŠENJU ČLANA I IZBORU ČLANICE ODBORA ZA USTAV, POSLOVNIK I POLITIČKI SUSTAV HRVATSKOGA SABORA 
  -Rasprava je zaključena 17. ožujka 2017.
Odluka je donesena na 3. sjednici 17. ožujka 2017. (jednoglasno, 118 glasova "za").
   PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O RAZRJEŠENJU I IZBORU POTPREDSJEDNIKA I RAZRJEŠENJU I IZBORU ČLANA ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO HRVATSKOGA SABORA 
  -Rasprava je zaključena 17. ožujka 2017.
Odluka je donesena na 3. sjednici 17. ožujka 2017. (jednoglasno, 116 glasova "za").
   PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O RAZRJEŠENJU I IZBORU POTPREDSJEDNIKA ODBORA ZA EUROPSKE POSLOVE HRVATSKOGA SABORA 
  -Rasprava je zaključena 17. ožujka 2017.
Odluka je donesena na 3. sjednici 17. ožujka 2017. (117 glasova "za", 1 "suzdržan").
   PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O RAZRJEŠENJU I IZBORU ČLANA ODBORA ZA VANJSKU POLITIKU HRVATSKOGA SABORA 
  -Rasprava je zaključena 17. ožujka 2017.
Odluka je donesena na 3. sjednici 17. ožujka 2017. (jednoglasno, 118 glasova "za").
   PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O RAZRJEŠENJU I IZBORU ČLANA ODBORA ZA UNUTARNJU POLITIKU I NACIONALNU SIGURNOST HRVATSKOGA SABORA 
  -Rasprava je zaključena 17. ožujka 2017.
Odluka je donesena na 3. sjednici 17. ožujka 2017. (118 glasova "za", 1 "suzdržan").
   PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O RAZRJEŠENJU I IZBORU POTPREDSJEDNIKA I RAZRJEŠENJU I IZBORU ČLANA ODBORA ZA FINANCIJE I DRŽAVNI PRORAČUN HRVATSKOGA SABORA 
  -Rasprava je zaključena 17. ožujka 2017.
Odluka je donesena na 3. sjednici 17. ožujka 2017. (jednoglasno, 120 glasova "za").
   PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O RAZRJEŠENJU I IZBORU PREDSJEDNIKA ODBORA ZA PRAVOSUĐE HRVATSKOGA SABORA 
  -Rasprava je zaključena 17. ožujka 2017.
Odluka je donesena na 3. sjednici 17. ožujka 2017. (113 glasova "za", 3 "suzdržana").
   PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O IZBORU ČLANA ODBORA ZA RATNE VETERANE HRVATSKOGA SABORA 
  -Rasprava je zaključena 17. ožujka 2017.
Odluka je donesena na 3. sjednici 17. ožujka 2017. (119 glasova "za", 1 "suzdržan").
   PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O IZBORU ČLANA ODBORA ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO HRVATSKOGA SABORA 
  -Rasprava je zaključena 17. ožujka 2017.
Odluka je donesena na 3. sjednici 17. ožujka 2017. (jednoglasno, 115 glasova "za").
   PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O IZBORU ČLANA ODBORA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I PRIRODE HRVATSKOGA SABORA 
  -Rasprava je zaključena 17. ožujka 2017.
Odluka je donesena na 3. sjednici 17. ožujka 2017. (jednoglasno, 117 glasova "za").
   PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O IZBORU ČLANOVA ODBORA ZA POLJOPRIVREDU HRVATSKOGA SABORA 
  -Rasprava je zaključena 17. ožujka 2017.
Odluka je donesena na 3. sjednici 17. ožujka 2017. (jednoglasno, 114 glasova "za").
   PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O RAZRJEŠENJU PREDSJEDNIKA I IZBORU PREDSJEDNICE ODBORA ZA PREDSTAVKE I PRITUŽBE HRVATSKOGA SABORA 
  -Rasprava je zaključena 17. ožujka 2017.
Odluka je donesena na 3. sjednici 17. ožujka 2017. (jednoglasno, 115 glasova "za").
   PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O IMENOVANJU ISTRAŽNOG POVJERENSTVA ZA UTVRĐIVANJE ODGOVORNOSTI ZA REZULTATE UPRAVLJANJA I RASPOLAGANJA FINANCIJSKIM I DRUGIM RESURSIMA IMUNOLOŠKOG ZAVODA 
  -Rasprava je zaključena 17. ožujka 2017.
Odluka je donesena na 3. sjednici 17. ožujka 2017. (114 glasova "za", 1 "suzdržan").
Dana 20. siječnja 2017. dnevni red dopunjen je točkama:
  1.  PRIJEDLOG ZAKONA O KONCESIJAMA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 75 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
   Rasprava je zaključena 2. veljače 2017.
Na 3. sjednici 8. veljače 2017. donesen je zaključak da se prihvaća Prijedlog zakona. Sve primjedbe i prijedlozi iz rasprave bit će dostavljeni predlagatelju da ih uzme u obzir prilikom izrade Konačnog prijedloga zakona. (117 glasova "za", 2 "protiv", 4 "suzdržana").
  2.  IZVJEŠĆE O UREDBAMA KOJE JE VLADA REPUBLIKE HRVATSKE DONIJELA NA TEMELJU ZAKONSKE OVLASTI - podnositeljica: Vlada Republike Hrvatske;
  3.  IZVJEŠĆE O RADU I POSLOVANJU HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE ZA 2015. GODINU - podnositelj: Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje;
  4.  PRIJEDLOG ZA POKRETANJE PITANJA POVJERENJA PAVI BARIŠIĆU, MINISTRU ZNANOSTI I OBRAZOVANJA U VLADI REPUBLIKE HRVATSKE - predlagatelji: 45 zastupnika u Hrvatskome saboru.
   Rasprava je zaključena 10. veljače 2017.
Prijedlog nije prihvaćen na 3. sjednici 10. veljače 2017. (49 glasova "za", 72 "protiv", 18 "suzdržanih").
Dana 8. veljače 2017. dnevni red dopunjen je točkama:
  1.  PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU FAKULTATIVNOG PROTOKOLA UZ KONVENCIJU O PRAVIMA DJETETA O POSTUPKU POVODOM PRITUŽBI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 77 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
   Rasprava je zaključena 10. veljače 2017.
Zakon je donesen na 3. sjednici 10. veljače 2017. (jednoglasno, 135 glasova "za").
  2.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O DRŽAVNIM POTPORAMA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 76 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
   Rasprava je zaključena 15. veljače 2017.
Na 3. sjednici 17. veljače 2017. donesen je zaključak da se prihvaća Prijedlog zakona. Sve primjedbe i prijedlozi iz rasprave bit će dostavljeni predlagatelju da ih uzme u obzir prilikom izrade Konačnog prijedloga zakona. (114 glasova "za", 2 "protiv").
  3.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KAZNENOM POSTUPKU, prvo čitanje, P.Z.E. br. 78 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
   Rasprava je zaključena 22. ožujka 2017.
Na 3. sjednici 29. ožujka 2017. donesen je zaključak da se prihvaća Prijedlog zakona. Sve primjedbe i prijedlozi iz rasprave bit će dostavljeni predlagatelju da ih uzme u obzir prilikom izrade Konačnog prijedloga zakona. (110 glasova "za", 1 "protiv", 3 "suzdržana").
  4.  PRIJEDLOG ZAKONA O PRESTANKU VAŽENJA ZAKONA O POSTUPKU ODUZIMANJA IMOVINSKE KORISTI OSTVARENE KAZNENIM DJELOM I PREKRŠAJEM, prvo čitanje, P.Z. br. 79 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
   Rasprava je zaključena 22. ožujka 2017.
Na 3. sjednici 29. ožujka 2017. donesen je zaključak da se prihvaća Prijedlog zakona. Sve primjedbe i prijedlozi iz rasprave bit će dostavljeni predlagatelju da ih uzme u obzir prilikom izrade Konačnog prijedloga zakona. (114 glasova "za", 2 "protiv").
  5.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O UREDU ZA SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA, prvo čitanje, P.Z. br. 80 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
   Rasprava je zaključena 22. ožujka 2017.
Na 3. sjednici 29. ožujka 2017. donesen je zaključak da se prihvaća Prijedlog zakona. Sve primjedbe i prijedlozi iz rasprave bit će dostavljeni predlagatelju da ih uzme u obzir prilikom izrade Konačnog prijedloga zakona. (117 glasova "za", 1 "protiv", 1 "suzdržan").
  6.  PRIJEDLOG ZAKONA O KVALITETI I LOGISTICI U ZDRAVSTVU, prvo čitanje, P.Z. br. 81 - predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a
   Dana 8. veljače 2017. tijekom utvrđivanja dnevnog reda predlagatelj je uputio Prijedlog zakona u redovnu proceduru.
  7.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUZBIJANJU ZLOUPORABE DROGA, prvo čitanje, P.Z. br. 82 - predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a
  8.  KONAČNA LISTA KANDIDATA ZA IZBOR PET ČLANOVA PROGRAMSKOG VIJEĆA HRT-a - podnositelj: Odbor za informiranje, informatizaciju i medije
   Rasprava je zaključena 9. veljače 2017.
Na 3. sjednici 10. veljače 2017. za članove Programskog vijeća HRT-a izabrani su: Nikola Baketa (112 glasova), dr. sc. Vlaho Bogišić (110 glasova), dr. sc. Ivica Lučić (91 glas), Robert Markt (87 glasova) i Zorislav Lukić (83 glasa); 135 zastupnika primilo je glasačke listiće, 134 zastupnika je glasovalo, 1 listić bio je nevažeći.
  9.  PRIJEDLOG ZAKLJUČAKA O IZMJENI UREDBE O NAKNADI ZA ISTRAŽIVANJE I EKSPLOATACIJU UGLJIKOVODIKA - predlagatelj: Klub zastupnika Hrvatske seljačke stranke
  10.  PROGRAMSKO I FINANCIJSKO IZVJEŠĆE HRVATSKOG OLIMPIJSKOG ODBORA ZA 2014. GODINU - podnositelj: Hrvatski olimpijski odbor
  11.  INTERPELACIJA O RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE RADI POSTUPANJA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE VEZANIH UZ NAJAVLJENU RENACIONALIZACIJU INA-e I PRIVATIZACIJU 25 POSTO MANJE JEDNE DIONICE HEP-a - podnositelji: 19 zastupnika u Hrvatskome saboru
  12.  MIŠLJENJE ODBORA ZA USTAV, POSLOVNIK I POLITIČKI SUSTAV HRVATSKOGA SABORA NA TEMELJU ZAHTJEVA ZA MIŠLJENJE O POVREDI POSLOVNIKA ZASTUPNIKA PEĐE GRBINA
   Mišljenje je prihvaćeno na 3. sjednici 10. veljače 2016. (88 glasova "za", 44 "protiv", 2 "suzdržana").
  13.  a) PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU DIJELA ČLANOVA UPRAVNOG VIJEĆA HRVATSKE IZVJEŠTAJNE NOVINSKE AGENCIJE; b) PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU DIJELA ČLANOVA UPRAVNOG VIJEĆA HRVATSKE IZVJEŠTAJNE NOVINSKE AGENCIJE - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
   Rasprava je zaključena 5. travnja 2017.
Odluke o razrješenju su donesene na 3. sjednici 6. travnja 2017.: Slavica Cvitanić (jednoglasno, 129 glasova "za"); Josip Veber (128 glasova "za", 1 "protiv"); Vlado Rajić (jednoglasno, 126 glasova "za"); Roman Jurić (jednoglasno, 126 glasova "za").
Odluke o imenovanju su donesene na 3. sjednici 6. travnja 2017.: Slavica Cvitanić (126 glasova "za", 1 "suzdržan"); Bruno Dobronić (122 glasa "za", 3 "suzdržana"); Maja Pleskalt (jednoglasno, 126 glasova "za"); Romana Bogut (123 glasa "za", 1 "suzdržan").
Dana 10. veljače 2017. dnevni red dopunjen je točkama:
  1.  PRIJEDLOG ZAKONA O POSREDOVANJU PRI ZAPOŠLJAVANJU I PRAVIMA ZA VRIJEME NEZAPOSLENOSTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 86
   Rasprava je zaključena 16. veljače 2017.
Zakon je donesen na 3. sjednici 17. veljače 2017. (84 glasa "za", 32 "protiv", 1 "suzdržan").
  2.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TRŽIŠTU PLINA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 92
   Rasprava je zaključena 17. veljače 2017.
Zakon je donesen na 3. sjednici 17. veljače 2017. (84 glasa "za", 17 "protiv", 8 "suzdržanih").
  3.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SOCIJALNOJ SKRBI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 90
   Rasprava je zaključena 16. veljače 2017.
Zakon je donesen na 3. sjednici 17. veljače 2017. (115 glasova "za", 2 "suzdržana").
  4.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POTICANJU ZAPOŠLJAVANJA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 91
   Rasprava je zaključena 16. veljače 2017.
Zakon je donesen na 3. sjednici 17. veljače 2017. (80 glasova "za", 21 "protiv", 2 "suzdržana").
  5.  PRIJEDLOG ZAKONA O PRESTANKU VAŽENJA ZAKONA O POTPORAMA ZA OČUVANJE RADNIH MJESTA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 89
   Rasprava je zaključena 16. veljače 2017.
Zakon je donesen na 3. sjednici 17. veljače 2017. (81 glas "za", 23 "protiv").
  6.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POSTUPANJU S NEZAKONITO IZGRAĐENIM ZGRADAMA, prvo čitanje, P.Z. br. 84
   Rasprava je zaključena 1. ožujka 2017.
Na 3. sjednici 3. ožujka 2017. donesen je zaključak da se prihvaća Prijedlog zakona. Sve primjedbe i prijedlozi iz rasprave bit će dostavljeni predlagatelju da ih uzme u obzir prilikom izrade Konačnog prijedloga zakona. (117 glasova "za", 6 "suzdržanih").
  7.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PROSTORNOM UREĐENJU, prvo čitanje, P.Z.E. br. 85
   Rasprava je zaključena 1. ožujka 2017.
Na 3. sjednici 3. ožujka 2017. donesen je zaključak da se prihvaća Prijedlog zakona. Sve primjedbe i prijedlozi iz rasprave bit će dostavljeni predlagatelju da ih uzme u obzir prilikom izrade Konačnog prijedloga zakona. (113 glasova "za", 9 "suzdržanih").
  8.  PRIJEDLOG ZAKONA O USPOREDIVOSTI NAKNADA, PREBACIVANJU RAČUNA ZA PLAĆANJE I PRISTUPU OSNOVNOM RAČUNU, prvo čitanje, P.Z.E. br. 83
   Rasprava je zaključena 3. ožujka 2017.
Na 3. sjednici 3. ožujka 2017. donesen je zaključak da se prihvaća Prijedlog zakona. Sve primjedbe i prijedlozi iz rasprave bit će dostavljeni predlagatelju da ih uzme u obzir prilikom izrade Konačnog prijedloga zakona. (124 glasa "za", 1 "suzdržan").
  9.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI ZRAKA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 93
   Rasprava je zaključena 2. ožujka 2017.
Na 3. sjednici 3. ožujka 2017. donesen je zaključak da se prihvaća Prijedlog zakona. Sve primjedbe i prijedlozi iz rasprave bit će dostavljeni predlagatelju da ih uzme u obzir prilikom izrade Konačnog prijedloga zakona. (116 glasova "za", 4 "protiv", 1 "suzdržan").
  10.  PRIJEDLOG ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) BR. 517/2014 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA OD 16. TRAVNJA 2014. O FLUORIRANIM STAKLENIČKIM PLINOVIMA I STAVLJANJU IZVAN SNAGE UREDBE (EZ) BR. 842/2006, prvo čitanje, P.Z.E. br. 88
   Rasprava je zaključena 2. ožujka 2017.
Na 3. sjednici 3. ožujka 2017. donesen je zaključak da se prihvaća Prijedlog zakona. Sve primjedbe i prijedlozi iz rasprave bit će dostavljeni predlagatelju da ih uzme u obzir prilikom izrade Konačnog prijedloga zakona. (jednoglasno, 124 glasa "za").
  11.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O LOVSTVU, prvo čitanje, P.Z.E. br. 87
   Rasprava je zaključena 8. ožujka 2017.
Na 3. sjednici 10. ožujka 2017. donesen je zaključak da se prihvaća Prijedlog zakona. Sve primjedbe i prijedlozi iz rasprave bit će dostavljeni predlagatelju da ih uzme u obzir prilikom izrade Konačnog prijedloga zakona. (120 glasova "za", 2 "protiv", 2 "suzdržana").
  12.  IZVJEŠĆE O STANJU PRIRODE U REPUBLICI HRVATSKOJ ZA RAZDOBLJE OD 2008. DO 2012. GODINE - podnositeljica: Vlada Republike Hrvatske
   Rasprava je zaključena 21. travnja 2017.
Izvješće je prihvaćeno na 3. sjednici 4. svibnja 2017. (111 glasova "za", 3 "protiv", 1 "suzdržan").
  13.  PRIJEDLOG STRATEGIJE I AKCIJSKOG PLANA ZAŠTITE PRIRODE REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE OD 2017. DO 2025. GODINE - podnositeljica: Vlada Republike Hrvatske
  14.  MIŠLJENJE ODBORA ZA USTAV, POSLOVNIK I POLITIČKI SUSTAV HRVATSKOGA SABORA NA TEMELJU ZAHTJEVA ZA MIŠLJENJE O POVREDI POSLOVNIKA ZASTUPNIKA ARSENA BAUKA
   Mišljenje je prihvaćeno na 3. sjednici 10. veljače 2016. (86 glasova "za", 48 "protiv", 1 "suzdržan").
  15.  MIŠLJENJE ODBORA ZA USTAV, POSLOVNIK I POLITIČKI SUSTAV HRVATSKOGA SABORA NA TEMELJU ZAHTJEVA ZA MIŠLJENJE O POVREDI POSLOVNIKA ZASTUPNIKA BRANIMIRA BUNJCA
   Mišljenje je prihvaćeno na 3. sjednici 10. veljače 2016. (86 glasova "za", 44 "protiv", 5 "suzdržanih").
  16.  PRIJEDLOG ODLUKE O PROGLAŠENJU "NACIONALNOG DANA BORBE PROTIV VRŠNJAČKOG NASILJA" - predlagatelj: Odbor za obitelj, mlade i sport
   Rasprava je zaključena 16. veljače 2017.
Odluka je donesena na 3. sjednici 17. veljače 2017. (jednoglasno, 107 glasova "za").
Dana 17. veljače 2017. dnevni red dopunjen je točkama:
  1.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O GRADNJI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 94;
   Rasprava je zaključena 1. ožujka 2017.
Zakon je donesen na 3. sjednici 3. ožujka 2017. (103 glasa "za", 1 "protiv", 16 "suzdržanih").
  2.  KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRAVIMA I DUŽNOSTIMA ZASTUPNIKA U HRVATSKOM SABORU, drugo čitanje, P.Z. br. 7 - predlagatelj: Klub zastupnika Mosta nezavisnih lista;
   Rasprava je zaključena 19. travnja 2017.
Zakon je donesen na 3. sjednici 21. travnja 2017. (76 glasova "za", 3 "protiv", 28 "suzdržanih").
  3.  KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O HRVATSKOJ RADIOTELEVIZIJI, drugo čitanje, P.Z. br. 10 - predlagatelj: Klub zastupnika Mosta nezavisnih lista;
   Rasprava je zaključena 2. svibnja 2017.
Zakon je donesen na 3. sjednici 4. svibnja 2017. (87 glasova "za", 8 "suzdržanih").
  4.  PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU GLAVNOG RAVNATELJA HRT-a - predlagatelj: Odbor za informiranje, informatizaciju i medije.
   Rasprava je zaključena 17. veljače 2017.
Odluka je donesena na 3. sjednici 17. veljače 2017. (90 glasova "za", 12 "suzdržanih").
Dana 3. ožujka 2017. dnevni red dopunjen je točkama:
  1.  PRIJEDLOG ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) BR. 609/2013 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA OD 12. LIPNJA 2013. O HRANI ZA DOJENČAD I MALU DJECU, HRANI ZA POSEBNE MEDICINSKE POTREBE I ZAMJENI ZA CJELODNEVNU PREHRANU PRI REDUKCIJSKOJ DIJETI, prvo čitanje, P.Z.E. br. 95;
   Rasprava je zaključena 8. ožujka 2017.
Na 3. sjednici 10. ožujka 2017. donesen je zaključak da se prihvaća Prijedlog zakona. Sve primjedbe i prijedlozi iz rasprave bit će dostavljeni predlagatelju da ih uzme u obzir prilikom izrade Konačnog prijedloga zakona. (jednoglasno, 122 glasa "za").
  2.  PRIJEDLOG ZAKONA O OGRANIČAVANJU UPORABE DUHANSKIH I SRODNIH PROIZVODA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 102;
   Rasprava je zaključena 8. ožujka 2017.
Na 3. sjednici 10. ožujka 2017. donesen je zaključak da se prihvaća Prijedlog zakona. Sve primjedbe i prijedlozi iz rasprave bit će dostavljeni predlagatelju da ih uzme u obzir prilikom izrade Konačnog prijedloga zakona. (117 glasova "za", 1 "protiv", 4 "suzdržana").
  3.  PRIJEDLOG ZAKONA O OSIGURANJU RADNIČKIH TRAŽBINA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 99;
   Rasprava je zaključena 15. ožujka 2017.
Na 3. sjednici 17. ožujka 2017. donesen je zaključak da se prihvaća Prijedlog zakona. Sve primjedbe i prijedlozi iz rasprave bit će dostavljeni predlagatelju da ih uzme u obzir prilikom izrade Konačnog prijedloga zakona. (119 glasova "za", 3 "suzdržana").
  4.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZVLAŠTENJU I ODREĐIVANJU NAKNADE, prvo čitanje, P.Z. br. 101;
   Rasprava je zaključena 10. ožujka 2017.
Na 3. sjednici 10. ožujka 2017. donesen je zaključak da se prihvaća Prijedlog zakona. Sve primjedbe i prijedlozi iz rasprave bit će dostavljeni predlagatelju da ih uzme u obzir prilikom izrade Konačnog prijedloga zakona. (88 glasova "za", 4 "protiv", 30 "suzdržanih").
  5.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O UDRUGAMA, prvo čitanje, P.Z.br. 98;
   Rasprava je zaključena 9. ožujka 2017.
Na 3. sjednici 10. ožujka 2017. donesen je zaključak da se prihvaća Prijedlog zakona. Sve primjedbe i prijedlozi iz rasprave bit će dostavljeni predlagatelju da ih uzme u obzir prilikom izrade Konačnog prijedloga zakona. (117 glasova "za", 6 "suzdržanih").
  6.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI I DOPUNAMA ZAKONA O OSOBNOM IMENU, prvo čitanje, P.Z. br. 97;
   Rasprava je zaključena 9. ožujka 2017.
Na 3. sjednici 10. ožujka 2017. donesen je zaključak da se prihvaća Prijedlog zakona. Sve primjedbe i prijedlozi iz rasprave bit će dostavljeni predlagatelju da ih uzme u obzir prilikom izrade Konačnog prijedloga zakona. (120 glasova "za", 3 "suzdržana").
  7.  PRIJEDLOG ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) BR. 910/2014 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA OD 23. SRPNJA 2014. O ELEKTRONIČKOJ IDENTIFIKACIJI I USLUGAMA POVJERENJA ZA ELEKTRONIČKE TRANSAKCIJE NA UNUTARNJEM TRŽIŠTU I STAVLJANJU IZVAN SNAGE DIREKTIVE 1999/93/EZ , prvo čitanje, P.Z.E. br. 100;
   Rasprava je zaključena 16. ožujka 2017.
Na 3. sjednici 17. ožujka 2017. donesen je zaključak da se prihvaća Prijedlog zakona. Sve primjedbe i prijedlozi iz rasprave bit će dostavljeni predlagatelju da ih uzme u obzir prilikom izrade Konačnog prijedloga zakona. (119 glasova "za", 2 "suzdržana").
  8.  PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENI ODLUKE O PROGLAŠENJU „MEĐUNARODNOG DANA SJEĆANJA NA ROMSKE ŽRTVE PORAJMOSA/HOLOKAUSTA, KOJI SE OBILJEŽAVA 2. KOLOVOZA“ - predlagatelj: zastupnik Veljko Kajtazi.
   Rasprava je zaključena 29. ožujka 2017.
Odluka je donesena na 3. sjednici 31. ožujka 2017. (jednoglasno, 112 glasova "za").
Dana 10. ožujka 2017. dnevni red je dopunjen točkama:
  1.  PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU PARIŠKOG SPORAZUMA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 110 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
   Rasprava je zaključena 17. ožujka 2017.
Zakon je donesen na 3. sjednici 17. ožujka 2017. (jednoglasno, 121 glas "za").
  2.  PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O TRŽIŠTU NAFTE I NAFTNIH DERIVATA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 96 - predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a;
  3.  PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU KONVENCIJE VIJEĆA EUROPE O SPREČAVANJU I BORBI PROTIV NASILJA NAD ŽENAMA I NASILJA U OBITELJI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 105 - predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a;
  4.  PRIJEDLOG ZAKONA O PROCJENI UČINAKA PROPISA, prvo čitanje, P.Z. br. 109 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
   Rasprava je zaključena 16. ožujka 2017.
Na 3. sjednici 17. ožujka 2017. donesen je zaključak da se prihvaća Prijedlog zakona. Sve primjedbe i prijedlozi iz rasprave bit će dostavljeni predlagatelju da ih uzme u obzir prilikom izrade Konačnog prijedloga zakona. (120 glasova "za", 3 "suzdržana").
  5.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI KAZNENOG ZAKONA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 106 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
   Rasprava je zaključena 22. ožujka 2017.
Na 3. sjednici 29. ožujka 2017. donesen je zaključak da se prihvaća Prijedlog zakona. Sve primjedbe i prijedlozi iz rasprave bit će dostavljeni predlagatelju da ih uzme u obzir prilikom izrade Konačnog prijedloga zakona. (117 glasova "za", 1 "protiv", 1 "suzdržan").
  6.  PRIJEDLOG ZAKONA O POSTUPCIMA NAKNADE ŠTETE ZBOG POVREDA PRAVA TRŽIŠNOG NATJECANJA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 108 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
   Rasprava je zaključena 16. ožujka 2017.
Na 3. sjednici 17. ožujka 2017. donesen je zaključak da se prihvaća Prijedlog zakona. Sve primjedbe i prijedlozi iz rasprave bit će dostavljeni predlagatelju da ih uzme u obzir prilikom izrade Konačnog prijedloga zakona. (120 glasova "za", 3 "suzdržana").
  7.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O CESTAMA, prvo čitanje, P.Z. br. 111 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
   Rasprava je zaključena 23. ožujka 2017.
Na 3. sjednici 29. ožujka 2017. donesen je zaključak da se prihvaća Prijedlog zakona. Sve primjedbe i prijedlozi iz rasprave bit će dostavljeni predlagatelju da ih uzme u obzir prilikom izrade Konačnog prijedloga zakona. (81 glas "za", 1 "protiv", 36 "suzdržanih").
  8.  PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ŽELJEZNICI, prvo čitanje, P.Z.E. br. 107 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
   Rasprava je zaključena 29. ožujka 2017.
Na 3. sjednici 31. ožujka 2017. donesen je zaključak da se prihvaća Prijedlog zakona. Sve primjedbe i prijedlozi iz rasprave bit će dostavljeni predlagatelju da ih uzme u obzir prilikom izrade Konačnog prijedloga zakona. (86 glasova "za", 2 "protiv", 25 "suzdržanih").
  9.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, prvo čitanje, P.Z. br. 103 - predlagatelj: Klub zastupnika Živog zida i SNAGA-e;
  10.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ARHIVSKOM GRADIVU I ARHIVIMA, prvo čitanje, P.Z. br. 104 - predlagatelj: Klub zastupnika Mosta nezavisnih lista;
   Rasprava je zaključena 24. ožujka 2017.
Na 3. sjednici 29. ožujka 2017. donesen je zaključak da se prihvaća Prijedlog zakona. Sve primjedbe i prijedlozi izneseni u raspravi, a posebno primjedbe i prijedlozi iz mišljenja Vlade Republike Hrvatske, dostavit će se predlagatelju radi izrade Konačnog prijedloga zakona. Predlagatelj zakona je, prije podnošenja Konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o arhivskom gradivu i arhivima, o istome obvezan pribaviti mišljenje Hrvatskog državnog arhiva, Agencije za zaštitu osobnih podataka, Pučke pravobraniteljice i Povjerenika za informiranje o pitanjima na koja se odnosi Konačni prijedlog zakona. (114 glasova "za", 3 "suzdržana").
  11.  PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU ZAMJENIKA PUČKE PRAVOBRANITELJICE - predlagateljica: pučka pravobraniteljica;
   Rasprava je zaključena 30. ožujka 2017.
Odluka je donesena na 3. sjednici 31. ožujka 2017. (107 glasova "za", 3 "suzdržana").
  12.  POLUGODIŠNJA IZVJEŠĆA O KORIŠTENJU PRETPRISTUPNIH PROGRAMA POMOĆI EUROPSKE UNIJE I EUROPSKIH STRUKTURNIH INSTRUMENATA ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA 2014. GODINE DO 30. LIPNJA 2016. GODINE - podnositeljica: Vlada Republike Hrvatske;
  13.  IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU GODIŠNJIH PROVEDBENIH PLANOVA STATISTIČKIH AKTIVNOSTI REPUBLIKE HRVATSKE 2014. I 2015. GODINE - podnositeljica: Vlada Republike Hrvatske;
  14.  PRIJEDLOG GODIŠNJEGA PROVEDBENOG PLANA STATISTIČKIH AKTIVNOSTI REPUBLIKE HRVATSKE 2017. GODINE - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
  15.  PRIJEDLOG ODLUKE O NEDAVANJU VJERODOSTOJNOG TUMAČENJA ČLANKA 42. STAVKA 3. ZAKONA O IZBORIMA ZASTUPNIKA U HRVATSKI SABOR (''NARODNE NOVINE'', BR. 116/99., 109/00. – VJERODOSTOJNO TUMAČENJE, 53/03., 167/03. – ODLUKA O NEDAVANJU VJERODOSTOJNOG TUMAČENJA, 44/06. – ZAKON O DRŽAVNOM IZBORNOM POVJERENSTVU REPUBLIKE HRVATSKE, 19/07., 20/09. – VJERODOSTOJNO TUMAČENJE, 145/10., 24/11. – ZAKON O FINANCIRANJU POLITIČKIH AKTIVNOSTI I IZBORNE PROMIDŽBE, 93/11. – ODLUKA USTAVNOGA SUDA REPUBLIKE HRVATSKE I 120/11. – PROČIŠĆENI TEKST, 19/15., 104/15. – ODLUKA USTAVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE) - predlagatelj: Odbor za zakonodavstvo.
Dana 15. ožujka 2017. dnevni red je dopunjen točkama:
  1.  PRIJEDLOG ODLUKE O PROGLAŠENJU „NACIONALNOG DANA OSOBA S INTELEKTUALNIM TEŠKOĆAMA“ - predlagatelj: Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku
   Rasprava je zaključena 31. ožujka 2017.
Odluka je donesena na 3. sjednici 31. ožujka 2017. (jednoglasno, 112 glasova "za").
  2.  PROGRAMSKO I FINANCIJSKO IZVJEŠĆE HRVATSKOG OLIMPIJSKOG ODBORA ZA 2016. GODINU - podnositelj Hrvatski olimpijski odbor
  3.  IZVJEŠĆE PREDSJEDNIKA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE O SASTANKU EUROPSKOG VIJEĆA KOJE SE ODRŽALO 9. OŽUJKA 2017. U BRUXELLESU TE O NEFORMALNIM SASTANCIMA EUROPSKOG VIJEĆA U VALLETTI NA MALTI 3. VELJAČE 2017. I U BRUXELLESU 10. OŽUJKA 2017.
   Rasprava je zaključena 15. ožujka 2017.
Izvješće je prihvaćeno na 3. sjednici 17. ožujka 2017. (115 glasova "za", 2 "protiv", 4 "suzdržana").
Dana 17. ožujka 2017. dnevni red je dopunjen točkama:
  1.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O UPRAVNIM SPOROVIMA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 112 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
   Dana 17. ožujka 2017. prihvaćena je primjena hitnog postupka (77 glasova "za", 35 "protiv", 7 "suzdržanih").
Rasprava je zaključena 29. ožujka 2017.
Zakon je donesen na 3. sjednici 31. ožujka 2017. (111 glasova "za", 2 "protiv").
  2.  PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU MEĐUNARODNE KONVENCIJE IZ NAIROBIJA O UKLANJANJU PODRTINA IZ 2007. GODINE, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 113 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
   Rasprava je zaključena 30. ožujka 2017.
Zakon je donesen na 3. sjednici 31. ožujka 2017. (112 glasova "za", 1 "suzdržan").
  3.  IZVJEŠĆE O RADU ODBORA ZA ETIKU U ZNANOSTI I VISOKOM OBRAZOVANJU U 2016. GODINI - podnositelj: Odbor za etiku u znanosti i visokom obrazovanju
Dana 29. ožujka 2017. dnevni red je dopunjen točkama:
  1.  PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O SURADNJI IZMEĐU EUROPSKE ZAJEDNICE I NJEZINIH DRŽAVA ČLANICA, S JEDNE STRANE, I ŠVICARSKE KONFEDERACIJE, S DRUGE STRANE, U BORBI PROTIV PRIJEVARA I SVIH DRUGIH NEZAKONITIH AKTIVNOSTI KOJE ŠTETE NJIHOVIM FINANCIJSKIM INTERESIMA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 114 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
   Rasprava je zaključena 19. travnja 2017.
Zakon je donesen na 3. sjednici 21. travnja 2017. (jednoglasno, 114 glasova "za").
  2.  IZVJEŠĆE O RADU ODBORA ZA PREDSTAVKE I PRITUŽBE ZA 2016. GODINU - podnositelj: Odbor za predstavke i pritužbe
  3.  PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ŠEST ČLANOVA VIJEĆA ZA GRAĐANSKI NADZOR SIGURNOSNO-OBAVJEŠTAJNIH AGENCIJA - predlagatelj: Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost
  4.  MIŠLJENJE ODBORA ZA USTAV, POSLOVNIK I POLITIČKI SUSTAV NA TEMELJU ZAHTJEVA ZA MIŠLJENJE O POVREDI POSLOVNIKA ZASTUPNIKA BRANIMIRA BUNJCA
   Mišljenje je prihvaćeno na 3. sjednici 29. veljače 2016. (102 glasa "za", 11 "suzdržanih").
  5.  IZVJEŠĆE O POSLOVANJU UMIROVLJENIČKOG FONDA OD 1. SIJEČNJA 2010. DO 31. PROSINCA 2015. GODINE - podnositelj: Upravni odbor Umirovljeničkog fonda
  6.  PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU ČLANA NACIONALNOG VIJEĆA ZA ZNANOST, VISOKO OBRAZOVANJE I TEHNOLOŠKI RAZVOJ - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
   Rasprava je zaključena 6. travnja 2017.
Odluka je donesena na 3. sjednici 6. travnja 2017. (jednoglasno, 128 glasova "za").
Dana 5. travnja 2017. dnevni red je dopunjen točkama:
  1.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI I OČUVANJU KULTURNIH DOBARA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 117
   Rasprava je zaključena 20. travnja 2017.
Zakon je donesen na 3. sjednici 21. travnja 2017. (jednoglasno, 109 glasova "za").
  2.  PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O PRAVNIM POSLJEDICAMA OSUDE, KAZNENOJ EVIDENCIJI I REHABILITACIJI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 118
   Dana 5. travnja 2017. prihvaćena je primjena hitnog postupka (78 glasova "za", 20 "protiv").
Rasprava je zaključena 6. travnja 2017.
Zakon je donesen na 3. sjednici 6. travnja 2017. (130 glasova "za", 1 "suzdržan").
  3.  PRIJEDLOG ZAKONA O POSTUPKU IZVANREDNE UPRAVE U TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA OD SISTEMSKOG ZNAČAJA ZA REPUBLIKU HRVATSKU, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 116
   Dana 5. travnja 2017. prihvaćena je primjena hitnog postupka (78 glasova "za", 17 "protiv", 1 "suzdržan").
Rasprava je zaključena 6. travnja 2017.
Zakon je donesen na 3. sjednici 6. travnja 2017. (83 glasa "za", 46 "protiv", 2 "suzdržana").
  4.  PRIJEDLOG ZAKONA O HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KOMORI, prvo čitanje, P.Z. br. 115 - predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a
  5.  KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZBORIMA ZASTUPNIKA U HRVATSKI SABOR, drugo čitanje, P.Z. br. 11 - predlagatelj: Klub zastupnika Mosta nezavisnih lista
  6.  PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU ZAMJENICE PRAVOBRANITELJICE ZA DJECU - predlagateljica: pravobraniteljica za djecu
   Rasprava je zaključena 6. travnja 2017.
Odluka je donesena na 3. sjednici 6. travnja 2017. (jednoglasno, 124 glasa "za").
Dana 21. travnja 2017. dnevni red dopunjen je točkama:
  1.  PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O GOSPODARSKOM PARTNERSTVU IZMEĐU DRŽAVA CARIFORUM-a S JEDNE STRANE I EUROPSKE ZAJEDNICE I NJEZINIH DRŽAVA ČLANICA S DRUGE STRANE, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 137 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
  2.  PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU PRIVREMENOG SPORAZUMA S CILJEM SKLAPANJA SPORAZUMA O GOSPODARSKOM PARTNERSTVU IZMEĐU EUROPSKE ZAJEDNICE I NJEZINIH DRŽAVA ČLANICA, S JEDNE STRANE, I STRANKE SREDNJA AFRIKA, S DRUGE STRANE, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 134 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
  3.  PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU PRIJELAZNOG SPORAZUMA O GOSPODARSKOM PARTNERSTVU IZMEĐU CÔTE D’IVOIREA S JEDNE STRANE I EUROPSKE ZAJEDNICE I NJEZINIH DRŽAVA ČLANICA S DRUGE STRANE, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 133 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
  4.  PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU PRIJELAZNOG SPORAZUMA O GOSPODARSKOM PARTNERSTVU IZMEĐU GANE S JEDNE STRANE I EUROPSKE ZAJEDNICE I NJEZINIH DRŽAVA ČLANICA S DRUGE STRANE, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 135 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
  5.  PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O GOSPODARSKOM PARTNERSTVU IZMEĐU EUROPSKE UNIJE I NJEZINIH DRŽAVA ČLANICA S JEDNE STRANE I DRŽAVA SADC SGP-A S DRUGE STRANE, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 136 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
  6.  PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU UGOVORA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE POLJSKE O UZAJAMNOJ ZAŠTITI KLASIFICIRANIH PODATAKA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.7. br. 132 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
  7.  PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU SVEOBUHVATNOG GOSPODARSKOG I TRGOVINSKOG SPORAZUMA (CETA) IZMEĐU KANADE S JEDNE STRANE I EUROPSKE UNIJE I NJEZINIH DRŽAVA ČLANICA S DRUGE STRANE, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 122 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
  8.  PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I ISLAMSKE REPUBLIKE AFGANISTANA O SVEOBUHVATNOM DUGOROČNOM PARTNERSTVU, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 129 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
  9.  PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I KABINETA MINISTARA UKRAJINE O SURADNJI U PODRUČJU SPRJEČAVANJA KATASTROFA I UKLANJANJA NJIHOVIH POSLJEDICA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 125 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
  10.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVNIM SLUŽBENICIMA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 124 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
   Dana 21. travnja 2017. prihvaćena je primjena hitnog postupka (74 glasa "za", 35 "protiv", 3 "suzdržana").
Rasprava je zaključena 26. travnja 2017.
  11.  PRIJEDLOG ZAKONA O NIŠTETNOSTI UGOVORA O KREDITU S MEĐUNARODNIM OBILJEŽJIMA SKLOPLJENIH U REPUBLICI HRVATSKOJ, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 121 - predlagatelj: zastupnik Marin Škibola
  12.  KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) 2015/757 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA OD 29. TRAVNJA 2015. O PRAĆENJU EMISIJA UGLJIKOVA DIOKSIDA IZ POMORSKOG PROMETA, IZVJEŠĆIVANJU O NJIMA I NJIHOVOJ VERIFIKACIJI TE O IZMJENI DIREKTIVE 2009/16/EZ, drugo čitanje, P.Z.E. br. 73 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
  13.  KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O AUTORSKOM PRAVU I SRODNIM PRAVIMA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 72 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
  14.  PRIJEDLOG ZAKONA O SUBVENCIONIRANJU STAMBENIH KREDITA, prvo čitanje, P.Z. br. 126 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
   Rasprava je zaključena 27. travnja 2017.
Na 3. sjednici 4. svibnja 2017. donesen je zaključak da se prihvaća Prijedlog zakona. Sve primjedbe i prijedlozi iz rasprave bit će dostavljeni predlagatelju da ih uzme u obzir prilikom izrade Konačnog prijedloga zakona. (98 glasova "za", 4 "protiv", 11 "suzdržanih").
  15.  PRIJEDLOG ZAKONA O PRESTANKU VAŽENJA ZAKONA O FONDU ZA NAKNADU ODUZETE IMOVINE, prvo čitanje, P.Z. br. 123 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
  16.  KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O OGRANIČAVANJU UPORABE DUHANSKIH I SRODNIH PROIZVODA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 102 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
   Rasprava je zaključena 28. travnja 2017.
Zakon je donesen na 3. sjednici 4. svibnja 2017. (103 glasa "za", 2 "protiv", 8 "suzdržanih").
  17.  PRIJEDLOG ZAKONA O PRIJENOSU MIROVINSKIH PRAVA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 127 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
  18.  PRIJEDLOG ZAKONA O SPRJEČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA TERORIZMA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 128 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
  19.  KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA OVRŠNOG ZAKONA, drugo čitanje, P.Z. br. 6 - predlagatelj: Klub zastupnika Mosta nezavisnih lista
  20.  KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI I DOPUNAMA ZAKONA O HRVATSKOJ NARODNOJ BANCI, drugo čitanje, P.Z. br. 9 - predlagatelj: Klub zastupnika Mosta nezavisnih lista
   Rasprava je zaključena 2. svibnja 2017.
Zakon nije donesen na 3. sjednici 4. svibnja 2017. (17 glasova "za", 68 "protiv", 8 "suzdržanih").
  21.  IZVJEŠĆE O PROVEDBI NACIONALNOG PROGRAMA ZAŠTITE POTROŠAČA ZA RAZDOBLJE OD 2013. DO 2016. GODINE - podnositeljica: Vlada Republike Hrvatske
  22.  PRIJEDLOG ODLUKE O PROGLAŠENJU "HRVATSKOG DANA OSVIJEŠTENOSTI O DEBLJINI" - predlagatelj: Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku
  23.  KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ARHIVSKOM GRADIVU I ARHIVIMA, drugo čitanje, P.Z. br. 104 - predlagatelj: Klub zastupnika Mosta nezavisnih lista
   Rasprava je zaključena 2. svibnja 2017.
Zakon je donesen na 3. sjednici 4. svibnja 2017. (94 glasa "za", 7 "suzdržanih").
  24.  a) PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG VIJEĆA AGENCIJE ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske b) PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU PREDSJEDNICE I ČLANOVA UPRAVNOG VIJEĆA AGENCIJE ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
  25.  IZVJEŠĆE O OSTVARIVANJU PRAVA NA BESPLATNU PRAVNU POMOĆ I UTROŠKU SREDSTAVA U 2016. GODINI - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
  26.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA PREKRŠAJNOG ZAKONA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 119 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
   Rasprava je zaključena 26. travnja 2017.
Na 3. sjednici 4. svibnja 2017. donesen je zaključak da se prihvaća Prijedlog zakona. Sve primjedbe i prijedlozi iz rasprave bit će dostavljeni predlagatelju da ih uzme u obzir prilikom izrade Konačnog prijedloga zakona. (95 glasova "za", 3 "protiv", 15 "suzdržanih").
  27.  PRIJEDLOG ZAKONA O STAMBENOM POTROŠAČKOM KREDITIRANJU, prvo čitanje, P.Z.E. br. 120 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
  28.  GODIŠNJE IZVJEŠĆE HRVATSKE AGENCIJE ZA MALO GOSPODARSTVO, INOVACIJE I INVESTICIJE ZA 2016. GODINU - podnositeljica: Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije
   Dana 17. svibnja 2017. podnositeljica je povukla Izvješće iz procedure
   
  29.  IZVJEŠTAJ O RADU OBVEZNIH MIROVINSKIH FONDOVA
  30.  IZVJEŠĆE O PROVEDBI ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA ZA 2016. GODINU - podnositeljica: povjerenica za informiranje
  31.  IZVJEŠĆE O RADU PRAVOBRANITELJICE ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA ZA 2016. GODINU - podnositeljica: pravobraniteljica za ravnopravnost spolova
  32.  IZVJEŠĆE O RADU PRAVOBRANITELJICE ZA DJECU ZA 2016. GODINU - podnositeljica: pravobraniteljica za djecu
  33.  IZVJEŠĆE PUČKE PRAVOBRANITELJICE ZA 2016. GODINU - podnositeljica: pučka pravobraniteljica
  34.  IZVJEŠĆE O RADU PRAVOBRANITELJICE ZA OSOBE S INVALIDITETOM ZA 2016. GODINU - podnositeljica: pravobraniteljica za osobe s invaliditetom
  35.  IZVJEŠĆE O RADU NACIONALNOG VIJEĆA ZA RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA ZA 2016. GODINU - podnositelj: Nacionalno vijeće za razvoj ljudskih potencijala
  36.  KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PROCJENI UČINAKA PROPISA, drugo čitanje, P.Z. br. 109 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
   Rasprava je zaključena 26. travnja 2017.
Zakon je donesen na 3. sjednici 4. svibnja 2017. (108 glasova "za", 4 "protiv").
  37.  PRIJEDLOG ZAKONA O AGENCIJI ZA MOBILNOST I PROGRAME EUROPSKE UNIJE, prvo čitanje, P.Z.E. br. 131 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
  38.  PRIJEDLOG ZAKONA O PREKOGRANIČNOJ PROVEDBI ODLUKA O NOVČANOJ KAZNI U PODRUČJU UPUĆIVANJA RADNIKA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 130 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
  39.  KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O DRŽAVNIM POTPORAMA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 76 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
  40.  KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RADNOM VREMENU, OBVEZNIM ODMORIMA MOBILNIH RADNIKA I UREĐAJIMA ZA BILJEŽENJE U CESTOVNOM PRIJEVOZU, drugo čitanje, P.Z.E. br. 70 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
   Rasprava je zaključena 26. travnja 2017.
Zakon je donesen na 3. sjednici 4. svibnja 2017. (106 glasova "za", 3 "protiv", 5 "suzdržanih").
  41.  PRIJEDLOG STRATEGIJE PROSTORNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
  42.  PRIJEDLOG ZA POKRETANJE PITANJA POVJERENJA dr. sc. ZDRAVKU MARIĆU, MINISTRU FINANCIJA U VLADI REPUBLIKE HRVATSKE - predlagatelji: 46 zastupnika u Hrvatskome saboru
   Rasprava je zaključena 4. svibnja 2017.
Dana 4. svibnja 2017., na 3. sjednici, prijedlog za pokretanje pitanja povjerenja nije prihvaćen (glasovanju je pristupilo 150 zastupnika, od toga je 75 glasova dano "za pokretanje pitanja povjerenja", a 75 glasova "protiv pokretanja pitanja povjerenja").
Dana 2. svibnja 2017. godine dnevni red dopunjen je točkama:
  1.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O FINANCIRANJU POLITIČKIH AKTIVNOSTI I IZBORNE PROMIDŽBE, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 139 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
  2.  PRIJEDLOG ZAKONA O MEĐUNARODNOM PRIVATNOM PRAVU, prvo čitanje, P.Z. br. 141 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
  3.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OBVEZNOM ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU I ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI STRANACA U REPUBLICI HRVATSKOJ, prvo čitanje, P.Z.E. br. 140 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
  4.  KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O EKSPLOZIVNIM TVARIMA TE PROIZVODNJI I PROMETU ORUŽJA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 54 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
  5.  IZVJEŠĆE O RADU HRVATSKE AKADEMIJE ZNANOSTI I UMJETNOSTI U 2016. GODINI - podnositeljica: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti
  6.  PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O UPRAVLJANJU I RASPOLAGANJU IMOVINOM U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE, prvo čitanje, P.Z. br. 138 - predlagatelj: Klub zastupnika HNS-a i HSU-a
  7.  PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU PREDSJEDNIKA HRVATSKOGA SABORA - predlagatelji: 79 zastupnika u Hrvatskome saboru
  8.  PRIJEDLOG ZA RAZRJEŠENJE POTPREDSJEDNIKA HRVATSKOGA SABORA - predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a
Dana 5. svibnja 2017. dnevni red je dopunjen točkom:
  1.  RAZRJEŠENJE PREDSJEDNIKA HRVATSKOGA SABORA;
   Rasprava je zaključena 5. svibnja 2017.
Odluka je donesena na 3. sjednici 5. svibnja 2017. (103 glasa "za", 1 "protiv", 4 "suzdržana").
  2.  PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU PREDSJEDNIKA HRVATSKOGA SABORA - predlagatelj: Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice;
   Rasprava je zaključena 5. svibnja 2017.
Odluka je donesena na 3. sjednici 5. svibnja 2017. (76 glasova "za", 13 "protiv").
  3.  PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU POTPREDSJEDNIKA HRVATSKOGA SABORA - predlagatelj: Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice.
   Rasprava je zaključena 5. svibnja 2017.
Odluka je donesena na 3. sjednici 5. svibnja 2017. (85 glasova "za", 1 "suzdržan").


Simboli na sjednici

slijedi_rasprava_ico.jpg neraspravljeno
uraspravi_ico.jpg rasprava u tijeku
zakljuceno_ico.jpg rasprava zaključena
povuceno_ico.jpg povučeno iz procedure
Prikaz sadržaja dnevnog reda moguće je filtrirati prema priloženim statusima točaka dnevnog reda tako da se uključi polje uz oznaku statusa.
RSS20
Hrvatski sabor 2017. Pravne napomene
Impressum
Powered by iSite