Naslovnica
Naslovnica Naslovnica
Naslovna
Mapa weba
English

Hrvatski sabor

Trg sv. Marka 6

10 000 Zagreb

 

Tel.: 01/45 69 222, 63 03 222
Faks: 01/63 03 018
e-mail: sabor@sabor.hr

Zastupnici 6. saziva Hrvatskoga sabora
 
Završeni zastupnički mandati
 

IVO JOSIPOVIĆ

 
SDP

 

Ivo JosipovićRođen je 28. kolovoza 1957. u Zagrebu. Završio Pravni fakultet u Zagrebu i Muzičku akademiju u Zagrebu (VSS – diplomirani pravnik; VSS - akademski glazbenik; doktor pravnih znanosti; sveučilišni profesor.)

Kontakt:
Telefon: 01/45 69 313; 63 03 065; 63 03 760
e-mail: klubsdp@sabor.hr

 
O zastupniku  
Stranačka pripadnost:
Socijaldemokratska partija Hrvatske

Klub zastupnika:
Klub zastupnika Socijaldemokratske partije Hrvatske

Početak obnašanja zastupničkog mandata:
11. siječnja 2008.

Kraj obnašanja zastupničkog mandata:
19. veljače 2010.

Promjene tijekom zastupničkog mandata:
- zastupnik je počeo obnašati mandat kao nezavisni zastupnik, a od kolovoza 2008. mandat obnaša kao član SDP-a
- zastupniku je mandat završio 19. veljače 2010. stupanjem na dužnost Predsjednika Republike Hrvatske; zamjenica zastupnika je Karolina Leaković

Dužnosti u Saboru:
- potpredsjednik Odbora za pravosuđe
- član Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav
- član Odbora za zakonodavstvo
- član Odbora za međuparlamentarnu suradnju
- član Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa
- zamjenik člana Izaslanstva Hrvatskoga sabora u Zajedničkom parlamentarnom odboru Republike Hrvatske - Europske unije

Izabran:
- lista Socijaldemokratske partije Hrvatske

Izborna jedinica:
I. izborna jedinica


Prethodni mandati:
5. saziv

Hrvatski sabor 2018. Pravne napomene
Impressum
Powered by iSite