Naslovnica
Naslovnica Naslovnica
Naslovna
Mapa weba
English

Hrvatski sabor

Trg sv. Marka 6

10 000 Zagreb

 

Tel.: 01/45 69 222, 63 03 222
Faks: 01/63 03 018
e-mail: sabor@sabor.hr

Radna tijela Hrvatskoga sabora
 
Odbor za financije i državni proračun  
6. saziv

O odboru Sjednice Ostale aktivnosti

Djelokrug rada Odbora za financije i državni proračun

U djelokrugu su Odbora za financije i državni proračun poslovi utvrđivanja i praćenja provođenja politike, a u postupku donošenja zakona i drugih propisa ima prava i dužnosti matičnoga radnog tijela u područjima koja se odnose na:
-
sustav financiranja javnih potreba u Republici Hrvatskoj,
-
državni proračun, završni račun državnog proračuna i fondove,
-
izvješća Državnog ureda za reviziju o obavljenim revizijama,
-
porezni sustav i poreznu politiku,
-
financijske odnose s inozemstvom,
-
devizni sustav,
-
kreditne odnose s inozemstvom,
-
carinski sustav,
-
kreditni i bankarski sustav,
-
državni trezor i riznicu,
-
vrijednosne papire,
-
novčani i monetarni sustav,
-
Hrvatsku narodnu banku,
-
sustav osiguranja imovine i osoba te druga pitanja proračuna i financija,
-
pitanje ustrojstva, djelokruga i načina rada državne revizije i Financijske agencije.

Članstvo
Predsjednik:
Potpredsjednik:
Članovi:
Imenovani članovi:

Iz reda predstavnika sindikata više razine:
Mario Švigir
    
Iz reda predstavnika Udruge poslodavaca:
dr. sc. Zoran Bohaček

Iz reda predstavnika Hrvatske gospodarske komore:
Miljenko Fičor
  
Iz reda predstavnika znanstvenih i stručnih institucija:
dr. sc. Anto Bajo
dr. sc. Branimir Marković
dr. sc. Petar Sindičić

Kontakti Odbora:
Telefon: 01/45 69 427
Telefaks: 01/6303 057
e-mail:
financ@sabor.hr

Tajnik Odbora:
Dino Bulešić
Telefon: 01/45 69 413
e-mail: dbulesic@sabor.hr


Hrvatski sabor 2017. Pravne napomene
Impressum
Powered by iSite