Naslovnica
Naslovnica Naslovnica
Naslovna
Mapa weba
English

Hrvatski sabor

Trg sv. Marka 6

10 000 Zagreb

 

Tel.: 01/45 69 222, 63 03 222
Faks: 01/63 03 018
e-mail: sabor@sabor.hr

Radna tijela Hrvatskoga sabora
 
Odbor za pravosuđe  
6. saziv

O odboru Sjednice Ostale aktivnosti

Djelokrug rada Odbora za pravosuđe

U djelokrugu su Odbora za pravosuđe poslovi utvrđivanja i praćenja provođenja politike, a u postupku donošenja zakona i drugih propisa ima prava i dužnosti matičnoga radnog tijela u područjima koja se odnose na:
- osnivanje, ustrojstvo, djelokrug i način rada sudova,
-
osnivanje, ustrojstvo, djelokrug i način rada državnog odvjetništva,
-
osnivanje, ustrojstvo, djelokrug i način rada prekršajnih sudova i drugih tijela ovlaštenih za vođenje prekršajnog postupka,
-
ustrojstvo, djelokrug i način rada Državnoga sudbenog vijeća,
-
davanje prethodnog mišljenja u postupku izbora i razrješenja predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske,
-
davanje prethodnog mišljenja o imenovanju i razrješenju Glavnoga državnog odvjetnika Republike Hrvatske,
-
davanje mišljenja Državnom sudbenom vijeću u postupku imenovanja i razrješenja sudaca,
- traženje pokretanja i provođenje postupka kandidiranja za članove Državnoga sudbenog vijeća i predlaganje za izbor Saboru,
- utvrđivanje postojanja razloga za razrješenje člana Državnoga sudbenog vijeća prije isteka vremena na koje je izabran i podnošenje prijedloga za razrješenje,
- traženje pokretanja postupka kandidiranja za članove Državnoodvjetničkog vijeća od strane Glavnoga državnog odvjetnika i dekana pravnih fakulteta,
- utvrđivanje kandidata za člana Državnoodvjetničkog vijeća iz reda Sabora,
- utvrđivanje postojanja razloga za razrješenje člana Državnoodvjetničkog vijeća prije isteka vremena na koje je izabran i podnošenje prijedloga za razrješenje,
- ustrojstvo, djelokrug i način rada javnog bilježništva,
- ustrojstvo i način rada odvjetništva,
-
pitanja vlasničkih i drugih stvarnopravnih odnosa, obveznih i drugih građanskopravnih odnosa,
-
uređivanje kaznenoga materijalnog i postupovnog prava te prekršajnog prava i izvršavanje kaznenih sankcija,
- pitanja amnestije i pomilovanja,
-
uređivanje sudskih postupaka,
-
druga pitanja pravosuđa.

Članstvo
Predsjednica:
Potpredsjednica:
Članovi:
Imenovani članovi:
Iz reda javnih, znanstvenih i stručnih djelatnika:
dr. sc. Vlado Belaj
dr. sc. Željko Horvatić
dr. sc. Vladimir Ljubanović
dr. sc. Anita Kurtović Mišić
Dragan Novosel
Krešimir Vilajtović
Kontakti Odbora

Kontakti Odbora:
Telefon: 01/45 69 429
Telefaks: 01/45 69 321

e-mail: odbprav@sabor.hr

Tajnica Odbora:
Vjera Jukica
Telefon: 01/45 69 512


Hrvatski sabor 2017. Pravne napomene
Impressum
Powered by iSite