Naslovnica
Naslovnica Naslovnica
Naslovna
Mapa weba
English

Hrvatski sabor

Trg sv. Marka 6

10 000 Zagreb

 

Tel.: 01/45 69 222, 63 03 222
Faks: 01/63 03 018
e-mail: sabor@sabor.hr

Radna tijela Hrvatskoga sabora
 
Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu  
6. saziv

O odboru Sjednice Ostale aktivnosti

Djelokrug rada Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu

U djelokrugu su Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu poslovi utvrđivanja i praćenja provođenja politike, a u postupku donošenja zakona i drugih propisa ima prava i dužnosti matičnoga radnog tijela u područjima koja se odnose na:
-
predškolski odgoj, osnovno, srednje, više i visoko obrazovanje,
-
znanost, kulturu i tehničku kulturu,
-
međunarodnu znanstvenu i tehničku suradnju,

- zaštitu i korištenje kulturnih dobara, povijesne građe i nasljeđa, arhiva i arhivske građe, spomen-obilježavanja povijesnih događaja i osoba,
-
suradnju s vjerskim zajednicama,

- informatiku te druga pitanja obrazovanja, znanosti i kulture.

Članstvo
Predsjednik:
Potpredsjednik:
Članovi:
Imenovani članovi:

Iz područja znanosti:
akademik Milan Moguš
dr. sc. Ivan Pavić

Iz područja obrazovanja:
dr. sc. Hrvoje Sikirić
dr. sc. Vlatko Previšić

Iz područja kulture:
Nada Balen
Zorislav Lukić

Kontakti Odbora
Telefon: 01/45 69 488
Telefaks: 01/45 69 621

e-mail: ljerka.ivankovic@sabor.hr


Tajnica Odbora:

Lada Lozančić
Telefon: 01/45 69 428

e-mail: lada.lozancic@sabor.hr


Hrvatski sabor 2017. Pravne napomene
Impressum
Powered by iSite