Naslovnica
Naslovnica Naslovnica
Naslovna
Mapa weba
English

Hrvatski sabor

Trg sv. Marka 6

10 000 Zagreb

 

Tel.: 01/45 69 222, 63 03 222
Faks: 01/63 03 018
e-mail: sabor@sabor.hr

Radna tijela Hrvatskoga sabora
 
Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu  
6. saziv

O odboru Sjednice Ostale aktivnosti

Djelokrug rada Odbora za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu

U djelokrugu su Odbora za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu poslovi utvrđivanja i praćenja provođenja politike, a u postupku donošenja zakona i drugih propisa ima prava i dužnosti matičnoga radnog tijela u području koje se odnosi na:
- pitanja ustrojstva, djelokruga i načina rada tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave,
-
osnivanje, ukidanje, spajanje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te funkcioniranje predstavničkih i drugih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave,
-
financiranje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave,
- pravni položaj zaposlenih u upravnim tijelima lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Članstvo
Predsjednik:
Potpredsjednik:
Članovi:
Imenovani članovi:

Predstavnik iz Zagreba:
Greta Augustinović Pavičić

Predstavnik iz Osijeka:
Jadranka Nikolov

Predstavnik iz Splita:
Ivan Kuret

Predstavnik iz Rijeke:
mr. sc. Vojko Obersnel

Predstavnik iz jedinica područne (regionalne) samouprave:
Zlatko Komadina
Josip Šarić

Predstavnik iz jedinica lokalne samouprave-općine
- iz kontinentalnog dijela Republike Hrvatske:
Ivo Zelić
- iz priobalnog dijela Republike Hrvatske:
Ivo Gavranić

Iz reda uglednih pravnika:
Nives Kopajtich - Škrlec

Kontakti Odbora:
Telefon: 01/45 69 500
Telefaks: 01/45 69 658

e-mail: odblirs@sabor.hr

 

Tajnica Odbora:
Nada Milak

Telefon: 01/63 03 062


Hrvatski sabor 2017. Pravne napomene
Impressum
Powered by iSite