Naslovnica
Naslovnica Naslovnica
Naslovna
Mapa weba
English

Hrvatski sabor

Trg sv. Marka 6

10 000 Zagreb

 

Tel.: 01/45 69 222, 63 03 222
Faks: 01/63 03 018
e-mail: sabor@sabor.hr

Radna tijela Hrvatskoga sabora
 
Mandatno-imunitetno povjerenstvo  
6. saziv

O odboru Sjednice Ostale aktivnosti

Djelokrug rada Mandatno-imunitetnog povjerenstva
- predlaže Saboru odluku o prestanku mandata zastupniku, odnosno odluku o mirovanju mandata zastupnika, kada se ispune zakonom predviđeni uvjeti podnosi izvješće Saboru da su ispunjeni zakonski uvjeti za početak zastupničkog mandata zamjeniku zastupnika,
-
predlaže Saboru donošenje odluke o imunitetu zastupnika, a kada Sabor ne zasjeda, odlučuje o imunitetu, time da odluku mora naknadno potvrditi Sabor,
- predlaže Saboru donošenje odluke u postupku odobrenja pritvora ili pokretanja kaznenog postupka protiv Glavnoga državnog odvjetnika, a kada Sabor ne zasjeda donosi odluku o odobrenju s tim da njegovu odluku naknadno potvrđuje Sabor,

-
obavlja i druge poslove određene Poslovnikom.
Članstvo
Predsjednik:
Potpredsjednik:
Članovi:
Kontakti Povjerenstva

Telefon: 01/45 69 439
Telefaks: 01/45 69 621
e-mail: mandatno.povjerenstvo@sabor.hr

Tajnica Povjerenstva:
Vlatka Dragia
Telefon: 01/45 69 439
e-mail: vdragia@sabor.hr


Hrvatski sabor 2017. Pravne napomene
Impressum
Powered by iSite