Naslovnica
Naslovnica Naslovnica
Naslovna
Mapa weba
English

Kontakt:

Hrvatski sabor
Trg sv. Marka 6
10 000 Zagreb

Tel.: 01/45 69 222
e-mail:
mediji@sabor.hr
         gradjani@sabor.hr

Radna tijela
 
Nacionalni odbor 6. saziva
Odluku o osnivanju Nacionalnog odbora kao radnog tijela za praćenje pregovora o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji Hrvatski je sabor donio na sjednici 19. siječnja 2005. na temelju članka 43. Poslovnika Hrvatskoga sabora.Odluka o osnivanju Nacionalnog odbora dopunjena je Odlukom o dopuni Odluke o osnivanju Nacionalnog odbora od 9. ožujka 2005.

Odluku o imenovanju predsjednika, potpredsjednika i članova Nacionalnog odbora Hrvatski je sabor donio na sjednici 9. ožujka 2005. na temelju članka 80. Ustava Republike Hrvatske i točke III. Odluke o osnivanju Nacionalnog odbora ("Narodne novine", br. 12/05.).
   
Nacionalni odbor  
Predsjednica:
Potpredsjednik:
Članovi:


Odluke
 
Dokumenti
Hrvatski sabor 2017. Pravne napomene
Impressum
Powered by iSite