Naslovnica
Naslovnica Naslovnica
Naslovna
Mapa weba
English

Kontakt:

 

Hrvatski sabor

Trg sv. Marka 6

10 000 Zagreb

 

Tel.: 01/45 69 222
e-mail: mediji@sabor.hr

          gradjani@sabor.hr

Zastupnici 6. saziva Hrvatskoga sabora
 
Dobne skupine
dobna skupina

Ukupno zastupnika

muškaraca

žena

do 30 godina 0 0 0
31 do 40 godina 17 8 9
41 do 50 godina 43 33 10
51 do 60 godina 62 47 15
61 do 70 godina 28 23 5
71 i više godina 3 3 0
UKUPNO 153 114 39
Izvori podataka i obrada: Internet redakcija, 7. studenoga 2011.

Zastupnička struktura prema dobnim skupinama i prema zastupljenosti spolova (stanje na kraju 6. saziva):

Usporedni pokazatelji:

dobna skupina rezultati izbora 2007. (% ) završetak saziva 2011. (% )
do 30 godina 1,96 0,00
31 do 40 godina 9,81 11,11
41 do 50 godina 35,29 28,10
51 do 60 godina 40,52 40,52
61 do 70 godina 11,11 18,30
71 i više godina 1,31 1,96
UKUPNO 100,00 100,00

Izvori podataka i obrada: Internet redakcija, 7. studenoga 2011.

  Autor: Internet redakcija  


Prethodni sazivi
 
Hrvatski sabor 2017. Pravne napomene
Impressum
Powered by iSite