Naslovnica
Naslovnica Naslovnica
Naslovna
Mapa weba
English

Kontakt:

Hrvatski sabor
Trg sv. Marka 6
10 000 Zagreb

Tel.: 01/45 69 222
e-mail:
mediji@sabor.hr
         gradjani@sabor.hr

Radna tijela Hrvatskoga sabora
 
Odbor za zaštitu okoliša  
6. saziv

O odboru Sjednice Ostale aktivnosti

 
Djelokrug rada Odbora za zaštitu okoliša
U djelokrugu su Odbora za zaštitu okoliša poslovi utvrđivanja i praćenja provođenja politike,
a u postupku donošenja zakona i drugih propisa ima prava i dužnosti matičnoga radnog tijela
u područjima koja se odnose na:
- temeljna rješenja zaštite i promicanja sveukupnih djelatnosti zaštite okoliša, sukladno
svjetskim kriterijima,
- mjere praćenja, očuvanja i unapređivanja biološke i ekološke ravnoteže prirodnih dobara
(more, voda, zrak, tlo, rudno blago, biljni i životinjski svijet) u odnosu na gospodarski
razvitak,
- mjere korištenja i upravljanja pojedinim dijelovima okoliša, a posebice glede posebno
zaštićenih dijelova prirode,
- praćenje i proučavanje pitanja nuklearne i radiološke sigurnosti radi osiguranja visoke
razine te sigurnosti i djelotvorne zaštite ljudi i okoliša od ionizirajućih zračenja,
- poticanje mjera za saniranje postojećeg stanja devastacije okoliša i daljnje sprječavanje
onečišćenja radi promicanja kvalitete življenja i zdravlja ljudi,(zbrinjavanje komunalnog
i industrijskog otpada, zbrinjavanje opasnog otpada, gospodarenje sekundarnim sirovinama),
- pritužbe upućene Saboru kojima se ukazuje na štetne radnje glede devastacije okoliša te
ispitivanje njihove utemeljenosti
Članstvo
Predsjednica:
Potpredsjednica:
Članovi:
Imenovani članovi:
Iz reda javnih, znanstvenih i stručnih djelatnika:
dr. sc. Zvonko Seletković
Toni Vidan
dr. sc. Neven Voća
Kontakti Odbora:

Telefon: 01/45 69 432
Telefaks: 01/45 69 323
e-mail: odborzo@sabor.hr

Tajnik Odbora:
Domagoj Stjepan Krnjak
Telefon: 01/63 03 945
e-mail: domagoj.krnjak@sabor.hr


Hrvatski sabor 2017. Pravne napomene
Impressum
Powered by iSite