Naslovnica
Naslovnica Naslovnica
Naslovna
Mapa weba
English

Kontakt:


Hrvatski sabor
Trg sv. Marka 6
10 000 Zagreb

Tel.: 01/45 69 222
e-mail:
mediji@sabor.hr
          gradjani@sabor.hr

Zastupnici 5. saziva Hrvatskoga sabora
 

JOZO RADOŠ

 
HNS
 

 

 

Rođen je 3. studenoga 1956. u Seonici (Tomislavgrad – Bosna i Hercegovina). Završio Filozofski fakultet u Zagrebu i Elektrotehnički fakultet u Zagrebu (VSS – profesor filozofije i povijesti; diplomirani inženjer elektrotehnike).

Kontakt:
Telefon: 01/4569 536
e-mail: klubhns@sabor.hr

 
O zastupniku  
Stranačka pripadnost:
Hrvatska narodna stranka - Liberalni demokrati

Klub zastupnika:
Klub zastupnika Hrvatske narodne stranke-Liberalni demokrati

Početak obnašanja zastupničkog mandata:
22. prosinca 2003.

Kraj obnašanja zastupničkog mandata:
11. siječnja 2008.

Promjene tijekom zastupničkog mandata:
- od 22. prosinca 2003. do 9. veljače 2005. član LIBRE-stranke liberalnih demokrata
- od 9. veljače 2005., nakon ujedinjenja HNS-a i LIBRE, postaje članom Hrvatske narodne stranke-Liberalni demokrati

Dužnosti u Saboru:
- član Odbora za vanjsku politiku
- član Odbora za međuparlamentarnu suradnju
- član Izaslanstva Hrvatskoga sabora u Skupštini Zapadnoeuropske unije
- zamjenik člana Izaslanstva Hrvatskoga sabora u Zajedničkom parlamentarnom odboru RH-EU

Izabran:
- lista Socijaldemokratske partije Hrvatske i LIBRE-stranke liberalnih demokrata

Izborna jedinica:
II. izborna jedinica


Prethodni mandati:
4. saziv

Zastupnici
 
Sabornica1.jpg
Hrvatski sabor 2018. Pravne napomene
Powered by iSite