Naslovnica
Naslovnica Naslovnica
Mapa weba
Naslovna
English

Kontakt:


Hrvatski sabor
Trg sv. Marka 6
10 000 Zagreb

Tel.: 01/45 69 222
e-mail:
mediji@sabor.hr
          gradjani@sabor.hr

Međunarodna suradnja
 
Skupine prijateljstva Hrvatskoga sabora

Pravilnikom o osnivanju i djelokrugu rada međuparlamentarnih skupina prijateljstva Hrvatskoga sabora za suradnju s predstavničkim tijelima drugih zemalja, a sukladno odredbama Poslovnika Hrvatskoga sabora, osnivaju se saborske međuparlamentarne skupine prijateljstva.

Članove međuparlamentarnih skupina prijateljstva imenuje Odbor za međuparlamentarnu suradnju Hrvatskoga sabora na temelju prethodno provedene ankete među zastupnicima. Zastupnici se opredjeljuju za pojedinu međuparlamentarnu skupinu prijateljstva na temelju poznavanja određene zemlje, regije i znanja jezika. Sastav međuparlamentarnih skupina prijateljstva odražava višestranačku strukturu Hrvatskoga sabora. Međuparlamentarne skupine prijateljstva potiču bolje međusobno upoznavanje zastupnika, razmjenom izaslanstava, zajedničkim sastancima zastupnika, stvaranjem klime za brže i uspješnije rješavanje mnogih pitanja iz međudržavne suradnje. Jedan od poslova je uspostavljanje veze s adekvatnom skupinom predstavničkog tijela druge države. Razmjena posjeta s određenom skupinom predstavničkog tijela druge države ostvaruje se u pravilu jednom godišnje. Za svaki posjet utvrđuje se program iz kojeg je vidljiv cilj posjeta, teme i sudionici u razgovorima i na susretima.

U pravilu, tijekom kalendarske godine ostvaruje se do sedam posjeta međuparlamentarnih skupina prijateljstva Hrvatskoga sabora istoznačnim skupinama parlamenata drugih zemalja, odnosno do sedam posjeta međuparlamentarnih skupina prijateljstva parlamenata drugih zemalja Saboru.

Skupine prijateljstva u Hrvatskom saboru

Albanija
(Republika Albanija)
Voditelj: Krešo Filipović (HDZ)
Tajnica: Olgica Tolić

Argentina
(Republika Argentina)
Voditeljica: Nevenka Majdenić (HDZ)
Tajnik: Vanja Goldberger

Armenija
(Republika Armenija)
Voditeljica: Ana Lovrin (HDZ)
Tajnica: Olgica Tolić

Australija
Voditelj: mr. sc. Ivan Bagarić (HDZ)
Tajnik: Hrvoje Sadarić

Austrija
(Republika Austrija)
voditeljica: Karolina Leaković (SDP)
Tajnica: Kristina Grošek

Azerbajdžan
(Republika Azerbajdžan)
Voditelj: Šimo Đurđević (HDZ)
Tajnica: Ana Favro

Belgija
(Kraljevina Belgija)
Voditeljica: prof. dr. sc. Romana Jerković (SDP)
Tajnica: Anamarija Nejašmić

Bjelorusija
(Republika Bjelarus)
Voditelj: Ante Kotromanović (SDP)
Tajnica: Snježana Ramljak

Bosna i Hercegovina
(Republika Bosna i Hercegovina)
Voditelj: Davorko Vidović (SDP)
Tajnik: Krešimir Ivković

Brazil
(Savezna Republika Brazil)
Voditelj: dr. Boro Grubišić (HDSSB)
Tajnica: Jasna Vitas Žubi

Velika Britanija i Sjeverna Irska
(Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Sjeverne Irske)
Voditelj: Miljenko Dorić (HNS)
Tajnica: Barbara Medved

Bugarska
(Republika Bugarska)
Voditelj: dr. sc. Goran Heffer (SDP)
Tajnica: Barbara Medved

Crna Gora
(Republika Crna Gora)
Voditeljica: Ingrid Antičević Marinović (SDP)
Tajnik: Milovan Petković

Češka
(Češka Republika)
Voditeljica: mr. sc. Zdenka Čuhnil (nezavisna)
Tajnik: Igor Šribar

Čile
(Republika Čile)
Voditelj: mr. sc. Neven Mimica (SDP)
Tajnik: Milovan Petković

Danska
(Kraljevina Danska)
Voditelj: dr. sc. Rajko Ostojić (SDP)
Tajnik: Hrvoje Sadarić

Egipat
(Arapska Republika Egipat)
Voditeljica: Karmela Caparin (HDZ)
Tajnik: Igor Šribar

Estonija
(Republika Estonija)
Voditelj: Daniel Mondekar (SDP)
Tajnik: Vanja Goldberger

Finska
(Republika Finska)
Voditeljica: prof.dr.sc. Vesna Pusić (HNS)
Tajnica: Dubravka Barić

Francuska
(Republika Francuska)
Voditelj: prof. dr. sc. Petar Selem (HDZ)
Privremena tajnica: Iva Mišković

Grčka
(Republika Grčka)
Voditelj: Krunoslav Markovinović (HDZ)
Tajnik: Vanja Goldberger

Indonezija
(Republika Indonezija)
Voditelj: Arsen Bauk (SDP)
Tajnik: Davorin Kajfeš

Indija
(Republika Indija)
Voditeljica: Marija Lugarić (SDP)
Tajnica: Jasna Vitas Žubi

Iran
(Islamska Republika Iran)
Voditelj: prof. dr. sc. Šemso Tanković (nezavisni)
Tajnik: Milovan Petković

Irska
(Republika Irska)
Voditeljica: Marijana Petir (HSS)
Tajnica: Jasna Vitas Žubi

Island
(Republika Island)
Voditeljica: mr. sc. Vesna Buterin (HDZ)
Tajnik: Hrvoje Sadarić

Italija
(Talijanska Republika)
Voditelj: dr. sc. Furio Radin (nezavisni)

Izrael
(Država Izrael)
Voditelj: dr. sc. Goran Marić (HDZ)
Tajnica: Jasna Vitas Žubi

Japan
Voditelj: prof. dr. sc. Gvozden Srećko Flego (SDP)
Tajnik: Hrvoje Sadarić

Južnoafrička Republika
Voditeljica: Nedjeljka Klarić (HDZ)
Tajnica: Kristina Grošek

Kanada
Voditelj: Boris Kunst (HDZ)
Tajnica: Ana Favro

Kazahstan
(Republika Kazahstan)
Voditelj : dr. sc. Nevio Šetić (HDZ)
Tajnica : Ana Favro

Kina
(Narodna Republika Kina)
voditelj: Josip Leko (SDP)
Tajnica: Jasna Vitas Žubi

Koreja
(Republika Koreja)
Voditelj: Slavko Linić (SDP)
Tajnica: Jasna Vitas Žubi

Kuba
(Republika Kuba)
Voditeljica: mr. sc. Tanja Vrbat (SDP)
Tajnik: Davorin Kajfeš

Kuvajt
(Država Kuvajt)
Voditelj: Vedran Rožić (HDZ)
Tajnica: Maja Kiš

Latvija
(Republika Latvija)
Voditeljica: Brankica Crljenko (SDP)
Tajnik: Vanja Goldberger

Litva
(Republika Litva)
Voditelj: Boris Klemenić (HSS)
Tajnik: Vanja Goldberger

Luksemburg
(Veliko Vojvodstvo Luksemburg)
Voditelj: Luka Denona (SDP)
Tajnica: Anamarija Nejašmić

Mađarska
(Republika Mađarska)
Voditelj: Damir Kajin (IDS)
Tajnica: Ana Favro

Makedonija
(Republika Makedonija)
Voditelj: Silvano Hrelja (HSU)
Tajnica: Dubravka Barić

Malta
(Republika Malta)
Voditelj: Gari Cappelli (HDZ)
Tajnica: Barbara Medved

Meksiko
(Sjedinjene Meksičke Države)
Voditelj: mr. sc. Marin Jurjević (SDP)
Tajnica: Barbara Tartaglia

Moldavija
(Republika Moldavija)
Voditeljica: Sonja Šimunović (SDP)
Tajnica: Ana Maslać

Nizozemska
(Nizozemska Kraljevina)
Voditelj: dr. sc. Mirando Mrsić (SDP)
Tajnica: Kristina Grošek

Njemačka
(Savezna Republika Njemačka)
Voditelj: Frano Matušić (HDZ)
Tajnica: Martina Kušnjačić

Norveška
(Kraljevina Norveška)
Voditeljica: Karmela Caparin (HDZ)
Tajnica: Maja Kiš

Novi Zeland
Voditelj: Damir Sesvečan (HDZ)
Tajnik: Hrvoje Sadarić

Peru
(Republika Peru)
Voditelj: Josip Đakić (HDZ)
Tajnica: Olgica Tolić

Poljska
(Republika Poljska)
Voditeljica: Ivanka Roksandić (HDZ)
Tajnica: Snježana Ramljak

Portugal
(Portugalska Republika)
Voditelj: dr. Mario Zubović (HDZ)
Tajnica: Andrea Halambek

Rumunjska
(Republika Rumunjska)
Voditelj: Ratko Gajica (SDSS)
Tajnica: Ana Maslać

Rusija
(Ruska Federacija)
Voditelj: prof. dr. sc. Dragan Kovačević (HDZ)
Tajnica: Snježana Ramljak

SAD
(Sjedinjene Američke Države)
Voditeljica: mr.sc. Marija Pejčinović Burić (HDZ)
Tajnik: Igor Šribar

Sirija
(Sirijska Arapska Republika)
Voditeljica: Ingrid Antičević Marinović (SDP)
Tajnica: Olgica Tolić

Slovačka
(Slovačka Republika)
Voditelj: Stanko Grčić (HSS)
Tajnik: Milovan Petković

Slovenija
(Republika Slovenija)
Voditeljica: Danica Hursa (HNS)
Tajnik: Milovan Petković

Srbija
(Republika Srbija)
Voditelj: mr. sc. Neven Mimica (SDP)
Tajnik: Denis Čajo

Španjolska
(Kraljevina Španjolska)
Voditelj: dr. sc. Jerko Rošin (HDZ)
Tajnica: Jasna Vitas Žubi

Šri Lanka
(Demokratska Socijalistička Republika Šri Lanka)
Voditeljica: dr. sc. Mirela Holy (SDP)
Tajnik: Igor Šribar

Švedska
(Kraljevina Švedska)
Voditelj: Igor Dragovan (SDP)
Tajnik: Igor Šribar

Švicarska
(Švicarska Konfederacija)
Voditelj: prof. dr. sc. Ljubo Jurčić (SDP)
Tajnica: Snježana Ramljak

Turska
(Republika Turska)
Voditelj: Goran Beus Richembergh (HNS)
Tajnik: Igor Šribar

Ukrajina
(Republika Ukrajina)
Voditeljica: Gordana Sobol (SDP)
Tajnica: Maja Kiš

   


6. saziv Sabora
Hrvatski sabor 6. saziva konstituiran je 11. siječnja 2008., a odluku o svome raspuštanju donio je 28. listopada 2011. godine.
Hrvatski sabor 2017. Pravne napomene
Powered by iSite