Naslovnica
Naslovnica Naslovnica
Mapa weba
Naslovna
English

Kontakt:


Hrvatski sabor
Trg sv. Marka 6
10 000 Zagreb

Tel.: 01/45 69 222
e-mail:
mediji@sabor.hr
          gradjani@sabor.hr

Akti povučeni iz zakonodavne procedure
 
 
STRATEŠKI PLAN HRVATSKE ZAKLADE ZA ZNANOST 2011. - 2015. GODINE - podnositelj Hrvatska zaklada za znanost
 
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O RADU, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P. Z. br. 551
 
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O VODAMA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 214
 
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O FINANCIRANJU VODNOGA GOSPODARSTVA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 204
 
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OGRANIČAVANJU UPORABE DUHANSKIH PROIZVODA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, predlagatelj Odbor za turizam, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 404
 
PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O HRVATSKOJ RADIOTELEVIZIJI - predlagatelj Klub zastupnika HSLS-a i HSU-a, prvo čitanje, P.Z. br. 316
 
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O NAJMU STANOVA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA - predlagatelj Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br 471
 
PORAST NASILJA MEĐU MLADIMA U REPUBLICI HRVATSKOJ - predlagatelj Klub zastupnika SDP-a
 
PRIJEDLOG ODLUKE O DAVANJU SUGLASNOSTI AKADEMIJE TEHNIČKE ZNANOSTI HRVATSKE NA PRAVO UPORABE RIJEČI "HRVATSKA AKADEMIJA" - predlagatelj Akademija tehničkih znanosti Hrvatske
 
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZBORU PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE - predlagatelj Klub zastupnika IDS-a, prvo čitanje, P.Z. br. 458
 
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O PODRUČJIMA ŽUPANIJA, GRADOVA I OPĆINA U REPUBLICI HRVATSKOJ - predlagatelj Boris Miletić, prvo čitanje, P. Z. br. 452
 
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZBORIMA ZASTUPNIKA U HRVATSKI SABOR - predlagatelj Klub zastupnika IDS-a, prvo čitanje, P.Z. br. 459
 
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZBORIMA OPĆINSKIH NAČELNIKA, GRADONAČELNIKA, ŽUPANA I GRADONAČELNIKA GRADA ZAGREBA - predlagatelj Klub zastupnika IDS-a, prvo čitanje, P.Z. br. 460
 
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O HRVATSKOM CRVENOM KRIŽU, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA - predlagatelj zastupnik Vladimir Šeks, uz podršku 43 zastupnika, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 510
 
PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU ČLANA VIJEĆA ZA GRAĐANSKI NADZOR SIGURNOSNO-OBAVJEŠTAJNIH AGENCIJA IZ REDA DIPLOMIRANIH PRAVNIKA - predlagatelj Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost
 
IMENOVANJE SUDACA POROTNIKA VRHOVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE - predlagatelj Ministarstvo pravosuđa
 
PRIJEDLOG KANDIDATA ZA IZBOR ČLANA DRŽAVNOG SUDBENOG VIJEĆA IZ REDA SUDACA - predlagatelj Odbor za pravosuđe
 
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O FINANCIRANJU VODNOGA GOSPODARSTVA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 642
 
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VODAMA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 641
 
PRIJEDLOG ZAKONA O IZBORNIM JEDINICAMA ZA IZBOR ZASTUPNIKA U HRVATSKI SABOR - predlagatelj zastupnik Dragutin Lesar, prvo čitanje, P.Z. br. 689
 
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZBORIMA ZASTUPNIKA U HRVATSKI SABOR - predlagatelj zastupnik Dragutin Lesar, prvo čitanje, P.Z. br. 688
 
IZVJEŠĆE O RADU NACIONALNOG VIJEĆA ZA ZNANOST REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2010. GODINU - podnositelj Nacionalno vijeće za znanost
 
PRIJEDLOG MREŽE JAVNIH ZNANSTVENIH ORGANIZACIJA - predlagatelj Nacionalno vijeće za znanost
 
GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU HRVATSKE AGENCIJE ZA POŠTU I ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE ZA 2010. GODINU (PRIVREMENO) - podnositelj Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije
 
PRIJEDLOG STRATEŠKOG PLANA HRVATSKE ZAKLADE ZA ZNANOST 2011. – 2015. - predlagatelj Upravni odbor Hrvatske zaklade za znanost
 
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DODATKU NA MIROVINE OSTVARENE PREMA ZAKONU O MIROVINSKOM OSIGURANJU - predlagatelj Klub zastupnika HNS-HSU-a, prvo čitanje, P.Z. br. 674


RSS20
Hrvatski sabor 2017. Pravne napomene
Powered by iSite