Naslovnica
Naslovnica Naslovnica
Naslovna
Mapa weba
English

Kontakt:


Hrvatski sabor
Trg sv. Marka 6
10 000 Zagreb

Tel.: 01/45 69 222
e-mail:
mediji@sabor.hr
          gradjani@sabor.hr

Radna tijela Hrvatskoga sabora
 
Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav  
5. saziv

O odboru Sjednice Ostale aktivnosti

Djelokrug rada Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav
- prati i razmatra provedbu Ustava Republike Hrvatske,
-
razmatra načelna pitanja u vezi s usuglašavanjem zakonodavstva s Ustavom Republike Hrvatske,
-
razmatra mišljenja i prijedloge ustavne naravi upućene Saboru,
-
u postupku promjene Ustava Republike Hrvatske priprema prijedloge odgovarajućih akata,
-
provodi postupak kandidiranja sudaca Ustavnog suda Republike Hrvatske i predlaganja za izbor Saboru,
-
u postupku raspisivanja referenduma ako to zatraži deset posto od ukupnog broja birača u Republici Hrvatskoj priprema prijedloge odgovarajućih akata,
-
rješava sporove o djelokrugu radnih tijela Sabora,
-
prati provedbu Poslovnika Hrvatskoga sabora,
-
predlaže donošenje i promjene Poslovnika Hrvatskoga sabora,
-
razmatra načelna pitanja zaštite i ostvarivanja Ustavom Republike Hrvatske utvrđenih sloboda i prava čovjeka i građanina te nacionalnih manjina.

U djelokrugu su Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav poslovi utvrđivanja i praćenja provođenja politike, a u postupku donošenja zakona i drugih propisa ima prava i dužnosti matičnoga radnog tijela u područjima koja se odnose na:
-
udruživanja, okupljanja i javne prosvjede građana,
-
biračko pravo, izbor zastupnika u Sabor, izbor Predsjednika Republike, izbor za tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, i referendum,
-
pravni položaj vjerskih zajednica,
-
uporabu i zaštitu grba, zastave i himne Republike Hrvatske i drugih državnih simbola, državne blagdane, nagrade i druga priznanja,
-
opća pitanja ustavnosti i zakonitosti,
-
javno informiranje,
-
opća pitanja funkcioniranja političkog sustava,
-
pitanja ustrojstva i djelokruga državnih tijela, osnivanja, ustrojstva, djelokruga i načina rada tijela državne uprave,
-
pitanja i odnose iz djelokruga državne uprave te pitanja ostvarivanja zakonitosti u radu tijela državne uprave,
-
izvješća državnih tijela državne uprave o primjeni zakona i o općim problemima državne uprave,
- temeljna pitanja vlasničkih odnosa,
-
ustrojstvo, djelokrug i način rada pučkog pravobranitelja,
-
obavlja i druge poslove određene Poslovnikom.

Članstvo
Predsjednik:
Potpredsjednica:
Članovi:
Vanjski članovi:
Iz reda javnih, znanstvenih i stručnih djelatnika:
prof. dr. sc. Branko Smerdel
prof. dr. sc. Miomir Matulović
prof. dr. sc. Zdravko Tomac
doc. dr. sc. Milijan Sesar
prof. dr. sc. Davor Krapac.
Kontakti Odbora
Telefon: 01/45 69 474
Telefaks: 01/45 69 601
e-mail:
odbupips@sabor.hr

Tajnica Odbora:
Jasna Klarin-Kušpilić
Telefon: 01/45 69 424

Hrvatski sabor 2017. Pravne napomene
Powered by iSite