Naslovnica
Naslovnica Naslovnica
Mapa weba
Naslovna
English

Kontakt:


Hrvatski sabor
Trg sv. Marka 6
10 000 Zagreb

Tel.: 01/45 69 222
e-mail:
mediji@sabor.hr
          gradjani@sabor.hr

Potpredsjednici Hrvatskoga sabora
 
Potpredsjednici Sabora u 5. sazivu

Prema ustavnoj odredbi, Hrvatski sabor ima predsjednika i jednog ili više potpredsjednika.

 

Poslovnikom Hrvatskoga sabora određeno je da Sabor ima dva do pet potpredsjednika. Ako se biraju dva potpredsjednika, jedan se bira na prijedlog parlamentarne većine, a drugi na prijedlog parlamentarne manjine. Ako se bira pet potpredsjednika, tri se biraju na prijedlog parlamentarne većine, a dva na prijedlog parlamentarne manjine.

 

Predsjednik i potpredsjednici čine Predsjedništvo Sabora.

Potpredsjednici Hrvatskoga sabora u 5. sazivu su: Luka Bebić, Darko Milinović, Đurđa AdlešićMato Arlović i Vesna Pusić

   


5. saziv Sabora
Hrvatski sabor 5. saziva konstituiran je 22. prosinca 2003., a odluku o svome raspuštanju donio je 12. listopada 2007. godine.
Hrvatski sabor 2018. Pravne napomene
Powered by iSite