Naslovnica
Naslovnica Naslovnica
Mapa weba
Naslovna
English

Kontakt:


Hrvatski sabor
Trg sv. Marka 6
10 000 Zagreb

Tel.: 01/45 69 222
e-mail:
mediji@sabor.hr
          gradjani@sabor.hr

Međunarodna suradnja
 

Sabor i EUZastupnici Hrvatskoga sabora na više načina sudjeluju u parlamentarnim međunarodnim aktivnostima. 

Stalna izaslanstva Hrvatskoga sabora pri međunarodnim parlamentarnim organizacijama jedan su od oblika međunarodne aktivnosti Sabora. Osim stalnih izaslanstava, niz saborskih radnih tijela svojim redovitim aktivnostima djeluje i u smjeru postizanja vanjskopolitičkih ciljeva Republike Hrvatske. Među njima, na polju međunarodne suradnje, posebno aktivno djeluju Odbor za vanjsku politiku, Odbor za međuparlamentarnu suradnju, Odbor za europske integracije i drugi.

Zastupnici Hrvatskoga sabora aktivno sudjeluju i u radu međuparlamentarnih skupina prijateljstva čiji se broj u posljednjih nekoliko godina povećao do današnjih pedesetak.

   


5. saziv Sabora
Hrvatski sabor 5. saziva konstituiran je 22. prosinca 2003., a odluku o svome raspuštanju donio je 12. listopada 2007. godine.
Konferencija predsjednika parlamenata SEECP-a
SEECP
Hrvatski sabor 2018. Pravne napomene
Powered by iSite