Naslovnica
Naslovnica Naslovnica
Mapa weba
Naslovna
English

Kontakt:


Hrvatski sabor
Trg sv. Marka 6
10 000 Zagreb

Tel.: 01/45 69 222
e-mail:
mediji@sabor.hr
          gradjani@sabor.hr

Međunarodna suradnja
 
Skupine prijateljstva Hrvatskoga sabora

Pravilnikom o osnivanju i djelokrugu rada međuparlamentarnih skupina prijateljstva Hrvatskoga sabora za suradnju s predstavničkim tijelima drugih zemalja, a sukladno odredbama Poslovnika Hrvatskoga sabora, osnivaju se saborske međuparlamentarne skupine prijateljstva.

Članove međuparlamentarnih skupina prijateljstva imenuje Odbor za međuparlamentarnu suradnju Hrvatskoga sabora na temelju prethodno provedene ankete među zastupnicima. Zastupnici se opredjeljuju za pojedinu međuparlamentarnu skupinu prijateljstva na temelju poznavanja određene zemlje, regije i znanja jezika. Sastav međuparlamentarnih skupina prijateljstva odražava višestranačku strukturu Hrvatskoga sabora. Međuparlamentarne skupine prijateljstva potiču bolje međusobno upoznavanje zastupnika, razmjenom izaslanstava, zajedničkim sastancima zastupnika, stvaranjem klime za brže i uspješnije rješavanje mnogih pitanja iz međudržavne suradnje. Jedan od poslova je uspostavljanje veze s adekvatnom skupinom predstavničkog tijela druge države. Razmjena posjeta s određenom skupinom predstavničkog tijela druge države ostvaruje se u pravilu jednom godišnje. Za svaki posjet utvrđuje se program iz kojeg je vidljiv cilj posjeta, teme i sudionici u razgovorima i na susretima.

U pravilu, tijekom kalendarske godine ostvaruje se do sedam posjeta međuparlamentarnih skupina prijateljstva Hrvatskoga sabora istoznačnim skupinama parlamenata drugih zemalja, odnosno do sedam posjeta međuparlamentarnih skupina prijateljstva parlamenata drugih zemalja Saboru.

skupine prijateljstva po zemljama

   


Međuparlamentarne skupine prijateljstva po zemljama
 
Podsjetnik za organizaciju posjeta i susreta međuparlamentarnih skupina prijateljstava Hrvatskoga sabora
 
Pravilnik o osnivanju i djelokrugu rada skupina
Izaslanstva
Hrvatski sabor 2017. Pravne napomene
Powered by iSite