Naslovnica
Naslovnica Naslovnica
Naslovna
Mapa weba
English

Kontakt:


Hrvatski sabor
Trg sv. Marka 6
10 000 Zagreb

Tel.: 01/45 69 222
e-mail:
mediji@sabor.hr
          gradjani@sabor.hr

Zastupnici 5. saziva Hrvatskoga sabora
 

Statistički pokazatelji

U rubrikama su prikazani osnovni statistički pokazatelji o zastupničkoj strukturi prema: raspodjeli mandata, dobnim skupinama, stručnoj spremi i zastupljenosti spolova.* 

Danom zaključenja 5. saziva Sabora mandatima je raspolagalo 12 nezavisnih zastupnika** i 139 zastupnika u 15 parlamentarnih stranaka. Najvećim brojem mandata raspolaže HDZ (63), slijedi SDP (30), HNS (11), HSS (9), HSP (5), IDS (4), po tri mandata imaju HDSSB, HSLS, HSU, SDSS. Po jednim mandatom raspolažu DC, MDS, PGS, SBHS i SDA HR.

raspodjela mandata

Najbrojnija dobna skupina zastupnika je ona između 51 i 60 godina starosti u kojoj su 63 muškarca i 46 žena. Sljedeća po brojnosti je skupina od 41 do 50 godina u kojoj je 55 muškaraca i 44 žene. Od 31 do 40 godina starosti je 8 zastupnika, a u skupinama do 30 i iznad 70 godina, svega su četiri zastupnika.

dobne skupine

Među 151 zastupnikom, 118 je muškaraca i 33 žene, što čini odnos zastupljenosti spolova od 78 naprama 22 posto. Žene su brojčano najzastupljenije u SDP-u (13 zastupnica) i HDZ-u (12). HNS ima dvije zastupnice, dok u HSS-u, HSP-u, IDS-u, HSLS-u i DC-u djeluje po jedna zastupnica. Jedna zastupnica je nezavisna. Prema izvješću DIP-a o rezultatima izbora 2003., u Sabor je bilo izabrano 126 muškaraca i 26 žena.

zastupljenost spolova

Od 151 zastupnika, 112 ih ima visoku stručnu spremu. Višu ima 16, srednju 22, a jedan zastupnik ima nižu. Od 112 zastupnika s visokom stručnom spremom, 21 ima doktorski akademski stupanj, a 11 njih magistarski. Najviša zastupljenost doktora znanosti je među nezavisnim zastupnicima (6), slijedi HDZ sa 5, pa SDP i HSLS sa po 2 doktora znanosti.

stručna sprema

Statistički pokazatelji odnose se na strukturu zastupnika dobivenu prema rezultatima izbora od 23. studenoga 2003. godine i promjenama koje su uslijedile naknadno.

* Postojeći pokazatelji pokazuju prosjeke za stanje zastupničke strukture u trenutku zaključenja 5. saziva Hrvatskog sabora. Pokazatelji su dobiveni izračunom u kome je ukupan broj 151 zastupnički mandat, koliko ih je bilo aktivnih u trenutku zaključenja 5. saziva, a ne 152 koliko ih je izabrano u 5. saziv

** Troje od ukupno 12 nezavisnih zastupnika izabrani su kao nezavisni kandidati s izborne liste SDP-a i bili su članovi Kluba zastupnika SDP-a (Filipović, Josipović i Jurčić)

  Autor: Internet redakcija  


Zastupnici
 
Sabornica1.jpg
 
Hrvatski sabor 2018. Pravne napomene
Powered by iSite