Naslovnica
Naslovnica Naslovnica
Naslovna
Mapa weba
English

Kontakt:


Hrvatski sabor
Trg sv. Marka 6
10 000 Zagreb

Tel.: 01/45 69 222
e-mail:
mediji@sabor.hr
          gradjani@sabor.hr

Izaslanstva Hrvatskoga sabora u 5. sazivu
 
Izaslanstvo Hrvatskog sabora u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Europe  
5. saziv


Parlamentarna skupština Vijeća EuropeHrvatski Sabor na sjednici 27. siječnja 2004. donio je Odluku o izboru Izaslanstva Hrvatskoga sabora u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Europe.

Osnovne zadaće Parlamentarne skupštine Vijeća Europe su razvoj demokracije i zaštita ljudskih prava, što ona postiže aktivnostima usmjerenima na jačanje funkcioniranja pravnog sustava i pravne države, slobode medija, prosvjetu, kulturu, zaštitu okoliša i jačanje demokracije na lokalnoj razini. 

Parlamentarna skupština Vijeća Europe savjetodavno je tijelo. Njezinih 630 članova dolaze iz 46 nacionalnih parlamenata. Zastupnici u Skupštini (315) i njihovi zamjenici (315) biraju se ili određuju u nacionalnim parlamentima. Broj zastupnika zemalja članica ovisi o broju stanovnika (od dva do najviše 18). Sve glavne političke struje u nacionalnom parlamentu moraju biti zastupljene.

Republika Hrvatska je punopravnom članicom Vijeća Europe postala 6. studenoga 1996. godine nakon čega njeni predstavnici redovito sudjeluju u radu više od pedeset stalnih i ad hoc tijela Vijeća Europe, te na raznim stručnim skupovima koja se organiziraju u Strasbourgu, u zemljama članicama i u Republici Hrvatskoj. Od ulaska u punopravno članstvo, hrvatski predstavnici redovito i aktivno sudjeluju na sastancima Odbora ministara (jednom godišnje sastaju se na razini ministara vanjskih poslova, a svakog tjedna na razini veleposlanika - stalnih predstavnika zemalja članica pri Vijeću Europe).

Skupština sama odlučuje o svom dnevnom redu i bavi se aktualnim pitanjima i onima koja bi to tek mogla postati, a vezana su za probleme suvremenoga društva kao i pitanja iz međunarodne politike.

Izaslanstvo Hrvatskoga sabora u Parlamentarnoj skupšini Vijeća Europe je u sastavu:

Voditelj:
Članovi:
Zamjenici:

Izaslanstva
Hrvatski sabor 2018. Pravne napomene
Powered by iSite