Naslovnica
Naslovnica Naslovnica
Naslovna
Mapa weba
English

Kontakt:


Hrvatski sabor
Trg sv. Marka 6
10 000 Zagreb

Tel.: 01/45 69 222
e-mail:
mediji@sabor.hr
          gradjani@sabor.hr

Europska unija
 
Hrvatski sabor - nacionalni parlament države članice Europske unije

Članstvom Hrvatske u Europskoj uniji od 1. srpnja 2013. godine promijenili su se položaj i uloga Hrvatskoga sabora. Naime, na razini Europske unije donose se zakonodavni i nezakonodavni akti koji su ili izravno primjenjivi u Hrvatskoj ili ih je Hrvatska obvezna prenijeti u svoje zakonodavstvo. Prilikom donošenja takvih akata, Hrvatsku u Vijeću Europske unije, kao zakonodavnom tijelu, predstavlja hrvatska Vlada. U drugom zakonodavnom tijelu Europske unije, Europskom parlamentu, hrvatske građane izravno zastupaju članovi Europskog parlamenta izabrani u Hrvatskoj.


Sudjelovanje Hrvatskoga sabora u postupku donošenja odluka na razini Europske unije uređeno je Ustavom Republike Hrvatske,  Zakonom o suradnji Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske u europskim poslovima i Poslovnikom Hrvatskoga sabora.

Sabor u europskim poslovima sudjeluje posredno, nadzorom nad djelovanjem Vlade u institucijama Europske unije, te neposredno, izvršavanjem ovlasti dodijeljenih nacionalnim parlamentima Ugovorom iz Lisabona. Navedene ovlasti izvršava Odbor za europske poslove u ime Sabora.

Poslovnikom Hrvatskoga sabora predviđena je uključenost svih radnih tijela i saborskih zastupnika u europske poslove. Radnim programom za razmatranje stajališta Republike Hrvatske utvrđuju se prioriteti uključivanja Sabora u donošenje zakonodavnih i nezakonodavnih akata Europske unije. Raspravlja se i o sastancima Vijeća Europske unije i Europskoga vijeća, kako prije tako i nakon njihovog održavanja te po potrebi i o svim ostalim europskim poslovima. Članovi Europskog parlamenta izabrani u Hrvatskoj mogu sudjelovati na sjednicama svih saborskih radnih tijela.
 
Izgradnjom prikladnog okvira djelovanja Hrvatskoga sabora u europskim poslovima na najbolji se način osigurava učinkovito zastupanje hrvatskih stajališta na razini Europske unije.

  Autor: Ured za međunarodne i europske poslove  


Europska unija
 
Malteško predsjedanje
Malteško predsjedanje
 
 
Europski parlament
 

Predstavništvo EK

 
Lisabonski ugovor
 
Međunarodni ugovori
 
Ured
Hrvatski sabor 2017. Pravne napomene
Impressum
Powered by iSite