Naslovnica
Naslovnica Naslovnica
Naslovna
Mapa weba
English

Kontakt:


Hrvatski sabor
Trg sv. Marka 6
10 000 Zagreb

Tel.: 01/45 69 222
e-mail:
mediji@sabor.hr
          gradjani@sabor.hr

Ustrojstvo Sabora
 
Ustrojstvo Sabora prema Poslovniku

Unutarnje ustrojstvo Hrvatskoga sabora određeno je Poslovnikom.

Prema Poslovniku, Sabor ima predsjednika i dva do pet potpredsjednika koji zajedno čine Predsjedništvo. Na poziv predsjednika Sabora, u radu Predsjedništva sudjeluje i tajnik Sabora.

Tajnika Sabora imenuje i razrješuje Sabor. Tajnik donosi Pravilnik o unutarnjem redu, odgovoran je za obavljanje poslova stručne službe, osigurava financijska sredstva za rad Sabora i stručne službe, a obavlja i druge poslove propisane Poslovnikom za koje je odgovoran Saboru. Tajnika i zamjenika tajnika imenuje Sabor na rok od četiri godine.

Sabor osniva stručnu službu za obavljanje stručnih, administrativnih, sigurnosnih, tehničkih i drugih poslova. Rad Stručne službe Sabora usmjerava i usklađuje tajnik Sabora i odgovoran je za njezin rad.

Poslove Stručne službe obavljaju službenici razvrstani u unutarnje ustrojstvene jedinice u:

- Tajništvu Sabora
- Uredu predsjednika Sabora
- Uredima potpredsjednika Sabora
- Uredu za protokol Sabora i
- Uredu za međunarodne i europske poslove

Tajništvo Sabora poslove i zadaće obavlja putem sljedećih zasebnih jedinica:

- Ureda tajnika Sabora
- Službe radnih tijela
- Službi klubova zastupnika
- Službe za pripremu i obradu sjednica Sabora
- Službe za pripremu akata Sabora za objavu
- Službe za pravne poslove i ljudske potencijale
- Službe za medije
- Službe za građane
- Informacijsko-dokumentacijske službe, istraživanja i mrežnih informacija
- Knjižnice
- Službe za opće poslove
- Straže

Posebna zaduženja:

- Mjerodavna službena osoba za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama u Hrvatskome saboru (14. studenoga 2016.)

- Službenica za zaštitu osobnih podataka u Hrvatskome saboru (29. studenoga 2017.)

- Povjerenica za etiku u Hrvatskome saboru (9. siječnja 2017.)

   


Hrvatski sabor 2018. Pravne napomene
Powered by iSite