Naslovnica
Naslovnica Naslovnica
Naslovna
Mapa weba
English

Kontakt:


Hrvatski sabor
Trg sv. Marka 6
10 000 Zagreb

Tel.: 01/45 69 222
e-mail:
mediji@sabor.hr
          gradjani@sabor.hr

Ustrojstvo Sabora
 

Tajništvo Hrvatskoga sabora

Tajništvo Hrvatskoga sabora obavlja zadaće koje se odnose na: stručne administrativne i sigurnosne poslove u pripremi i organiziranju sjednica Sabora, pripremi i objavi donesenih zakona, odluka i zaključaka Sabora, praćenju izvršavanja zaključaka Sabora, rad izaslanstava Sabora, poslove za zastupnike i klubove zastupnika, poslove iz djelokruga radno-pravnih odnosa, poslove u svezi s obavješćivanjem javnosti o radu Sabora i njegovih radnih tijela, materijalno i financijsko poslovanje Sabora, poslove u svezi s tiskanjem, otpremom, arhiviranjem dokumentacije i akata Sabora te poslova nadzora ulaska u zgrade Sabora.

Tajnik Hrvatskoga sabora:
Davor Orlović, dipl. iur.

Telefon: 01/45 69 435
Telefaks: 01/63 03 008
e-mail: tajnik@sabor.hr

Zamjenik tajnika i tajnik sjednice Sabora:
Ivan Bukarica, dipl. iur.
Telefon: 01/45 69 436
Telefaks:01/63 03 008

Pomoćnici tajnika:

Ljerka Lovrić, dipl. ing. arh.
Telefon: 01/6303 403
Telefaks: 01/6303 489
e-mail: ljerka.lovric@sabor.hr

Nada Milak, dipl. oec.
Telefon: 01/6303 063
e-mail: nmilak@sabor.hr

Đurđica Pralas, dipl. iur.
Telefon: 01/63 03 571
e-mail: durdica.Pralas@sabor.hr 

Ivo Rađa, dipl. ing.
Telefon: 01/6303 680
e-mail: ivo.radja@sabor.hr

Andrea Sever-Koren, dipl. iur.
Telefon: 01/4569 538
e-mail: andrea.sever-koren@sabor.hr

   


Poslovi tajnika
Hrvatski sabor 2018. Pravne napomene
Powered by iSite