Naslovnica
Naslovnica Naslovnica
Mapa weba
Naslovna
English

Kontakt:


Hrvatski sabor
Trg sv. Marka 6
10 000 Zagreb

Tel.: 01/45 69 222
e-mail:
mediji@sabor.hr
          gradjani@sabor.hr

Neraspravljeni akti 6. saziva
 
 
IZVJEŠĆE O PROVEDBI ZAKONA O PRAVIMA HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI, ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2010. GODINE
 
PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O BLAGDANIMA, SPOMENDANIMA I NERADNIM DANIMA U REPUBLICI HRVATSKOJ, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA - predlagatelj zastupnik Vladimir Šeks, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 776
 
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O OBVEZNIM ODNOSIMA - predlagatelj zastupnik Dragutin Lesar, prvo čitanje, P.Z. br. 867
 
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DODANU VRIJEDNOST, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 655 - predlagatelj Klub zastupnika SDP-a
 
IZVJEŠĆE O PROVEDBI NACIONALNE STRATEGIJE I AKCIJSKOG PLANA SUZBIJANJA ZLOUPORABE DROGA U REPUBLICI HRVATSKOJ ZA 2010. GODINU
 
IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ FINANCIJSKOJ REVIZIJI VISOKIH UČILIŠTA ZA 2009., S PRILOZIMA - podnositelj Državni ured za reviziju
 
PRIJEDLOG ZAKONA O JAVNOJ UPORABI HRVATSKOGA JEZIKA - predlagatelj zastupnik Dragutin Lesar, prvo čitanje, P.Z. br. 537
 
PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU ČLANOVA ODBORA ZA ETIKU U ZNANOSTI I VISOKOM OBRAZOVANJU I PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU ČLANOVA ODBORA ZA ETIKU U ZNANOSTI I VISOKOM OBRAZOVANJU
 
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O RUDARSTVU - predlagatelj zastupnik Daniel Srb, prvo čitanje, P.Z. br. 675
 
GODIŠNJE IZVJEŠĆE HRVATSKE NARODNE BANKE ZA 2010. GODINU - podnositelj Hrvatska narodna banka
 
IZVJEŠĆE O STANJU I RADU KAZNIONICA, ZATVORA I ODGOJNIH ZAVODA ZA 2010. GODINU
 
PRIJEDLOG POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA PRVO POLUGODIŠTE 2011. GODINE
 
PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O BLAGDANIMA, SPOMENDANIMA I NERADNIM DANIMA U REPUBLICI HRVATSKOJ - predlagatelj zastupnik Daniel Srb, prvo čitanje, P.Z. br. 843
 
PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU JEDNOG SUCA USTAVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE – predlagatelj Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav
 
PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O PRIVATIZACIJI INA – INDUSTRIJA NAFTE d.d., S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA - predlagatelj Klub zastupnika SDP-a, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 673
 
IZVJEŠĆE O POJAVAMA DISKRIMINACIJE ZA 2010. GODINU - podnositelj Pučki pravobranitelj
 
GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU DRŽAVNE KOMISIJE ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE ZA 2010. GODINU - podnositelj Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
 
PRIJEDLOG ZAKLJUČAKA O POTPORI MEĐUNARODNOJ INCIJATIVI O USTANOVLJENJU SVJETSKOG DANA ROMSKOG JEZIKA - predlagatelji skupina zastupnika
 
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI I DOPUNAMA ZAKONA O PRAVIMA HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA - predlagatelj Klub zastupnika SDP-a, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 539
 
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O NAKNADI ZA IMOVINU ODUZETU U VRIJEME JUGOSLAVENSKE KOMUNISTIČKE VLADAVINE - predlagatelji skupina zastupnika: Goran Beus Richembergh, Zlatko Koračević, Silvano Hrelja, prof. dr. sc. Miljenko Dorić, Ratko Gajica, Danica Hursa, Zlatko Horvat, Tonino Picula i prof. dr. sc. Vesna Pusić, prvo čitanje, P.Z. br. 682
 
GODIŠNJE IZVJEŠĆE O PROVEDBI ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA ZA 2010. GODINU - predlagatelj Agencija za zaštitu osobnih podataka
 
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O USTROJSTVU I DJELOKRUGU SREDIŠNJIH TIJELA DRŽAVNE UPRAVE, prvo čitanje, P.Z. br. 890
 
IZVJEŠĆE O RADU UPRAVE MINISTARSTVA PRAVOSUĐA ZA PROBACIJU I PODRŠKU ŽRTVAMA I SVJEDOCIMA ZA 2010. GODINU
 
PRIJEDLOG ZAKONA O ZNANSTVENOJ DJELATNOSTI, prvo čitanje, P.Z. br. 838
 
PRIJEDLOG ZAKONA O BIOMEDICINSKI POTPOMOGNUTOJ OPLODNJI - predlagatelj Klub zastupnika SDP-a, prvo čitanje, P.Z. br. 470
 
IZVJEŠĆE UMIROVLJENIČKOG FONDA ZA 2010. GODINU - podnositelj Središnji državni ured za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova Europske unije
 
PRIJEDLOG ZAKLJUČAKA VEZANIH ZA SPRJEČAVANJE OMETANJA SIGNALA TELEVIZIJSKIH I RADIJSKIH NAKLADNIKA DUŽ JADRANA - predlagatelj Odbor za informiranje, informatizaciju i medije
 
PRIJEDLOG ZAKONA O ROKOVIMA PLAĆANJA OBVEZA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 656 - predlagatelj Klub zastupnika SDP-a
 
IZVJEŠĆE O RADU HRVATSKOGA MEMORIJALNO-DOKUMENTACIJSKOG CENTRA DOMOVINSKOG RATA ZA 2010. GODINU – podnositelj Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata
 
IZVJEŠĆE O OBAVLJENIM POSLOVIMA I SREDSTVIMA UTROŠENIMA U 2010. GODINI ZA POPIS STANOVNIŠTVA, KUĆANSTAVA I STANOVA U REPUBLICI HRVATSKOJ 2011. GODINE
 
PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU ČLANICE UPRAVNOG VIJEĆA HRVATSKE IZVJEŠTAJNE NOVINSKE AGENCIJE
 
IZVJEŠĆE O RADU HRVATSKE AKADEMIJE ZNANOSTI I UMJETNOSTI ZA 2010. GODINU – sažetak - podnositelj Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti
 
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU FINANCIJSKE AGENCIJE ZA 2010. GODINU – podnositelj Nadzorni odbor Financijske agencije
 
PRIJEDLOG ODLUKE O OSNIVANJU ISTRAŽNOG POVJERENSTVA ZA UTVRĐIVANJE ČINJENICA U VEZI ULOGE RAVNATELJA POLICIJE OLIVERA GRBIĆA U UPUĆIVANJU ANONIMNIH PRIJAVA PROTIV ČLANOVA OPORBENIH STRANAKA, POSEBICE U VEZI S NABAVOM ORUŽJA OD STRANE KRIZNOG ŠTABA OPĆINE RIJEKA 1991. GODINE - predlagatelji Klub zastupnika SDP-a, Klub zastupnika HNS-a i HSU-a i Klub zastupnika IDS-a
 
PRIJEDLOG DEKLARACIJE O OSUDI HOLODOMORA, MASOVNOG USMRĆIVANJA GLAĐU, PROUZROČENOG PRISILNOM KOLEKTIVIZACIJOM KOJU JE PROVODIO STALJINOV KOMUNISTIČKI REŽIM - predlagatelj Klub zastupnika HNS-a
 
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DOPRINOSIMA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 654 - predlagatelj Klub zastupnika SDP-a
 
PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O DRUŠTVENO POTICANOJ STANOGRADNJI - predlagatelj Klub zastupnika HNS-a, prvo čitanje, P. Z. br. 521
 
PRIJEDLOG ZAKONA O RADNIM I SOCIJALNIM SUDOVIMA – predlagatelj Klub zastupnika SDP-a, prvo čitanje, P.Z. br. 716
 
GODIŠNJE IZVJEŠĆE POVJERENSTVA ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA HRVATSKOM SABORU ZA 2010. GODINU - predlagatelj Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa
 
PRIJEDLOG ODLUKE O UPLATI SREDSTAVA IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2011. GODINU U TEMELJNI KAPITAL, DOKAPITALIZACIJU, SUBVENCIJU KAMATA I UDIO U KREDITIMA HRVATSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVITAK - predlagatelj Klub zastupnika SDP-a
 
IZVJEŠĆE O STANJU I UPRAVLJANJU ROBNIM ZALIHAMA ZA 2010. GODINU, S FINANCIJSKIM POKAZATELJIMA
 
PRIJEDLOG ZAKONA O VISOKOM OBRAZOVANJU, prvo čitanje, P.Z. br. 834
 
IZVJEŠĆA O RADU I POSLOVANJU HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE ZA 2010. GODINU - podnositelj Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 
IZVJEŠĆE O RADU NACIONALNOG ODBORA ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2011. GODINE - predlagatelj Nacionalni odbor
 
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI - predlagatelj Klub zastupnika HDSSB-a, prvo čitanje, P.Z. br. 813
 
PRIJEDLOG ZAKONA O SVEUČILIŠTU, prvo čitanje, P.Z. br. 839
 
PROGRAMSKO I FINANCIJSKO IZVJEŠĆE HRVATSKOG OLIMPIJSKOG ODBORA ZA 2010. GODINU - podnositelj Hrvatski olimpijski odbor
 
IZVJEŠĆE O UČINCIMA PROVEDBE ZAKONA O OTOCIMA U 2010. GODINI
 
GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU HRVATSKE AGENCIJE ZA POŠTU I ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE ZA 2010. GODINU; novi tekst - podnositelj Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije
 
GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU UPRAVNOG VIJEĆA HINE OD 1. SVIBNJA 2010. DO 30. TRAVNJA 2011. - podnositelj Upravno vijeće Hine
 
POSLOVNO IZVJEŠĆE O RADU FONDA HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI ZA 2010. GODINU
 
PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O PROSTORNOM UREĐENJU I GRADNJI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA – predlagatelj zastupnik Dinko Burić, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 786
 
IZVJEŠĆE MINISTRA UNUTARNJIH POSLOVA O OBAVLJANJU POLICIJSKIH POSLOVA ZA 2010. GODINU - predlagatelj ministar unutarnjih poslova
 
IZVJEŠĆE O PROVOĐENJU USTAVNOG ZAKONA O PRAVIMA NACIONALNIH MANJINA I O UTROŠKU SREDSTAVA OSIGURANIH U DRŽAVNOM PRORAČUNU REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2010. GODINU ZA POTREBE NACIONALNIH MANJINA
 
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VODAMA - predlagatelj zastupnik Daniel Srb, prvo čitanje, P.Z. br. 812
 
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O RADU NACIONALNE ZAKLADE ZA RAZVOJ CIVILNOGA DRUŠTVA ZA 2010. GODINU - podnositelj Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva
 
IZVJEŠĆE O STANJU OKOLIŠA U REPUBLICI HRVATSKOJ ZA RAZDOBLJE OD 2005. DO 2008. GODINE
 
GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU HRVATSKE AGENCIJE ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA ZA 2010. GODINU - podnositelj Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga
 
PRIJEDLOG ZAKONA O POSEBNOM POREZU NA KAMATE, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 653 - predlagatelj Klub zastupnika SDP-a
 
GODIŠNJE IZVJEŠĆE HRVATSKE ZAKLADE ZA ZNANOST ZA 2010. GODINU - podnositelj Hrvatska zaklada za znanost
 
IZVJEŠĆE O POSLOVANJU HRVATSKE AGENCIJE ZA MALO GOSPODARSTVO U 2010. GODINI - podnositelj Upravni odbor HAMAG-a
 
IZVJEŠĆE O TIJEKU PREGOVARAČKOG PROCESA REPUBLIKA HRVATSKA – EUROPSKA UNIJA ZA VRIJEME PREDSJEDAVANJA REPUBLIKE MAĐARSKE VIJEĆEM EUROPSKE UNIJE (RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2011. GODINE)
 
PRIJEDLOG DEKLARACIJE O POLOŽAJU I ZAŠTITI HRVATSKE NACIONALNE MANJINE U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI / REPUBLICI SRBIJI - predlagatelj zastupnik Daniel Srb


6. saziv Sabora
Hrvatski sabor 6. saziva konstituiran je 11. siječnja 2008., a odluku o svome raspuštanju donio je 28. listopada 2011. godine.
Hrvatski sabor 2017. Pravne napomene
Powered by iSite