Naslovnica
Naslovnica Naslovnica
Naslovna
Mapa weba
English

Kontakt:


Hrvatski sabor
Trg sv. Marka 6
10 000 Zagreb

Tel.: 01/45 69 222
e-mail:
mediji@sabor.hr
          gradjani@sabor.hr

Povijest saborovanja
 
Arhiviranje saborske građe

Škrinja povlasticaKroz dugi niz stoljeća moguće je pratiti tradiciju čuvanja i posebne brige koja se iskazivala čuvanju isprava, povelja i dokumenata od temeljne važnosti za rad Hrvatskoga sabora.

Do 16. stoljeća isprave su radi sigurnosti pohranjivane u riznicu Zagrebačkog kaptola. Već 1505. izrađen je i najstariji popis saborskih isprava, a 1643. na temelju odluke Sabora izrađena je poznata Škrinja povlastica za čuvanje najznačajnijih isprava Kraljevine. Škrinja je 1764. prenesena s Kaptola u posebnu prostoriju Sabornice u ondašnjoj Zemaljskoj kući (Domus Regnicolarus). Sabor je 1770. odredio i posebne mjere zaštite tih prostora.

Potkraj 1870. Sabor je osnovao Zemaljski arkiv za čuvanje saborskih spisa i isprava javne uprave. Danas je to Hrvatski državni arhiv u Zagrebu koji čuva arhivsko gradivo svih središnjih tijela državne vlasti, državne uprave i pravosuđa. U njemu se nalaze i svi do sada predani saborski spisi kao arhivski fondovi.

U Hrvatskom državnom arhivu pohranjeni su sljedeći arhivski fondovi:   

1. Sabor Kraljevine Hrvatske, Dalmacije i Slavonije do 1848. godine
- Povlastice Kraljevine 1222.-1759.
- Zapisnici 1557.-1848.
- Spisi 1557.-1848.
- Spisi Zemaljskih komisija Sabora 1618.-1848.
- Spisi povjerenstava Sabora za utvrđivanje plemstva 1752.-1848.
- Spisi o pučko-ustaničkoj vojsci 1797.-1834.
2. Sabor Kraljevine Hrvatske, Dalmacije i Slavonije 1861.-1918.
3. Hrvatski državni sabor NDH 1942.
4. Zemaljsko antifašističko vijeće narodnog oslobođenja Hrvatske, ZAVNOH 1943.-1945.
5. Sabor NR Hrvatske 1947.-1963.
6. Sabor NR Hrvatske 1947.-1953.
7. Sabor SR Hrvatske 1963.-1990.
8. Županijski dom Sabora RH 1993.-1997., 1997.-2001.

   
Pismohrana
Pismohrana Hrvatskoga sabora

U Pismohrani Hrvatskoga sabora čuvaju se dvije arhivske cjeline:

- arhivsko gradivo Sabora SR Hrvatske 1982.-1990.

- arhivsko gradivo Sabora RH/Hrvatskoga sabora nakon 1990.

Gradivo se pohranjuje, sređuje i popisuje redom prema saborskim sazivima. Pri sređivanju svakog saziva formiraju se sljedeće serije gradiva:

1. Akti Sabora: svi akti koje je donio Hrvatski sabor tijekom određenog saziva onim redom kako su navedeni u Poslovniku

2. Sjednice Sabora: zapisnici, prijepisi tonskih snimaka sjednica, materijali po točkama dnevnog reda sjednice

3. Sjednice radnih tijela (odbori, povjerenstva i istražna povjerenstva): zapisnici i materijali po točkama dnevnog reda sjednice

4. Predmeti radnih tijela: ostali predmeti koji nisu rješavani na sjednici kao što su predstavke, izvješća i upiti

5. Sjednice Predsjedništva Sabora: zapisnici, prijepisi tonskih snimaka sjednica, materijali po točkama dnevnog reda sjednice

6. Predmeti Predsjedništva Sabora (Ured predsjednika i potpredsjednika Sabora): predstavke, zamolbe, pozivi, pokroviteljstva, posjeti delegacija

7. Sjednice i predmeti klubova zastupnika: zapisnici i razni predmeti

8. Tajništvo: opći spisi.

   
Korištenje arhivskog gradiva
Pismohrana Hrvaskoga sabora.jpg

Arhivsko gradivo može se koristiti u službene svrhe i za potrebe znanstvenih i publicističkih istraživanja.

Arhivskim gradivom mogu se koristiti saborski zastupnici i djelatnici Stručne službe Sabora. Njima se gradivo izdaje na privremeno korištenje i izvan prostorija Pismohrane, uz jamstvo za povratak s oznakom roka vraćanja.

Znanstvenici, novinari i ostali korisnici trebaju zatražiti pisano odobrenje tajnika Sabora. Nakon dobivenog odobrenja gradivo se koristi u prostoriji Pismohrane.

  Autor: Internet redakcija  


Vaši prijedlozi
Predložite teme iz povijesti saborovanja:
Hrvatski sabor 2018. Pravne napomene
Powered by iSite