Naslovnica
Naslovnica Naslovnica
Naslovna
Mapa weba
English

Kontakt:


Hrvatski sabor
Trg sv. Marka 6
10 000 Zagreb

Tel.: 01/45 69 222
e-mail:
mediji@sabor.hr
          gradjani@sabor.hr

Ustrojstvo Sabora
 
Služba za pripremu i obradu sjednica Sabora

Služba za pripremu i obradu sjednica Sabora obavlja stručne, administrativne i druge poslove vezane uz organizaciju sjednica Sabora, skrbi o osiguravanju materijala za raspravu na sjednicama Sabora i sjednicama radnih tijela te upućivanju materijala zastupnicima, priprema zaključke, odluke i druge akte koje donosi Sabor.

Voditelj Službe: Robert Jambrović
Telefon: 01/45 69 405
Faks: 01/63 03 030
e-mail: rjambrovic@sabor.hr

   


Hrvatski sabor 2018. Pravne napomene
Powered by iSite