Naslovnica
Naslovnica Naslovnica
Naslovna
Mapa weba
English

Kontakt:


Hrvatski sabor
Trg sv. Marka 6
10 000 Zagreb

Tel.: 01/45 69 222
e-mail:
mediji@sabor.hr
          gradjani@sabor.hr

Ustrojstvo Sabora
 
Služba za pripremu akata Sabora za objavu

Služba za pripremu akata Sabora za objavu obavlja poslove pripreme akata Sabora za objavu u "Narodnim novinama", uređujući tekst akata nomotehnički, redakcijski i u skladu s izglasanim ili prihvaćenim amandmanima te obavlja korekturu i lekturu teksta zakona i drugih akata.

Voditeljica Službe: Suzana Jelinić

Telefon: 01/45 69 492
Faks: 01/63 03 012
e-mail: suzana.jelinic@sabor.hr

   


Hrvatski sabor 2018. Pravne napomene
Powered by iSite