Naslovnica
Naslovnica Naslovnica
Naslovna
Mapa weba
English

Hrvatski sabor

Trg sv. Marka 6

10 000 Zagreb


Tel.: 01/45 69 222

e-mail: mediji@sabor.hr
        gradjani@sabor.hr

Radna tijela Hrvatskoga sabora
 
Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav  
7. saziv

O odboru Sjednice Ostale aktivnosti

Djelokrug rada Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav

– prati i razmatra provedbu Ustava Republike Hrvatske
– razmatra načelna pitanja u vezi s usuglašavanjem zakonodavstva s Ustavom Republike Hrvatske
– razmatra mišljenja i prijedloge ustavne naravi upućene Saboru
– u postupku promjene Ustava Republike Hrvatske priprema prijedloge odgovarajućih akata
– provodi postupak kandidiranja sudaca Ustavnog suda Republike Hrvatske i predlaganja za izbor Saboru
– provodi postupak kandidiranja pučkog pravobranitelja Republike Hrvatske i podnosi prijedlog za izbor Saboru
– provodi postupak kandidiranja povjerenika za informiranje i podnosi prijedlog za izbor Saboru
– u postupku i donošenju odluke o raspisivanju referenduma ako to zatraži Ustavom Republike Hrvatske propisan broj birača, priprema prijedloge odgovarajućih akata
– rješava sporove o djelokrugu radnih tijela Sabora
– prati provedbu ovoga Poslovnika
– predlaže donošenje i promjene ovoga Poslovnika
– razmatra načelna pitanja zaštite i ostvarivanja Ustavom Republike Hrvatske utvrđenih ljudskih prava i temeljnih sloboda te prava nacionalnih manjina.

U djelokrugu Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav su poslovi utvrđivanja i praćenja provođenja politike, a u postupku donošenja zakona i drugih propisa Odbor ima prava i dužnosti matičnoga radnog tijela u područjima koja se odnose na:
– udruživanje, javna okupljanja i mirne prosvjede građana
– biračko pravo, izbor zastupnika u Sabor, izbor predsjednika Republike, izbor članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske, izbor za tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i referendum
– pravni položaj vjerskih zajednica
– uporabu i zaštitu grba, zastave i himne Republike Hrvatske i drugih državnih simbola, državne blagdane, nagrade i druga priznanja
– opća pitanja ustavnosti i zakonitosti
– javno informiranje
– opća pitanja funkcioniranja političkog sustava
– pitanja ustrojstva i djelokruga državnih tijela, osnivanja, ustrojstva, djelokruga i načina rada tijela državne uprave
– pitanja i odnose iz djelokruga državne uprave te pitanja ostvarivanja zakonitosti u radu tijela državne uprave
– izvješća državnih tijela državne uprave o primjeni zakona i o općim problemima državne uprave
– temeljna pitanja vlasničkih odnosa
– ustrojstvo, djelokrug i način rada pučkog pravobranitelja.

Odbor obavlja i druge poslove određene ovim Poslovnikom i zakonom.

Članstvo
Predsjednik:
Potpredsjednik:
Članovi:
Imenovani članovi:
dr. sc. Branko Smerdel
dr. sc. Ivan Koprić
dr. sc. Nenad Zakošek
dr. sc. Sanja Barić
Florijan Boras
Dragan Zelić
Kontakti Odbora

Telefon: 01/45 69 474
Telefaks: 01/45 69 601
e-mail: odbupips@sabor.hr

Tajnica Odbora:
Ana Biluš
Telefon: 01/4569 407


Video
 
Dokumenti
 
Javna rasprava
 
Hrvatski sabor 2017. Pravne napomene
Impressum
Powered by iSite