Naslovnica
Naslovnica Naslovnica
Naslovna
Mapa weba
English

Kontakt:

 

Hrvatski sabor

Trg sv. Marka 6

10 000 Zagreb

 

Tel.: 01/45 69 222
e-mail:
mediji@sabor.hr
          gradjani@sabor.hr

Zastupnici 7. saziva Hrvatskoga sabora
 
FRANO MATUŠIĆ  
HDZ


Frano MatušićRođen je 18. ožujka 1961. u Dubrovniku. Završio Muzičku akademiju u Zagrebu (VSS - profesor gitare, akademski glazbenik - gitarist).

Kontakt:

Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice
Telefon: 01/ 4569 477; 01/4569 537
Telefaks: 01/4569 314
e-mail: klubhdz@sabor.hr

 
O zastupniku  
Stranačka pripadnost:
Hrvatska demokratska zajednica

Klub zastupnika:
Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice

Početak obnašanja zastupničkog mandata:
22. prosinca 2011.

Kraj obnašanja zastupničkog mandata:
28. prosinca 2015.

Promjene tijekom zastupničkog mandata:
- zastupnik je obnašao dužnost zastupnika promatrača Hrvatskoga sabora u Europskom parlamentu od 16. ožujka 2012. do 1. srpnja 2013.

Dužnosti u Saboru:
- predsjednik Nacionalnog vijeća za praćenje provedbe Strategije suzbijanja korupcije
- potpredsjednik Odbora za vanjsku politiku
- član Odbora za europske poslove
- član Odbora za međuparlamentarnu suradnju
- član Izaslanstva Hrvatskoga sabora u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Europe
- zamjenik člana Izaslanstva Hrvatskoga sabora u Parlamentarnoj skupštini OESS-a

Izabran:
- lista Hrvatske demokratske zajednice - Hrvatske građanske stranke

Izborna jedinica:
X. izborna jedinica

Prethodne dužnosti:
- član Odbora za izbor, imenovanja i upravne poslove- od 22. prosinca 2011. do 18. siječnja 2012.
- potpredsjednik Odbora za vanjsku politiku- od 18. siječnja 2012. do 29. lipnja 2012.
- član Odbora za informiranje, informatizaciju i medije- od 18. siječnja 2012. do 26. listopada 2012.
- zamjenik člana Izaslanstva Hrvatskoga sabora u Zajedničkom parlamentarnom odboru RH - EU- od 24. veljače 2012. do 1. srpnja 2013.
- član Odbora za vanjsku politiku- od 29. lipnja 2012. do 20. rujna 2013.
- član Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina- od 26. listopada 2013.do 15. svibnja 2015.
- član Odbora za europske integracije- od 18. siječnja 2012. do 1. srpnja 2013.
- član Nacionalnog vijeća za praćenje provedbe Strategije suzbijanja korupcije- od 27. rujna 2013. do 15. svibnja 2015.

Prethodni mandati:
6. saziv
5. saziv

Zastupnici
Hrvatski sabor 2017. Pravne napomene
Impressum
Powered by iSite